Coram Deo Cover Image

Coming soon...

18 February 2016

Wie is gered?

Assurance

Het jy al ooit die aardige ondervinding gehad waarin jy ‘n persoon ontmoet, en nie weet dat hy of sy een van ‘n tweeling is nie? Op ‘n dag sien jy die persoon in die winkel en groet hom of haar vriendelik, net om skeef aangekyk te word.  Dit het eenkeer met my gebeur toe ek ‘n kerk in Pretoria besoek het.  Ek het ‘n bekende vrou gesien en vir haar gewaai.  Sy het gou weggekyk en nie terug gewaai nie.  Ná die diens toe hoor ek ek het vir die verkeerde persoon gewaai.  Dit was nie die vrou wat ek geken het nie, maar haar tweeling sussie.  Net soos wat ‘n tweeling jou kan verwar, kan jy soms onseker wees wie gered is en wie nie.  Party ongelowiges kan uiterlik soos gelowiges lyk, net soos wat sekere soorte onkruid soos koring kan lyk.  Hoe kan jy dan seker wees of jy gered is of nie?  Wat is die bewyse van ware redding?  1 Johannes 3:11-24 help ons om hierdie vrae te beantwoord.

 

’n Bewys van redding (v.11-18)

Gestel jou ma is besig om te sterf. Haar enigste hoop is as sy twee nuwe niere kry.  Sal jy bereid wees om jóú niere te skenk sodat sy kan lewe en jy sterf?  Miskien.  Maar wat as dit jou grootste vyand was:  sou jy vir hom of haar twee niere skenk?  Jesus het sy lewe gegee, sodat sy vyande kan leef.  Dít is liefde.

 

‘n Man in Nelspruit het Clem Goetsche se getuienis met my gedeel. Gedurende die Tweede Wêreld Oorlog het sy offisier gesê hy moet in ‘n loopgraaf klim om te kyk of alles veilig is.  ‘n Mede-soldaat het gesê hý sal inklim.  ‘Clem is nie gereed om te sterf nie – ek ís,’ het hy gesê.  Die Christen soldaat het in Clem se plek gesterf.

 

Sulke liefde is ‘n bewys van ware redding. Dit is soos ‘n Christen in Rusland of China wat tronkstraf en marteling kies eerder as wat hy sy broers verraai en weggee.  Ware liefde is soos Rageltjie de Beer wat in die sneeustorm haar klere vir haar boetie gegee het, sodat hý kan lewe en sý sterf.  Christelike liefde is gereed en bereid om op te offer.

 

Iemand wat nie sy broer liefhet nie is ongered en die duiwel se kind (v.10). Die ware gelowige volg die boodskap wat hy van die begin af gehoor het, naamlik dat hy sy broer moet liefhê (v.11, Johannes 13:34-35).  Moenie soos Kain wees wat sy eie broer gehaat en vermoor het nie (v.12, Genesis 4:1-16).  Sy moord op sy broer het gewys hy is uit die bose (v.12, 10, Johannes 8:44).  En hoekom het hy hom vermoor?  Dit was nie omdat Abel hom skade aangedoen het nie.  Dit was eerder omdat hy boos was en Abel se opregte offer en heilige lewe gehaat het (v.12).  Abel se regverdige lewe het Kain se sondige hart blootgelê, en Kain het dit gehaat.  “En die wat kwaad vir goed vergeld, behandel my vyandig, omdat ek die goeie najaag.” (Psalm 38:21).  “Manne van bloed haat die [regverdige], en hulle soek die lewe van die opregtes.” (Spreuke 29:10).  Net so het die Fariseërs vir Jesus laat kruisig, omdat hulle sy heilige lewe gehaat het (Markus 15:10).

