Related image

Romeine 12:9-13, 15-16

Ek het een keer met ‘n man en sy meisie gaan praat wat saam geslaap het en net so hard met mekaar baklei het. ‘Ons is regtig lief vir mekaar,’ het hy gesê. ‘Julle weet nie wat liefde is nie,’ het ek geantwoord. ‘As julle mekaar liefgehad het, sou julle nie so baklei het nie. Julle sou verseker ook nie mekaar se reinheid onder die smerige voete van julle wellus vertrap het nie. Julle het mekaar nie lief nie.’

Die man het my probeer oortuig dat hulle mekaar liefhet, maar sy dade het sy woorde uitgedoof.

Wat is ware liefde en hoe lyk dit in die praktyk? Rom. 12:9-13, 15-16 sê vir ons.

 1. Ware liefde is opreg (v.9a)

Ons moes eenkeer werk met ‘n predikant wat van sy vrou geskei het. ‘Hoekom skei jy?’ het ons gevra. ‘Ek het besef ek was nooit regtig lief vir my vrou nie,’ het hy geantwoord. Toe hy dít sê, het een van die ouer leraars dit verloor: ‘Wat jy eintlik vir ons sê is dít: God sê ek moet my vrou liefhê, maar ek gaan Hom nie gehoorsaam nie!’

In die wêreld se oë is liefde ‘n emosie wat jy nie kan keer nie. Maar volgens v.9 is liefde ‘n opdrag. Dit is iets wat jy kan kies om te hê, of nie te hê nie. God se wil is dat ons mekaar opreg moet liefhê. Moenie net sê jy is lief vir jou medegelowiges nie, maar wys dit op praktiese maniere (v.9-13, 15-16, 1Joh. 3:17-18).

 1. Ware liefde haat wat sleg is (v.9b)

Toe ek eenkeer ‘n man oor sy egbreuk aanspreek, toe sê iemand vir my: ‘God is liefde. Op dieselfde manier moet ons die man liefhê en hom nie oor sy sonde aanspreek nie.’ Maar ware liefde beteken juis ons dat ons die man nie aan die duiwel en die gif van sy sonde oorgee nie. As jy iemand liefhet, haat jy die sonde wat teen sy siel stry.

So is dit ook met die Here: as jy Hom liefhet, dan haat jy die sonde wat sy Naam deur die modder sleep (v.9a-b, Ps. 97:10, Amos 5:15). Moet dan nie die sonde in jou eie hart en die sonde rondom jou ignoreer nie. Haat dit (v.9b). Wees kwaad daaroor en spreek jou veragting uit. Ek het ‘n vriend wat hierdie vers toepas. Toe hy laasweek by ‘n vulstasie stop en ‘n ‘transgender’ badkamer sien, het hy die bestuurder laat roep en hom aangevat.

Ons moenie ons skouers optrek oor sonde nie. Ons moet dit haat (v.9b). As jy nie aktief en aggressief teen sonde optree nie, sal dit jou aan die slaap sus, sodat jy op einde sê: ‘Waaroor die bohaai? Ek kan nie verstaan dat enigiemand in die moderne wêreld nog ‘n probleem het met gay huwelike nie. Almal laat dit toe. Wat is die kerk se kwessie?’

 1. Ware liefde gryp na wat goed is (v.9c)

In 1972 was daar ‘n Christelike lied met die titel: ‘Why should the devil have all the good music?’ Maar dit hang af van hoe ons ‘goed’ definieer. In die wêreld se oë is goed sleg en sleg goed (Jes. 5:20). Volgens die wêreld is dagga, aborsie, baie drank en seks buite die huwelik ‘goed’.

Maar volgens die Bybel is ‘goed’ alles wat met God se karakter en sy Woord ooreenstem (Ps. 119:68). Dít is die dinge waarna ons moet streef en waaraan ons moet vashou (v.9c). As jy dit nie doen nie, sal die wêreld jou besmet. Wys daarom dat jy die Here liefhet en gryp na wat goed is.

Hoe moet jy dit doen? Dit gaan nie vanself gebeur nie. Jy moet goeie dinge en mense uitsoek soos wat ‘n bloedhond ‘n gekweste bok uitsoek. Soek goeie geselskap. Plaas jouself in die teenwoordigheid van mense wat God liefhet en sy Woord gehoorsaam. Gee jouself ook aan goeie werke. Vermy enigiets wat nié goed is nie: slegte vriende, slegte kuierplekke, slegte gesprekke, slegte musiek, slegte TV programme, slegte webtuistes, slegte humor, slegte vermaak, slegte ouens en meisies, ens.

Mense sal jou probeer oortuig dat hulle en die dinge wat hulle doen nie sleg is nie. Jy kan hulle egter aan die Bybel meet om te sien of hulle goed is, of nie. So kan jy die slegte vermy en gryp na wat goed is (v.9b-c).

