Image result for stopping ears

Lukas 6:46-49

Gestel jy bly jy in ‘n gebied waar daar gereeld aardbewings tornado’s en siklone is. Om ‘n houthuis te bou gaan nie werk nie. Jy kan nie soos twee van die drie varkies dink jou huis sal staande bly as die wolf daarteen blaas nie. Jy moet ‘n sterk huis bou wat sal staan as die storm kom.

Omdat primitiewe huise se mure en dakke nie sterk was nie (Matt. 6:19, Mark. 2:4), moes dit ‘n baie sterk fondasie hê om dit teen die storms en vloede te beskerm. Dit is ook waar van jou lewe. Ons is nie sterk genoeg om staande te bly teen versoekings, beproewings, die dood en die Finale Oordeel nie. Daarom moet ons ‘n stewige fondasie hê. Wat is hierdie fondasie en hoe bou ‘n mens daarop?

 

 1. Hoorders (v.46, 49)

Volgens Rom. 10:9-10 en 1Kor. 12:3 is ‘n Christen iemand wat Jesus as Here bely. Ek het al baie oor hierdie verse gewonder as ek verby ‘n Prosperity kerk ry en ‘n advertensiebord sien wat sê: ‘Jesus is Lord.’ Ek het nie geweet hoe om hulle belydenis met hierdie verse te versoen nie.

Nou weet ek. Dit is nie genoeg om ‘Jesus is Lord’ soos ‘n pappegaai op te sê nie. Dit moet met oortuiging uit die hart kom. Anders is jy soos die mense in v.46 en Matt. 7:21-23. Hulle noem Jesus ‘Here, Here,’ maar hulle doen nie wat Hy sê nie. In effek sê hulle: ‘Nee, Here.’ Maar dit is ‘n oksimoron. ‘n Oksimoron is wanneer jy teenoorgesteldes wil gebruik om iets te beskryf (bv. lewende dooies). Om ‘nee Here’ te sê pas nie, want om Jesus as Here te bely, impliseer dat jy jou aan Hom onderwerp. Streng gesproke kan ons Hom dus nie Here noem en dan vir Hom ‘nee’ sê nie.

Party mense erken Hom selfs as Jahwe (die Hebreeuse woord vir Here). Dit help egter nie jy bely Hom as Here en God as jy Hom nie eer, gehoorsaam en aanbid nie. As jy Hom liefhet en Hy regtig jou Here is, moet jy Hom gehoorsaam (Joh. 14:15). Dit is al wat Jesus van jou vra: wees gehoorsaam.

Waar leer ons wat Hy ons beveel? In die Bybel. Die Nuwe Testament leer ons sy wil en wys hoe ons die beginsels van die Ou Testament in ons lewens moet toepas. Vat bv. Jesus se boodskap op die berg in Matt. 5-7 (die Bergrede). Net voor Hy die gelykenis van die huis op die rots en die huis op die sand vertel (Matt. 7:24-27), wys Hy hoe ‘n burger van die Koninkryk—‘n Christen—se lewe lyk:

