Man with long nose

[youtube=http://youtu.be/zFUokzlvqUo]

‘n Tydjie voordat ek Nelspruit toe getrek het, is een van die gemeentelede se name in die koerant beswadder.  ‘n Bitter siel het die arme oom van egbreuk beskuldig.  Ongelukkig het baie lesers nie onderskeiding gehad nie, en het hulle dit opgeslurp vir die waarheid.

 

Het iets soortgelyk al met jou gebeur?  Indien jy nog nooit valslik beskuldig is nie, sal dit dalk gouer kom as wat jy dink.  Ek glo dat Paulus se voorbeeld in Handelinge 24 jou sal help om voorbereid te wees.

 

Die Jode se klag (v.1-9)

In die laat 1970’s was daar ‘n sekere Kenneth Nally in John MacArthur se kerk.  Hy was depressief en het probeer om selfmoord te pleeg.  Na sy mislukte poging het MacArthur die jong man in sy huis ingeneem.  Toe MacArthur later in Skotland gaan preek het, het Nally homself doodgeskiet.  Die media was krities en vyandig gesind.  Een vrou het in die koerant geskryf:  ‘I can understand why that fellow killed himself.  I went to that church once and three days later tried to kill myself!’[1]  Op 30 Maart 1980 het Nally se pa MacArthur vir $1 miljoen gedagvaar.  Hy het drie klagtes gelê:  [1] ‘The church, John and others, counselled Ken Nally to read the Bible, pray, and listen to church tapes and counsellors, but ‘prevented’ him from seeking professional psychiatric help.  [2] Negligence in the training of the church counsellors.  [3] ‘Outrageous conduct’ in that Grace Church taught that Catholics were not Christians, exacerbating Ken’s pre-existing depression and eventually driving him to suicide.’[2]  Die klagtes was vals en die kerk kon dit bewys.  Die hof het die saak uitgegooi.  Die eisers het geapelleer en in 1985 nóg ‘n vals klagte ingedien:  ‘MacArthur se kerk steun selfmoord; dit het Nally aangemoedig om homself te skiet om van sy depressie ontslae te raak.’[3]  Die Appèlhof het die saak uitgegooi.

 

Vyf dae nadat Paulus in Sesarea aangekom het, het die hoëpriester, Ananias, en ‘n paar ouderlinge soontoe gekom om hom te beskuldig.  Hulle het vir Tertullus, ‘n advokaat, gehuur om hulle saak te stel.  Tertullus het sy beskuldiging ingelei:  “Dat ‘n groot vrede deur u, hoogedele Felix, ons te beurt val, en dat daar hervorminge deur u voorsorg in elke opsig en oral vir hierdie nasie tot stand kom, neem ons met alle dankbaarheid aan.” (v.3).  Heuning om die mond!  Die Jode was alles behalwe dankbaar dat Felix goewerneur was.  Hy was brutaal en onder sy heerskappy was daar gedurig opstande.

 

Tertullus het drie klagtes teen Paulus ingebring:

 

[1] Oortreding van die Romeinse wet:  Paulus was ‘n pes wat dwarsoor die wêreld opstande onder die Jode veroorsaak het.

 

[2] Oortreding van die Joodse wet:  Paulus was die leier van ‘n sekte – die Nasareners.

 

[3] Oortreding van God se wet:  Paulus het probeer om ‘n Griek in die tempel in te bring en dit só ontheilig (21:28).

 

Tertullus het ook vir Lisias beskuldig.  Hy het gesê dat die Jode hom ordentlik wou verhoor, maar dat Lisias met geweld vir Paulus weggevat het (v.6b-8a).  Die waarheid was dat húlle vir Paulus met geweld gegryp het, en dat Lisias hom uit hulle hande moes red.[4]

 

Die Jode het Tertullus se klagtes beaam en gesê dat Felix dit kon bevestig.  Tog het Tertullus nie ‘n enkele bewys gehad om sy klagtes te steun nie.

 

Wanneer dit by klagtes kom moet ons die beginsel in Deuteronomium 19:15 toepas:  “Een getuie mag nie teen iemand optree insake enige misdaad of enige sonde, by enige misstap wat hy begaan nie; op die verklaring van twee getuies of op die verklaring van drie getuies sal ‘n saak van krag wees.”  Let op dat daar getuies moet wees, en nie bloot ‘n meerderheid van stemme wat vooraf saam konkel om te ‘bewys’ dat iemand skuldig is nie.  Die wet sê:  “Jy mag geen valse gerug rondstrooi nie.  Verbind jou nie met die skuldige om ‘n kwaadwillige getuie te wees nie.  Jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie.  En jy mag in ‘n regsaak geen getuienis aflê agter die meerderheid aan om die reg te verdraai nie.” (Eksodus 23:1-2).  Moenie jou feite oor Christene by die media kry nie.  Die media hou van sensasie.  Jy sal onthou hoe Solly Ozrevech onlangs van kindermolestering beskuldig is.  CUM het vinnig opgetree en sy boeke van hulle rakke afgehaal.  Omdat hy nog nie skuldig bevind is nie, moes hulle stert-tussen-die-bene verskoning vra en sy boeke terugsit.

