Coram Deo Cover Image

Coming soon...

2 April 2022

So moet julle bid

[column width="1/1" last="true" title="" title_type="single" animation="none" implicit="true"]

Lukas 11:1-4

Wyle Martin Holdt het my geïnspireer om te bid. Hy het elke dag vir ’n paar ure gebid. In die begin van my bediening sou selfs ’n gedagte aan hom my aanspoor om te bid. Jesus se voorbeeld was so. Sy gebedslewe het die dissipels aangevuur om te bid (v.1). Sy lewe is en was een van gebed (3:21, 4:2, 5:16, 6:12, 9:18, 28-29, 22:39, 41, 44, 23:34, 46, Mark. 1:35, Heb. 5:7, 7:25).

Volgens Lukas het Hy op ’n sekere plek gebid (v.1). Moontlik was dit die Olyfberg (21:37, 22:39). Toe Jesus klaar gebid het, toe sê een van sy dissipels vir Hom: “Here, leer ons bid, soos ook Johannes sy dissipels geleer het.” (v.1). Ware dissipels bid. Ongelowiges bid ook, maar vir verkeerde redes. Party van hulle bid in die hoop dat dit hulle kans op die hemel verbeter (18:12). Ons sien dit by Moslems. Daaglike gebed is een van die vyf pilare van Islam. Hulle hoop is dat getroue gebed die hemel vir hulle sal oopmaak. Die gewone man op straat glo dieselfde. Wanneer ek vir mense vra of hulle hemel toe gaan, sê hulle: ‘Ja, omdat ek bid.’

Ander bid weer om mense te beïndruk (Matt. 6:5). Iemand wat ’n paar keer ons bidure bygewoon het, het so gebid. Sy gebede was baie elegant, maar hy het in vieslike sonde gelewe.

Sommige mense bid met verkeerde motiewe, naamlik om voorspoed, roem en rykdom vir hulleself te kry (Jak. 4:3).

Ware dissipels bid, omdat hulle ’n verhouding met die Vader begeer (v.1, Matt. 6:6, Hand. 1:14, 2:42, 4:24, 9:11, 10:9, 12:5, 13:3). Hulle weet ook dat gebed die res van hulle Christelike lewe en bediening bekragtig. Daarom wil hulle leer bid soos Johannes die Doper sy dissipels geleer het (v.1).

Hoe moet gelowiges bid? Hulle moet Jesus se patroon in die Onse Vader volg (v.2-4). Jesus het dit al in Matt. 6:9-13 geleer. In Luk. 11:2-4 herhaal Hy die les vir klem. Die Onse Vader is nie ’n rympie wat jy moet opsê nie (Matt. 6:7-9). Dit is die patroon waarvolgens jy moet bid. Dit is ’n bloudruk vir gebed. Jesus se ses versoeke kan in twee groepe verdeel word: God se sake (v.2) en ons sake (v.3-4). Die orde is belangrik. Jy moet eerste vir God se sake bid. Teen die tyd wat jy by jou sake kom, is jy rustig en vol vrede.

 

1. God se Naam (v.2)

Oor die Onse Vader het ’n Britste prediker gesê: ‘Jesus leer ons om tot die Vader te bid. Christene wat tot Jesus of die Heilige Gees bid is onkundig of rebels.’

Ek stem saam dat gebed tot die God Vader ons gewone patroon moet wees. Die Bybel sê dit (v.2, 23:46, Mark. 14:36, Joh. 17:11, 25, Rom. 8:15, Ef. 3:14). Die feit ons tot die Vader bid impliseer dat net ware dissipels die Onse Vader reg en effektief kan bid. Vir die res is dit ’n rympie.

Hoe word God jou Vader? Jy moet weergebore word, in Jesus glo, Hom as jou Here aanroep, Hom as jou persoonlike Verlosser ontvang en in sy kruisdood en opstanding vir sondaars glo, sodat Hy jou as sy kind kan aanneem (Joh. 1:12-13, 3:3, Ef. 1:5, Gal. 4:5, Rom. 10:9-10, 13, 1Kor. 15:2-4). Het jy dit al gedoen? Indien wel, is God jou Vader en jy sy kind. Die Onse Vader is vir jou. Bid direk tot die Vader (v.2, Joh. 16:23). Baie Christene doen dit nie, maar hulle bid tot Jesus en die Heilige Gees. Vrees hulle die Vader? Sien hulle Hom as afsydig of kwaai? Dit is onnodig so te dink. God is jou Vader en daarom kan jy tot Hom bid (v.2).

