Coram Deo Cover Image

Coming soon...

15 April 2020

Wat moet ons met ongelowige familie maak?

Almal van ons het ongeredde familie: ’n lewensmaat, een of beide ouers, ’n kind of kleinkind, jou grootouers, broers, susters, ooms, tannies, niggies, neefs, of skoonfamilie. In baie gevalle is dit moeiliker om die evangelie met húlle te deel as met ’n vreemdeling. Hulle ken jou immers goed en weet van jou verlede. Dit is ook moeilik om met hulle te praat, omdat ons bang is ons sit hulle af, of omdat ons bang is dat ons die verhoudings sal versuuur. Maar ten spyte van ons vrese wíl ons hê dat hulle tot bekering moet kom. Hoe moet ons dan maak?

 

1. Moenie verbaas wees as hulle die evangelie verwerp nie

Jan is ’n nuwe gelowige. Hy is baie opgewonde oor sy nuwe geloof; so opgewonde dat hy dit met sy familie deel. Hulle deel nie sy opgewondenheid nie, maar verwerp die evangelie. Hy kan dit nie glo nie. Hulle het die wind uit sy seile gehaal. Hulle reaksie is egter te verwagte. Dit is as gevolg van die sondeval. Kyk gerus na hoe Abel die Here geken het, maar Kain nie. Selfs Jesus se familie het die waarheid verwerp. Ons lees in Matt.13:57 dat ’n profeet nie deur sy familie erken word nie. Jesus se familie het gesê dat Hy mal is (Mark. 3:21). Sy eie broers het nie in Hom geglo nie (Joh. 7:5).

Ook in sy lering het Jesus gesê dat Hy gekom het om verdeeldheid te bring. Hy het nie bedoel dat dit sy wil is dat mense oor Hom baklei nie. Die les is eerder dat party mense Hom verwerp, terwyl ander in Hom glo. Omdat mense Hom haat, sal hulle ook dié haat wat in Hom glo. Gevolglik sal ongelowiges hulle gelowige familielede opponeer en hulle haat (Matt. 10:24-25, 34-36, Luk. 12:51-53, Mark. 13:12-13, vgl. Miga 7:6). Indien jóú familie so is, moet jy onthou dat hulle jóú nie verwerp nie, maar vir Jesus (Luk. 10:16).

 

2. Moenie aanneem dat hulle gered is nie

Jare gelede het ek ’n rebelse seun geken. Sy ma was oortuig dat hy gered is, omdat hy op 5-jarige ouderdom sy ‘hart vir die Here gegee het’ (’n frase wat nie in die Bybel voorkom nie). In ’n sekere sin kan ek met die ma simpatiseer: sy gee om vir haar seun. Almal van ons hoop dat ons familie gered is. Soms dink ons dat hulle die Here ken, omdat hulle kerk toe gaan, gedoop is, bid voordat hulle eet, nou en dan die Bybel lees, ’n sondaarsgebed opgesê het, of op ’n tyd in hulle lewe vurig was en gedien het in ’n gemeente. En tog weet ons dat hierdie dinge nie noodwendig wys dat hulle gered is nie.

Die vraag is eerder: verstaan hulle en glo hulle die evangelie? Dra hulle die vrug wat by die bekering pas? Indien wel, moet ons nie te haastig wees om te sê dat hulle ongered is, net omdat hulle nie in ’n goeie kerk is en goeie lering ontvang nie. Maar indien hulle nié gered is nie, moet ons nie aanhou om te sê hulle ís gered nie. Nee; ons moet die evangelie met hulle deel.

 

3. Moet hulle nie afskryf nie

Moslems, Jode en Hindoes skryf hulle families af indien hulle hulle godsdiens verlaat. Wat is ’n Christen se plig teenoor sy, of haar ongelowige familie? Volgens Jesus moet jy Hóm meer liefhê as jou familie. Luk. 14:26 sê selfs dat jy jou familie moet haat as jy Jesus wil volg. Hy bedoel nie letterlik dat jy hulle moet afskryf nie. Hy gebruik hiperbool. Wat beteken dit? ’n Illustrasie sal help.

