Coram Deo Cover Image

Coming soon...

31 January 2015

Twee perspektiewe op die kruis

Old and young woman

Het jy al ooit hierdie prent van die vrou gesien wat tegelykertyd oud en jonk lyk – dit hang af van hoe jy daarna kyk?  So is dit met die kruis:  dit kan haatlik óf lieflik wees – dit hang af van hoe jy daarna kyk.  Vir party is die kruis ‘n walglike stank van dwaasheid en dood.  Vir ander is dit die lieflike soet aroma van vergifnis en lewe (1 Korintiërs 2:16).  So verduidelik Paulus dit in 1 Korintiërs 1:18-25.

 

Die ongelowige se perspektief

In ‘n welbekende skets in Rome staan Alexamenos voor die gekruisigde figuur van ‘n man met ‘n donkie se kop.  Onderaan is die inskripsie:  ‘Alexamenos aanbid sy god.’[1]  So is dit vandag.  ‘n Buddhis in Nelspruit het met die kruis gespot.  Hy het gesê dis soos ‘n pa wat ‘n ry ertjies langs die straat pak, een ertjie optel terwyl hy sê:  ‘Ek is lief vir hierdie ertjie,’ en dan sy seun doodskiet.  In my hoërskool jare het ‘n seun in my klas ‘n Slayer t-hemp gehad met een of ander gedrog op wat aan ‘n kruis hang.  By ‘n seminaar in Pretoria het John Dominic Crossan oor die kruis gesê:  ‘It is cosmic child abuse.  We should love a Son like that, but we should hate a Father like that.’  Dis nog altyd so dat dié wat verlore gaan met die kruis spot.

 

Vir dié wat verlore gaan is die evangelie van die kruis skandelik en dwaas (v.18).  “Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.” (2:14).  “Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan” (2 Korintiërs 4:3).  Vir iemand om in die kruis te roem is vir hulle soos ‘n persoon wat in ‘n elektriese stoel roem.

 

Mense wil hulleself red.  Maar die mens se slim planne om homself te red het nog nooit die Here beïndruk nie (v.19).  In die Ou Testament is Jerusalem deur die vyand omsingel (Jesaja 29:3).  Maar eerder as om na die Here toe te gaan, het hulle Egipte vir hulp gevra (Jesaja 30:2).  God sou die wysheid van hulle wat dié ‘slim’ plan uitgedink het, vernietig (v.19, Jesaja 29:14).  Mense se slim planne en elegante politieke toesprake kon nog nooit sonde uit die mens se hart verwyder, of ‘n samelewing verander nie.  Die evangelie kon en het.  In vergelyking met die kragtige evangelie lyk mense se wysheid kragteloos en dwaas.  Die wêreld gee voor dat hulle wys is, maar die waarheid is dat hulle dwaas is (Romeine 1:22).  Paulus is reg as hy sê:  “Waar bly die wyse?  Waar bly die skrifgeleerde?  Waar die redetwister van hierdie eeu?  Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie?” (v.20).  ‘The world has had enough teachers, it needs a Redeemer.’[2]

 

Op ‘n tegnologiese vlak neem die moderne mens reuse spronge.  Tog kon die mens in sy wysheid nog nooit die Here bereik nie (v.21, Genesis 11:1-9).  God sal dit ook nie toelaat nie, sodat niemand in homself mag roem nie (v.29).  Juis daarom het God “hierdie dinge verberg...vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar” (Matteus 11:25).

 

Die Jode het tekens gesoek voordat hulle sou glo (v.22, Matteus 12:38).  Hulle het ‘n Messias gesoek wat die Romeine kon verslaan, en het daarom aanstoot geneem toe hulle hoor van ‘n Messias wat ‘n vervloekte kruisdood aan die hande van die Romeine gesterf het (v.23, Galasiërs 3:13, 1 Petrus 2:8).  Anders as die Jode, het die Grieke die wysheid van menslike filosofie gesoek (v.22).  Vir hulle was die idee van ‘n gekruisigde God dwaasheid (v.23).

 

Moenie met die kruis spot nie.  Pasop dat jy nie te gou sê:  ‘Ek sal nooit so iets doen nie.’  Dalk doen jy dit nie eksplisiet nie, maar ons doen dit sonder dat ons dit agterkom.

