Coram Deo Cover Image

Coming soon...

21 December 2014

Prys die Here vir Kersfees!

Christmas carols

[youtube=http://youtu.be/i2xrqtI5gKY]

Baie mense gebruik die woord ‘halleluja’ sonder om te dink wat dit beteken (‘prys die Here’).  Ons gebruik dit soms in ‘n leë herhaling van woorde as ons in die kerk sing.  In sommige kerke sê mense dit uit gewoonte as die dominee preek.  Dit word selfs in sekulêre liede gebruik:  ‘It’s raining men, hallelujah!’  Elisabet en Maria se lof in Lukas 1:39-56 was nie goedkoop nie.  Soos húlle, moet ons verstaan wat dit beteken as ons sê:  ‘Prys die Here vir Kersfees!’

 

Elisabet se lof (v.39-45)

By ‘n veiling word ‘n ontwerpersnaam aandrok verkoop vir R15 000.  Nog ‘n rok wat presies dieselfde lyk word later vir R6 miljoen verkoop.  Wat was die verskil tussen die twee rokke?  Die tweede rok is deur prinses Diana gedra.  Maria was soos die tweede rok:  sy was nie anders as ander vroue in Israel nie.  Wat haar anders gemaak het, is dat God haar gekies het om geboorte te gee aan die Messias.  God het haar nie gekies omdat sy geseënd was nie; sy was geseënd omdat Hy haar gekies het.  ‘It’s not who you are, but Whose you are.’

 

God het deur sy engel vir Maria gesê dat die Messias uit haar gebore sal word.  Hy het ook vir haar gesê dat haar familielid (Elisabet) wat nie kinders kon hê nie, swanger was (v.36).  Maria sou nie deur ‘n man swanger word nie, maar deur die bonatuurlike werking van die Heilige Gees.  Omdat net sy dit geweet het, het sy vir ‘n ruk in Judea gaan bly.  Sou wou nie hê dat mense moes dink sy het rondgeslaap nie.

 

Elisabet se man was ‘n priester.  Sy het waarskynlik in Hebron, die dorp van priesters, gebly (v.65, Josua 20:7, 21:11).  Toe Maria by hulle huis aankom en vir Elisabet groet, het die baba binne haar bly geword en geskop:  “En toe Elisabet die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring... Want kyk, toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my skoot van vreugde opgespring.” (v.41, 44).  Onthou dat die baba reeds van die moederskoot af met die Gees vervul is (v.15).  Elisabet het deur die Gees geweet dat die Messias uit Maria gebore gaan word.  Daarom het sy vir Maria gesê:

 

“Geseënd is jy onder die vroue, en geseënd is die vrug van jou skoot!  En wat het my oorgekom dat die moeder van my Here na my toe kom?” (v.42-43).

 

Maria het guns, vreugde, en seën ontvang omdat sy die Messias in haar skoot gehad het – nie omdat sy beter was as ander vroue nie.  Die baba, nie die ma nie, was uniek.  Elisabet noem die baba ‘my Here’, maar praat van Maria as sy moeder (v.43).  Sy het dus erken dat die baba God en mens is (2:11, 20:42, Johannes 20:28).  Maria was anders as Elisabet se man Sagaria.  Sagaria het nie geglo wat die engel vir hom gesê het nie (v.20).  Maria het geglo, en daarom was sy geseënd (v.45).

 

Prys die Here hierdie Kersfees vir die seën wat ons in Jesus het.  Om die lof te gee wat Hom toekom, moet jy ‘n begrip hê van die seën wat jy in Hom het:

 

 • In Hom het jy alle geestelike seëninge in die hemel (Efesiërs 1:3).
 • In Hom is jy uitverkies om heilig te wees (Efesiërs 1:4).
 • In Hom is jy in liefde bestem om as sy kind aangeneem te word (Efesiërs 1:5).
 • In Hom het jy verlossing deur sy bloed (Efesiërs 1:7).
 • In Hom is jou sondes vergewe (Efesiërs 1:7).
 • In Hom het jy ‘n erfenis in die hemel (Efesiërs 1:11).
 • In Hom het jy die Gees as waarborg van hierdie erfdeel ontvang (Efesiërs 1:13-14).
 • In Hom het jy alles as ‘n genadegawe van God ontvang – selfs jou beproewing sal uiteindelik vir die goeie uitwerk (Romeine 8:32, 28).
 • In Hom het jy die wysheid van God (1 Korintiërs 1:30).
 • In Hom het jy die geregtigheid van God (1 Korintiërs 1:30).
 • In Hom het jy heiligmaking (1 Korintiërs 1:30).
 • In Hom het die Vader jou lief (Johannes 16:27).
 • In Hom het jy die Woord om jou te leer, te lei, te vertroos, te vermaan, te versterk, en te bemoedig.
 • In Hom het jy die gawe van gebed om te vra en te ontvang.
 • In Hom het jy ‘n geestelike familie, die kerk.

