Coram Deo Cover Image

Coming soon...

26 September 2021

Wys my U heerlikheid

Lukas 9:24-36

God het ons gered om sy heerlikheid te sien en te weerspieël (Joh. 17:24, 2Kor. 3:18). Sy heerlikheid verwys na sy helder glans en sy skoonheid; na die sigbare openbaring van wie en wat Hy is. Hiervan is die skepping ’n skadubeeld (Ps. 19:2). Dit is sy heerlikheid in swart en wit; in twee dimensies sonder musiek of aroma. In die hemel sal ons sy heerlikheid in drie dimensies en in kleur sien met die gepaste aromas en musiek. Lukas 9 trek hierdie gordyn vir ons oop.

 

1. Deur selfverloëning (v.24-25)

Patricia bewonder haarself so in die venster dat sy die asemrowende toneel van die see en die berge deur die venster miskyk. Om God se heerlikheid te sien, moet jy verby jou eie weerkaatsing kyk en Jesus aan die anderkant sien. Hiervoor moet jy jouself verloën (v.23). As jy jou lewe en die wêreld so liefhet dat jy Jesus nie volg nie, sal jy jou lewe verloor (v.24a). As jy bereid is om jou lewe vir Jesus prys te gee, sal jy jou lewe behou en Jesus se heerlikheid sien (v.24b).

Het jy jouself al verloën en soek jy vir Jesus? Wil jy sy heerlikheid sien? Baie mense sê ja, maar hulle skeep die kerk af waar Jesus sy heerlikheid bekend maak (Ef. 3:21, Op. 1:12-16, 20). Hulle sê hulle sal alles vir Jesus gee, maar kan nie eers slaap, gemak, sport of werk vir die erediens opoffer nie. Hulle lewe vir hierdie wêreld en dink nie aan die volgende nie. Sodoende verloor hulle albei (v.24).

Is jy so: deur middel van werk, oefen, eet, slaap, vitamines, medisyne en dokters bestee jy baie tyd en geld om jou lewe te behou? Dit is alles goed en wel, maar wat van jou siel—hoeveel tyd bestee jy daaraan (v.24)?

Ly jy miskien geestelik skade, omdat jy geld najaag? Is dit die moeite werd om die wêreld as wins te verkry as jy buitendien alles gaan verloor wanneer jy sterf: jou geld en jou siel (v.25, 12:20)? Hoeveel mense in die hel wens hulle het hulle tyd beter benut en voorberei vir die ewigheid?

 

2. Deur openlike belydenis (v.26a)

Ek het ten minste twee preke in my lewe gehoor waar ek met die oë van geloof God se heerlikheid gesien het. Dit het my oorweldig.

Toe Moses die Here vra om sy heerlikheid te sien, het Hy dit deur sy Woord aan Moses gewys (Eks. 33:18-19, 34:5-7). Om dan God se Woord vir jouself te hou, is om sy heerlikheid weg te steek (8:16). Jy benadeel ook jouself as jy te skaam is om jou met Jesus te vereenselwig en te bely dat jy ’n Christen is. Op sy beste belas jy jou gewete (22:61-62) en in die ergste geval sal Jesus Hom vir jou skaam wanneer Hy weer kom (v.26a, 2Tim. 2:12).

Moet jou nie vir Jesus skaam nie (Rom. 1:16, 2Tim. 1:8). Moet jou nie vir sy woorde skaam as mense die Bybel arrogant of eng noem en jou teëgaan omdat jy Jesus se lering glo nie (v.26b). Ek praat van leringe soos die volgende:

 • Die hel is ’n werklikheid (12:5).
 • Jy moet alles prysgee om Jesus te volg. Jy moet Hom bo jou familie en selfs jou eie lewe liefhê (14:26).
 • Jy moet volmaak wees soos jou hemelse Vader volmaak is (Matt. 5:48).
 • Jesus het nie vrede kom bring nie, maar ’n swaard (Matt. 10:34). Sy lering veroorsaak verdeeldheid in families (Matt. 10:35-36).
 • God het die huwelik vir ’n man en ’n vrou gemaak (Matt. 19:4-5).
 • God haat egskeiding (Matt. 19:6).
 • Wees gereed en bereid om jou geld en besittings prys te gee as jy vir Jesus wil volg (Matt. 19:21).
 • Ryk mense kom moeilik in die hemel (Matt. 19:23-24).
 • Niemand kom na Jesus toe, behalwe as die Vader hom trek nie. As jy gered word, is dit omdat God dit aan jou gegee het (Joh. 6:44, 65).
 • Jesus is die enigste weg van verlossing (Joh. 14:6).
 • Jy is nie gered omdat jy vir Jesus gekies het nie, maar omdat Hy jou gekies het (Joh. 15:16, 19).

