Thumbs up and thumbs down

My rifrug is 11 maande oud en staan 75 cm hoog by sy skouer. Hy ken net twee reaksies.  As jy gereeld by ons huis kom, sal hy jou in vrede los.  As hy jou nie ken nie, staan die hare op sy rif regop, blaf hy verwoedelik, en is hy gereed om jou te gryp.  Op dieselfde manier is daar net twee reaksies op Jesus:  jy is lief vir Hom of jy haat Hom, jy glo in Hom of jy verwerp Hom.  Dit is opsies wat Jesus self in Jh.3:11-21 gee.

Sy getuienis (v.11-13)

Die Jode in Jesus se dag was soos die dwergies in die laaste van C.S. Lewis se Narnia boeke: hulle was blind en kon nie die waarheid sien.  Selfs toe die waarheid sy asem in hulle nekke geblaas het, wóú hulle dit nie glo nie.

Die dwergies het in ‘n klein sirkel op die gras gesit. Alhoewel dit ‘n sonskyn dag was, was hulle oortuig dat hulle in ‘n pikdonker en vuil gat was.  Die groot goue leeu Aslan het tot by hulle geloop en hard gebrul.  ‘Hoor julle dit?’ het die dwergies vir mekaar gesê.  ‘Dis seker ‘n ander groep wat saam met ons in hierdie donker gat is.  Hulle doen dit met een of ander masjien om ons bang te maak – moet julle nie aan hulle steur nie.’  Aslan het nog ‘n ding of twee gedoen om vir hulle te bewys dat hy bestaan.  Maar soos ateïste het hulle hul ore vir die waarheid toegedruk.  ‘Die dwergies wil nie gehelp word nie – hulle is in die tronk van hulle eie verstand,’ het Aslan gesê.[1]

Soos die dwergies was Nikodemus en die volk so blind soos ‘n mol. Goed-uitgewerkte argumente, wonderwerke, ‘n hoorbare stem uit die hemel, God in ‘n menslike liggaam – niks kon hulle oortuig nie (1:10-11, 8:43, 12:28-29, hfst.9, 11).  Wel, byna niks.  Die Gees se werk in hulle harte sou hulle oë oopmaak om die evangelie te glo (v.3, 5, 7, 12, 15, Esg.36:26-27).  Maar sonder Hom was hulle hopeloos (v.10-12).

Rakende wedergeboorte (v.1-10), was Jesus en die Vader nie onkundig soos Nikodemus nie (v.11). Jesus het die Vader gesien en het nie op hoorsê gepraat nie (v.11, 1:18, 6:46).  Hy het net gesê wat Hy by sy Vader gehoor het (7:16, 8:28, 38, 12:49, 14:24).  Nietemin het Nikodemus en die res van die volk nie sy getuienis erken of aangeneem nie (v.11).  Alhoewel hulle uiterlik besny was, was hulle harte nie besny nie en was hulle nie weergebore nie (v.11).

Nikodemus en die volk het nie eers aardse dinge soos wedergeboorte geglo nie (v.12). Hoe sou hulle dan geglo het as Jesus hulle van die hemelse heerlikheid vertel het (v.12)?  Hoe weet Jesus van hierdie dinge?  Anders as ons, kom Hy nie van die aarde af nie, maar het Hy uit die hemel neergedaal (v.13, 2, 6:38, 42, 62, 1 Kor.15:47, Fil.2:6-7).  Mense soos Elia en Henog het wel na die hemel toe opgevaar, maar Jesus alleen het uit die hemel neergedaal en weer daarheen teruggekeer (v.13, 6:62, Sp.30:4).

Glo die hemel se getuienis aangaande Jesus en die evangelie. Dink ‘n bietjie daaraan dat geen mens die evangelie kon uitdink nie.  Iemand wat dom is sou nie die vermoeë gehad het om dit te doen nie, en iemand wat slim is se storie sou nie só geklink het nie.  Wie kon ‘n evangelie uitdink waarin God nie net heilig en regverdig is om sondaars uit te wis nie, maar ook liefdevol en genadig om hulle te vergewe?  ‘n Evangelie waarin God nie die hemele skeur en neerdaal om mense te red nie, maar as ‘n pap baba in ‘n afgeleë dorpie gebore word?  ‘n Evangelie waarin Hy nie as ‘n magtige koning verskyn nie, maar as ‘n arm mens wat deur sy eie skepsels verwerp word?