Gestel iemand sê: ‘Ons het so vinnig verby die ou Volla gery; dit het gelyk of hy parkering soek.’ Die persoon bedoel nie dat die ou karretjie regtig parkering gesoek het nie. Die punt is eerder: in vergelyking met die Volla se spoed het ons so vinnig gery, dat dit gelyk het of hy parkering soek.’ Dit is ook hoe ons Jesus se woorde moet verstaan: ‘As jy jou liefde vir My met jou liefde vir jou familie vergelyk, moet jou liefde vir hullle soos haat lyk.’

Jy moet dus nie jou ongeredde familie afskryf nie. Dit is wat die wêreld doen. Hulle is sonder natuurlike liefde, sodat baie van hulle nie omgee vir hulle families nie (2Tim. 3:3, Gk.). Christene moenie so wees nie. Selfs al skryf jou familie jou af, moet jy húlle nie afskryf nie. Doen eerder wat jy kan om hulle vir die Here te wen.

 

4. Glo dat die Here hulle kan red

Ek ken ’n eks-Hindoe. Haar broer was nie beïndruk met haar nuwe geloof nie. Hy was bitter en wou niks van die Here weet nie. Twee jaar gelede het hy op sy sterfbed gelê. Sy suster het gevra of sy hom kan besoek. Hy het haar toestemming gegee. Sy het die evangelie met hom gedeel. Sy en haar man het hom vir ’n paar weke besoek. Op die einde het hy tot bekering gekom en ’n paar weke later is hy hemel toe.

Ek het onlangs na die getuienis geluister van ’n man wat in ’n gebroke huis groot geword het. Sy pa was baie ryk. Sy ouers is geskei toe hy 9 was. Sy ma het kerk toe gegaan, maar sy pa wou niks weet nie. ’n Kort tydjie later is sy ma oorlede aan kanker en het hy by sy pa gaan bly. Na baie jare het die seun tot bekering gekom. In 2005 het hy ’n brief geskryf waarin hy die evangelie aan sy pa verduidelik het. Twee jaar later, toe sy pa 97 was, het hy op ’n siekbed gelê. Hy het sy seun in die kamer in geroep en gesê dat hy hom van sy sonde wil bekeer en die Here Jesus wil vertrou om sy persoonlike Verlosser en Here te wees!1

Jesus se broers het nie in Hom geglo nie (Matt. 13:55-57, Joh. 7:5), maar later het hulle tot bekering gekom en in Hom geglo (Hand. 1:14, 12:17, 15:13, 21:18, 1Kor. 15:7, Gal. 1:19, 2:9, Jak. 1:1, Jud. 1).

Kan jy uit bogenoemde illustrasies sien dat daar hoop is vir jou familie om gered te word? Dwarsdeur die Bybel red en bevoordeel die Here families deur die invloed van die gelowiges in dieselfde families. God het Noag en sy familie van die vloed gered (Gen. 6:18). God het Abraham gebruik om sy familie van die Here te leer, sodat hulle geseën kon word (Gen. 18:19). God het Abraham se gebede vir sy broerskind Lot verhoor en hom uit Sodom verlos (Gen. 19:29, vgl. 18:22-33). Josua en sy gesin het die Here gedien (Jos. 24:15).

As die leier van ’n huisgesin die Here vrees, seën die Here hom én sy gesin (Ps. 112:1-2, 128:1-6, Spr. 14:26, 20:7). As jy ’n kind reg en in die Here se weë opvoed, sal hy daarvan nie afwyk nie (Spr. 22:6). Verskeie tekste wys dat God hele huisgesinne red en hulle seën (Jes. 59:21, Joh. 4:53, Hand. 2:39, 16:15, 30-34, 18:8, 21:8-9, Rom. 16:10-11, 13, 15, 1Kor. 1:16, 16:15, 2Tim. 4:19).

