Die Heilige Gees: Wees vol van die Gees

28 Jan 2023 Geplaas in: Efesiers 5:18, Vervulling

Efesiërs 5:18 ’n Man het eenkeer vir my gesê: ‘Noem dit doping in die Gees, die uitstorting van die Gees, invulling, vervulling; noem dit wat jy wil, sonder die werk van die Heilige Gees kan niemand tot bekering kom nie.’ Die man was reg. Sonder die vervulling van die Gees sal ons geestelike babas bly….

Lees Verder