 

Net soos wat Kain vir regverdige Abel gehaat het, moet ons nie verbaas wees as die bose wêreld ons haat en vervolg nie (v.13, Johannes 15:18, 17:14). Wees verbaas en bekommerd as die wêreld jou prys en jou nié teenstaan nie, want dit beteken jy is een van hulle (Johannes 15:19a).  Soos haat teenoor Christene die wêreld kenmerk (v.13), wys opregte liefde vir Christene jy is nie geestelik dood nie – jy lewe (v.14, Johannes 5:24).  Iemand wat sy broer haat is ‘n moordenaar.  Moord met ‘n mes begin by haat in die hart en eindig in die hel (v.15, Matteus 5:21-22, Openbaring 21:8).  Volg en ervaar eerder Jesus se liefde aan die kruis (v.16).  Jesus het vir sy vyande gesterf (Romeine 5:7-8), en kan jy nie eers jou lewe vir jou broer gee nie (v.16)?  ‘n Christen neem nie ander se lewens nie (v.12, 15), maar gee sy lewe vir sy broers (v.16).

 

Dalk sal jy nie jou lewe hoef te gee nie (v.16), maar jy kan opoffer en jou broer in sy nood help (v.17, 2 Korintiërs 9:11, Efesiërs 4:28, Galasiërs 6:10). Iemand met aardse rykdom wat gevoelloos wegkyk en sy hart vir sy broer in nood sluit, ken nie God se liefde nie en is ongered (v.17, 4:20, Deuteronomium 15:7, Jakobus 2:15-16).  Ware liefde bestaan in praktiese dade en nie in mooi praatjies nie (v.18).

 

Wees lief vir die broers. Hoe?  Aan die kruis het Jesus sy liefde vir ons gewys.  Ervaar en ontvang sy liefde in jou hart, sodat jy sy voorbeeld kan volg en die broers kan liefhê (v.16).  Moenie net daaroor dink en praat nie, maar doen dit (v.18).  Moenie soos die wêreld wees wat iets terug verwag as hulle goed gedoen het nie.  Jesus het gesê:  “Wanneer jy ‘n môre— of middagete gee, moenie jou vriende nooi, of jou broers of bloedverwante of ryk bure nie, sodat hulle jou nie miskien ook eendag weer uitnooi en jy vergelding ontvang nie.  Maar wanneer jy ‘n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, kreupeles, blindes, en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie; want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges.” (Lukas 14:12-14).

 

Wees bereid om op te offer, dit aan jou sak te voel, en jouself kort te doen (v.17, Handelinge 11:27-30). Dit beteken nie jy moet jou kinders se brood vat en dit vir die bedelaar op die straathoek gee nie.  Om vir ‘n drankverslaafde boemelaar R100 te gee is nie liefde, maar haat – jy help hom van die wal af in die sloot.  Johannes praat nie hier van die man op straat nie, maar van liefde vir jou broer.

 

Hoe meet jý op? Is jou lewe een van liefde vir die broers?  Wys jy dit prakties?  Wys jou begeerte na die gemeenskap van gelowiges jy is lief vir die broers?  Is jou gedagtes alewig vol van bitterheid en dagdromery oor hoe jy jou broer uit jou lewe kan kry?  Is jy kwaad as jy jou broer sien of aan hom dink?  Indien wel, is jy ongered (v.15).  Bekeer jou van jou bitterheid, haat, en moord.  Soos Jesus die moordenaar aan die kruis langs Hom gered het, kan Hy jou red.

 

Pasop dat jy nie die orde omkeer nie. Iemand wat dink:  ‘As ek die broers liefhet sal ek hemel toe gaan,’ span die kar voor die perde.  Liefde vir die broers is ‘n bewys van redding, en nie die oorsaak daarvan nie.  Iemand wat dink dit is die oorsaak, sal goed doen aan ander uit vrees vir die hel.  God se eer en sy broer se welvaart is nie sy prioriteit nie, maar hy doen goed aan ander omdat hy sy eie bas wil red.

