Werkverwante Probleme: Werketiek

6 Jun 2020 Geplaas in: Efesiers 4:28, Werk

Efesiërs 4:28 As Jesus ’n mens verander, maak Hy hom nie net geestelik nie, maar verander Hy elke aspek van sy lewe—ook sy werk (1Kor. 7:17-24). Derhalwe staan ’n toegewyde Christen nie net bekend as iemand met wie jy jou persoonlike probleme kan deel nie, maar as iemand wat jou met komplekse professionele probleme kan…

Lees Verder