 • Hy is nederig. Hy besef dat hy niks kan bydra tot sy redding nie. Hy kan nie God se guns wen deur sy goeie werke nie (Matt. 5:3).
 • Hy treur oor sy eie- en die wêreld se sonde (Matt. 5:4).
 • Hy is sagmoedig en barmhartig met ander, omdat hy sy eie sonde sien en besef dat hy God se barmhartigheid nodig het (Matt. 5:5, 7).
 • Hy begeer God se geregtigheid in Christus en hy wil ook opreg lewe (Matt. 5:6).
 • Hy het ‘n rein hart, gedagtes, motiewe en innerlike mens (Matt. 5:8).
 • Hy maak vrede met ander, omdat God vrede met ons gemaak het deur Jesus Christus (Matt. 5:9, Kol. 1:20).
 • Hy verduur vervolging vir Jesus, omdat Jesus vir hom belangriker is as die lewe (Matt. 5:10-12, Ps. 63:4).
 • Hy is vol goeie werke wat die samelewing positief beïnvloed (Matt. 5:13-16).
 • Hy het respek vir God se wet (Matt. 5:17-20).
 • Hy wil nie net uiterlik verander nie, maar innerlik. Hy wil nie net moord en egbreuk oorkom nie, maar bitterheid en wellus (Matt. 5:21-30).
 • Hy pas nie aan by die kultuur se idee van dinge nie, maar by God s’n. Hy het bv. respek vir die huwelik en is nie ‘n voorstaander van egskeiding vir elke en enige rede nie (Matt. 5:31-32).
 • Hy lieg en bedrieg nie soos die wêreld nie, maar is eerlik (Matt. 5:33-37).
 • Hy is nie wraakgierig nie, maar hy vergewe (Matt. 5:38-42). Hy het selfs sy vyande lief, net soos wat God sý vyande liefhet (Matt. 5:43-48).
 • Hy gee, bid, vas en doen ander ‘godsdienstige dinge’ uit liefde vir God. Hy soek Gód se beloning en nie die guns van mense nie (Matt. 6:1-18).
 • Hy fokus op skatte in die hemel en nie op die skatte van hierdie wêreld nie (Matt. 6:19-24). Hy soek die groei van God se Koninkryk en ‘n heilige lewe. Hy vertrou God se voorsiening vir wat nodig is (Matt. 6:25-34).
 • Hy soek nie foute by almal nie. Hy deursoek eers eie hart en help dán ander, omdat hy vir hulle omgee (Matt. 7:1-5).
 • Hy het respek vir die waarheid en laat nie toe dat mense daarmee spot nie (Matt. 7:6).
 • Hy is ‘n biddende persoon wat in ‘n verhouding met sy Vader lewe en sy beloftes glo (Matt. 7:7-11).
 • Hy doen aan ander wat hy wil hê hulle aan hom moet doen (Matt. 7:12).
 • Hy loop op die smal weg van verlossing en nie op die maklike weg van sonde waarop die meeste mense loop nie (Matt. 7:13-14).
 • Hy is versigtig vir vals leraars, sodat hulle hom nie miskien op die verkeerde weg lei nie (Matt. 7:15-20).
 • Hy doen die wil van die Vader soos opgesom in die Bergrede en uitgespel in die res van die Skrif. Hy fokus nie op skouspelagtige gawes nie, maar op gehoorsaamheid (Matt. 7:21-23).

Gehoorsaam jy die Here, sodat dit vir almal rondom jou duidelik is dat jy Hom nie net Here nóém nie, maar dat jy jouself aan Hom onderwerp? Is daar areas in jou lewe waar jy nog ongehoorsaam is; waar jy die knie voor Jesus moet buig en deur jou woorde, gedagtes en optrede moet bely dat Hy die Here van jou lewe is? Wanneer sal jy dit met Hom uitmaak en dinge regstel?

Hy is bereid om jou te vergewe as jy berou het oor jou sonde, dit erken en Hom vra om jou sonde weg te vat (Jes. 1:18, Jak. 4:8-10, 1Joh. 1:9). Hy sal selfs sy Gees stuur om jou gewillig en bekwaam te maak om sy gebooie uit te voer (Rom. 8:4, Fil. 2:13, 2Tim. 3:17, Heb. 13:21, 2Pet. 1:3). Jy moet net bereid wees om jou sonde te erken (Jer. 3:12-13). Verneder jou voor Hom en vra dat Hy jou sal vergewe. Hy sal jou red en jou ‘n nuwe mens maak. Jy sal weet dat jy ‘n nuwe mens is as gehoorsaamheid jou lewe kenmerk.

Gehoorsaamheid is nie die oorsaak van redding nie, maar dit is wel die gevolg daarvan (Jak. 2:14-26). Dit is die grootste bewys of jy al die knie voor Jesus gebuig het en Hom as jou persoonlike Here en Verlosser ontvang het. Die bewys van redding is nie of jy Hom as jou Here bely, of jy gedoop is, of jy ‘n lidmaat van die kerk is, of jy die sondaarsgebed opgesê het, of jy ‘n dag en datum van bekering het, en of jy die evangelie kan verduidelik nie. Die vraag is eerder of jy gehoorsaam is. Jy sal die boom aan sy vrugte ken (v.43-45, Matt. 7:20).