Waar één persoon uit ’n huisgesin die Here dien, het die res van die gesin die geleentheid om die Here te ontmoet. Dit is asof die Here die ongelowiges in daardie gesin heilig, of afsonder om in ’n ‘evangelie-atmosfeer’ te lewe (1Kor. 7:14). Laat ons daarom die geleentheid gebruik om ons kinders en huisgesinne vir die Here te beïnvloed, net soos wat Timoteus se ma en ouma hóm beïnvloed het (2Tim. 1:5, 3:14).

Let asseblief op dat bogenoemde tekste die algemene reël is, maar dat daar uitsonderings is. Soms doen die gelowige wat hy of sy moet, maar glo sy familie nooit in die Here nie. Soms maak ’n ouer droog, maar is die Here genadig en red Hy die kinders. Die punt wat ek egter probeer oordra, is dít: daar is hoop, selfs as dit vir jou lyk of jou familie nooit gered sal word nie. Onthou dat die Here Paulus en jóú gered het!

 

5. Bid vir hulle redding

George Müller vertel van ’n vriend en sy pa wat nie ’n goeie verhouding het nie. Die pa was kwaad, omdat sy seun tot bekering gekom het. Die pa wou nie met sy seun praat nie. Müller het saam met die seun (sy vriend) gebid en die Here gevra om die pa se hart sag te maak. Die seun en sy pa se verhouding is herstel. Tien jaar later het die pa tot bekering gekom! Die Here het Müller en sy vriend se gebede beantwoord.2

Soos wat Paulus gebid het dat die Jode tot bekering kom (Rom. 10:1), vra ons die Here om ons ongelowige familie te red. Moenie ophou bid nie. Pleit die Here se genade, maar weet ook dat daar geen waarborg is dat almal gered sal word nie. En tog kan ons die Here aan sy Woord herinner. Ons kan byvoorbeeld die volgende verse bid:

“Want Ek het geen behae in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here HERE. Bekeer julle dan en lewe.” (Eseg. 18:32).

“Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.” (Joh. 3:16-17).

“Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here, en onsself as julle diensknegte om Jesus wil. Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn—dit is Hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus.” (2Kor. 4:3-6).

“In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense; vir konings en almal wat hooggeplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.” (1Tim. 2:1-4).

Bid dat die Here, indien nodig, dinge vir jou familie moeilik sal maak om hulle by Hom uit te kry (Ps. 119:67). Wees egter versigtig wanneer jy dit bid. Onthou dat die Here jou familielid in ’n ongeluk kan laat beland, sodat hy of sy verlam word. Hy kan selfs maak dat iemand wat naby aan hulle is, sterf. Moet dus nie hierdie gebed ligtelik bid nie.

Onthou ook Jak. 5:16b wanneer jy vir jou familie bid: “Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag.” Wag geduldig op die Here. Jesus se broers het vir 33 jaar in dieselfde huis as Hy gebly en eers ná sy opstanding tot bekering gekom. Skep dus moed. Hou ook asseblief aan om vir jou familie te bid as die Here hulle gered het, sodat hulle geestelik kan groei.

 

6. Deel die evangelie met hulle

Die volgende aanhaling word aan Francis van Assisi (1182-1226) toegeskryf: ‘Preach the gospel at all times. Use words if necessary.’ Eintlik het hy dit nie gesê nie3 en buitendien is dit nie waar nie. Niemand kom tot bekering bloot omdat hulle gesien het hoe jy ’n ou tannie oor die pad help nie. Natuurlik moet hulle die effek van die evangelie in jou lewe sien, maar om gered te word, moet hulle die Goeie Nuus hoor: “Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek?... Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.” (Rom. 10:14, 17). Deel daarom die evangelie met jou familie. As jy dit nie doen nie, sal die Here hulle bloed van jou hande eis (Eseg. 3:18-19, Hand. 20:26).

