Die 5 solas: Geloof alleen

14 Apr 2023 Geplaas in: 5 Solas, Efesiers 2:8-10, Geloof

Efesiërs 2:8-10 In teenstelling met die Katolieke kerk het die hervormers gesê God red ons uit genade alleen (Latyn: sola gratia), deur geloof alleen (sola fide), in Christus alleen (solus Christus), volgens die Bybel alleen (sola Scriptura), tot eer van God alleen (soli Deo gloria). God se genade is die bron van ons redding. Geloof…

Lees Verder