 

Moenie haastig wees om mense se stories oor predikante te glo nie.  Is jy seker dat die persoon wat die stories versprei al die feite het?  Die Bybel sê:  “Moenie ‘n beskuldiging teen ‘n ouderling aanneem nie, behalwe op die getuienis van twee of drie.” (1 Timoteus 5:19).  Moet ook nie stories glo wat sê:  ‘Êrens is daar iemand wat…’  Waar is êrens?  En wie is iemand?  Wees ook dadelik skepties as mense na jou toe kom en sê:  ‘Sekere mense sê hulle hou nie daarvan as jy…’  ‘n Ouer predikant het my geleer om geen kritiek van anonieme mense te aanvaar nie.  Iemand in Nelspruit het ‘n anonieme brief van kritiek vir die predikant geskryf.  Die predikant was wys om hom nie daaraan te steur nie.

 

Beteken dit ons mag nooit oordeel nie (‘n baie populêre siening vandag)?  Nee.  Jy mag oordeel, maar jy moenie hiper-krities wees en splinters in almal se oë soek nie (Matteus 7:1-5).  Jesus het gesê:  “Moenie oordeel volgens wat julle sien nie, maar oordeel ‘n regverdige oordeel.” (Johannes 7:24).  Maak seker dat jy die feite het.  En moenie mense se motiewe oordeel nie.  Jy kan iemand op grond van sy dade oordeel, maar jy weet nie wat in sy hart aangaan nie.  Paulus sê:  “Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, wat die verborge dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak; en dan sal elkeen lof van God ontvang.” (1 Korintiërs 4:5).

 

Wat moet jy doen as leuens oor jóú vertel word; as jý valslik beskuldig word?  Laat jou konstante en heilige lewe wys dat die klagtes vals is.  Getuig van die Here en sy waarheid.  En onthou Jesus se woorde:  “Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil.  Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele; want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het.” (Matteus 5:11-12).

 

Hoekom moet jy versigtig optree wanneer dit by beskuldigings kom?

 

  • Dwase mense hou daarvan om hulle opinie te lig – al het hulle nie al die feite nie: “Die dwaas het geen behae in verstandigheid nie, maar net daarin dat sy hart openbaar word.” (Spreuke 18:2).
  • Moenie praat voordat jy nie mooi geluister het, voordat jy nie al die feite het nie: “Hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het, vir hom sal dit ‘n sotheid en ‘n skande wees.” (Spreuke 18:13).
  • Maak soveel inligting bymekaar as wat jy kan. Eers dán kan jy besluit of iemand skuldig is of nie. “Die hart van die verstandige verwerf kennis, en die oor van wyse soek na kennis.” (Spreuke 18:15).
  • Moenie die eerste persoon glo wat sy storie vir jou vertel nie. Daar is altyd twee kante van ‘n saak. “Hy wat die eerste in sy regsaak is, het reg; maar sy naaste kom en ondersoek hom terdeë.” (Spreuke 18:17).
  • Maak dubbel seker van jou feite, want as jy iemand valslik beskuldig sal jy sukkel om sy vriendskap terug te wen: “‘n Broer teen wie oortree is, is erger as ‘n sterk stad; en geskille is soos die grendel van ‘n paleis.” (Spreuke 18:19).

 

Paulus se verdediging (v.10-21)

Christmas Evans het sukses gehad in sy bediening in Anglesey, Wallis.  Kritici het gesê dat hy geldgierig is, en dat hy ‘n halfkroon kry vir elke persoon wat hy doop.  Evans het hiervan gehoor.  ‘n Rukkie later het hy ‘n ryk boer se vrou gedoop en gesê:  ‘They say I receive half a crown for each person I baptize.  This is not true.  I receive a crown – not half a one.  They shall be my crown of joy and rejoicing in the great day.’[5]

 

Soos met Evans, het die feite en Paulus se gewete hom verdedig toe hy valslik beskuldig is.

 

Paulus het respek getoon, maar was nie soos Tertullus wat vir Felix gevlei het nie.  Hy het bewyse gehad dat die Jode se klagtes vals was.  Een vir een het hy hulle klagtes weerlê:

 

[1] Ek is nie ‘n pes wat opstande veroorsaak nie.  Ek het skaars 12 dae gelede in Jerusalem aangekom – dis gans te min tyd om opstande te veroorsaak.  Buitendien het ek nie Jerusalem toe gekom om moles te maak nie, maar om die Here te aanbid.  Die Jode het geen bewyse dat ek opstande gemaak het in die stad, tempel, of sinagoges nie.