 

[1] Jy doen dit as jy jouself op die skouer klop, of dink dat die Here jou aanvaar omdat jy gedissiplineerd is in jou Bybelstudie, gebed, vas, gee van tiendes, diensbaarheid, getroue kerkbywoning, of versorging van die armes.  “want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus tevergeefs gesterwe.” (Galasiërs 2:21).  As jy so dink verskil jy nie van die ongelowige wat my kar verniet regmaak en sê:  ‘Dis mý deel vir die Here’ nie.

 

[2] Jy doen dit as jy van die kruis vergeet en op jou eie pogings staatmaak om heilig te word.  “Galásiërs... julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig?... Is julle so onverstandig?  Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees?” (Galasiërs 3:1, 3).

 

[3] Jy doen dit as jy dink dat jy beter is as ander wat nie die reëls van jóú groep nakom nie.  Hier praat ons van mense wat op ander neersien, omdat hulle nie die Ou Testament feeste hou, Jesua en Jahwe sê, op Saterdae kerk toe gaan nie.  Die Hebrew Roots Movement en ander kultusse is skuldig.  Vir hulle is geloof in die gekruisigde Jesus nie genoeg nie.  Hulle minag eintlik die kruis.  Paulus skryf in Kolossense 2:16-17:  “Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot ‘n fees of nuwemaan of sabbat nie, wat ‘n skaduwee is van die toekomstige dinge; maar die liggaam behoort aan Christus.”

 

[4] Jy doen dit as jy op uiterlike rites soos die doop of die besnydenis vertrou, en nie op Jesus se kruisdood nie.  Galasiërs 5:11 sê:  “Maar ek, broeders, as ek nog die besnydenis verkondig, waarom word ek nog vervolg? Dan is die struikelblok van die kruis vernietig!”

 

[5] Jy doen dit as jy dink Jesus se kruisdood is nie genoeg om jóú groot sonde te vergewe nie; as jy werke wil byvoeg om God se guns te verdien:  ‘Ek moet eers my lewe regkry, ophou rook, ens.’

 

Iemand wat met die kruis spot en daarvan af wegdraai, doen dit tot sy of haar eie ondergang.  Die Skrif waarsku:  ‘Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie... hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die Gees van genade gesmaad het?’ (Hebreërs 10:26, 29).

 

Die gelowige se perspektief

In 312 n.C. het die Romeinse keiser, Konstantyn, Italië binnegeval om teen Maxentius te veg en die Weste te verower.  Maxentius was in Rome en het uit die stad uitgekom om by die Mulvian brug teen Konstantyn te veg.  Die aand voor die oorlog het Konstantyn in ‘n droom Jesus se voorletters gesien met dié woorde onderaan:  ‘Deur dié teken sal jy oorwin.’  Hy het die aanbidding van die songod gelos, besluit om die Christelike God te vertrou, en die Christus monogram (die simbool voor op die NG-Kerk se Psalms en Gesange boek) op sy soldate se skilde geverf.  Maxentius het die oorlog en sy lewe verloor.  Toe Konstantyn in Rome inkom, het hy nie die Romeinse gode vereer nie, maar vir Christus geprys.[3]

 

Is dit wat Paulus bedoel as hy sê dat die kruis die krag van God is?  Glad nie.  Die kruis is die krag van God wat ons van sonde en God se oordeel red (v.18, Romeine 1:16).  Die Grieks dui aan dat die kruis besig is om ons te red (vgl. 15:2).  God red ons deur dié boodskap wat vir die wêreld dwaas is.  God red ons deur die inhoud van evangelie-prediking, en nie deur die styl nie.  As Hy wil, kan God ‘n vervelige prediker gebruik om mense na Homself toe te trek.  Jonathan Edwards se styl was nie baie boeiend nie, en tog het die Here deur sy prediking ‘n herlewing laat uitbreek.

 

God is soos ‘n sterk houtkapper wat ‘n groot boom met ‘n stomp byl afkap.  Ons prys nie die byl nie, maar die sterk houtkapper.  God red ons deur die swakheid van die kruis.  Sodoende kry Hy meer lof as wat Hy sou kry, as Hy ons deur menselike wysheid gered het.  Om te verhoed dat mense roem, red God sondaars deurdat hulle die eenvoudige boodskap van die kruis glo (v.21, 23).  Dís die boodskap dat Jesus die straf gekry het wat ons verdien (Galasiërs 3:13, 2 Korintiërs 5:21).  Weer leer die Griekse teks vir ons dat God diegene red wat aanhou om in Jesus te glo (v.21).