Staan op vir die waarheid en laat mense dit in jou lewe raaksien.

 

3. Deur die wederkoms (v.26b-27)

As Jesus weer kom, sal ongelowiges sy heerlikheid sien. Vir hulle sal dit wees wat lig vir ’n mol is. Vir gelowiges sal dit soos die oggendlig na die donker nag wees (v.26b, Matt. 25:31).

Hierdie heerlikheid is iets wat Jesus van ewig af met die Vader en die Heilige Gees deel. Die Bybel praat van die God van heerlikheid (Ps. 29:3, Hand. 7:2): die Vader van heerlikheid, die Here (Jesus) van heerlikheid en die Gees van heerlikheid (1Kor. 2:8, Ef. 1:17, Jak. 2:1, 1Pet. 4:14).

Jesus het ook ’n menslike heerlikheid waardeur Hy die Vader se heerlikheid weerspieël (Joh. 1:14, 18, 17:5). As Jesus weer kom, sal ons sy heerlikheid as God en mens aanskou. Die heilige engele wat saam met Hom kom, weerkaats sy heerlikheid (v.26b, Matt. 25:31, 2Tess. 1:7).

Party van die dissipels sou nie sterf voor hulle hierdie koninklike heerlikheid aanskou het en Jesus in sy koninkryk sien kom het nie (v.27, Matt. 16:28). Dit kan nie na die wederkoms verwys nie, omdat almal wat in die eerste eeu gelewe het, dood is. Jesus se woorde verwys eerder na v.28 e.v. waar drie van Jesus se dissipels sy heerlikheid gesien het wat Hy by die wederkoms sal hê. Dit verwys dalk ook na Johannes se visioen van die einde in Op. 20-22.

Elke Christen sal die wederkoms sien: party van die aarde af en ander omdat hulle saam met Jesus sal terugkeer (1Kor. 15:51, Kol. 3:4, 1Tess. 3:13, 4:14-15). Is jy gereed hiervoor? Jy moet wees, omdat Jesus se wederkoms sekerder as die dag van jou dood is. Jesus sal weer kom, terwyl jy nie noodwendig sal sterf nie. Miskien lewe jy wanneer Jesus op die wolke terugkeer.

Is dit iets waarna jy uitsien, omdat jy Jesus se heerlikheid wil sien en bewonder (2Tess. 1:10)? Of is jy bang, omdat jy jou met sonde ophou en nog nie reg is met God nie (2Tess. 1:7-9)? Die tyd loop uit. Soek die Here terwyl Hy nog te vinde is en roep Hom aan terwyl Hy naby is (Jes. 55:6-7). Kom na Jesus toe en maak die saak met Hom uit, sodat Hy jou skandvlekke kan skoon was (Jes. 1:18).

 

4. Deur gebed (v.28-29)

Party Christene sien min van God se heerlikheid, omdat hulle nie bid nie of omdat hulle haastig is om klaar te kry. Gevolglik is hulle alewig opsoek na die volgende ‘high’ om die lewe opwindend te maak. Hulle verstaan min van die diep vrede wat deur intieme gemeenskap met Jesus kom. Smag jy daarna? Dan moet jy die heerlikheid van God sien. Jy kan dit sien as jy soos Jesus bid.

Agt dae na v.18-28 toe vat Jesus sy drie naaste dissipels saam met Hom teen die berg op (v.28, 8:51, Mark. 14:33). Jesus wys sy heerlikheid aan wie Hy wil (10:21-22, Eks. 33:18-19, Rom. 9:15). Dit gebeur onder andere in antwoord op gebed. Jesus het gebid dat die dissipels Hom nie net in teorie sal ken nie, maar dat hulle sou weet wat sy Messiaskap beteken (v.20). Terwyl Hy besig was om hiervoor te bid, toe ondergaan Hy ’n metamorfose soos ’n ruspe wat in ’n skoenlapper verander (Matt. 17:2, Gk. metamorphoō). Sy gesig het soos die son geskyn (Matt. 17:2, Op. 1:16). Sy klere was witter as gebleikte lap; so wit soos weerlig (v.29, Gk. exastraptō, Dan. 10:6, Matt. 17:2, Mark. 9:3, Hand. 9:3).

