Coram Deo Cover Image

Coming soon...

18 July 2021

’n Profetiese visioen vir die kerk in Suid-Afrika

Openbaring 1:9-20

Mense haal soms Spr. 29:18 uit die King James Version aan om te wys dat ’n gemeente sonder visie sal ondergaan: “Where there is no vision, the people perish...” Hierdie mense misverstaan die teks. Dit gaan nie oor visie soos ons dit verstaan nie, maar beteken dat as God Homself nie deur ’n visioen aan die profete openbaar nie, die volk sonder sy Woord is. So ’n volk raak wetteloos of bandeloos. Die English Standard Version en die 2020 Vertaling stel dit mooi:

“Where there is no prophetic vision the people cast off restraint,

but blessed is he who keeps the law.”

 

“Wanneer daar geen profetiese

visioen is nie,

raak ’n volk bandeloos;

maar wanneer hulle die wet nakom,

is hulle gelukkig.”

Die toepassing is nie dat ons profetiese visioene nodig het om die wetteloosheid in Suid-Afrika op te los nie. Die toepassing is dat ons die profetiese Woord van die Bybel vir mense moet leer. Ons het God se Woord uit ons land en ons lewens geskuif. En dan wonder ons hoekom Suid-Afrika bandeloos is. Waar is die Bybel in ons parlement, skole, universiteite, polisie en militêre mag? Waar is die Bybel in ons teologiese fakulteite? Hoeveel kerke preek nog die Bybel? Lê hulle nog die Skrifte vir hulle mense uit? Leer en wys hulle die mense hoe om dit toe te pas? Of vervang hulle die Bybel met motiverende toesprake, sielkunde en life coaching? Die Bybel moet weer in ons kerke, skole, die publieke sektor, huisgesinne en persoonlike lewens op die voorgrond wees.

Indien jy die Bybel eenkant toe geskuif het, wil ek jou aanmoedig om dit op te neem. Deurdrenk jouself daarmee. Leer dit vir die volgende geslag. Pas dit toe in jou etiket, geldsake, besigheid, liefde vir God en jou naaste, huwelik, huisgesin, seksualiteit, gedagtelewe en elke area van jou lewe.

Voor al hierdie dinge moet jy seker maak dat jy die Een ken oor wie die Bybel gaan. Vra Hom om met jou te praat en bid vir geopende oë om Hom in die Bybel raak te sien.

 

1. Die omstandighede (v.9)

Ek het hierdie week boodskappe aan drie van my broers in KwaZulu-Natal gestuur. Ek wou weet hoe dit in die huidige omstandighede met hulle en hulle gemeentes gaan. In twee gevalle het hulle gemeentelede kos met mekaar begin deel. In een van die gevalle was dinge baie erg. In ’n derde geval het die broer my laat weet dat hulle kos het, maar dat hulle net 15 items op ’n slag mag koop. In hierdie omstandighede het ons en hulle ’n visioen van Jesus nodig.

Dit is ook wat die apostel Johannes nodig gehad het. Hy was op die eiland Patmos; byna 40 km van die weskus van Turkye af (v.9). Die Romeine het misdadigers daarheen gestuur (byna soos Robbeneiland in die ou Suid-Afrika). Johannes is daarheen gestuur, omdat hy van Jesus getuig en die Woord van God verkondig het (v.9). In die 1ste eeu was dit ’n misdaad om Jesus Here en Koning te noem, omdat die Romeine dit as ’n opstand teen die keiser beskou het (Joh. 18:33, 19:3, 14-15, 19, Hand. 17:7).

In die verse voor ons het Johannes die gemeentes herinner dat hulle nie alleen ly nie. As hulle broer het hy saam met hulle gely (v.9). Hy was soos ’n swart leraar in Johannesburg wat hierdie week ’n oproep van ’n ander leraar ontvang het. ‘Kom bly by ons totdat dinge bedaar het; dit is veiliger,’ het die leraar vir sy swart vriend gesê. Die swart leraar het gehuil en gesê: ‘Ek kan nie kom nie. Hoe kan ek my mense los?’