 1. Ware liefde is hartlik (v.10a)

‘n Teologiese student het eenkeer van ‘n ander student gesê: ‘Ek kan Piet op die veld sien stap, dan kry ek hom lief.’ Ek het al so gevoel oor mense in ons gemeente. Volgens Paulus kom hierdie liefde van God af (Rom. 5:5) en moet ons mekaar hartlik liefhê (v.10a). Begeer om by jou broers en susters te wees. Bedien mekaar. As die wêreld Jesus se liefde in ons sien, sal hulle weet ons is sy dissipels (Joh. 13:34-35).

 1. Ware liefde is eerbiedig (v.10b)

‘n Paar jaar gelede was ek by ‘n konferensie in Nylstroom. Ons het vroeg bymekaar gekom om te bid. Dit was ysig. Toe ‘n ander predikant sien ek bibber van die koue, het hy daarop aangedring dat ek sý kombers moet vat.

Iemand wat sy broer of suster liefhet, dink nie net aan sy eie belange nie, maar stel ander bo homself (Fil. 2:3-4). Hy gaan hulle voor in eerbetoning (v.10b, 13:7). Hy baklei nie soos ‘n vierjarige wat sê: ‘Ek eerste!’ nie. Hy dring eerder daarop aan dat ander mense eerste opskep by die gemeente ete; dat húlle die parkering onder die boom, of die beste sitplek kry.

Om mekaar voor te gaan in eerbetoning beteken ook dat jy nie sê: ‘In die vyf jaar wat ek in hierdie gemeente is, het niemand my nog vir ete genooi nie.’ Jy sal nie fokus op wat iemand vir jou kan doen nie, maar jy sal húlle vir ete nooi.

 1. Ware liefde is ywerig (v.11)

George Whitefield (1714-1770) was brandend vir Jesus en die evangelie. In ‘n gewone week het hy 40 ure gepreek (nie voorberei nie!). Soms het hy tot 60 ure per week gepreek. Hy het ‘n duisend keer per jaar gepreek (ek preek omtrent ‘n honderd keer per jaar). Hy het hierdie skedule vir 30 jaar volgehou [Arnold Dallimore, George Whitefield: vol. 2 (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1980), 521-522].

Bittermin mense het sy gawes, maar elke Christen moet die Here so liefhê dat jy Hom met ywer en ‘n brandende hart dien soos George Whitefield (v.11, vgl. Hand. 18:25). Moenie geestelik traag en lou wees nie (v.11, 3:15-16). Het jy die Here eens op ‘n tyd met ywer gedien, maar intussen verflou? Jy bid nie meer gereeld nie, lees nie meer jou Bybel nie, deel nie meer die evangelie nie, dien nie meer in die kerk nie, is nie meer so getrou by die Bybelstudies, bidure, oggend- en aanddienste soos in die verlede nie. Jou hart brand nie meer met liefde vir Jesus nie (Op. 2:4).

Dalk doen jy hierdie dinge, maar jy is nie vurig van Gees nie. Jy gaan maar net deur die ‘motions’. Vra die Heilige Gees om weer die vlammetjie in jou hart aan te blaas (2Tim. 1:6).

 1. Ware liefde is geduldig (v.12)

Gert se lewe is tipies van baie mense s’n. Omdat dinge by die werk sleg gaan, raak hy geïrriteerd met sy vrou en kinders by die huis. Maar ware liefde is geduldig. As jy regtig die Here liefhet, sal jy nie onduldig raak omdat Hy nog nie ons land uit die gemors gehelp het nie. Jy sal nie sê: ‘Waar is die Here noudat die regering stadig maar seker besig is om die bankskroef stywer te draai teen die kerk?’ nie.

Jy sal eerder geduldig wees in die verdrukking (v.12b). Eerder as om oor jou omstandighede te kla, sal jy met die Here praat en jou hart voor Hom uitstort (v.12c). Jy sal jou biddeloosheid bely en in die gebed volhard (v.12c, Hand. 1:14, Kol. 4:2, 1Tess. 5:17). Jy sal weer op jou eie bid en sorg dat jy by een van die gemeente se bidure inskakel (v.12c).

Jy sal verdrukking verduur, omdat jy ‘n burger van die hemel is en weet dat hierdie wêreld nie jou huis is nie (v.12a). Jy sal nie so op jou probleme fokus dat jy van die wederkoms vergeet nie, maar jy sal bid dat Jesus weer kom (v.12a, Matt. 6:10, 1Kor. 16:22).

 1. Ware liefde is vrygewig (v.13a)

Een van my vriende het die volgende karaktertrek vir sy kinders geleer: ‘Be generous: kindly give more than is expected.’ Wat my beïndruk het, is nie net hoe hy die Bybel vir sy kinders léér nie, maar hoe hy dit toepas. Hy is baie vrygewig.