‘n Evangelie waarin Hy nie sy geregtigheid prysgee en ons sonde oor die hoof sien nie, maar die straf daarvoor op Homself neem aan die kruis? ‘n Evangelie waarin Hy nie soos ‘n vergete held met ‘n rooi roos op sy bors in ‘n graf lê en vergaan nie, maar een waarin Hy op die derde dag opstaan en die dood oorwin?  ‘n Evangelie waarin die sondaar nie deur ‘n wilsbesluit sy eie hart kan verander nie, maar waarin God bonatuurlik moet ingryp om hom te laat lewe (1:13, 3:5, 8, Ef.2:1, 5)?  ‘n Evangelie waarin die sondaar nie op homself of sy godsdienstige pogings kan staatmaak nie, maar eenvoudig moet vertrou op die Een wat namens hom alles moes doen?

Die geskiedenis bewys dat hierdie dinge so is. God het dit juis so gedoen, sodat niemand in homself kan roem nie.  Hoekom sal jy nog een minuut dit langer verwerp en betwyfel?  As jy dit doen, sal dit jou ondergang beteken.

Sy kruisdood (v.14-18)

Ek en my vrou het eenkeer ‘n film gekyk wat in die Middeleeue afspeel. Twee families het teen mekaar baklei.  Op ‘n stadium het hulle in die woud baklei.  Die slegte karakter het in die dryfsand geval.  Sy vyand (een van die goeie karakters) het dit gesien en sy hand uitgestrek om hom te help.  Die slegte man het geweier om die hulp te aanvaar, en het die goeie man se hand weggeklap.  Die goeie man het weer en weer sy hand uitgestrek, maar die slegte man het aangehou om dit weg te klap, totdat sy kop onder die dryfsand verdwyn het.

Moet dit nie met Jesus doen nie, want wie is daar om jou uit die dryfsand van jou sonde te red as jy die enigste Verlosser se uitgestrekte hand wegklap? Iemand wat in die gekruisigde Verlosser glo, sal gered word.  Iemand wat Hom verwerp, sal veroordeel word.  Die oordeel en verlossing draai dan rondom een ding:  glo jy in die Seun van God of nie?  Dit is die boodskap wat Johannes by ons wil tuisbring.

Hoekom het die Seun van die Mens uit die hemel neergedaal en aarde toe gekom (v.13)? Om aan die kruis verhef te word soos wat Moses in Nm.21:4-9 die koperslang op ‘n paal gesit het (v.14).  Hoekom het Moses dít gedoen?  Die volk het oor kos en water gekla.  God het giftige slange gestuur om hulle te pik, sodat baie van hulle gesterf het.  Die volk het hulle sondes bely en gevra dat Moses by die Here vir hulle moet intree.  God het vir Moses gesê om ‘n koper slang te maak en dit op ‘n paal te sit.  Almal wat na die slang gekyk het sou lewe.  Net so moes die Seun van die Mens aan die kruis verhoog word, sodat elkeen wat in Hom glo die ewige lewe kan hê (v.15).

Nou kom ons by die bekendste vers in die Bybel: Jh.3:16.  Kom ons ontleed dit frase vir frase.

  • God: In die konteks verwys dit na die God die Vader. Jesus het nie gemaak dat die Vader ons liefhet nie, maar het gekom omdat Hy ons liefhet.
  • Die wêreld: Johannes verwys nie hier na die planeet nie, maar na die verlore mensdom.
  • So liefgehad: Dit vat ‘n besondere liefde om jou lewe vir jou vyande te gee (Rm.5:8). God se liefde is nie ‘n warm gevoel nie. In sy diepste wese is Hy liefde. Hy het dit deur Jesus se kruisdood vir ons gewys (1 Jh.4:8-10).
  • Dat Hy: God se liefde het nie in sy gedagtes gebly nie; dit het oorgegaan tot dade.
  • Sy eniggebore Seun: Die Griekse woord [monogenes] beteken letterlik ‘uniek of een van ‘n soort’ (Gn.22:2). Alle gelowiges is kinders van God, maar niemand is die Seun van God in dieselfde sin as Jesus nie (20:17).
  • Gegee het: Die Vader het die Seun gegee as die offer vir ons sondes. As dít nie ware liefde is nie, dan weet ek nie wat is nie.
  • Sodat elkeen: God sal nooit iemand wat in sy Seun glo wegwys nie (6:37, Rm.9:33).
  • Wat in Hom glo: Ons word gered deur geloof alleen, sonder enige bydrae van ons kant af (Rm.3:28). Ons glo nie net sekere feite oor Hom nie, maar glo in Hom.
  • Nie verlore mag gaan nie: Om ongered te wees is om verlore te wees soos ‘n ma en ‘n kind wat in ‘n groot winkelsentrum van mekaar geskei word – vir ewig. Jy verloor jou lewe, jou siel, die hemel, God se goedheid, liefde, genade, ontferming, blydskap, vrede, en baie meer. As jy in Jesus glo sal jy met jou Vader herenig word. Niemand kan jou ooit van Hom en sy liefde skei nie (10:28, Rm.8:38-39).
  • Maar die ewige lewe mag hê: Sodra jy in Jesus glo sal jy God se eie lewe, die ewige lewe, in jou siel ontvang. Eendag sal jy vir ewig in die hemel by Hom wees. Daar sal meer lewe in jou wees as in ‘n groen vallei ná die lente reëns.