Tog glo ek nie dat gebed tot Jesus en die Heilige Gees verkeerd is nie (Matt. 9:38, 10:1, Joh. 14:14, Hand. 1:24, 7:59, 1Kor. 1:2, 16:22, 2Kor. 12:9, Op. 22:20). Jesus en die Heilige Gees is een met die Vader en waarlik God (Joh. 10:30, 15:26, 5:23). Die normale patroon bly egter gebed tot die Vader, op grond van Jesus se kruisdood, deur die Heilige Gees wat ons lei om te bid (v.2, Joh. 15:16, 16:23, Ef. 2:18, 1Tim. 2:5). Jesus het gesterf om ons na die Vader te bring (1Pet. 2:24-25, 3:18).

Waarvoor moet jy tot die Vader bid? Bid dat sy Naam geheilig sal word (v.2). Vir die Jode was die woord ‘Jahwe’ te heilig om uit te spreek. Daarom het hulle dit met ‘die Naam’ vervang (Lev. 24:11, 16). God se Naam staan vir wie en wat Hy is. Om sy Naam te heilig beteken nie jy moet die Hebreeuse Name ken nie, maar dat jy ontsag en eerbied vir sy Persoon sal hê. Moet sy Naam nie as ’n vloekwoord gebruik nie (Eks. 20:7). Moenie leë beloftes in sy Naam maak nie (Lev. 19:12). Vrees Hom en wees vol eerbied vir sy Naam (Ps. 86:11). Moet sy Naam nie deur die modder sleep, omdat jy jouself ’n Christen noem, maar nie soos een lewe nie (Rom. 2:24, Tit. 1:16). Wees heilig, want Hy is heilig (1Pet. 1:15-16, 3:15). Dra die naam ‘Christen’ met waardigheid (1Pet. 4:16). Bid dat sy Naam in die samelewing geheilig sal word en dat mense dit nie meer sal laster nie.

 

2. God se Koninkryk (v.2)

Ek en een van my vriende verskil oor die Koninkryk van God. Hy glo in ’n duisendjarige vrederyk na die wederkoms, terwyl ek een voor die wederkoms verwag. Soos ek dit verstaan, het Jesus se Koninkryk by sy eerste koms begin (11:20, 17:20-21, Matt. 3:2, 4:17). Hoe kan dit wees dat die Koning sonder sy Koninkryk hier is? Na Jesus se opstanding het die Vader alle mag in die hemel en op aarde aan Hom gegee (Matt. 28:18). Hy het die Koninkryk aan Hom oorhandig, sodat Koning Jesus mag oor alle nasies het (Ps. 2:8, 22:29, Dan. 7:13-14). Jesus sit tans aan die Vader se regterhand waar Hy as Koning regeer (1Kor. 15:25, Ps. 110:1). Sy heerskappy sal aanhou, totdat al die nasies in aanbidding voor Hom neerbuig (Ps. 22:28, 72:11, 86:9, 102:16, 23). Deur die groot opdrag van Matt. 28:19 sal die nasies Jesus se dissipels word en Hom aanbid.

Die Koninkryk het klein begin, maar sal groei tot dit die aarde vul (13:18-19, Dan. 2:35, 44, Jes. 11:9, Ps. 72:19). Deur weergeboorte word mense deel van hierdie Koninkryk (Joh. 3:5). Wanneer Jesus weer kom, sal ons die Koning in sy skoonheid sien (Jes. 33:17). Hy sal die volheid van sy Koninkryk saam met Hom bring. Na hy die dooies opgewek en geoordeel het, sal Hy die Koninkryk aan sy Vader oorgee (1Kon. 15:24). God se kinders sal sy ewige Koninkryk in besit neem (Matt. 25:34). Jesus sal oor ’n Koninkryk sonder siekte, sonde of dood regeer (Jes. 33:24, Matt. 13:41-43, Op. 21:4).

Waarvoor bid ons wanneer ons vir die Koninkryk bid? Ons bid dat die Vader die koninkryk van mense en duiwels sal vernietig (Kol. 1:13, Op. 11:15). Ons bid vir die verspreiding van die evangelie oor die hele aarde. Ons bid vir arbeiders in die oes. Ons bid vir bekerings deur mense se persoonlike getuienis, Bybelse prediking, evangelisasie, sending en herlewing. Ons bid dat Jesus weer sal kom om sy Koninkryk te vervul.

 

3. God se wil (v.2)

’n Man en vrou in ons gemeente het onlangs hulle dogter aan die dood afgestaan. Die dag na hulle dogter se begrafnis is die man se suster oorlede (sy was op die begrafnis en het niks makeer nie). Sowat 18 maande gelede is hulle seun oorlede. Kort nadat hulle getroud is, het hulle hulle tweejarige dogter verloor. Vandag het hulle een kind oor. Maar ten spyte van al die pyn, het die man onlangs vir my gesê: ‘Ons wens ons kan ons kinders terug hê, maar ons aanvaar die Here se wil.’