As jy die Woord hoor maar dit nie doen nie, is jy soos ‘n man wat sy huis op die grond bou en nie op ‘n rots nie. Toe ek in die Sondagskool was, het ek altyd gedink dat hierdie man sy huis op die strand gebou het. Maar dit is nie wat Jesus bedoel nie. Die prentjie is eerder een van ‘n massiewe rotsplaat onder albei huise. Die een man grou diep tot op die rots en lê dan ‘n fondasie (v.48), terwyl die ander een vlak grou en dadelik begin bou (v.49). Hy grawe nie tot op die rots om ‘n fondasie te lê nie.

In die gelykenis is die rots Jesus se lering (v.47). Die persoon wat grou en die fondasie lê, verwys na een wat die lering van die evangelie hoor en in geloof, bekering en gehoorsaamheid reageer (v.47-48). Die een wat nie grou nie en dadelik begin bou, verwys na iemand wat Jesus se lering hoor, maar dit nie doen nie (v.49). Hy hoor Jesus se woorde deur evangelisasie, Bybelstudie, preke, berading en dissipelskap. Dalk hou hy selfs daarvan. Hy kom terug vir nóg preke, Bybelstudies en berading, maar sy kollegas, familie, en dié mense naaste aan hom kan getuig dat nie soos ‘n Christen lewe nie.

Sulke persone hou selfs stiltetyd. Hulle doen Bybelstudie-huiswerk, memoriseer verse en doen hulle huiswerk vir berading. Maar hulle pas dit nie toe nie. Dus is hulle ongehoorsaam. Ongehoorsaamheid is nie net om God se gebooie te breek nie, maar om na te laat om te doen wat reg is (Jak. 4:17). In daardie geval bou jy ook op die grond sonder ‘n fondasie.

Baie mense wil nie hard werk om ‘n fondasie te lê nie. Hulle soek eerder ‘n tower pil in die vorm van ‘n boek, ‘n seminaar, of ‘n berader wat hulle omstandighede en die mense rondom hulle moet verander. Hulle wil oppervlakkig verander om hulle huwelik te red, hulle werk te behou, of hulle gesin bymekaar te hou. Maar hulle soek nie diep verandering nie. Hulle wil nie die knie voor Jesus buig, hulle verlorenheid erken en radikaal verander nie. Om te verander is te pynlik. Hulle is bang vir die aanpassings wat hulle sal moet maak.

Maar hulle verstaan nie dat Jesus die veranderings ín hulle sal maak en dat hulle a.g.v. die nuwe natuur in hulle nuwe begeertes sal hê en dat hulle sal wíl verander nie. Om te verander sal nie ‘n straf wees nie, maar ‘n verligting. Hulle sal nie kan glo dat hulle ooit aan hulle sonde wou vasklou nie en sal die Here dank dat Hy hulle blinde oë oopgemaak het en hulle uit die mag van hulle sonde bevry het.

As jy nie wil verander nie maar aan jou sonde bly vasklou, sal die finale vloed van God se oordeel jou huis wegspoel (v.49). Omdat jy nie op die fondasie van die evangelie en Christus se lering gebou het nie, sal jy in een oomblik tot ‘n val kom (v.49). Die ineenstorting van jou lewe in die hel sal groter wees as die val van New York se Twin Towers in 2001 (v.49, Amos 6:11, Ps. 37:35-36, 10, Spr. 10:25, Jes. 41:11-12, Eseg. 13:11-14). Baie mense sal geskok wees, maar die Here sal nie. Toe die son geskyn het, was daar nie ‘n verskil tussen jou huis en die ware gelowige s’n nie. Maar toe die druk van beproewings, versoekings en die dood kom, toe word dit duidelik dat jy nie op die rots gebou het nie. Jy sal in ‘n oomblik gaan van ‘hero tot zero’.