Duidelik het God nie sy Seun aarde toe gestuur om ons te veroordeel nie, maar juis sodat ons deur Hom gered kan word (v.17, 12:47). Eendag sal Jesus in vuur en vlam kom om die wêreld te oordeel.  Maar daardie tyd is nie nou nie (v.17).  Nóú is die tyd om gered te word (v.17, 2 Kor.6:2).  Soos wat ‘n man sy vrou eerste by die deur laat inloop, het God se oordeel vir sy genade plek gegee.  God wil hê dat mense gered moet word en vind nie plesier in ‘n sondaar se dood nie (2 Pt.3:9, Esg.18:32).  Gebruik dan die genadetyd wat jy het om jou te bekeer en in Jesus te glo.

Alhoewel Jesus nie gekom het om ons te verdoem nie (v.17), verdoem mense hulleself as hulle nie in Hom glo nie (v.18). Dit is soos ‘n troep wat weier om ‘n valskerm te dra as die vliegtuig val.  Om Jesus se lieflike Naam en kruisoffer te verwerp, is om die hel te kies (v.18, Hb.2:3).

Glo in die gekruisigde Seun van God. Iemand wat dink ‘n molslang het hom gebyt, sal nie dokter toe gaan nie.  Iemand wat God se oordeel in die hel ontken, sal nie vir Jesus vra om hom te red nie.  Soos wat die slanggif in Nm.21:4-9 dodelik was vir die liggaam, is die sonde in Jh.3:14-18 dodelik vir die siel.  Word wakker en besef dat die huis van jou lewe besig is om af te brand.

Om te lewe kon die volk nie na Moses, die sand, die wolke of die berge kyk nie. Hulle moes na die koperslang op die paal kyk.  Om vir ewig te lewe kan jy nie na die ds., die kerk, jou goeie werke of ander godsdienste kyk nie.  Net Jesus kan jou red – kyk na Hóm en glo dat sy kruisdood voldoende is (v.14-15, 14:6, Hd.4:12).

Dalk sê jy: ‘Maar my geloof is nie sterk nie.’  Dit maak nie saak nie.  As die slanggif jou bedwelm het, sodat jy deur wasige oë na die koperslang gekyk het, sou jy nogsteeds gesond geword het.  Net so is dit nie die sterkte van jou geloof wat die verskil maak nie, maar die sterkte van die Een in wie jy glo.

Êrens hoor ek iemand mor: ‘As wedergeboorte ‘n soewereine werk van die Heilige Gees is (v.8), dan help dit nie ek glo nie (v.15).  As God my wil red gaan Hy dit in elk geval doen, of ek nou glo of nie.’  Dit klink vir my soos iemand wat sê:  ‘As God bepaal het dat ek op 93 gaan sterf sal ek so oud word, of ek nou water drink en asemhaal of nie.’  God se werk is om die sondaar te laat lewe (v.1-8).  Jou werk is om in geloof te reageer (v.14-18).  Hou dan op om jou neus in God se sake te steek.  Doen eenvoudig wat Hy vir jou gesê het:  bekeer jou en glo in sy Seun wat namens jou aan die kruis gesterf het.  Moenie met gevoude arms sit en wag nie.

As jy in Hom glo sal jy die oordeel vryspring, omdat Hy dit reeds in jou plek aan die kruis gedra het (5:24, Rm.3:25, 8:1). Maar as jy nié glo nie, hang God se oordeel soos ‘n swaard oor jou kop (v.36).  Daar is ‘n hartklop tussen jou en die hel.  En as jy eers daar is, sal jy móét erken dat dit jou eie skuld is.