 

[2] Ek behoort nie aan ‘n sekte nie.  Ek aanbid die God van ons voorvaders, glo die hele Ou Testament, hou vas aan die hoop dat daar ‘n opstanding sal wees (Daniël 12:2), en dien God met ‘n rein gewete.

 

[3] Ek het nie die tempel ontheilig nie.  Ek het Jerusalem toe gekom om geld vir die arm Jode te bring (2 Korintiërs 8-9).  Ek het selfs offers gebring.  Ek het myself gereinig toe ek in die tempel inkom (21:26).  Hulle kan bevestig dat daar geen skare om my was nie.  Die ware sondebokke is die Jode van Asië:  húlle het die skare opgesweep (21:27).  As ek skuldig is moet húlle hier wees om my aan te kla.  Die Joodse Raad het my verhoor (23:1-11) en het geen bewyse dat ek skuldig is nie.  Al probleem wat hulle kán uitwys, is dat party van hulle teologies van my verskil:  ek glo in die opstanding; hulle nie (23:6-8).

 

Hoe kan jy leuens weerlê wat teen jóú vertel word?  Sorg dat jou lewe vry is van leuens, bedrog, en skynheiligheid.  Wees oop en eerlik.  Sorg dat jy ‘n rein gewete het voor God en mense.  Hoe kan jy dit regkry?  Lewe in die lig.  Moenie jou sonde wegsteek nie.  Moenie sê dat jy nie sonde het nie.  Bely jou sonde en word gereinig (1 Johannes 1:5-10).  As jy dit nié doen nie; as jy in die donker lewe, dan gee jy vir mense rede om jou te wantrou.  As jou lewe deursigtig is en jou gewete skoon, sal dít ten minste vir jou tel wanneer mense jou valslik beskuldig.  Ook sal jy kan sê:  ‘Dit het nie gebeur soos jy sê nie… dit kon nie gebeur het nie; my lewe is oop en ek sorg altyd dat my gewete skoon is.’

 

Hoe kan jy God se waarheid teen vals beskuldigings verdedig?  Ken jou Bybel goed.  Ken die basiese waarhede van die evangelie (1 Timoteus 3:9).  Ek daag jou uit om deur die Bybel te lees as jy dit nog nooit gedoen het nie.  Lees goeie Christelike boeke.  Memoriseer en oordink Bybelverse.  Skakel in by ‘n groep waar jy die Bybel beter kan leer (in ons geval, die Bybelskool wat ons in 2015 wil begin).  Wat sal gebeur as jy die Bybel sleg ken?  Die vyand sal dit teen jou gebruik.  Die duiwel verwar maklik dié wat onkundig is.  Dit mag wees dat hy jou so verwar, dat jy op die ou end die waarheid sal ontken en verloon.

 

Felix se besluit (v.22-27)

Ds. Paulus is bekend vir sy kragtige preke – preke wat jou gewete soos ‘n helder flitslig deursoek.  In sy preke praat hy van die heilige God wat sonde haat.  Hy praat van sondes soos hoogmoed, wellus, woede, murmurering, bitterheid, self-bejammering, jaloesie, angs, geldgierigheid, luiheid, ongeduld, ooreet, irritasie, twis, towery, skinder, egskeiding.  Hy praat van die evangelie, geloof, bekering, vergifnis, gehoorsaamheid.  Hy praat van die oordeelsdag, die hemel, en die hel.  Hoe reageer mense wanneer sy preke hulle gewetens aanspreek?  Jan is woedend en storm uit die kerk uit.  Marie bly vir ‘n maand weg.  Harry raak depressief.  Jenny kyk af; sy kan hom nie in die oë kyk nie.  Peet gaan na ‘n ander kerk toe waar die ds. nie oor sonde preek nie.  Matilda blok die preek uit haar geheue uit.  Fred dink:  ‘My vrou moes dié preek gehoor het; sý het dit nodig.’  Jane neem voor om beter te probeer wees.  Martie bekeer haar en glo die evangelie.  Wat het Felix gedoen?

 

Felix se vrou was ‘n Jood, en daarom het hy ‘n redelike goeie kennis van die Weg (Christenskap) gehad.  Hy het die Jode afgesit en Paulus se saak uitgestel.  Hoekom het hy dít gedoen?  Hy het gehoor dat Paulus baie geld Jerusalem toe gebring het (v.17).  Hy het gehoop dat Paulus vir hom ‘n omkoopgeskenk sou gee om vry te kom (v.26).  Hy het dus gemaak asof hy vir kommandant Lisias wag om nóg bewyse te bring (v.22).  Hy was ‘gaaf’ met Paulus en het sy vriende toegelaat om hom te besoek.  Hy het gemaak asof hy geïntriseerd was en meer wou uitvind oor Paulus se godsdiens.  Felix was gierig, maar Paulus het nie vir sy streke geval nie.  Paulus het die kans gebruik om die evangelie te deel.  Jesus het immers gesê:  “[Paulus] is vir My ‘n uitverkore werktuig om my Naam te dra voor… konings.” (9:15).  En:  “[Hulle sal] julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my Naam.” (Lukas 21:12).

