Coram Deo Cover Image

Coming soon...

Welkom by ons argief van

Boeke

Ons nooi jou uit om deur ons uitgebreide versameling boeke te blaai en die titels te kies wat jou inspireer en interesseer. Elke boek is sorgvuldig gekies om jou te help om nuwe kennis en insigte te verkry, en om dit op ’n betekenisvolle manier in jou daaglikse lewe toe te pas.
Bid Met Sukses Book Cover Ivor Jefferies
Ivor Jefferies

Bid met sukses

“Bid met Sukses” deur Ivor Jefferies is ’n boek wat die belangrikheid van gebed in die Christelike lewe beklemtoon en praktiese riglyne verskaf oor hoe om effektief te bid. Dit gebruik ’n kombinasie van Bybelse verwysings en persoonlike ervarings om die krag en doel van gebed te illustreer.
LAAI AF
Fondamente Book Cover Ivor Jefferies
Ivor Jefferies

Fondamente

“Fondamente” deur Ivor Jefferies is ’n omvattende gids wat ontwerp is vir huisgodsdiens, tuisonderrig en Sondagskool gebruik. Die doel van die boek is om Bybelse lesse aan kinders en tieners oor te dra, en sodoende ’n stewige fondament in die Christelike geloof en leerstellings te vestig. Die boek is gestruktureer rondom ’n reeks lesse wat fundamentele aspekte van die Christendom dek, insluitend die natuur van God, skepping, die val van die mens, verlossing, Jesus se rolle, die Tien Gebooie, en die lewe hierna.
LAAI AF