 

Sy lig (v.19-21)

Wanneer ons in die aande gaan slaap, los ons die badkamer lig aan vir die kinders. Jy kan raai dat daar gedurig motte in die badkamer is.  In die winter pak ons stompe teen die sitkamer se buitemuur.  As ons teen Augustus die laaste stompe optel, is daar allerhande goggas en spinnekoppe wat onder ‘n klip of in ‘n donker hoek in skarrel.  Mense is soos insekte.  Sommige haat die lig en vlug as dit op hulle skyn.  Ander soek die lig en wil hê dit moet op hulle skyn; hulle wíl in die lig lewe.

Jesus is die lig wat na die wêreld toe gekom het (1:9, 8:12). Deur sy kruisdood, lewe en leer, het Hy mense se bose harte en donker lewens ontbloot (v.19-20).  Hy het gewys dat mense nie per ongeluk sonde doen nie, maar dat hulle die duisternis liefgehad het; hulle het hulle sonde geniet en wou nie die waarheid hoor nie (v.19, Jes.30:10, Jer.5:31).  Soos skelms wat in die skadus wegkruip en nie gesien wil word nie, het hulle so ver as moontlik van God se lig af weggebly (v.20, Job 24:13).  Hulle kon dit nie verdra toe Jesus hulle donker lewens blootlê nie (v.20).  Uiteindelik het hulle die kers van sy lewe doodgeblaas en Hom gekruisig.

Iemand wat die waarheid gehoorsaam en daarvolgens wil lewe, kom na die lig toe (v.21). So word dit duidelik dat hy op Jesus vertrou, aan Hom behoort, en dat sy dade deur geloof in Hom gedoen word (v.21).  Selfs sy vyande moet erken dat hy ‘n ware Christen is.  Sy geloof is nie soos die duiwel s’n nie (Jk.2:19), maar is eg en loop uit op goeie dade (v.21, 15, Jk.2:14-26).

Lewe in die lig, want as jy in die donker lewe sal jy val en seerkry (Sp.4:19). Hoe kan jy weet of jy in die lig lewe, en of jy nog in die duisternis van jou sonde is?  Geniet jy dit om by toegewyde Christene te wees, of vermy jy hulle omdat die lig van hulle heilige lewens jou laat skuldig voel (Ef.5:11, 13)?  Maak jy tyd om die Bybel te lees, of stoot jy dit eenkant omdat dit jou sonde uitwys (Hb.4:12)?  Geniet jy dit om by die kerk te wees, of bly jy weg omdat die nagmaal en preke jou gewete pla?  Is jy dankbaar as iemand jou sonde uitwys, of word jy kwaad omdat jou hoogmoed gekrenk is?

Partykeer sal ‘n ongelowige vir jou sê: ‘Ek kom nie kerk toe nie, want Christene is skynheilig.’  Maar eintlik is hulle dié wat skynheilig is.  Hulle wil nie hê dat hulle geheime sonde aan die lig moet kom nie; dat ander mense moet uitvind wat regtig in hulle harte en gedagtes aangaan nie (v.20).  Is jy so?  Totdat jy nie sien hoe donker jou hart en lewe is nie, sal v.16 nie vir jou sin maak nie.  Jy sal nie verstaan hoekom jy gered moet word nie.  Maar as Jesus se lig in jou hart skyn en jy jou sonde raaksien, sal jy met ‘n hart vol van berou voor Jesus se kruis kom kniel, vergifnis vra, en gered word (1 Jh.1:5-10).

Om in die lig te lewe is so lekker soos om na 24 jaar in die tronk vry te wees. Maar daar is gevolge.  Mense wat in die duisternis lewe sal jou haat, vermy, vloek, slegsê, belieg, uitskuif, teëstaan, beskinder, afdank, benadeel, slaan, aanval, seermaak, onderdruk, vervolg, martel en doodmaak om Jesus se lig in jou uit te doof.  Maar moenie bang wees nie:  die aand se donker kan nie die oggendson se lig weerstaan nie.

Toe ek in die laerskool was het ‘n sekere oom Joppie Lesch van sy huis af my oupa se kar gediens. As sy vrou vir hom ‘n bier gebring het, het hy dit in die son laat staan totdat dit warm is.  As sy vir hom koffie gebring het, het hy dit laat koud word.  So het hy daarvan gehou.  Jesus wil nie hê jy moet soos dié oom se bier of koffie wees nie.  Wees vuurwarm of verfrissend koud; moenie lou wees nie (Op.3:15-16).  Hy gaan nie toelaat dat jy Hom soos ‘n stopstraat ignoreer nie.  Volg Hom of verwerp Hom, maar doen iets met Jesus van Nasaret.

[1] C.S. Lewis, The Chronicles of Narnia: The Last Battle, pp.746-748

Category Christus, Kruis, Verlossing
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.