Related image

Hebreërs 5:11-14

‘n Seun wat saam met my op skool was, het ‘n groei-siekte gehad. Toe hy in matriek was, was hy so lank soos ‘n 6-jarige. Ek ken ‘n meisie wat so is. Sy moet seker nou al 22 wees, maar sy is so lank soos ‘n 10-jarige. Dit is normaal dat babas en kleuters klein is. Dit is abnormaal vir grootmense om so te wees.

Geestelik werk dit dieselfde: dit is normaal as iemand ‘n jaar na sy of haar bekering geestelik onvolwasse is (Joh. 16:12). Ons verwag dit egter nie van iemand wat 15 jaar gelede tot bekering gekom het nie. Hoe weet jy of jy laasgenoemde tipe persoon is? Wat is die simptome van geestelike onvolwassenheid? Dit is belangrik om te weet, sodat jy dit in jou eie lewe kan uitken en die situasie kan regstel.

 

  1. Jy het nie ‘n aptyt vir diep lering nie(v.11-13)

Jannie is in graad R. Hy verstaan nie die wiskunde nie. Wanneer hy ‘n 3 maak, lyk dit soos ‘n voëltjie wat vlieg. Hy sukkel ook om tussen plus en minus te onderskei. Tog verstaan ‘n mens dit, omdat hy maar net in graad R is. Die probleem is egter dat hy 15 jaar oud is.

Die Hebreërskrywer wou vir sy Joodse lesers verduidelik wat dit beteken dat Jesus ‘n Priester is na die orde van Melgisedek (v.10-11). Hulle kon egter nie sulke diep lering sluk nie (v.11). Ons sou dit verstaan het as hulle nuwe Christene was en as hulle nie die Ou Testament geken het nie. Die probleem is egter dat hulle geestelik nog in graad R was, t.s.v. die feit dat hulle met die Ou Testament grootgeword het en jare gelede reeds tot bekering gekom het. Uit hulle kennis van die Ou Testament moes hulle ten minste geweet het wie Melgisedek is, asook dat die Messias ‘n Priester is na die orde van Melgisedek (Gen. 14:18-20, Ps. 110:4). Ongelukkig het die ongelowige Jode hulle beïnvloed, sodat hulle nie meer vir Jesus in die Ou Testament kon sien nie (Joh. 5:39, 46-47, 2Kor. 3:14-16).

Kan jý Hom nog daar sien? Sien jy Hom in jou lewe? Ek hoop dat Hy vir jou die belangrikste is, nie net in teorie nie, maar in die praktyk. Indien dit die geval is, kán jy nie vir jare gered wees en nog steeds ‘n baba bly nie. Jy sál groei.

Soms voel dit nie of jy groei nie, maar eintlik groei jy. Jy is soos ‘n kind wat dink dat hy nie groei nie, terwyl almal rondom hom kan sien hy het gerek. Ander dínk weer hulle groei, maar eintlik ken hulle net ‘n paar ekstra verse en een of twee nuwe teologiese terme. As jy egter na hulle lewens kyk, kan jy duidelik sien dat hulle nog babas is.

Moet dus nie op jou gevoelens staatmaak om te bepaal of jy geestelik groei, of nie; of jy al geestelik volwasse is, of nie. Gebruik eerder die volgende toets:

Het jy ‘n begeerte om meer van Jesus te weet? Ek bedoel nie bloot dat jy van teologie hou en die hele dag wil studeer nie. Ek vra of jy ‘n begeerte vir die waarheid van die Woord het, omdat jy Jesus beter wil ken. Is jou ore oop om sy stem te hoor (v.11, Matt. 13:9, Op. 2:7, 11, 17, 29, 3:6, 13, 22)? Indien wel, is jy nie meer ‘n geestelike baba nie, maar is jy besig om volwasse te raak (v.11-14).

Dalk is jy nog nie daar nie. Miskien is die diep waarhede van die Woord nog te sterk vir jou maag en het jy nie ‘n aptyt daarvoor nie. Daar is hoop vir jou. Dalk het jy ‘n gebrekkige aptyt, omdat jy nie van beter weet nie. Jy is soos ‘n kind wat nie van Kingklip hou nie, omdat hy dit nog nooit geëet het nie. Ek weet van twee gevalle waar mense Skrifverklarende prediking [Eng. expository preaching] gehoor het en gesê het: ‘’n Mens preek nie so nie.’ Later het hulle egter tot beter insigte gekom, omdat hulle ‘n aptyt vir Bybelse lering begin ontwikkel het.

As jy egter ‘n baba is, omdat jy nie regtig in die diep waarhede van Jesus belangstel nie is jy in die moeilikheid. As jy aanhou om jou ore toe te druk (v.11), mag die Here dalk net besluit om jou permanent te laat doof word (6:4-6, Hand. 28:26-27).

