Die 5 solas: Christus alleen

20 Apr 2023 Geplaas in: 5 Solas, Christus, Openbaring 5

Openbaring 5 Sola is ’n Latynse woord wat ‘slegs’ of ‘alleen’ beteken. In reaksie teen die Katolieke kerk het die Hervormers in die 16de eeu gesê God red ons uit genade alleen, deur geloof alleen, in Christus alleen, volgens die Bybel alleen, tot eer van God alleen. In Latyn is dit sola gratia, sola fide,…

Lees Verder