Persoonlike Probleme: Kleingeloof

11 Oct 2020 Geplaas in: Kleingeloof, Markus 9:14-29

Markus 9:14-29 Kleingeloof gaan nie oor mense wat die geloof verloën het, of wat weier om die evangelie te glo nie. Dit gaan eerder oor Christene wie se geloof klein is. Wanneer hulle byvoorbeeld ’n krisis beleef, raak hulle paniekbevange en probeer hulle self om die probleem op te los eerder as om na die…

Lees Verder