Dit is die probleem wat ek met immigrasie het. Ek sê nie dat ander mense nie moet immigreer nie. Maar as leraar wonder ek hoe ek die land kan verlaat as dinge so sleg gaan? Moet ek gemaklik in die eerste wêreld gaan lewe en sê: ‘Julle moet vir sendelinge na Suid-Afrika bid—dinge gaan sleg daar’? Soos Johannes is ek saam met julle in die verdrukking (v.9). Ek glo nie dat Jesus ons gaan wegraap om die lyding vry te spring nie. Om te ly is deel van die Christelike lewe (2:9-10, 13, 3:10, Joh. 15:20, 16:33, Hand. 14:22, 1Tess. 3:3, 2Tim. 3:12, 1Pet. 2:21). As jy Jesus volg, sal jy ly. Sy pad was met dorings en nie met roosblare nie. Sy voetspore lei na die kruis voor dit na die troon toe lei (Luk. 9:23, Rom. 8:17).

Tot ’n mate deel ons reeds in sy koninkryk (v.9, Ef. 2:6, Kol. 3:3). Ons deel daarin deur weergeboorte (Joh. 3:3, 5). Ons is nie burgers van Suid-Afrika wat geplunder word nie. Ons is burgers van die hemel (Fil. 3:20). Dit is ons regte huis (Heb. 11:13-16, 13:14). Al verloor jy dus jou fabriek, winkel, werk, kar, huis of selfs jou lewe: jy het ’n huis in die hemel wat niemand kan wegvat nie (Heb. 10:34). Toe ’n vrou in Engeland se huis afbrand, toe gaan John Newton om haar geluk te wens. ‘Wat?’ het sy gesê. ‘Wens jy my geluk omdat ek sopas alles verloor het?’ ‘Nee,’ het hy haar geantwoord. ‘Ek wens jou geluk, omdat jy ’n erfenis in die hemel het wat jy nooit kan verloor nie.’ Hierop het sy deur haar trane geglimlag.1

Laat hierdie gedagte jou help om soos Johannes geduldig te volhard (v.9) en nie soos dié mense te wees wat in moeilike tye ophou kerk toe kom, in hulle verhouding met die Here verflou, of wat hulleself aan die sonde oorgee nie. Hou aan om Jesus te volg en in Hom te glo as jy siek word, as ’n geliefde sterf of as wanorde in Suid-Afrika toeneem. Doen dit vir Jesus wat nie teruggedraai het of uitgesak het toe Hy sy lewe vir jou afgelê het nie. Bid om te volhard (v.9) eerder as wat jy net vra dat Jesus Covid-19 wegvat, siek mense genees en die plundaars stop.

 

2. Die visioen (v.10-16)

Wanneer Douglas Wilson en sy familie bymekaar is, dan vra hy die kinders: ‘Wat is die punt van die hele Bybel?’ ‘Kill the dragon and get the girl,’ antwoord hulle saam.2 Hierdie antwoord is nie anders in die laaste boek van die Bybel nie. Openbaring gaan oor Jesus wat die draak finaal oorwin om sy bruid te red. Dit is hoekom Johannes Hóm eerste gesien het. Johannes moes verstaan oor wie die boek, die Bybel en die hele geskiedenis gaa. Dit gaan oor Jesus. Johannes het dit besef toe die Gees oor hom kom en hy die verheerlikte Christus sien (v.10). Dit het op die Here se dag of Sondag gebeur; die dag van Jesus se opstanding; die dag wat Hy afgesonder het, sodat ons Hom saam met ander gelowiges sal aanbid (v.10, Matt. 28:1, Hand. 20:7, 1Kor. 16:2).

As Jesus moeite gedoen het om op ’n Sondag aan Johannes te verskyn, moet jy nie sonder rede van die samekomste van die gelowiges af wegbly nie (Heb. 10:25). Moenie so bang vir Covid en vir die dood wees dat jy die Here se seën mis nie (v.10-16). Jy het dit veral nodig in ’n tyd soos hierdie. Soos Johannes moet jy Jesus se stem hoor. Johannes het dit soos ’n trompet agter hom gehoor (v.10). Die geluid van ’n trompet sou hom aan God se instruksies, oorwinning, straf, koningskap en feesviering herinner (Eks. 19:16, 19, Num. 10:1-10, Jos. 6, Rigt. 7:18, 20, 1Kon. 1:39, Jes. 58:1, Eseg. 33:3-6, 1Tess. 4:16). Die stem het vir hom gesê om die visioene van die boek Openbaring in ’n boekrol neer te skryf (v.11). Hy moes die hele boek en nie net hfst. 2-3 nie, aan die sewe gemeentes in westelike Turkye stuur (v.11, 22:16).