Jesus leer ons om vir God se wil te bid. Hierdie versoek staan nie al die Griekse manuskripte van Lukas 11 nie, maar ons vind dit in Matt. 6:10: “Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde.” In sy tyd van nood het Jesus die Vader se wil aanvaar: “Vader, as U wil, neem hierdie beker van My af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied.” (22:42). Toe Job sy kinders en sy rykdom verloor het, het hy dieselfde gebid: “Die Here het gegee en die Here het geneem. Mag die Naam van die Here geprys word!” (Job 1:21). Volgens Jakobus moet ons sê: “As die Here wil en ons nog leef, sal ons dit of dat doen.” (Jak. 4:15).

Om vir God se wil te bid, gaan ook oor sy voorgeskrewe wil in die Bybel. Ons lees byvoorbeeld in 1Tess. 4:3: “Want dit is God se wil dat julle heilig moet leef: dat julle julle sal weerhou van onsedelikheid”. Bid vir insig om God se wil in die Bybel te verstaan (Ps. 119:18, 33-34). Bid vir die prediker om God se wil op ’n verstaanbare wyse oor te dra. Bid vir hulp om God se wil uit te voer soos die engele in die hemel dit doen (v.2, Ps. 103:20-21). Hoe gehoorsaam die engele en hoe moet ons dit doen? Wees dadelik gehoorsaam (Ps. 119:60). Doen dit met blydskap (Heb. 13:17). Moenie God se wil halfpad uitvoer nie, maar doen alles wat Hy jou beveel (1Samuel 15). Volhard in gehoorsaamheid—moenie vir ’n rukkie reg doen en later terugdraai nie (Jeremia 34). Kry jou fokus reg: doen wat God sê, omdat jy Hom liefhet en wil verheerlik (1Pet. 4:11, Joh. 14:15). Voer sy wil uit met ywer (Rom. 12:11, Jer. 48:10). Bid dat mense oor die aarde heen sy wil sal uitvoer (v.2, Matt. 28:19-20, 2Pet. 3:13).

 

4. Ons daaglikse brood (v.3)

My broer het hierdie week sy werk verloor. Hy is nie angstig nie, maar weet dat hy van die Here afhanklik is. Moenie op jouself, jou kennis, jou ervaring, jou kwalifikasie, jou werkgewer, die ekonomie of die bank (finansiële skuld) staatmaak om te oorleef nie. Jy het die Here nodig al het jy ook ’n goeie werk en kry jy ’n groot salaris. Erken jou afhanklikheid van die Here (v.3, 9:16, Eksodus 16). Jy kan binne ’n oomblik alles verloor (Job 1). Bid dus vir jou eie en ander gelowiges se behoeftes: “Gee ons elke dag ons daaglikse brood” (v.3). Deel met mekaar (Hand. 2:45, 4:34-35, Rom. 12:13, Heb. 13:16). Maak seker dat jy oordeelkundig is wanneer jy dit doen. Moenie iemand help wat nie wil werk nie (2Tess. 3:10). Die gewone manier waarop die Here in ons behoeftes voorsien, is deur werk (1Tess. 4:11, 2Tess. 3:8). Hy voorsien ook deur reën. Bid daarom vir reën in die seisoen (Sag. 10:1, Jak. 5:18).

Het jy finansiële nood? Bid v.3: “Gee ons elke dag ons daaglikse brood”. Roep die Here aan in jou benoudheid. Hy sal jou uithelp en jy moet Hom eer (Ps. 50:15). Is jou behoefte groot? Die goud en die silwer in die wêreld behoort aan die Here (Hag. 2:8).

In alles moet jy seker maak dat jy regtig vir brood bid en nie vir koek nie. Partykeer gee die Here vir ons koek: lopende water, elektrisiteit, ’n kar, brandstof, werk, ’n huis, ’n rioolstelsel, vullis verwydering, ’n selfoon, diere en meer. Moet net nie daarop aanspraak maak nie, want volgens die Bybel voorsien die Here ons daaglikse brood (v.3, Spr. 30:8c, Matt. 6:31-32, 1Tim. 6:8).

 

5. Ons sonde (v.4)

Iemand wat ’n bietjie skuld maak en dit dadelik afbetaal, sal nie in die moeilikheid wees soos iemand wat hope skuld maak en versuim om dit te betaal nie. So werk dit met sonde: hou kort rekening met God; bely jou sonde daagliks soos jy elke dag vir jou behoeftes bid (v.3-4). Bely dadelik as jy gesondig het (1Joh. 1:9).