So, waar trek jy geestelik? Is jy al lank genoeg ‘n Christen, sodat jy teen dié tyd al ander moes leer (v.12, Rom. 15:14)? Doen jy dit, of het jy nie die vermoë om ander te help nie, omdat jy na 15 jaar nog steeds nie die Bybel ken nie? Jy het dit nog nooit deurgelees nie en doen ook nie die moeite om te bestudeer nie. Jy drink nog die melk van dagstukkies met ‘n kort gebedjie onderaan.

Is jy dalk nog ‘n geestelike baba, omdat jy een keer in ses weke kerk toe kom; omdat jy jouself nie gereeld onder die lering van die Woord plaas nie (10:25, kontra Hand. 2:42)? Het jy miskien geestelike groei-probleme, omdat jy nie goeie lering kry nie? Jy is in ‘n gemeente waar die prediker besig is met ‘life coaching’, sielkundige ‘pep talk’ en motiverende toesprake. Die lering wat jy ontvang is m.a.w. nie propvol van die sappige groen gras en vars water van die Woord nie, maar is soos flou tee, afgewaterde sop en spookasem.

Dalk is jy soos die Hebreërs en sit jy elke week onder goeie lering, terwyl jy geestelik onvolwasse bly (v.12-13). Hoe gebeur dit? Jy luister nie regtig na die lering nie, omdat jy sit en dagdroom. Jy doen nie moeite om in te neem wat jy hoor nie. Jy pas nie die lering toe nie. Jy is nie tussen hierdie Sondag en die volgende een in die Woord nie, maar jy maak jouself afhanklik van die leraar om geestelik te groei.

Dit mag ook wees dat die kansel jou nie help nie, omdat jy dit in die week afbreek deur ‘n lewe van sonde, of deur verkeerde boeke, preke en blogs. Dit is wat die Hebreërs se groei verhinder het: hulle het na vals lering begin luister. Hulle het begin wonder of Jesus regtig die Messias is. Hulle het begin glo dat Moses, Aäron, die priesters en die diereoffers groter is as Hy. Is dit enige wonder dat hulle nog babas was? Hoe kon hulle groei as hulle die volle openbaring van Jesus in die Nuwe Testament wou verruil vir sy skaduwee in die Ou Testament? Dit het hulle geestelik teruggesit. Hulle was soos iemand wat kón loop, maar so lank op ‘n siekbed gelê het dat hy van voor af moes leer loop. Die Hebreërs moes van voor af leer lees en weer melk drink (v.12).

Vandag nog is daar sulke mense. Hulle ken die ABC van die Christelike geloof, maar omdat hulle na vals lering luister, moet hulle eers die verkeerde dinge afleer en dan die alfabet van voor af leer (v.12). Hulle is al vir meer as ‘n dekade Christene, maar hulle kan nog steeds nie die evangelie met iemand deel nie. Hulle weet nie hoe om ‘n depressiewe gelowige te beraad nie. Hulle verstaan nie eintlik hoekom die Prosperity gospel verkeerd is nie.

Moenie skuldig voel as jy in die afgelope paar jaar tot bekering gekom het nie—ek praat nie met jou nie. Ek praat eerder met mense wat al vir jare Christene is, maar nog steeds nie die basiese beginsels van Christenskap onder die knie het nie.

Miskien is jou verskoning dat jy vir baie jare nie goeie lering ontvang het nie. Vandag het jy nie meer daardie verskoning nie, omdat ons elke week vers-vir-vers deur boeke van die Bybel werk, omdat jy baie geleenthede het om saam met ander gelowiges te bid en die Bybel te leer, en omdat daar tonne goeie preke op die internet beskikbaar is waarmee jy jou Bybelkennis kan aanvul.

Ek wil nie onnodiglik hard wees op jou nie, maar ek weet dit help ook nie om jou handjie te vat en jou met ‘n lepel te voer nie. Dit is tyd dat jy die dinge van ‘n kind aflê en in die Woord groei (v.12, 1Kor. 3:1-3, 13:11, 14:20, Ef. 4:11-13, 1Joh. 2:12-14). Die Hebreërs kon nie by melk of die eerste beginsels van die Ou Testament vashak nie, maar hulle moes die vleis van die Nuwe Testament eet (v.12, Gal. 3:24, 4:1-3). Net so moet jy gedurig vra hoe jy tot by die volgende trappie van die Christelike lewe kan klim. Hoe kan jy méér van God en sy Woord leer? Moet jy twee keer op ‘n Sondag hier wees, in plaas van net een keer? Moet jy deel word van ‘n Bybelstudie? Moet jy ‘n plan volg om deur die Bybel te lees? Moet jy ‘n handleiding aanskaf om jou met jou Bybelstudie te help? Moet jy die Skrif oordink en nie net lees nie? Moet jy verse begin memoriseer? Moet jy saam met iemand deur ‘n Bybelboek werk, of ‘n Christelike boek saam met die persoon lees? Moet jy aktief planne maak om die Bybel te begin toepas? Moet jy ‘n roetine kry vir gebed? Moet jy ‘n ekstra tydjie in die dag afsonder vir gebed? Moet jy goeie boeke (bv. van Martyn Lloyd-Jones, of John MacArthur) begin lees? Moet jy goeie preke (bv. van Voddie Baucham, of Steve Lawson) begin luister?