Dit is duidelik dat Jesus nie net die Vader se heerlikheid weerspieël het nie. Hy is die heerlikheid van God wat Homself met lig beklee (Ps. 104:2, Dan. 7:10, Heb. 1:3). Wil jy Hom sien? Soek Hom in die Skrif. Vra Hom om jou dinge van Hom te leer wat jy nie geweet het nie (Jer. 33:3, Ps. 119:18). Jy sal dit nie sien as jy die Bybel oorsigtelik lees nie. Lees die Bybel op knieë en bid deur die verse. Verander dit wat jy lees in lofprysing, danksegging, belydenis, voorbidding en smeking. Jy sal Jesus se heerlikheid sien (v.29).

 

5. Deur die kruis (v.30-31)

’n Gebed uit The Valley of Vision lui: ‘Let me learn by paradox... that to bear the cross is to wear the crown’.1 Jesus se heerlikheid is nie net die gevolg van sy kruisdood nie. Die kruis is die plek van Jesus se heerlikheid (Joh. 12:23-24, 32, 17:1). Dit is die troon waar die Koning van die Jode ’n doringkroon dra en Hy ons sonde, die duiwel, die dood, die wêreld en die hel oorwin (Matt. 27:29, Joh. 19:19-22, 16:33, Kol. 2:14-15, 1Pet. 2:24, 3:18, 1Joh. 3:8, Heb. 2:14-15). Dit is hoekom Moses en Elia in hemelse heerlikheid aan Jesus verskyn het (v.30). Hulle het met Jesus oor die uittog gepraat wat Hy in Jerusalem sou bereik (v.31). Die Griekse woord is exodos en verwys na die dood (2Pet. 1:15, Gk.) waardeur Jesus ons uit die slawerny van sonde sou lei net soos Moses die Israeliete uit Egiptiese slawerny gelei het toe die paaslam geslag is. Net soos wat die res van die wet en die profete op Jesus dui, is Jesus die vervulling van die paaslam (24:27, Rom. 3:21, 1Kor. 5:7). Dit is hoekom Moses (die wet) en Elia (die profete) verskyn het: om te wys dat Jesus groter as hulle is en dat Hy die wet en die profete vervul (v.30-31, 8, 19, Heb. 3:3, Joh. 19:30).

Jesus vervul ook Moses se begeerte toe Hy gevra het om God se heerlikheid te sien en die Beloofde Land binne te gaan (Eks. 33:20-23, Deut. 3:25-27, 34:4). In Luk. 9:30 het Moses God se gesig gesien en in die Beloofde Land gestaan! God het Moses se wens vervul, omdat Jesus vir sy sonde gesterf het (v.31). Dit is al hoe jy God se heerlikheid sal sien: Jesus moet die sonde wegvat wat keer dat jy dit sien (Rom. 3:23). Omdat Jesus vir ons gesterf het, sien ons meer van God se heerlikheid as wat Moses in die Ou Testament gesien het en kan ons die ware Beloofde Land binnegaan (2Kor. 3:7-18, 4:6, Heb. 11:13-16).

Is dit jou voorland? Sal jou kinders, kleinkinders, geliefdes en kollegas daar wees? Bid vir hulle en deel die boodskap en betekenis van die kruis met hulle (1Kor. 1:18). Vra die Here om iemand oor jou pad te stuur, sodat jy die evangelie met hulle kan deel en ’n dissipel vir Jesus kan maak. Leef met oop oë, sodat jy nie die geleenthede wat God jou gee, mis nie.

 

6. Deur Goddelike openbaring (v.32-36)

Ken jy die ou storie van die blinde mans wat aan die olifant geraak het om dit te beskryf? Die eerste man het aan die tand gevat en gesê ’n olifant is soos ’n spies. Die tweede een het aan die oor gevat en gesê ’n olifant is soos ’n groot waaier. Die derde man het aan die been gevat en gesê ’n olifant is soos ’n boom. Die vierde man het aan die stert gevat en gesê ’n olifant is soos ’n tou. Die vyfde man het aan die sy gevoel en gesê ’n olifant is soos ’n muur. Die laaste man het aan die slurp gevat en gesê ’n olifant is soos ’n luislang.