 

 1. Daders (v.47-48)

In 2003 het ‘n ouer leraar my berispe: ‘Ivor, jy sê dikwels ja, ja, maar jy doen nee, nee.’ Jesus het so ‘n gelykenis vertel:

“Maar wat dink julle? ‘n Man het twee kinders gehad, en hy gaan na die eerste en sê: Kind, gaan werk vandag in my wingerd. En hy antwoord en sê: Ek wil nie; maar later het hy berou gekry en gegaan. Toe het hy na die tweede gegaan en vir hom net so gesê; en hy antwoord en sê: Ja, heer. En hy het nie gegaan nie. Wie van die twee het die wil van die vader gedoen? Hulle antwoord Hom: Die eerste. Jesus sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, die tollenaars en die hoere gaan julle voor in die koninkryk van God. Want Johannes het na julle gekom in die weg van geregtigheid, en julle het hom nie geglo nie; maar die tollenaars en die hoere het hom geglo. En julle het dit gesien en tog nie later berou gekry om hom te glo nie.” (Matt. 21:28-32).

Die les is dat die slegte tollenaars en prostitute ‘nee’ gesê het vir Jesus, maar later tot hulle sinne gekom het, hulle bekeer het, in Hom geglo het en die Koninkryk ingegaan het. Die Fariseërs het die teenoorgestelde gedoen: hulle het bely dat hulle God ken. Hulle het ‘ja’ gesê vir sy Woord, maar dit nie gedoen nie.

Watse een van die twee is jy? Sê jy ‘ja Here’—jy betaal lippediens—maar jy doen nie wat Hy jou beveel nie? Hoe kan jy dit regstel? Die oplossing is nie om harder te probeer nie. Die eerste stap is om in geloof na Jesus toe te kom en te vertrou dat Hy jou sal aanvaar (v.47, Joh. 6:35, 37, Matt. 11:28). Daarna moet jy jou ore bak hou, na sy Woord luister, die knie voor Hom buig en die Heilige Gees vra om jou te help om sy wil te doen (v.47).

Jy moet leer om ‘n dader van die Woord te wees en nie net ‘n hoorder nie (Jak. 1:22-25). Die beste manier om dit te doen, is om soos ‘n baba te wees wat leer loop: jy moet eenvoudig die eerste tree gee. En dan nog een. En nog een. Hoe meer jy die Woord gehoorsaam, hoe makliker word dit. Ek sê nie dit is maklik nie. Jy sal altyd teenkanting hê van die vlees, die duiwel en die wêreld. Maar dit word makliker elke keer as jy dit doen, omdat jy ‘n nuwe gewoonte vorm.

As jy die Woord só hoor en doen, is jy soos ‘n man wat sy huis op die rots bou. As die storms van versoeking, beproewing, die dood en die Oordeelsdag kom, sal jou huis vasstaan, omdat dit op die Rots van Christus, sy Woord en gehoorsaamheid gebou is (v.48, Ef. 2:20, 1Pet. 2:6).

Alhoewel gehoorsame dade ons nie red, wys dit of ons op Jesus gebou het, of nie. Dit wys of jy Jesus met jou hande, voete, ore, oë, hart, siel en alles wat jy is as Here bely het, of jy maar net gesê het dat jy ‘n Christen is. As jy deur jou lewe gewys het dat Hy jou Here is, is jy soos my vriend se skoonpa. Nadat sy skoonpa eenkeer by ‘n konferensie gepreek het, toe sê ek: ‘Sjoe! Hy kan darem vir jou Christus preek, né? Christus is oral in sy preke.’ My vriend se reaksie was as volg: ‘Jy moet sy lewe sien. Christus is vir hom alles. Ek het ‘n paar weke gelede saam hom op die dak gewerk en daar kon ek in sy optrede en gesprekke sien dat Christus vir hom alles is.

Wat jy met Jesus se Woord doen, sal wys of jy soos my vriend se skoonpa is of nie, en of jy eerlik saam met Paulus kan sê: “Want vir my is die lewe Christus” (Fil. 1:21).