Coram Deo Cover Image

Coming soon...

22 September 2017

Wie moet jou kinders opvoed?

Father and son

George-en-Elna-gemiddelde-Christen voed nie self hulle kinders op nie:  in die oggend doen die skool dit, in die middag die bediende of die na-skool, en in die aand die TV.  Op Vrydae doen die sielkundige en die jeugleier dit, en op Sondae kry die Sondagskool juffrou háár beurt.  Tussendeur voed (voeter?) die kinders se selfone en tablette hulle op.

Volgens Paulus in v.4 moet pa’s hulle kinders opvoed.  In v.1-2 sien ons dat hy ma’s insluit.  In v.4 fokus hy egter op die pa, omdat hy die hoof van die huis is (5:23, Gen. 18:19, 1Tim. 3:4-5, 12).  Hy praat ook met pa’s, omdat hulle dikwels onbetrokke en passief is.  ‘Dit hoort nie so nie,’ is wat Paulus in v.4 sê.

Moenie so besig wees dat iemand anders of jou vrou alleen die kinders moet opvoed nie.  Net soos ons nie die ma se rol kan vervang nie, kan ons ook nie die pa s’n vervang nie.  Kinders benodig ‘n sterk leier om vir hulle te sorg, hulle geestelik te lei, en hulle teen die verkeerde invloede van vriende, verhoudings, vermaak, die internet, sosiale media, boelies, hulle eie sonde, vals lering, ens. te beskerm.  As die pa die Here liefhet en sy gesin volgens die Bybel lei, is die kanse goed dat hulle in sy voetspore sal volg (Jos. 24:15, Spr. 22:6, Joh. 4:53, Hand. 1:14, 16:31-34, 18:8, Rom. 16:10-11, 1Kor. 7:14).

Alhoewel die pa primêr vir sy kinders se welstand verantwoordelik is, is die ma medeverantwoordelik (Spr. 1:8).  ‘n Ma wat haar kinders vir die Here opvoed, kan ‘n reuse invloed op hulle, en sodoende die samelewing hê (1Sam. 1, Spr. 31:1, 2-9, 1Tim. 2:15).

Maar wat as een of beide ouers nie die Here dien nie?  In sulke gevalle moet gelowige oupas en oumas, ooms en tannies help (Hand. 16:1, 2Tim. 1:5, 3:15).  Praat met hulle oor die Here as jy die geleentheid het.  Stel vir hulle ‘n goeie voorbeeld, skryf briewe, bel hulle, stuur vir hulle ‘n Whatsapp, nooi hulle saam kerk toe, bid vir hulle.  Dit is nie genoeg om te hoop dat die Here hulle sal red nie – doen iets.

Ander gelowiges kan ook betrokke raak.  Omdat Timoteus se pa nie ‘n gelowige was nie, het Paulus hom as ‘n seun in die geloof aangeneem (Hand. 16:1, 1Tim. 1:2, 2Tim. 1:2).  Hy het dieselfde met Titus gedoen (Tit. 1:4).  Wyle dr. Martin Holdt het dit met sy bure se dogters gedoen en hulle kerk toe genooi.  Onder sy invloed het hulle tot bekering gekom.  Is daar ‘n kind wat jý vir die Here kan beïnvloed?

Kategorieë