 

As jy dié dinge reg verstaan, kan jy nie anders as om Hom te prys vir die seën wat jy in Jesus ontvang het nie.  Laat jou kersversierings, die kersfees CD’s wat in jou huis speel, die geskenke, en die feesviering van Hóm vertel en nie van Kersvader nie.  Leer vir jou kinders dat Kersfees oor Jesus gaan en dat die ou man met die rooi pak en die wit baard onbelangrik is.  Moenie vir jou kind die idee skep dat Kersfees oor Jesus én Kersvader handel nie.  Jesus alleen moet geprys word.  Kersvader beloon kinders wat soet was; Jesus het ons liefgehad ten spyte van ons sonde.  Prys Hóm.  Deel die seën van Christus met ander.  Vertel hulle van die wonderlike geskenk wat ons in Jesus ontvang het.  Vertel hulle van die vergifnis, verlossing en lewe wat gekom het deur sy kruisdood en opstanding.  Sê vir hulle dat ons nie ons plek in die hemel hoef te koop nie, maar dat die ewige lewe ‘n gratis geskenk is vir almal wat hulle bekeer in op Jesus vertrou (Romeine 6:23).

 

Gee ook vir Jesus geskenke om dankie te sê vir sý geskenk.  Ons kan wel nie goud, wierook, en mirre na die baba toe bring nie, maar ons kan nogsteeds vir Hom geskenke gee.  Die Bybel sê:

 

“Want Ek het honger gehad, en julle het My te ete gegee; Ek het dors gehad, en julle het My te drinke gegee; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My herberg gegee; Ek was naak, en julle het My geklee; Ek was siek, en julle het My besoek; in die gevangenis was Ek, en julle het na My gekom.  Dan sal die regverdiges Hom antwoord en sê:  Here, wanneer het ons U honger gesien en gevoed; of dors, en te drinke gegee?  En wanneer het ons U ‘n vreemdeling gesien, en herberg gegee; of naak, en geklee?  En wanneer het ons U siek gesien of in die gevangenis, en na U gekom?  En die Koning sal antwoord en vir hulle sê:  Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen.” (Matteus 25:35-40).

 

“Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.” (Romeine 12:1).

 

“Laat ons dan gedurig deur Hom aan God ‘n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely.  Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het ‘n welbehae aan sulke offers.” (Hebreërs 13:15-16).

 

As jy nie moeite doen om die Here te prys nie, sal die wêreld jou maklik intrek om Kersfees te kommersialiseer en te dink dit gaan hoofsaaklik oor geskenke en lekker kos.

 

Maria se lof (v.46-56)

Tannie Agnes is 83 jaar oud.  Sy is ‘n weduwee en woon in ‘n groot huis.  Sy stel nie belang in kuns nie, en het ‘n ou skildery in die solder gebêre.  Dit lê al vir jare daar en stof vergader.  Omdat sy oud is kom sy nooit meer in die solder nie.  Op ‘n dag vra sy ‘n jong man om die solder te kom skoonmaak.  Daar ontdek hy die peperduur kunswerk.  Skielik vind sy uit dat die nederige kunswerk miljoene rande werd is.  So het God met Maria gemaak:  Hy het die nederige maagd verhef om die Messias se ma te word.[1]

 

‘n Teleskoop wys iets van ‘n ster of planeet se werklike grootte.  Só het Maria die Here grootgemaak.  “Maak die Here saam met my groot, en laat ons saam sy Naam verhef!” (Psalm 34:4).  Haar vreugde was in God, haar Verlosser.  Die outeur se gebruik van ‘háár Verlosser’ maak dit persoonlik en intiem.  Die Katoliekekerk sê dat Maria sondeloos is.  Maar kan dit wees as sy self sê dat God haar Verlosser is?  God is nie die Verlosser van perfekte mense nie, maar van sondaars (Titus 1:3, 2:10, 13, 3:4, Judas 25).

 

Maria prys die Here omdat Hy haar in haar nederige en armsalige toestand raakgesien het.  “Want die HERE is verhewe; nogtans sien Hy die nederige aan, en die hoogmoedige ken Hy uit die verte.” (Psalm 138:6).  Almal sal die Almagtige en heilige God prys vir die groot dinge wat Hy vir Maria gedoen het.  Tog is sy barmhartigheid nie net oor Maria nie, maar oor elke mens wat Hom vrees – van geslag tot geslag.  Die Skrif sê:  “But I show my love to thousands of generations of those who love me and obey my laws.” (Deuteronomium 5:10, Good News Bible).  Psalm 103:17 sê:  “Maar die goedertierenheid van die HERE is van ewigheid tot ewigheid oor die wat Hom vrees, en sy geregtigheid vir kindskinders”.  God verander nie:  van geslag tot geslag is Hy barmhartig oor die wat Hom vrees.  God is ewig:  Hy bestaan van geslag tot geslag.