Elke Christen moet so wees en deel as hy ‘n broer of suster sien wat swaarkry (v.13a, 15:26, Gal. 2:10, 1Tim. 6:18, Heb. 13:16). Deel jou kar, jou kos, jou geld, jou huis, ens. (Hand. 2:44-46). Moenie deel as die persoon lui is en nie wil werk nie (2Tess. 3:10).

Is daar iemand aan wie jy kan dink wat ‘n behoefte het? Hoe sal jy hom of haar help?

 1. Ware liefde is gasvry (v.13b)

In John Welch (1568-1622) se huis was daar altyd studente, predikante en ander besoekers. Maar alhoewel predikante die voorbeeld stel om gasvryheid te betoon (1Tim. 3:2), moet elke Christen dit doen (v.13b).

 Moenie agter geslote deure leef soos baie mense in die stad nie. Verwelkom sendelinge, broers en susters in jou gemeente, en Christene uit ander dorpe, lande en kerke in jou huis (v.13b, Heb. 13:2). Moenie ‘nee’ sê omdat jy nie ‘n duur ete kan voorsit nie. Pap en wors, koffie sonder beskuit, aanmaak koeldrank, en ‘n matras op die grond is reg. Solank jou huis oop is en jy mense verwelkom. Onthou: as jy dit vir jou broers en susters doen, doen jy dit vir Jesus (Matt. 25:35, 40).

 1. Ware liefde is simpatiek (v.15)

My pastorale sielkunde dosent het gesê dat ons mense met hulle probleme moet help, maar dat ons nie emosioneel betrokke moet raak nie. Die Bybel sê dat jy jou in hulle skoene moet plaas en hulle emosie moet voel (v.15). Moenie jaloers wees as iemand anders geëer word nie, maar wees saam met hulle bly (v.15a, 1Kor. 12:26b). Moet ook nie so besig raak met jou eie lewe en probleme dat jy ander se hartseer en pyn vergeet nie. Treur saam met dié wat treur (v.15b, 1Kor. 12:26a).

Moenie van die tannie vergeet wie se man onlangs oorlede is nie. Moet ook nie van die man vergeet wat alleen sy kinders moet versorg, die kinders wie se ma nie meer daar is nie, die ou tannie wat siek is, die mense wat deur beproewings gaan nie.

 1. Ware liefde is eensgesind (v.16a)

Ons moet soos die note van ‘n klavier wees: wees eensgesind en leef in harmonie met mekaar (v.16a, 15:5, Fil. 2:2, 4:2, 1Pet. 3:8). Is daar verdeeldheid tussen jou en iemand in die gemeente? Gaan maak dinge reg en praat dit uit (v.16a, Matt. 5:23-24, 18:15).

 1. Ware liefde is nederig (v.16b-c)

Volgens die wêreld moet jy jouself bo alles liefhê voordat jy ander kan liefhê. Volgens Paulus kan jy nie ander liefhê as jy ‘n obsessie met jouself het en dink jy is beter as ander nie. Moet jouself dan nie verhef, hoogmoedig wees en roem nie (v.16b). Moenie dink dat jy te goed is vir iemand se geselskap nie (v.16b). Voeg jou by die nederige: gesels met die boemelaar wanneer ons tee drink, speel met ‘n kind, help ‘n ou tannie na haar kar toe (v.16b).

Doen ook nederige take: voer ‘n gestremde persoon, pas iemand se kind op, was die skottelgoed. Nederigheid beteken ook jy moenie eiewys wees nie (v.16c, Spr. 3:7, 26:16, 28:26). Moenie dink jy weet alles en het nie ander mense se raad nodig nie.

Moet ook nie dink jy gaan van vandag af Rom. 12 toepas en ware liefde beoefen nie. Om ware liefde te beoefen, moet jy dit verstaan. En hoe kan jy dit verstaan as jy dit nie in Jesus se kruisdood verstaan nie? En kan jy sy kruisdood verstaan as jy dink: ‘Ek is nie so sleg soos die rower of die prostituut nie, maar is ‘n redelike goeie mens’?

Jy is baie slegter as wat jy dink. Het jy al ooit Rom. 12 toegepas soos jy moet? Nee, jy het nie. Jy gee nie om wat die Here in Rom. 12 sê nie, omdat alles in die lewe om jou draai. Jy gee nie om oor ander mense nie (behalwe as hulle jou kan bevoordeel) en nog minder oor die Here.

Jy verdien om vir ewig van God se goedheid, genade en guns geskei te word. Maar dan dra Jesus hierdie straf vir ons aan die kruis. Verstaan jy nou wat ware liefde is? Vra vergifnis vir jou selfgesentreerde lewe, vertrou op Jesus, en begin om volgens Rom. 12 hierdie liefde met ander te deel. “Laat alles by julle in liefde geskied.” (1Kor. 16:14). Moet dit nie soos die wêreld tot een dag per jaar (14 Februarie) beperk nie. Moet dit ook nie verwar met rooi rose, sjokolade, ‘n kerslig ete en liefdesliedjies nie.[/column]