 

Sekerheid van redding (v.19-24)

Ons het eendag om die tafel gesit toe my vrou met ons seun grap en sê: ‘Hulle het babas in die hospitaal omgeruil.  Jy is nie regtig ons kind nie.’  Hy het verbaas na haar gekyk en gesê:  ‘Regtig!?’  Sy het gelag en gesê:  ‘Ek terg net.’  Gestel hy het begin twyfel en gewonder:  ‘Is ek regtig hulle kind?’  Dit sou maak dat hy nie die vrymoedigheid kon hê wat ons ander kinders het nie.

 

So is dit met die Christen wat oor sy redding twyfel en wonder of God regtig sý Vader is.  Hy dink God wil ánder help, en voel God is teen hom eerder as vir hom (Romeine 8:31).  Sy onsekerheid maak ook dat hy dink:  ‘Dit help nie ek bid nie, want God gaan in elk geval nee sê.’  Dit sal uiteindelik daartoe lei dat hy biddeloos word.  Ja, jy kan gered wees sonder dat jy sekerheid het.  Die plant kan lewe sonder dat dit blomme aan het.  Ons moenie sekerheid van redding met redding self verwar nie.  Tog wil God nie hê gelowiges moet hulle kindskap of sy liefde vir hulle betwyfel nie.  Om hierdie rede het Hy v.19-24 in die Skrif laat opteken.

 

Dié wat volgens v.11-18 liefhet, kan verseker weet hulle is ware gelowiges (v.19). By hulle is daar geen rede vir angs of twyfel nie, maar hulle kan hulle harte gerusstel dat hulle kinders van God is (v.19).  Op die oordeelsdag sal Hy hulle inneem en nie wegwys nie.

 

Wat as jy volgens v.11-18 liefhet, maar jou hart veroordeel jou en jou gewete pla jou en sê jy is ongered? Net soos wat die vals gelowige se gewete hom kan bedrieg en sê hy is gered, kan die ware gelowige se gewete fouteer en sê hy is ongered.  God is groter as jou gewete, weet alles, en kan nie fouteer nie (v.20).  Hý sê dat dié wat volgens v.11-18 liefhet, gered is.  Moet dan nie na die twyfel in jou hart, jou oorsensitiewe gewete, jou bedrieglike emosies, of die duiwel se leuens luister nie (v.20).  Jou hart en gewete is nie die standaard nie – God en sy Woord is (v.20, 1 Korintiërs 4:4).

 

Iemand wie se hart en gewete hom nié veroordeel nie, het groter vrymoedigheid voor God en vrees nie vir die oordeelsdag nie (v.21, 4:17-18). Hy twyfel nie, maar is oortuig dat God sy Vader is.  Hoe weet hy dit?  Sy geloof in alles wat Jesus is en doen, sy liefde vir die broers, sy begeerte om God tevrede te stel, sy gehoorsaamheid, en die Heilige Gees se getuienis in sy hart bewys dit (v.22-24).

 

Omdat hy sonder twyfel weet God is sy Vader, bid hy vrymoedig en verwag hy ‘n antwoord (v.22, 5:14, Matteus 7:7-11, Hebreërs 4:16). Saam met Charles Wesley sê hy:  ‘Bold I approach the eternal throne.’  Hy weet hy is in God en God in hom (v.24, Johannes 15:4-5, 17:21, 14:23, Galasiërs 2:20).  Juis daarom is gebed vir hom so natuurlik soos dink of asemhaal.  Hy is nie soos ongelowiges wat net bid as hulle in die sop is of as hulle iets wil hê nie.  Gebed en God se antwoord daarop kenmerk sy lewe.  God antwoord nie ongelowiges se gebede nie (1 Petrus 3:12, Spreuke 15:8, 29).  Ja, ware Christene kan soms bid en ‘n stil hemel ervaar.  Dit gebeur as:

 

  • Hulle twyfel (Jakobus 1:5-8).
  • Hulle biddeloos is (Jakobus 4:2).
  • Hulle selfsugtig bid (Jakobus 4:3).
  • Hulle sonde koester (Psalm 66:18, Jesaja 59:2).
  • Hulle bitter en onvergewensgesind is (1 Petrus 3:7, Markus 11:25).
  • God hulle wil leer om te volhard (Lukas 18:1).