Hoe deel mens die evangelie met jou familie? Moet hulle nie aanval en gedurig vir hulle sê wat hulle verkeerd doen nie. Jy sal hulle nie so vir die Here wen nie. Buitendien word hulle nie gered, omdat hulle ophou drink het nie (of vloek, skinder, of watse sonde hulle ook al doen). Verdra eerder jou familie met hulle sonde: wees geduldig met hulle, deel die Goeie Nuus met hulle, en vra die Here om hulle oë te open (2Tim. 2:24-26). Vertel ook vir hulle wat die Here vir jóú gedoen het en hoe Hy jóú gered het (Mark. 5:19-20).

Is jy bang om met hulle te praat? Bid dat die Here jou vrymoedigheid sal gee (Hand. 4:29, Ef. 6:19-20). Onthou ook dat die Here jou helper is, dat jy nie ’n mens hoef te vrees nie, en dat die Heilige Gees wat in jou woon sterker is as die duiwel (Heb. 13:6, 1Joh. 4:4).

Bid dat die Here jou ’n geleentheid sal gee om met jou familie te praat en dalk selfs dat hulle jóú sal begin uitvra (1Pet. 3:15). Bid ook dat die Here ander gelowiges oor jou familielede se pad sal stuur (Matt. 9:37-38, 1Kor. 3:6). Dit mag miskien werk om ’n vriend te vra om met jou familie te praat, terwyl jy dan aanbied om met sý familie die evangelie te deel. Ray Comfort en Kirk Cameron het dit so gedoen en blykbaar het dit goed gewerk.4

Om ’n brief te skryf is nie ’n slegte idee nie. Ek het my voorgeneem om dit te doen, veral omdat dit nou ‘lockdown’ is en daar nie ’n ander manier is om by my familie uit te kom nie. Maak die brief persoonlik; skryf die persoon se naam bo-aan. Sorg dat die brief nie te lank is nie, want anders sal hulle dit nie lees nie. Sê in die brief hoe jy tot bekering gekom het. Verseker hulle ook van jou liefde en sê dat jy soveel van jou familielede as moontlik saam met jou in die hemel wil hê.

Om die evangelie via ’n audiopreek op WhatsApp aan te stuur, is nie ’n slegte idee nie. Sê vir jou familie dat die preek baie vir jou beteken het en dat jy hoop dat dit hulle ook sal bemoedig. Moet hulle egter nie met preke en Christelike boodskappies bombardeer nie. Om dit te doen, is soos om ’n paar krummels vir die voëltjies te gooi en dan hompe brood uit te gooi as hulle nader kom: jy sal hulle wegjaag eerder as om hulle nader te trek.

Wat moet jy doen as jou familie glo hulle ís gered, maar dit vir jou duidelik is dat hulle nie die evangelie verstaan, of die vrug van bekering dra nie? Moenie met hulle stry nie. Vertel eenvoudig hoe die Here jou gered het. Vertrou dat die Here hulle nog steeds kan red, al het hulle ’n vals sekerheid. Moenie die Here se werk vir Hom wil doen nie.

 

7. Moenie alewig vir hulle wil preek nie

R.C. Sproul vertel die storie van ’n man wat in die 1970’s ’n rondte gholf gespeel het saam met Jack Nicklaus, Billy Graham en die Amerikaanse president, Gerald Ford. Ná die spel het die man se vriend hom gevra: ‘Hoe was dit om saam met hierdie manne gholf te speel?” Die man het gevloek en geswets. ‘Ek het nie nodig dat Billy Graham godsdiens in my keel afdruk nie,’ het hy gesê. Hy het woedend omgedraai, sy gholfstokke gevat en op die oefen tee gaan staan. Sy vriend het in stilte gesit, terwyl hy vol woede een na die ander bal wegslaan. Nadat hy gekalmeer het, het sy vriend gesê: ‘Was Billy ’n bietjie erg op jou?’ ‘Nee,’ het hy gesug. ‘Hy het nie eers oor godsdiens gepraat nie. Ek het maar net ’n slegte rondte gehad.’5