Vra die Here om jou hiermee te help. As jy aanhou om melk te drink, sal jy ‘n kind bly wat onervare is in die Woord (v.13). Jy sal die tipe persoon wees wat vol raak op die melk van sentimentele Christelike videos wat op WhatsApp die rondte doen. Jy sal die tipe persoon wees wat nie vir 40 minute na Bybelse lering kan luister nie, maar wat maklik vir ure aaneen ‘n Christelike storieboek kan lees. Ek is nie teen Christelike storieboeke nie, maar dit kan nie die vleis van die Woord vervang nie. As jy geestelik wil groei, móét jy vaardig raak in die Woord van geregtigheid (v.13, Rom. 1:17). Jy moet m.a.w. jou Bybel ken en doen wat dit sê.

 

  1. Jy het nie onderskeidingsvermoë nie (v.14)

Volgens John MacArthur is dit die grootste probleem in die kerk vandag: mense onderskei nie tussen goeie en slegte lering nie. Vat bv. een skrywer wat The Shack met Pilgrim’s Progress vergelyk. Hy kan nie sien dat Pilgrim’s Progress goed is, terwyl The Shack sleg is nie. Vir hom is altwee boeke dieselfde.

Iemand wat geestelik volwasse is, onderskei tussen goeie en slegte lering; tussen reg en verkeerd (v.14). Hoe bereik ‘n mens hierdie vlak van volwassenheid? Jy moet oefen (v.14, Jos. 1:8, Ps. 1:2, 119:97, Esra 7:10, 1Tim. 4:6-8, 15, 2Tim. 2:15). Jy gaan dit nie binne 40 dae regkry nie. Die Christelike lewe is nie ‘n 100 meter resies nie. Dit is ‘n maraton. Jy moet week in en week uit onder goeie lering sit en self ook in die Woord wees. Jy moet elke dag met die Here praat en die Heilige Gees vra om jou te leer. Wees tussen ander gelowiges, sodat jy jou gedagtes aan hulle kan toets en by hulle kan leer.

As jy dít doen, sal jy onderskeidingsvermoë leer (v.14). Jou gereelde oefening in die Woord sal jou ook help om slegte gewoontes in die lewe te oorkom. Dit is ‘n voldonge feit dat jy ‘n slegte gewoonte met ‘n goeie een kan oorkom. As jy ‘n slegte gewoonte kon aanleer, kan jy dit afleer. Dit gaan nou wel nie oornag gebeur nie, maar as jy geduldig daarmee volhard en op die Gees vertrou, sal jy dit regkry en geestelik groei. As jy lank genoeg daarmee aanhou, sal jy geestelik volwasse raak.

Hoe lyk hierdie geestelike volwassenheid in die praktyk? Dit het niks te doen met ‘n mistiese ervaring, ‘n warm gevoel in jou bors, of ‘n tipe euforia wat mense ervaar wanneer hulle dwelms gebruik nie. Dit word ook nie daarin gesien dat mense rondom jou hoendervleis kry, huil, sidder, of vuil voel omdat jy so heilig is nie.

Geestelik volwassenheid word gesien in ‘n opregte en gehoorsame lewe (Ef. 4:24). Dit kan net gebeur as jy in die eerste plek weergebore is en daarna gereeld bid en deur die krag van die Heilige Gees in die Woord groei (v.11-14, 6:1, Kol. 1:28-29, 4:12). Iemand wat ‘n baba is in die Woord kan nie reg kan lewe soos die Here dit verwag nie. Kom ek verduidelik dit aan hand van ‘n illustrasie.

The Center for Bible Engagement het ‘n meningspeiling geneem oor hoe mense met hulle Bybels omgaan. Hulle het 40 000 mense tussen die ouderdom van 8 en 80 jaar ondervra. Hier is wat hul ontdek het:

Mense wat een per week in die Woord was, het die skaars effek daarvan in hulle lewens gesien. Dieselfde geld vir dié wat twee keer per week tyd in die Woord deurgebring het. Waar mense drie keer per week in die Woord was, kon hulle ‘n effense verskil begin sien. Dié wat egter vier keer per week in die Woord was, het radikaal anders begin lewe as die vorige drie groepe. In húlle geval het ‘n gevoel van eensaamheid met 30% geval, ‘n kort humeur met 32%, bitterheid met 40%, dronkenskap met 57%, die gevoel dat jy geestelik stilstaan met 60%, en pornografie met 61%. Evangelisasie het met 200% opgeskiet en om ander te dissipeleer met 230% [https://www.youtube.com/watch?v=wNWvxexMri0].

Hoekom maak jy dit nie ‘n voorneme om hierdie jaar meer in die Woord te wees nie? Vra die Here om jou te help om geestelik volwasse te word. As dít gebeur, is die kanse goed dat die Here die ander goeie voornemes wat jy het, ook sal vervul.