 

Oor die algemeen antwoord God egter hulle gebede (v.22). Dit maak dat hulle wéét hulle is gered, en dat hulle met nóg meer vrymoedigheid bid (v.22).

 

Maak seker jy is gered. Hoe?  Moenie te veel van jou gevoelens maak nie, maar meet jouself objektief aan die drie toetse in 1 Johannes:

 

[1] Is jy gehoorsaam aan God en haat jy sonde?

 

[2] Is jy lief vir die broers of haat jy hulle en is jy bitter?

 

[3] Glo jy die waarheid oor Jesus en die evangelie?

 

As jy hierdie toetse slaag, kan jy sonder twyfel weet dat die subjektiewe oortuiging in jou hart die Heilige Gees is (v.24). Paulus sê:  “Want julle het nie ontvang ‘n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep:  Abba, Vader!  Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is” (Romeine 8:15-16).  As jy nié hierdie toetse slaag nie en nogsteeds seker voel jy is gered, bedrieg jou hart en die duiwel jou.  Op die oordeelsdag sal jy met ‘n skok agterkom jy was verkeerd (Matteus 7:21-23).

 

As jy sekerheid soek moet jy nie die fout maak om te dink jy moet Johannes se drie toetse slaag om gered te word nie.  Hierdie toetse (soos reeds gesê) is die bewys van ware redding, en nie die oorsaak daarvan nie.  Hoe kan jy gered word en sekerheid kry?  Reageer in geloof, vertroue, berou, en bekering op die lewende Jesus en op wat Hy aan die kruis gedoen het.  Dink aan hoe pervers, selfsugtig, en skynheilig jou hart is, en besef jy kan nooit met godsdienstige pogings die Here omkoop om jou te red nie.  Kyk in dankbare geloof na Jesus wat aan die kruis hang en uit liefde bereid was om die straf te kry wat jy verdien.  Glo God se belofte dat almal wat dít doen vergewe sal word, en dat hulle die ewige lewe sal kry (Johannes 6:40).

 

Die Heilige Gees sal jou begeertes en dade so verander, dat jy Johannes se drie toetse kan slaag en verseker kan weet jy is gered.  Jy sal nie meer die oordeelsdag vrees en onseker wees of jy dit gaan maak of nie.  Jy sal vrymoedigheid hê voor God, want “daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie” (Romeine 8:1).

 

Wat is die dinge wat keer dat mense sekerheid en vrymoedigheid het?

 

  • Hulle vertrou op hulle dade om God se guns te wen. So iemand sal altyd onseker wees en wonder of hy genoeg gedoen het.
  • Hulle lewe in sonde. Hoe kan jy sekerheid hê as jy die Heilige Gees wat sekerheid gee, bedroef?
  • Hulle glo ‘n Christen kan sy redding verloor. Wie kan vrymoedig wees as hy nie weet of hy tot die einde toe sal volhard of nie?

 

Iemand wat sekerheid het sal in vrede lewe en sterf, terwyl die twyfelaar in sy lewe en dood angstig sal wees.

 

Ek het ‘n ouderling se vrou ontmoet wat vir jare lank gedink het sy is gered. Ander mense het ook so gedink.  ‘n Slegte ding het in haar lewe gebeur, sodat die sonde in haar hart sigbaar geword het.  Gedurende hierdie tyd het sy besef sy was nooit waarlik gered nie.  Deur die Here se genade het sy tot bekering gekom.  Sy en die mense in haar gemeente was verbaas.

 

Wat van jou? God wil hê jy moet jouself ondersoek en seker maak jy is gered.  Maak jou roeping en verkiesing vas (2 Petrus 1:10).  “Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself op die proef.” (2 Korintiërs 13:5).

Kategorieë