Op soortgelyke wyse het die dissipels Jesus se heerlikheid misverstaan toe hulle dit sien. Hulle het eers begin verstaan toe die Vader dit verduidelik. Hier is wat dit gebeur het:

Die dissipels het uit ’n diep slaap wakker geskrik (v.32, vgl. 22:45). Hulle het Jesus se heerlikheid gesien en Moses en Elia wat by Hom staan (v.32). Hulle het geweet wie se heerlikheid, soos die son, die bron van lig is en wie s’n soos die maan is wat die sonlig weerkaats. Net so sal jy dadelik in die hemel weet wie Jesus is. Jy sal Hom nie vir Moses, Elia, Michael, Gabriël of iemand anders misken nie. Ongelukkig het Petrus Hom misverstaan. Net voor Moses en Elia hemel terug is hemel toe, wou Petrus drie tente bou: een vir Jesus, een vir Moses en een vir Elia (v.33). Hy het gehoop hierdie is die vervulling van die huttefees (Sag. 14, Op. 7). Hy het nie geweet wat hy sê nie (v.33, Mark. 9:6). Hy het Jesus se missie misverstaan. Hy wou hê Jesus moet die kruis vryspring en dadelik regeer (v.22, Matt. 16:21-22).

Ons is dieselfde: ons wil geestelik op die bergtop bly en die kruis vermy (v.23). Ons sien die kruis as abnormaal en dink die Here straf ons omdat dinge sleg gaan. Ons begeer ’n lewe van voorspoed en sukses.

Ons misverstaan ook Jesus se Persoon. Petrus het Hom in dieselfde kategorie as Moses en Elia geplaas; net ’n trappie hoër (v.33). Daarom het hy Jesus Meester genoem (v.33). Toe hy dit sê, toe oorskadu ’n helder wolk hulle (v.34, Matt. 17:5, Eks. 13:21-22, 16:10, 24:18, 33:9, 40:34-48, 1Kon. 8:10-11). Dit was ’n voorskou van die wederkoms (Hand. 1:9-11, 1Tess. 4:17). ’n Stem het uit die wolk gesê: “Dit is my Seun, die Uitverkorene. Luister na Hom.” (v.35). Dit is asof die Vader gesê het: ‘Moet Moses en Elia nie in dieselfde asem as my Seun noem nie! Jesus is die uitverkore Een; die Messias of Christus; my geliefde Seun oor wie ek My verbly; die Een met wie Ek tevrede is (3:22, Jes. 42:1, Matt. 17:5). Hy is die Heilige; gans anders en een-van-’n-soort. Luister na Hom (Deut. 18:15, 18, Hand. 3:22).’

Dit is hoekom Jesus alleen was toe die stem klaar gepraat het (v.36): Hy is uniek. Hy is op ’n hele ander vlak as Moses en Elia. Jy kan Hom nie met Mohammed, Boeddha of die Dalai Lama vergelyk nie. Volgens Paul Washer moet jy nie eers sê: ‘Jesus kom eerste, my vrou tweede, my kinders derde en my werk vierde nie.’ Jesus is op sy eie lys. Jy kan Hom nie in dieselfde kategorie as jou vrou of jou kinders sit nie. Hy is in ’n klas van sy eie.

Petrus en die ander apostels het dit later besef. Na hierdie episode het hulle niks gesê nie (v.36). Jesus het hulle beveel om tot na die opstanding stil te bly, omdat mense dit dan eers sou verstaan (Matt. 17:9). Die dissipels self het geweet wat die opstanding uit die dood beteken nie (Mark. 9:10). Hulle ervaring was ook te heilig om dadelik met iemand te deel (vgl. 2Kor. 12:2-4). Daarom het hulle gewag om te vertel wat gebeur het.

Toe Petrus reeds ’n ou man was, toe vertel hy wat jare tevore dag op die berg gebeur het. Hy het geweet dat Jesus meer as ’n menslike Messias is. Hy is die roemryke Seun van God; vol van heerlikheid en majesteit (2Pet. 1:16-18).

Het jy al hierdie gewaarwording gehad? Ek vra nie of jy dit in die Bybel gelees het nie, maar of jy al ’n lewensveranderende ervaring met Jesus gehad het? Wanneer laas het jy sy heerlikheid gesien? Is jy tevrede as dit lank gelede was of as jou hart op die oomblik koud is? Of sal jy Hom vra: ‘Wys my U heerlikheid?’

Om sy heerlikheid te sien, sal nie noodwendig jou probleme wegvat nie. Maar dit sal jou probleme in perspektief sit, sodat jy ’n onbeskryflike vrede ervaar.

Turn your eyes upon Jesus,
Look full in His wonderful face,
And the things of earth will grow strangely dim,
In the light of His glory and grace.

—Helen Howarth Lemmel (1863-1961)


1  Arthur Bennett, The Valley of Vision: A Collection of Puritan Prayers & Devotions (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1975), xv

Kategorieë