Wie moet die kerk lei?

27 May 2023 Geplaas in: Efesiers 4:11, Ouderlinge

Efesiërs 4:11 Ons gemeente behoort aan die Afrikaanse Baptistekerke (ABK). Ons glo elke gemeente is outonoom. Daar is nie ’n eksterne gesagstruktuur wat vir die gemeentes voorskryf hoe om hulle interne sake te bestuur nie. Onder Christus en sy Woord is elke gemeente vry om hulle eie besluite te neem. Tog mag ons nie van…

Lees Verder

Paulus: ’n model leier

9 Oct 2020 Geplaas in: Handelinge 20:17-35, Ouderlinge

Handelinge 20:17-35 Aan die begin van my bediening in Kemptonpark, het ek gereeld in ons agterplaas op die grasperk geloop en bid. Op daardie stadium was my jongste dogter omtrent drie. Met hande agter die rug en ’n geboë hoof het sy op en af langs my geloop en prewel. Net soos wat sy en…

Lees Verder

Getroue herders

3 Oct 2020 Geplaas in: Hebreers 13:18-25, Ouderlinge

Hebreërs 13:18-25 Ek het twee vriende in die bediening wat op die oomblik deur ’n moeilike tyd gaan. In die een se gemeente is verskeie egpare besig om te skei. In die ander een se gemeente is daar ’n groep rebelle wat skeuring veroorsaak. In beide gevalle bly my vriende getrou aan die Here en…

Lees Verder

Spanning in die gemeente en hoe om dit op te los

28 Jun 2019 Geplaas in: 1Tessalonisense 5:12-15, Ouderlinge, PREKE VOLGENS SKRIFGEDEELTE, Probleme

1Tessalonisense 5:12-15 As jy twee klippe teen mekaar kap, is daar vonke. En waar twee sondaars bymekaar kom, sal jy spanning hê. Selfs as jy soos ‘n monnik op jou eie in die woestyn bly, sal jy spanning in jou hart hê. As jy nooit spanning het nie, is dit omdat jy in die hemel…

Lees Verder

Die soort gebed wat beantwoord word

20 Apr 2018 Geplaas in: Beproewings en siekte, Gebed, Geloof, Heilige Gees, Kerk, Ouderlinge

Hoe moet dit wees om ‘n knievervanging te kry omdat jy so baie gebid het, en nie a.g.v. ou ‘n rugby besering of ‘slytasie’ nie?  John Welch het so baie gebid dat sy knieë so hard soos ‘n bees se horings was.[1]  Op Martin Holdt se begrafnis het sy dogter gesê dat daar eelte op…

Lees Verder

Pas my skape op

20 Jan 2017 Geplaas in: Belonings, Ouderlinge

Spurgeon het van een ouderling gesê: ‘[He] has earned for himself the title of my hunting dog, for he is always ready to pick up the wounded birds.’[1]  As dit vir hierdie ouderling gelyk het of iemand ná die preek onder sonde oortuiging was, het hy met die persoon gaan praat en die evangelie met…

Lees Verder