Maar hoekom moet jy jou sonde bely as Jesus ons reeds deur sy kruisdood vergewe het (Ef. 1:7)? Deur die kruis het Jesus vergifnis verseker vir elkeen wat in Hom glo. By bekering, reinig die Vader ons deur die bloed van Jesus. Tog word ons spreekwoordelike voete nog vuil, sodat Jesus dit moet was (Joh. 13:10). Voor jou bekering was God die Regter en jy die misdadiger. Toe jy in Jesus glo, het God jou Vader geword. Hy het Jesus se volmaakte lewe en dood in jou plek aanvaar en jou skuld afgeskryf. Jy is geregtiglik vergewe. Wanneer jy as ’n gelowige sonde doen, verloor jy nie jou status as kind nie, maar jou verhouding met die Vader is versteur. Jy benodig sy vaderlike vergifnis. Dit is waarvoor ons volgens v.4 moet bid.

Wat as jy ’n sonde miskyk? Vra die Here om jou versteekte sonde aan die lig te bring en dit aan jou bekend te maak (Ps. 19:13). Onthou ook dat Jesus vir jou onbewustelike sondes gesterf het: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.” (Luk. 23:34).

Hoekom moet ons ook vir ander mense se sondes bid: “en vergeef ons ons sondes” (v.4)? Bedoel Jesus jy moet jou voorvaders, familie, gemeente, land en die wêreld se sonde bely? Net as jy dieselfde sonde as hulle doen of dit goedkeur, moet jy dit bely (Neh. 1:6, Dan. 9). Anders hoef jy nie ander mense se sonde te bely nie (Op. 2:24, 3:4-5).

Let asseblief op die tweede deel van die versoek: “want ook ons vergeef elkeen wat teenoor ons skuldig staan.” (v.4). Kan jy dit met ’n opregte hart bid: ‘Vergewe my soos ek ander mense vergewe’? Jesus het gesê: “Want as julle die mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie.” (Matt. 6:14-15).

Is jy onvergewensgesind? Gaan maak reg met die persoon teen wie jy gesondig het (Matt. 5:23-24). Vergewe ook die mense wat teen jou gesondig het soos die Vader jou deur Christus vergewe het (Mark. 11:25, Ef. 4:32). Onthou dat jy meer teen die Here gesondig het as wat ander teen jou gesondig het (Matt. 18:21-35). Los dit vir die Here om wraak te neem (Rom. 12:19). As die oortreder hom bekeer, sal Jesus se dood aan hom toegereken word. As hy met sy sonde aanhou, sal God hom vir sy sonde in die hel straf.

 

6. Ons bewaring (v.4)

Ek ken baie Christene wat vir beskerming bid voor hulle met vakansie gaan. Ek ken min Christene wat v.4b op ’n gereelde basis vir hulleself en vir ander bid: “En bring ons nie in versoeking nie.” Die duiwel rus nie en daarom moet jy elke dag vir beskerming bid. Vra die Here om jou nie in die versoeking te lei nie. Jesus bedoel nie dat die Vader ons soms versoek nie (Jak. 4:13), maar eerder dat die Here ons soms in ’n situasie lei waar ons deur die duiwel versoek word (Matt. 4:1). Bid dat dit nie sal gebeur nie en dat die Here nie sal toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie (22:40, 1Kor. 10:13). Vra Hom om jou teen die duiwel te beskerm en uit sy vangnet te bevry (Matt. 6:13, Joh. 17:15).

***

Om op te som:

Laat u Naam geheilig word

Bid dat jy deur ’n heilige lewe eerbied, respek en ontsag vir God sal hê. 

Laat u Koninkryk kom

Bid dat die evangelie oor die wêreld sal versprei, dat mense tot bekering sal kom en dat Jesus weer sal kom.

Laat u wil geskied

Bid vir insig in God se Woord, sodat jy sy wil kan verstaan en dit kan uitvoer. Bid vir genade om sy soewereine wil in jou lewe te aanvaar.

Gee ons vandag ons daaglikse brood

Vra vir die Here se voorsiening in jou en ander gelowiges se behoeftes. Bid vir sy voorsiening deur werk, reën en Christelike mededeelsaamheid. 

En vergeef ons ons skulde soos ons ander mense se skulde teen ons vergewe

Bely jou sonde op ’n daaglikse basis en vergewe dié wat teen jou sondig.

En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die Bose

Bid vir beskerming teen die vyand, asook vir krag om sy versoekings te weerstaan.

In 2019 het ek ’n boekie oor die Onse Vader geskryf. Ek kan dit in ’n PDF formaat via WhatsApp vir mense stuur. Dit is gratis. Stuur ’n boodskap na 084 699 2030 as jy die boekie wil hê.

Opsigself is dit egter nie genoeg om Jesus se lering in die Onse Vader te verstaan nie. Ware gebed gaan oor meer as ’n patroon. Dit gaan oor ’n persoonlike en lewende verhouding met God deur sy Seun Jesus Christus en deur die Heilige Gees wat in ons werk.

[/column]

Kategorieë