Johannes het omgedraai om te sien wie dit is wat met hom praat (v.12). Tussen die sewe goue kandelare het hy iemand soos die Seun van die mens gesien (v.12). Dit het hom herinner dat Jesus waarlik mens uit die geslag van Adam is (Luk. 3:23-38). Hy sou ook onthou het dat Jesus nog steeds ’n mens in die hemel is (Hand. 7:56, 16:31) en dat Hy as middelaar tussen ons en die Vader altyd God en mens sal bly (1Tim. 2:5).

‘Seun van die mens’ wys meer as net dat Jesus mens is. In Eseg. 1:26-28 en Dan. 7:13-14 is die Seun van die mens ’n glansryke koning wat op sy troon sit. Hy is bo die hemelwesens verhewe. Die heerlikheid van God is syne. Hy heers oor ’n ewige koninkryk en die nasies aanbid Hom. Duidelik is Jesus meer as net ’n mens. Hy is die Seun van God. Hy is die priester-koning wat ’n lang kleed en ’n goue band om sy bors dra (v.13, Lev. 8:7, Dan. 10:5, Sag. 6:13). As koning regeer Hy oor alles en beskerm Hy sy bruid, sodat geen mens of duiwel ons uiteindelik kan seermaak nie (Matt. 10:28, 28:18, Rom. 8:38-39, Ef. 1:21-22, 6:10-13, 2Tim. 4:18). As priester het Hy vir ons sondes gesterf en bid Hy altyd en in die huidige omstandighede vir ons (Heb. 7:25, 1Pet. 1:18-19, 2:24, 3:18).

Sy hare soos sneeu en wit wol wys dat Hy rein en heilig is (v.14, Jes. 1:18, Dan. 7:9). Sy oë soos vuur deursoek ons harte (v.14, 2:18, 23, 19:12, Dan. 10:6, 1Kon. 8:39, 1Kron. 28:9, Spr. 20:8, Joh. 2:24-25, Hand. 1:24, Rom. 2:16, Heb. 4:13). Sy voete soos blink koper wat in ’n smeltoond gelouter is (v.15, Dan. 10:6), vertrap al sy vyande (2:18, 14:20, 19:15, Ps. 110:1). Sy stem was soos ’n watermassa en soos golwe teen Patmos se rotse (v.15, Eseg. 43:2); soos ’n groot skare en donderslae (Dan. 10:6, Job 37:2-5, Ps. 29:3-9).

In sy regterhand was daar sewe sterre (v.16). Uit sy mond het ’n skerp tweesnydende swaard gekom (v.16). Dit is die Woord van God waarmee Hy ons harte oopvlek, blootlê en ons sonde oordeel (v.16, 2:12, 16, 19:15, Jes. 49:2, Ef. 6:17, Heb. 4:12). Sy gesig was soos weerlig en soos die son wat op sy helderste skyn, sodat dit jou verblind (v.16, Dan. 10:6, Matt. 17:2, Hand. 26:13).

Ek weet nie hoe enige plunderaar of sondaar kan dink hy sal vir Jesus wegkruip nie. Jy kan Hom nie soos ’n CCTV kamera ontwyk nie. Jesus is nie soos Sauron se oog in Lord of the Rings wat die meeste dinge sien nie. Jesus sien en weet alles. Hy is heilig en sal jou voor sy regbank bring. Hy is almagtig en het die gesag om mense in die hel te werp. Dit geld of jy winkels plunder en of jy by jou ouers steel: “Wie sy vader en moeder beroof en sê, ‘Dit is geen oortreding nie’, is die bondgenoot van ’n verwoester.” (Spr. 28:24).3

Al hoe jy van Jesus se oordeel kan ontsnap, is as jy na Hom toe vlug, berou het oor jou sonde, om genade pleit en vertrou dat Hy jou sal vergewe. As jy dit doen, sal die Vader Jesus se dood in jou plek aanvaar en kan jy sy oordeel vryspring: “Daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie.” (Rom. 8:1).

 

3. Die versekering (v.17-20)

Baie mense het al gesê dat Jesus aan hulle verskyn het; dat hulle met Hom gesels het, tee gedrink het en op die hemel se grasperk gelê en ontspan het. Ek glo hulle nie. Waar die verheerlikte Christus in die Bybel aan mense verskyn het, was hulle vreesbevange en het hulle op die grond geval (Jes. 6:1, 5, Joh. 12:41, Eseg. 1:28b, Dan. 10:9-11, 16-17, Matt. 17:6, Hand. 22:6-7, 11). Dit is wat Johannes in v.17 gedoen het. Jesus het sy regterhand op Johannes gelê en hom getroos (v.17, Dan. 10:10, Matt. 17:7).