 

As God iemand na Homself toe roep, verander die aanstootlike boodskap van die kruis in ‘n soet geur van vergifnis en lewe.  Skielik besef die sondaar dat die ‘swak’ en ‘dwase’ Christus groter is as die grootste teken, krag, of wysheid van mense:  “maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke:  Christus, die krag van God en die wysheid van God.  Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense; en wat swak is by God, is sterker as die mense.” (v.24-25).  Jesus is die skatkis van al God se wysheid (Kolossense 2:3).  Hy lewe in krag, “Want al is Hy gekruisig uit swakheid, lewe Hy tog uit die krag van God.  Want ons is ook swak in Hom, maar ons sal saam met Hom vir julle lewe deur die krag van God.” (2 Korintiërs 13:4).

 

Sien opnuut God se krag in die kruis.  Ek bedoel nie jy moet bygelowig wees nie.  Dra ‘n goue kruisie om jou nek as jy wil, maar moet dit nie soen en dink dat dit vir jou geluk bring nie.  Moenie na ‘n kruis in die kerk kyk en dink dat dit vir jou krag vir die week moet gee nie.  Moenie ‘n kruis langs jou bed sit en daarop vertrou, of die teken van ‘n kruis op jou voorkop maak en glo dat dit jou beskerm nie.  Moenie dink dat die kruis jou van ongeluk vrywaar, sodat jy die bloed van die kruis oor jou kar, huis of kinders pleit nie.  Waar sien jy dit in die Bybel?  God bewerk die krag van die kruis in ons lewens wanneer ons die boodskap van die kruis in die Skrif lees, in preke hoor, daaroor bid, dit in die nagmaal herdenk, daarvan sing, ons sonde op grond daarvan bely, en daaroor nadink.

 

Dink jy nogsteeds jy kan sonder die kruis klaarkom?  Ek hoop die volgende paragraaf help jou.  God is heilig en haat dit dat jy ‘n veer voel vir sy wet, vir jouself lewe, hoogmoedig is, op ander trap om bo uit te kom, die applous van mense begeer wat Hom alleen toekom, jouself oorgee om soos ‘n dier deur jou luste beheer te word, jou eie lewe wil regeer, sy Woord oordeel om by jóú aan te pas.  As God jou oordeel sal dit regverdig wees.  Jý verdien om deur mense geslag en God verlaat te word aan die kruis.  Oneindige liefde het gemaak dat Hy die straf kry wat jý verdien; dat Hy al jou sonde vergewe.  As dít nie maak dat jy God terug liefhet nie, is jy erger as die duiwel (1 Johannes 4:19).  As jy nie God se verlossingskrag in die kruis sien nie is jy in die moeilikheid, want nét die kruis kan God se toorn bedaar, vrede maak tussen jou en God, en jou gewete reinig (Romeine 3:25, Kolossense 1:20, Hebreërs 9:14).

 

Ek hoop dat elkeen wat hierdie preek hoor of lees net één perspektief sal hê op die kruis:

 

Oh, to see the dawn,

Of the darkest day:

Christ on the road to Calvary.

Tried by sinful men,

Torn and beaten, then

Nailed to a cross of wood.

This, the power of the cross:

Christ became sin for us;

Took the blame, bore the wrath –

We stand forgiven at the cross.

Oh, to see the pain

Written on Your face,

Bearing the awesome weight of sin.

Every bitter thought,

Every evil deed

Crowning Your bloodstained brow.

Now the daylight flees;

Now the ground beneath

Quakes as its Maker bows His head.

Curtain torn in two

Dead are raised to life;

"Finished!" the victory cry.

Oh, to see my name

Written in the wounds,

For through Your suffering I am free.

Death is crushed to death;

Life is mine to live,

Won through Your selfless love.

This, the power of the cross:

Son of God – slain for us

What a love! What a cost!

We stand forgiven at the cross.

–Keith Getty & Stuart Townend–

[1]Leon Morris, Tyndale New Testament Commentaries: 1 Corinthians, p.43

[2] Ibid

[3] Williston Walker, A History of the Christian Church (4th Edition), pp.124-125

Kategorieë