Wat probeer ek hierdeur sê? Indien jy alreeds die evangelie met jou familie gedeel het, hoef jy dit nie aanhoudend te doen nie. Hulle wéét dat jy ’n Christen is. Getuig daarom (soos Billy Graham) deur jou lewe sonder om woorde te gebruik.6 1Pet. 3:1-2 sê: “Net so moet julle, vroue, aan jul eie mans onderdanig wees, sodat, as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word as hulle jul reine, godvresende wandel aanskou het.”7

Om effektief te wees hierin, moet jy ’n verhouding met jou familie bou. Jy kan hulle nie vir die Here wen as jy nooit met hulle kommunikeer nie. Maak daarom kontak met hulle. Stel belang in hulle lewens; veral op spesiale dae soos verjaarsdae. Stuur ook soms vir geen rede nie ’n geskenk. Ray Comfort het byvoorbeeld ’n $100 geskenkbewys gestuur vir ’n ateïs wat hom aangevat het. Sy was so beïndruk, dat sy hom wou ontmoet. Sodoende het hy die geleentheid gekry om die evangelie met haar te deel.8

Wees daar vir jou familie as hulle swaarkry. Hulle is meer vatbaar vir die evangelie in sulke tye. Ek preek vir myself wanneer ek hierdie dinge sê, aangesien ek dit tot nou toe nie gedoen het nie. Die Here het my van my traagheid oortuig toe ek hierdie preek voorberei. My pa aan die ander kant, is ’n goeie voorbeeld van iemand wat kontak hou, verhoudings bou, en sy beste doen om die visse nader te trek.

Laat jou familie deur jou lewe sien jy is anders. Moet dus nie lelike films kyk, saam met hulle dronk word, vir hulle vuil grappe lag, of saam met hulle vloek en skinder nie (1Pet. 2:12). As jy dít doen, dan gooi jy jou kans weg om die evangelie te deel. Dit laat my dink aan ’n keer toe ek die evangelie met iemand wou deel. Net voor ek dit wou doen, toe word ’n Christen langs my kwaad en toe gebruik hy vuil taal. Hy het ons geleentheid vir die evangelie weggegooi.

Die feit dat jy nie saam met jou familie wil sondig nie, beteken nie dat jy ’n suur knol hoef te wees nie. Jy kan nog steeds vriendelik wees en skoon humor gebruik.

Miskien het jy reeds jou kans weggegooi, omdat jy sonde gedoen het, vurig met jou familie gestry het, en selfs jou humeur verloor het toe hulle nie na jou wou luister nie. Erken dat jy verkeerd was en vra dat hulle jou asseblief moet vergewe. Wen dan hulle respek terug deur ’n heilige en opregte lewe te lei.

 

8. Onthou jou ware familie

Soms gebeur dit dat ouers só op ’n rebelse kind fokus, dat hulle nalaat om aandag te gee aan die ander kinders wat soet is. Moenie soos hulle wees en só op jou ongeredde familie fokus, dat jy jou ware familie vergeet nie. En wie is jou ware familie? Dit is dié mense wat die wil van die Vader doen (Matt. 12:46-50, 1Tim. 5:1-2). Bring baie tyd met hierdie mense deur. Vra hulle om saam met jou vir jou ongeredde bloedfamilie te bid. Neem ook ’n jong Christen onder jou vlerk as hy nie ander gelowiges in sy familie het nie. Dissipeleer die persoon en wees vir hom ’n mentor (Hand. 16:1-3, 1Kor. 4:17, 1Tim. 1:2).