 

God het sewe dinge gedoen:

 

[1] Hy het sy sterk arm ontbloot (v.51).  Volgens Jesaja 53:1 is die Messias sy sterk arm.

 

[2] Hy het mense se hoogmoedige gedagtes geken en hulle verstrooi (v.51).  “Nou prys ek, Nebukadnésar, en ek roem en eer die Koning van die hemel:  al sy werke is waarheid en sy paaie is reg, en Hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel.” (Daniël 4:37).  “God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.” (Jakobus 4:6).

 

[3] Hy het konings van hulle trone afgeruk (v.52).  In Daniël 2 sien ons hoe sy Koninkryk al die koninkryke van die wêreld verpletter.

 

[4] Hy het nederiges verhoog (v.52).  “Die HERE rig die ootmoediges weer op; die goddelose mense verneder Hy tot die grond toe.” (Psalm 147:6).

 

[5] Hy het honger mense met goeie dinge versadig (v.53).  “Salig is julle wat nou honger het, want julle sal versadig word.” (6:21).  “Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word.” (Matteus 5:6).

 

[6] Hy het die rykes met leë hande weggestuur (v.53).  “Maar wee julle, rykes, want julle het jul troos weg.  Wee julle wat vol is, want julle sal honger ly.” (6:24-25).

 

[7] Hy het sy verbond met Abraham onthou en sy kneg Israel gehelp (v.54-55, cf. v.72-73, Genesis 17).

 

Toe Elisabet 6 maande swanger was het Maria by haar kom bly (v.36, 39).  Sy het vir 3 maande daar gebly, totdat Elisabet se baba gebore is (v.56).  Daarna is sy terug na haar huis toe (v.56).

 

Prys die Here vir sy genade aan ‘n nederige, armsalige ‘niemand’ soos jy.  As jy dink dat jy belangrik is, sal jy nooit sy genade waardeer nie.  Moenie jouself meet aan sondaars wat slegter is as jy nie.  Meet jouself aan God.  Hy is heilig, soewerein, almagtig, alwetend, alomteenwoordig, ewig, liefde, onveranderlik, barmhartig, regverdig, getrou, wys, en nog meer.

 

Weeg jy op?

 

Jy is swak.  Jy raak bewerig as jy ‘n ete mis en sukkel om te funksioneer as jy sleg geslaap het.  ‘n Piepklein virus slaan jou vir ‘n week plat.  Jy kan nie eers ‘n klein beproewing deurmaak sonder om angstig te raak nie.  Jy haat ander wat die lewe vir jou moeilik maak.  Jy kla meer as wat jy dankbaar is.  Jy is sterflik (twee weke ná ek iemand begrawe het was daar omtrent twintig nuwe grafte).  Jy is onheilig in jou gedagtes, woorde, en dade.  Jy is ontrou aan God, die kerk, jou huweliksmaat, jou kinders, en jou werkgewer.  Jy is hoogmoedig.  So kan ek aangaan.

 

Laat ons die Here prys vir Kersfees; dat Hy vir sondaars aarde toe gekom het en in ‘n vuil stal gebore is.  Prys Hom dat Hy aan ‘n kruis gesterf het vir sulke ellendige en armsalige sondaars.  “Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword; en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.” (Filippense 2:6-8).  “maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.” (Romeine 5:8).

 

Amazing love, how can it be

that Thou, my God, shoulds’t die for me?

-Charles Wesley-

 

Ontferm jou dié Kersfees oor hulle wat onverdiend is, want so het God Hom oor jóú (‘n onverdiende sondaar) ontferm.  Hoe gouer jy besef dat jy niks uit God se hand verdien nie, hoe beter.  “Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself.” (Galasiërs 6:3).

 

Verbeel jou jy koop vir jou kind ‘n fiets vir Kersfees.  Hoe sal jy voel as sy vir CNA dankie sê vir die geskenkpapier, MAKRO bedank vir die fiets, vir DHL en Volkswagen Caddy dankie sê vir die aflewering, maar vergeet om vir jóú dankie te sê?  Wees dié Kersfees dankbaar vir geskenke, familie, en vriende, maar moenie vergeet om Jesus te dank vir sy Verlossing nie.  Prys die Here vir Kersfees!

[1] Maria was nie, soos die skildery, waardevol oor iets in haar nie.  God het haar waardevol gemáák.

Kategorieë