Related image

1Tessalonisense 2:13-16

Wanneer die tuindienste op ‘n Vrydag by ons huis is, wil ons hond deur die hek breek en hulle verskeur. As ons na ‘n vakansie by die huis kom, waai hy nie net sy stert nie, maar sy hele lyf. Hy spring, tjank, dans en draai in die rondte. Wanneer hy vir ‘n besoeker blaf en die persoon sy hand teen die hek hou, weet hy nie mooi wat om te doen nie. As jy deur die dag by hom verbyloop, sal hy aan jou ruik of jou net los. Hy toon m.a.w. verskillende reaksies in verskillende omstandighede teenoor verskillende mense.

Met die Bybel is dit egter nie so nie: daar is nét twee reaksies en nie drie of meer nie. As jy nie Jesus en sy woorde liefhet nie, is jy teen Hom (Luk. 11:23). Jy kan nie neutraal staan teenoor die Bybel nie. Daarom moet jy die Bybel glo en dit in jou hart ontvang (v.13), óf dit haat en teen dit staan (v.14-15). Glo in Jesus en sy woorde as jou enigste hoop om gered te word, of draai jou rug op Hom en loop weg (Joh. 6:66-69). Lag die Bybel uit, of glo dit en volg die Here met jou hele hart (Hand. 17:32, 34). Laat die Woord van God jou oortuig, of bly ongelowig en beland in die hel (Hand. 28:24).

Besluit asb. wat jy met Jesus en sy woorde wil doen. Soek jy ’n Jesus wat jou van die hel sal red en jou sonde sal vergewe, sonder dat jy jou daarvan hoef te bekeer? Soek jy Jesus om jou Verlosser te wees, terwyl jy die here van jou eie lewe kan wees? Soek jy ’n Jesus wat jou Vriend sal wees, maar nie jou Koning wat vir jou sê wat jy moet doen nie? Soek jy ‘n sentimentele Jesus wat net liefde is en nie omgee hoe jy lewe nie?

Soek jy ‘n Jesus wie se geduld geen perke ken nie en wat vir ewig sal wag totdat jy gereed is om jou ‘hart vir Hom te gee’? Soek jy ‘n Jesus wat ‘n ‘gentleman’ is en nooit teen die sondaar se wil sal ingaan om hom van sy dwaalweg te red nie (kontra Hand. 9)? Soek jy die Jesus van populêre TV predikers wat voorspoed belowe en nie aanstoot gee en sê dat jy ‘n sondaar is wat die hel verdien en niks kan doen om jouself te red nie?

Ongelukkig is dit nie die Jesus van die Bybel nie. Die Jesus van die Bybel is die Seun van God wat in elke opsig gelyk is aan die Vader en die Heilige Gees. Hy is volkome mens en die enigste Middelaar tussen God en mense. Hy is nie ‘n sondaar soos ek en jy nie, maar het die Vader se wil perfek uitgevoer. Hy is die Lam van God wat sy lewe gegee het aan die kruis, sodat ons nie hoef nie.

Nadat Hy soos ‘n skaap geslag is, is Hy begrawe en het Hy op die derde dag opgestaan en die dood met ‘n uitklop hou oorwin. Hy is nie ‘n hulpelose sissie wat staan en wag dat jy Hom moet aanneem nie. Hy is die opgestane Here wat jou beveel om jou te bekeer en in Hom te glo (Hand. 17:30, 1Joh. 3:23). Sal jy positief op sy Woord reageer (v.13)? Of sal jy ongelowig bly en in jou sonde sterf (v.14-16)?

 

  1. ’n Positiewe reaksie (v.13)

In 2007 het ek in ‘n preek die gemeente uitgedaag om 1Kor. 13 te memoriseer. Die volgende Sondag, toe sê ’n oom vir my: ‘Ek het my huiswerk gedoen.’ ‘Watse huiswerk?’ het ek gevra. ‘Jy het gesê ons moet 1Kor. 13 memoriseer.’

Daar is min dinge wat ‘n predikant se hart so bemoedig soos as mense positief reageer op die prediking. Paulus het dit met die Tessalonisense beleef. Hy het die Here aanhoudend daarvoor gedank (v.13, 1:2). Hy was bly toe hulle die Woord van God met ope harte ontvang (v.13). Hulle het besef dat die apostels se prediking (soos die Ou Testament profete s’n) nie maar net die opinies van mense is nie, maar die Gees-geïnspireerde Woord van God (v.13, 4:8, 4:15, 1Kor. 2:13, 14:37, 2Pet. 1:20-21, 3:2, 15-16). Die apostels was nie maar net besig met die interpretasie van iemand anders se woorde nie. Hulle het Gód se woorde gepreek en neergeskryf (Matt. 10:20, 2Tim. 3:16). Soos die Ou Testament profete, kon hulle sê: ‘So spreek die Here!’

