Lewe voor Pinkster

14 Sep 2018 Geplaas in: Heilige Gees, Pinkster, Romeine 7:14-26, Sonde, Wet van Moses

Romeine 7:14-26 In Rom. 7:14-26 praat Paulus van ‘n man wat reg wíl doen, maar nie die vermoë het nie en aanhoudend misluk. Wie beskryf Paulus hier? Ek glo hy beskryf Ou Testament gelowiges wat geleef het voor Jesus die Gees uitgestort het op Pinkster, terwyl hy in Rom. 8 ‘n Nuwe Testament gelowige se…

Lees Verder