Die 5 solas: Christus alleen

20 Apr 2023 Geplaas in: 5 Solas, Christus, Openbaring 5

Openbaring 5 Sola is ’n Latynse woord wat ‘slegs’ of ‘alleen’ beteken. In reaksie teen die Katolieke kerk het die Hervormers in die 16de eeu gesê God red ons uit genade alleen, deur geloof alleen, in Christus alleen, volgens die Bybel alleen, tot eer van God alleen. In Latyn is dit sola gratia, sola fide,…

Lees Verder

Die Heilige Gees: Herlewing

31 Mar 2023 Geplaas in: Handelinge 2, Herlewing

Handelinge 2 Toe my oudste dogter sewe was, het ek haar van herlewing vertel. Ek het haar van die eerste groot ontwaking in New England vertel, dat die prokureur in Northampton nie werk gehad het nie, omdat baie mense tot bekering gekom het en daar geen dispute was nie. Ek het haar van die 1904…

Lees Verder

Die Heilige Gees: Die Gees en die Woord

5 Mar 2023 Geplaas in: Bybel, Inspirasie, Inspirasie, Johannes 16:12-15

Johannes 16:12-15 ’n Bekende aanhaling van John Wesley (1703-91) lui: ‘I want to know one thing: the way to heaven… [God] has written it down in a book! O give me that book! At any price, Give me the Book of God!… Let me be, “a man of one book”.’1 Hoekom was die Bybel vir…

Lees Verder

Die Heilige Gees: Ses sondes teen die Gees

1 Mar 2023 Geplaas in: Afvalligheid, Onvergeeflike Sonde, Sonde teen die Gees

Verskeie Tekste Freddie en Lisa gaan vir huweliksberading. Freddie roem dat hy nog nooit aan haar ontrou was nie. Hy sê nie dat hy haar emosioneel, verbaal en fisies afbreek nie. Net so vrees party mense die onvergeeflike sonde teen die Heilige Gees, maar hulle vergeet dat hulle op ander maniere teen Hom sondig. Hoe…

Lees Verder

Die Heilige Gees: ’n Ander Trooster

2 Feb 2023 Geplaas in: Die Trooster, Johannes 14:16

Johannes 14:16 In die 1800’s het diamantmyne nie die moderne toerusting en masjienerie gehad wat ons vandag het nie. Om diamante te ontgin, was harde werk. Maar die een wat vohard het, is beloon. So is dit met Jesus se lering oor die Gees: dit is diep, maar wie aandagtig en biddend oplet, word beloon….

Lees Verder

Die Heilige Gees: Wees vol van die Gees

28 Jan 2023 Geplaas in: Efesiers 5:18, Vervulling

Efesiërs 5:18 ’n Man het eenkeer vir my gesê: ‘Noem dit doping in die Gees, die uitstorting van die Gees, invulling, vervulling; noem dit wat jy wil, sonder die werk van die Heilige Gees kan niemand tot bekering kom nie.’ Die man was reg. Sonder die vervulling van die Gees sal ons geestelike babas bly….

Lees Verder

Die Heilige Gees: Doping in die Gees

21 Jan 2023 Geplaas in: 1Korintiers 12:13a, 1Korintiers 12:13a, Doping in die Gees

1Korintiërs 12:13a In 2009 het ’n man ons gemeente besoek en ’n afspraak met my gemaak. Hy het onder meer van die tweede genadewerk gepraat, naamlik dat gelowiges soms lank na hulle bekering in die Heilige Gees gedoop word. Ek het Wayne Grudem se Systematic Theology geraadpleeg en die saak vir myself uitgemaak: elke gelowige…

Lees Verder

Die Heilige Gees: God in ons

12 Jan 2023 Geplaas in: Heilige Gees, Inwoning, Johannes 14:17 & 23

Johannes 14:17 & 23 ’n Puriteinse gebed lui: O Holy Spirit, As the sun is full of light, the ocean full of water, Heaven full of glory, so may my heart be full of Thee.1 Mag dit aan die einde van hierdie boodskap die gebed van ons almal se harte wees.   1. Hy leer…

Lees Verder

Konstantes en veranderlikes in die nuwe jaar

30 Dec 2022 Geplaas in: Christus, Hebreers 13:8, Nuwejaar

Hebreërs 13:8 Konstantes en veranderlikes is wiskundige terme. In x + y = 7, is 7 die konstante met x en y as veranderlikes. Jou lewe en die heelal is veranderlikes. God en sy Woord is konstantes. Om deur ’n onseker jaar konstant te bly, moet jy die enigste konstante vertrou: “Jesus Christus is gister…

Lees Verder

Die Heilige Gees: Die Belofte van die hemel

29 Dec 2022 Geplaas in: Efesiers 1:13-14, Verseëling, Verseëling

Efesiërs 1:13-14 In 2004 het ons ’n leiersvergadering op ’n plaas in Hectorspruit gehad. Dit was 40°C. Later die middag het stormwolke saamgepak. Dit was dreigend en daar was weerlig. Almal het in hulle karre gespring en na Nelspruit toe teruggekeer. Die volgende dag toe vra ek die eienaar van die plaas: ‘Hoeveel het dit…

Lees Verder
1 2 3 31