Omdat hulle Gód se woorde gespreek het, was dit skerper as enige swaard met twee snykante en het dit die intensies van die hoorders se harte deursoek en hulle sonde uitgewys (1Kor. 14:24-25, Heb. 4:12). Dit was onfeilbaar, reg, foutloos, volmaak en waar (Ps. 12:7, 19:8-10, 119:96, 160, Spr. 30:5). Dit was ‘n hamer wat harte van klip breek, ’n vuur wat sonde verteer, ‘n lig wat rigting aandui, ‘n spieël waarin jy jouself sien, melk wat voed, koring en vleis wat versadig, water wat reinig, goud wat verryk en heuning om te geniet (Jer. 23:28-29, Ps. 19:11, 119:105, Ef. 5:26, Heb. 5:12-14, Jak. 1:23-25, 1Pet. 2:2). Dit laat my dink aan ’n aanhaling wat voor in elke Gideons Bybel staan [Ek het die Afrikaans effens aangepas]:

‘Die Bybel bevat die gedagtes van God, die toestand van die mens, die weg tot verlossing, die veroordeling van sondaars, en die blydskap van gelowiges. Die leerstellings van die Bybel is heilig, die voorskrifte bindend, die geskiedenis waar en die besluite onveranderlik.

Lees dit om wys te word, glo dit om veilig te wees, beoefen dit om heilig te wees. Dit bevat die lig om jou te lei, voedsel om jou te ondersteun en troos om jou op te beur. Dit is die reisiger se kaart, die pelgrim se staf, die vlieënier se kompas, die soldaat se swaard en die Christen se grondwet.

Hier word die Paradys herstel, die hemel geopen en die poorte van die hel geopenbaar. Christus is die verhewe tema, ons welstand die doelwit en die heerlikheid van God die einddoel. Dit behoort die gedagtes te vul, die hart te regeer en die voete te rig.

Lees dit aandagtig, herhaaldelik en biddend. Dit is ‘n myn van rykdom, ‘n paradys van heerlikheid, ‘n fontein van genot. Dit word aan jou gegee in die lewe, sal oopgemaak word met die oordeel en sal vir ewig onthou word. Dit behels die hoogste verantwoordelikheid, vergoed die hardste arbeid, en verdoem almal wat met die heilige inhoud daarvan speel.’

Ongelukkig glo baie mense dit nie meer nie. Toe ek studeer het, het my Ou Testament dosent gesê: ‘Die Bybel is onfeilbaar, maar nie foutloos nie. Die groot boodskap is waar, maar daar is baie foute in.’ Maar as die Bybel die Woord van God is (v.13), kan daar nie foute in wees nie. God kan immers nie lieg of Homself weerspreek nie (Num. 23:19, Tit. 1:2, Heb. 6:18). Buitendien, as die Bybel vol foute is, hoekom moet ons glo dat die sg. ‘groter boodskap’ waar is? As God in ‘n paar verse kan lieg, kan Hy mos in die res ook lieg. En hoekom moet ons dan enigiets glo wat in die Bybel staan?

Die Bybel is die foutlose, gesaghebbende en betroubare Woord van God. Jy kan met vrymoedigheid en sonder twyfel glo wat daarin geskryf staan. As jy dit ter harte neem, sal die Heilige Gees jou lewe verander (v.13, Joh. 17:17, Hand. 20:32). Die mense wat jou die beste ken, sal sien dat jy anders is.

Lees, bestudeer, memoriseer, oordink en gehoorsaam dus die Bybel. Plaas jouself onder die gereelde prediking daarvan. Soek ‘n bediening waar die leraar nie sy eie idees voorhou nie, maar vers vir vers deur die Bybel preek om sodoende die volle raad van God vir mense te gee (Jes. 28:10, Jer. 26:2, Neh. 8:9, Hand. 20:27). Soek goeie preke op die internet as daar nie so ‘n gemeente in jou dorp is nie. Luister na die preke van mense soos John MacArthur, John Piper, R.C. Sproul, Stuart Olyott, Martyn Lloyd-Jones, Steve Lawson en Voddie Baucham.

 

  1. ’n Negatiewe reaksie (v.14-16)

Daar is verskillende maniere hoe mense negatief op die Bybel reageer. Party van hulle verban dit. Ander vernietig dit, ignoreer dit, verdraai dit, belaster dit, spot daarmee, val dit aan, ontken dit, verander dit om hulle sondige leefstyle te regverdig, vervolg dié wat daaraan vashou, of keer dat mense dit in die hande kry.

Dit was al in Paulus se tyd so. Toe die Tessalonisense die Woord van God ontvang het, het hulle Griekse landgenote hulle vervolg net soos wat die Jode die bloed-gekoopte gemeentes van God in Judea vervolg het (v.14, 1:1, Hand. 7:58-8:3, 20:28). Hulle doen dit al deur die eeue. Hulle dink dat húlle alleen God se spesiale volk is en wil al die voorregte vir hulleself hou. In die proses verloor hulle egter self die ewige lewe (Matt. 23:13).

