Onlangse Plasings

Die vrug van die Gees: Liefde

4 Jun 2023 Geplaas in: Galasiers 5:22-23, Liefde

Galasiërs 5:22 Almal soek liefde. Musiek platforms soos Apple Music en die meeste radiostasies se toptreffers wys dit. Honderde en duisende liedjies gaan oor liefde. Maar dit is asof liefde ons ontwyk en pyn veroorsaak. Hoekom gebeur dit en vind die meeste mense nie blywende liefde nie? Hulle soek dit buite God. God is liefde,…

Lees Verder

Hoe moet ’n gemeente sy fondse insamel?

3 Jun 2023 Geplaas in: 2Korintiers 8:1-5, Tiendes en offergawes

2Korintiërs 8:1-5 Twee jaar gelede het een van ons lidmate ’n man en sy vrou kerk toe genooi. Die mense wou nie kom nie. Hulle het gesê kerke praat altyd oor geld. Ons lidmaat het hulle verseker ons gemeente praat nie gedurig oor geld nie. Daarop het hulle besluit om te kom. Toe hulle hier…

Lees Verder

Wie moet die kerk lei?

27 May 2023 Geplaas in: Efesiers 4:11, Ouderlinge

Efesiërs 4:11 Ons gemeente behoort aan die Afrikaanse Baptistekerke (ABK). Ons glo elke gemeente is outonoom. Daar is nie ’n eksterne gesagstruktuur wat vir die gemeentes voorskryf hoe om hulle interne sake te bestuur nie. Onder Christus en sy Woord is elke gemeente vry om hulle eie besluite te neem. Tog mag ons nie van…

Lees Verder

Hoe gemeentes groei: die nagmaal en gebed

25 May 2023 Geplaas in: Gebed, Handelinge 2:42, Nagmaal

Handelinge 2:42 Lank gelede was daar ’n vrugteboom in ’n tuin. Dit was mooier as enige ander boom in die tuin. Van oral af het toeriste gekom en hulle oor die groot takke, lieflike koelte en pragtige bloeisels verwonder. Maar daar was ’n probleem. Die boom het die bloeisels afgegooi en geen vrug gedra nie….

Lees Verder

Hoe gemeentes groei: lering en samesyn

24 May 2023 Geplaas in: Handelinge 2:42, Kerkgroei, Prediking en roeping, Samesyn

Handelinge 2:42 Getalle-groei is belangrik. Wie is tevrede as ’n gemeente met ’n duisend lidmate net honderd mense in die oggenddiens het en twaalf in die aanddiens? Jesus het vir baie mense gesterf (Matt. 20:28). Paulus wou hê baie mense moet gered word (1Kor. 9:19, 22). In die hemel sal daar ’n ontelbare menigte uit…

Lees Verder

Wat het van ons eerste liefde geword?

11 May 2023 Geplaas in: Evangelisasie, Openbaring 2:1-7, Sending

Openbaring 2:1-7 Buite ’n groot huis staan ’n nuwe Rolls Royce Phantom. Die kar is gepoleer en blink in die son. Binne is die kar luukser as baie mense se huise. Die klankstelsel kos meer as die gemiddelde mens se kar. Die enjin is in ’n uitmuntende toestand. Jy hou so baie van die kar,…

Lees Verder

Ketters in die kerk

6 May 2023 Geplaas in: 1Timoteus 1:18-20, Vals lering

1Timoteus 1:18-20 In 1923 het prof. J. du Plessis van Stellenbosch die verbale inspirasie van die Bybel bevraagteken, die historisiteit van Jona ontken, Christus se Goddelike attribute betwyfel, en ander kritiek teen die Bybel gelewer.1 Hiervoor het die NG Kerk hom uitgeskop. Meer as 80 jaar later is Ferdi Mulder deur Tukkies se teologiese fakulteit…

Lees Verder

God se kalmeermiddels

4 May 2023 Geplaas in: Beproewings en siekte, Jakobus 1:16-18

Jakobus 1:16-18 Angsaanvalle en kalmeermiddels word al hoe meer algemeen onder Christene. Die Here wil nie hê ons moet vol angs lewe nie. Paulus sê in Fil. 4:6-8: “Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat…

Lees Verder

Die 5 solas: Eer aan God alleen

29 Apr 2023 Geplaas in: 1Timoteus, 1Timothy 1:12-17, 5 Solas

1Timoteus 1:12-17 Dwarsdeur die Middeleeue het die Katoliekekerk Maria en die heiliges (Eng. saints) saam met Christus vereer. Thomas Watson sê: ‘They [the Roman Catholic Church] give equal, nay, more honour to the Virgin Mary than to Christ; they ascribe more to her milk than to his blood.’1 Die Hervormers se reaksie teen die Katoliekekerk…

Lees Verder

Die 5 solas: Die Skrif alleen

26 Apr 2023 Geplaas in: 2Timoteus 3:14-17, 5 Solas, Bybel, Inspirasie

2Timoteus 3:14-17 In die 1500’s het die Katoliekekerk die Pous se woord as onfeilbaar beskou. Hulle het kerklike tradisie tot op die Bybel se vlak verhef. Hervormers soos Martin Luther het hierteen gestry en gesê die Bybel alleen—Sola Scriptura in Latyn—is die finale gesag vir geloof en lewe. Nie dat die hervormers tradisie voor die…

Lees Verder
1 2 3 97