 

9. Maak seker dat jý gered is

Gedurende my voorbereiding vir hierdie preek, het ek gesien dat die Jehova’s Getuies en Prosperity kerke ook oor hierdie onderwerp skryf. Maar wat help dit as jy jou ongelowige familie vir die Here wil wen, terwyl jy self verlore is? Ondersoek daarom jou hart om te sien of jy regtig die Here ken (2Kor. 13:5). Jy kan die volgende drie toetse van 1Johannes as ’n riglyn gebruik:

Die leerstellige toets: glo jy dat Jesus waarlik God is en dat Hy mens geword het: twee nature in een Persoon? Glo jy dat Jesus die wet perfek namens ons onderhou het, dat Hy geen sonde het nie, dat Hy die straf vir ons sonde aan die kruis gedra het, dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag liggaamlik opgestaan het uit die dood?

Die morele toets: Haat jy sonde en geniet jy dit om gehoorsaam te wees? Wys jou lewe dat dit so is? Wat weeg die swaarste in jou lewe: gehoorsaamheid, of sonde?

Die sosiale toets: Is jy lief vir ander Christene? Begeer jy om by hulle te wees? Wys jy jou liefde deur praktiese dade?

Indien jy nog ongered is, wil ek jou vermaan om jou vandag te bekeer en die evangelie te glo. Wat is die evangelie? God is heilig; Hy haat sonde. Hy het jou geskep en aan jou lewe gegee, maar jy het teen Hom gerebelleer. Jy het vir jouself gelewe en nie vir Hom nie. Jy het sy heilige wet geminag. Jy het ’n sondige natuur wat teen Hom is en het ook deur jou woorde, dade, gedagtes, emosies, motiewe, besluite en begeertes teen Hom gesondig. Jy verdien om gestraf te word, maar God het aarde toe gekom om die straf vir ons sondes te dra. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het sy Vader Hom vir ons sondes gestraf. Hy is begrawe en het op die derde dag opgestaan uit die dood. Daardeur het die Vader gewys dat Hý nie verdien het om gestraf te word nie, maar dat Hy dit vir óns gedoen het. As jy jou sonde erken, met ’n berouvolle hart na Hom toe draai, en vra dat Hy Jesus se dood in jou plek aanvaar, sal Hy jou vergewe en jou red.

Hierdie is dieselfde evangelie wat jy met jou ongeredde familie moet deel. Wie weet wat die Here daardeur sal doen? John Bruen het byvoorbeeld in ’n goddelose familie in getrou. Tydens die jaar wat hy in sy skoonma se huis gebly het, het die Here hom gebruik om sy skoonma, skoonsuster, halfsuster, twee swaers, en een of twee van die diensknegte te red.9

Mag die Here dit ook vir jou doen, naamlik dat jy vir één familielid bid en die Here sommer ’n klomp van hulle tot bekering bring. Hy is immers die God wat kan doen ver bo wat ons bid, of selfs dink; nie waar nie (Ef. 3:20)?


1  https://www.youtube.com/watch?v=duBunnN55sQ

2  The Autobiography of George Müller (New Kensington, PA: Whitaker House, 1985), 125-126

3  https://www.thegospelcoalition.org/article/factchecker-misquoting-francis-of-assisi/

4  https://www.youtube.com/watch?v=53oGAdRlY5c

5  R.C. Sproul, The Holiness of God (Carol Stream, Illinois: Tyndale House Publishers, Inc., 1985, 1998), 81-82

6  Met hierdie stelling weerspreek ek nie die stelling wat ek aan die begin van punt 5 gemaak het nie. As iemand reeds die evangelie uit jou mond gehoor het, kan jy deur jou lewe daarvan getuig. Om egter net die evangelie te probeer lewe, is nie genoeg nie.

7  Ek sal in die nabye toekoms ’n preek uit 1Pet. 3:1-7 doen om te hoe jy jou ongelowige lewensmaat vir die Here kan wen.

8  https://www.youtube.com/watch?v=z0-Q3Jl7vng&t=1400s

9  John Flavel, The Mystery of Providence (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1963 [1678]), 63

[/column]

Kategorieë