‘Moenie bang wees nie,’ het Hy gesê (v.17). Hy sê dieselfde vir jou (Jes. 41:10, 13-14, Luk. 12:4). Moenie Covid-19, die EFF, die plunderaars, die kerk se vervolgers, die duiwel of enigiemand anders vrees nie. Wees vol eerbied en ontsag vir Jesus, maar moet nooit dink dat Hy sy kinders sal skade doen nie (v.17). As jy in Hom glo en jou vertroue in Hom stel, is jy veilig. “Wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees?” (Rom. 8:31).

Soos die Here in Jes. 41:4, 44:6, 48:12, is Jesus die eerste en die laaste (v.17, 2:8, 22:13). Die skepping het by Hom begin en het Hom as einddoel. Alles bestaan vir Hom en tot sy eer (Rom. 11:36, Kol. 1:16-17, Heb. 1:2-3). Hy is die Lewende (v.18). Jesus ís lewe en die bron daarvan (Joh. 1:4, 11:25, 14:6, 17:2-3, 1Joh. 1:2, 5:11-12, 20). Hy het vir ons sonde gesterf en weer opgestaan (v.18, 1Kor. 15:3-4). Hy lewe vir ewig en kan nie weer sterf nie (v.18, Rom. 6:9). Hy het die sleutels van die dood en die doderyk (v.18). Die dag van jou dood is nie onder die beheer van Covid, die duiwel, toeval, die plunderaars of iets anders nie. Jesus besluit hoe, waar en wanneer jy sterf (Job 14:5, Pred. 3:2, Jer. 15:2-3, Luk. 13:33, Joh. 7:30, Jak. 4:15). As jy nie gered is nie, het jy rede om die dood te vrees. Vir jou is die dood maar net die begin. Daar wag ’n tweede dood waar jy vir ewig in die hel sal sterf, maar nooit dood wees nie (20:14-15, 21:8, Matt. 25:46). Laat dit by jou insink, sodat jy jou bekeer.

As jy aan Jesus behoort, hoef jy nie die dood te vrees nie (Heb. 2:14-15). Jesus sal jou veilig deur die dood tot in die hemel dra (Ps. 23:4, Luk. 23:43, 2Kor. 5:8, Fil. 1:23). As Hy weer kom, sal Hy jou opwek en die dood finaal vernietig (20:14, 1Kor. 15:26, 52-55). Tot dan is Hy in beheer van jou toekoms. Alles werk volgens sy ewige raadsplan en niks val buite sy beheer nie (v.19, Ps. 33:11, 103:19, Spr. 16:33, 19:21, Jes. 14:24, 27, 46:10, Hand. 4:27-28, Ef. 1:11). Moet dan nie vrees vir wat die toekoms inhou nie: vervolging, siekte, die dood van ’n geliefde, ’n slegte regering, werkloosheid, te min kos en geld. Jesus is in beheer (v.19).

Vind ook troos in die feit dat Hy in die midde van sy kerk is (v.20, 13, 2:1, Matt. 18:20) en dat Hy die leraars of boodskappers in sy regterhand hou (v.20, Gk. aggelos, Luk. 7:24, 27). Die kerk is soos sewe goue kandelare wat sy lig vir die wêreld moet skyn (v.20). Die leraars moet soos sterre in ’n donker wêreld skyn en hulle lidmate leer om dieselfde te doen (v.20, 16, 3:1, Dan. 12:3, Fil. 2:15). Dit is veral nodig in die tye waarin ons leef. Laat ons ons straat uitreike hervat, vir ons sendelinge bid, die preekskakels deel, heilig lewe en met mense oor Jesus praat, sodat hulle sy lig in ons kan sien (v.20, Matt. 5:14-16, Hand. 13:47). Ons kan nie stilbly as ons die antwoord en die enigste hoop het wat ons land benodig nie, veral nie as mense rondom hulle siek word, angstig is en sterf nie. Dit sal wees soos om ’n nuwe staanlamp te koop en dit onder ’n emmer te sit (Luk. 8:16).


1  The Autobiography of William Jay (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1974 [1854]), 271

2  https://dougwils.com/books-and-culture/s7-engaging-the-culture/conflict-makes-the-story.html

3  Tensy anders aangedui, kom aanhalings uit die 2020 Vertaling.

Kategorieë