 

Paulus het voor Felix gepraat van redding deur geloof in Jesus Christus, God se geregtigheid, ‘n regverdige lewe, selfbeheersing, en die finale oordeel vir dié wat onheilig is.  Toe Paulus dít sê, het Felix se gewete hom aangespreek.  Felix het geweet dat hý onheilig is en geoordeel sal word.  Drusilla was sy derde vrou.  Sy was die dogter van Herodes Agrippa I wat in hfst.12 gesterf het.  Toe sy 14 was, het sy met koning Azizus van Emeza getrou.  Felix het ‘n towenaar gehuur (Simon van Siprus) om haar weg te rokkel.  Toe Felix se gewete hom aankla en hy bang raak, het hy vir Paulus gevra om te loop.  Maar sy lus vir geld was so sterk, dat hy gedurig vir Paulus teruggeroep het.  Hy het Paulus twee jaar lank gevange gehou, maar nooit sy omkoopgeld gekry nie.  Toe sy opvolger (Festus) by hom oorneem, het hy Paulus in die tronk gelos om die Jode se verlore guns terug te wen (25:9, Markus 15:15).  Felix het dus nie net geld begeer nie, maar ook die applous van mense.

 

Is jy gereed vir die Finale Oordeel?  Hoe kan jy seker wees jy is reg?  Dit is belangrik dat jy weet wat om te verwag.

 

Wat kan jy verwag as jy ‘n ongelowige is?  Jy sal voor ‘n heilige, ewige, toornige God staan.  Hierdie God vereis volmaaktheid.  Dis nie genoeg dat jou goeie dade swaarder weeg as jou slegtes nie:  jy moet perfek wees (Matteus 5:20, 48, Galasiërs 3:10).  Al jou sonde is op rekord en sal voor die hele wêreld gelees word (Openbaring 20:12).  Jou dade sal wys of jy regtig ‘n Christen was of nie.  As jy nié was nie, sal jy vir ewig hel toe gaan (Openbaring 20:15).

 

Wat kan jy verwag as jy ‘n gelowige is?  Jou Vader en jou Verlosser sal jou met ope arms verwelkom.  Jy sal vrede hê en met blydskap voor Hom staan (Romeine 2:10, Judas 24).  Jy sal nie geoordeel word nie:  “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe.” (Johannes 5:24).  Paulus sê in 1 Korintiërs 3:12-15, 4:5 dat Christene beloon sal word.  Daarna wag daar vir ons ‘n ewige koninkryk (Matteus 25:34).

 

Is jy ‘n ongelowige wat wonder hoe jy ooit ‘n volmaakte rekord voor God kan hê?  Die Bybel sê dat God jou sondige rekord aan die kruis vasgenael het, en dat Jesus daarmee afgereken het (Kolossense 2:14).  God sal jou sondige rekord skoonvee as jy jou bekeer.  Deur geloof in Jesus sal God sý volmaakte rekord aan jou toereken.  Jy word dus aanvaar op grond van Jesus se perfekte rekord, en nie deur jóú onvolmaakte poging om die wet te onderhou nie.  Tog lei ware geloof altyd tot ‘n lewe van gehoorsaamheid.  As Jesus in jou plek staan, hoef jy nie bang te wees vir die oordeel nie.  Maar as jy op jouself staatmaak en nié gereed is nie, wag daar ‘n vreeslike verrassing:

 

“Nie elkeen wat vir My sê:  Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.  Baie sal in daardie dag vir My sê:  Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?  En dan sal Ek aan hulle sê:  Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!” (Matteus 7:21-23).

 

Soos met Felix, sal dit ‘n tragedie wees as jy evangelie op jou voorstoep gehad het, maar jou nie bekeer het nie.

 

Ons land is korrup.  Jy kan maklik ‘n klag teen jou wegdraai as jy ‘n paar R200 note onderdeur die tafel gee.  Maar by die Finale Oordeel sal omkoopgeskenke nie werk nie.  God is volmaak regverdig.  Is jý?

[1] Iain Murray; John MacArthur:  Servant of the Word and Flock; p.49

[2] Ibid, p.50

[3] Ibid

[4] Die verse oor Lisias kom nie in al die Griekse manuskripte voor nie.

[5] Tim Shenton; Christmas Evans – No Ordinary Preacher; p.51

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.