Hulle het die Here Jesus laat kruisig, die Ou Testament profete vermoor, die sendelinge uit Tessalonika en Berea verdryf en alles in hulle vermoë gedoen om te keer dat die evangelie die heidene bereik (v.15-16, Matt. 23:29-35, 27:20-25, Hand. 7:51-52, 17:5-7, 13, 13:6-8, 45, 50, 14:2, 19:8-9). Hulle behaag nie die Here nie; Hy is kwaad vir hulle, al dink baie mense dat Hy oor hulle glimlag (v.15).

Dit is ‘n ernstige sonde om die evangelie van mense af weg te hou (v.16). Mense het dit in George Whitefield se tyd gedoen toe hulle nie die evangelie met die swart slawe wou deel nie, omdat hulle blykbaar tussen mense en diere is en nie ‘n siel het nie [Arnold Dallimore, George Whitefield: Vol. 1 (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1970), 498-499]. In John Paton se tyd het iemand gesê dat die Australiese Aborigines en die swart mense van Afrika te ver geval het en nie gered kan word nie [John G. Paton: Missionary to the New Hebrides (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 2007 [1889]), 263-264]. In ons tyd glo die Israel-visie dat die evangelie net vir die blankes bedoel is, en dat ander mense nie gered kan word nie.

Maar dit is nie net rassiste wat wil keer dat die evangelie versprei nie. Richard Dawkins en ander evolusionistiese-ateïste is aktief besig om die Bybel aan te val, af te kraak en te opponeer, sodat dit nie in skole geleer moet word nie. In Kommunistiese en Islamitiese lande word Christene vervolg, sending en evangelisasie verbied en die Bybel verban. In die 14de en 15de eeu het die Katoliekekerk probeer om te keer dat die Bybel in Engels vertaal word.

Vandag gebruik Satan liberale teoloë om die Bybel te kritiseer en te sê dat dit ‘n mite is: ‘Ons moenie glo dat Gen. 1-11 regtig gebeur het, of dat Jesus uit ‘n maagd gebore is en liggaamlik opgestaan het uit die dood nie. Die Bybelskrywers wou maar net ‘n les oordra en wil nie hê dat jy hulle woorde letterlik moet opneem nie.’ So verhoed die teologie professors van Tukkies, UNISA en Stellenbosch dat die ware Woord van God by mense uitkom.

Maar daar is nog ‘n faksie wat besig is om grond te wen: die gays. Hulle is in baie opsigte soos die Jode van v.14-15. Hulle is oortuig dat hulle kinders van God is, maar dit is juis húlle wat die ware kerk vervolg en voor die gereg bring. Hulle doen dit, omdat hulle nie bereid is om die hele Bybel as die Woord van God te aanvaar nie. Hulle haat die dele wat hulle sonde aanspreek en tree dan aggressief daarteen op.

Ongelukkig is daar ook ‘n laaste groep wat keer dat die evangelie by mense uitkom: ons (v.16). Ons het nie ‘n passie dat verlore sondaars die Here ken nie. Ons bid nie vurig vir hulle bekering nie en deel nie die evangelie met hulle nie. Ons doen niks om uit te reik na die mense in ons kerk se woonbuurt nie.

Onse harte is maar koud wanneer dit by sending kom. Hoeveel geld gee ons per jaar dat mense die evangelie kan hoor? Of is dit inderdaad so dat ons meer geld op ons honde uitgee as op sendelinge? Ek kry skaam as ek oor hierdie dinge praat, omdat ek self nie genoeg in die kerk se woonbuurt evangeliseer nie.

Hoe sal ons hierdie mense bereik? Keer ons nie dat hulle gered word as ons net in Afrikaans kerk hou nie? Moet ons nie bereid wees om ons taal prys te gee, sodat hulle gered kan word nie (1Kor. 9:20-23)? Sal die Here tevrede wees as ons vanaand se boodskap ignoreer en vir nóg ‘n jaar niks doen om mense met die evangelie te bereik nie?

Wat het die Here gedoen toe Israel sy Woord vir hulleself hou en dit nie met die nasies wou deel nie? Hy was geduldig. Hulle het egter die maat van hulle sondes vol gemaak, totdat die Here dit nie meer kon hou nie en die tempel in 70 n.C. deur die Romeine verwoes het (v.16, Matt. 23:32, 24:2). Hy het die Jode in die hel gewerp en sal sy toorn finaal oor hulle uitstort by die wederkoms (1:10).

Laat ons nie soos hulle wees nie. Ons kan nie die waarheid hê en dit vir onsself hou nie. Ons moet praat. Ons moet soos iemand wees wat sopas tot bekering gekom het en nie kan wag om vir ander te vertel nie.