Sheep with sharp teeth

Waaraan dink jy as jy die woord Antichris hoor? Die merk van dier, die 666?  ‘n Elektroniese mikroskyfie in jou regterhand en op jou voorkop?  Moeilike tye, demoniese aktiwiteit, ‘n sukkelende kerk, en swaar vervolging?  ‘n Bose man wat in die herboude Jerusalemse tempel sit?  Oorlog en chaos in Israel, of meer spesifiek, in Jerusalem?  Rusland, Irak, Amerika, en Israel?

 

Ek wonder hoeveel dink aan gewone mense met kispakke, dasse, en mooi klere wat in ‘n kerkgebou sit en luister hoe ‘n man praat oor Jesus wat nie gelyk is met die Vader nie? Hoeveel dink aan studente in ‘n klaskamer wat luister hoe die dosent vertel van Jesus wat op dieselfde vlak is as Buddha, Ghandi, en moeder Theresa?  Hoeveel dink aan boeke in CUM wat sê ons moet vir Jesus toestemming gee om in die wêreld te werk, boeke wat sê Jesus het aan die kruis opgehou om die Seun van God te wees?  Hoeveel dink aan teoloë wat in die Beeld sê Jesus is nie uit ‘n maagd gebore nie, en het nie liggaamlik uit die dood uit opgestaan nie?  Volgens 1 Johannes 2:18-27 is dít die antichriste vir wie jy moet oppas.

 

Kenmerke van die antichris (v.18-23)

Koos trek van die binneland af kus toe. Hy hoor van die ‘crowbar’ bende wat by huise inbreek en binne vyf minute soveel as moontlik steel:  TV’s, tablette, rekenaars, klere, karre, ens.  Terwyl hy op elke moontlike wyse voorsorg tref, vergeet Koos van die roes en vismotte wat deur sy kar en klere vreet.  Net so kan óns vreesbevange op die finale Antichris wag, terwyl ons nalaat om te waak teen die kleiner antichriste wat groot skade in die kerk kan verrig.  Dit is juis teen die kleiner antichriste wat Johannes ons in v.18-23 waarsku.

 

In vergelyking met die ewigheid, is die eeue tussen die kruis en die wederkoms maar net ‘n laaste uur (v.18). Vir God is ‘n duisend jaar soos een dag (2 Petrus 3:9).  Ander verse in die Bybel praat van hierdie tyd as die laaste tye of dae (Hebreërs 1:1, 1 Petrus 1:20, 1 Timoteus 4:1, 2 Timoteus 3:1, Jakobus 5:3).  Die lesers van Johannes se brief het in Daniël 11, Matteus 24, en 2 Tessalonisense 2 gehoor dat die Antichris kom (v.18, vgl. Openbaring 13).  Daar het hulle gehoor dat die Antichris homself as ‘n god sou verhef en die ware God laster.  Met Satan se mag sal hy vals wonders doen.  By sy koms sal Jesus hom met die asem van sy mond vernietig.

 

Die feit dat daar reeds baie antichriste was, het bewys dat die laaste een ook sou kom (v.18). Enigiemand wat teen die Bybelse Jesus leef en preek is die antichris (v.22, 4:3, 2 Johannes 7).  Hierdie is mense wat nie volhard nie, maar wegval uit die gemeenskap van gelowiges (v.19).  Op papier is hulle deel van die gemeente, maar hulle was nooit innerlik deel nie, want anders sou hulle daar gebly het en nie weggeloop het nie (v.19).  Die feit dat hulle weggeval het, maak duidelik dat hulle ongered is (v.19).  Die Skrif sê:

 

  • “Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.” (Matteus 24:13).
  • “Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou”(Hebreërs 3:14).
  • “Want daar moet ook partyskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word.” (1 Korintiërs 11:19).

 

Die vals leraars kom van binne af en nie van buite nie – pasop (v.19, Handelinge 20:30)! Jesus, die Heilige Een (Markus 1:24), salf die ware gelowiges met die Gees, sodat alle gelowiges die ware kennis van Christus het (v.20, 2 Korintiërs 1:21-22, Johannes 1:33, 14:26, Kolossense 1:28).  Hierdie ware kennis kom nie deur die gnostiese vals leraars nie, maar deur die Gees se woorde in die Skrif (v.21, 1 Korintiërs 2:12-16).

 

Daar is geen leuen in die Gees se woorde nie (v.21, 5:6, Johannes 17:17, 14:6), en daar is nie waarheid in die vals leraars se woorde nie (v.21, Johannes 8:44). Die vals leraars het gesê dat Christus in die Jordaan rivier op die menslike Jesus gekom het, en Hom weer verlaat het aan die kruis.  In v.22 sê Johannes dat iemand wat so sê lieg:  hy is die antichris.  Iemand wat die Seun ontken, ontken ook die Vader, want Jesus en die Vader is een (v.22-23, Johannes 10:30, 5:23, 8:19, 15:23).  Iemand wat in sy hart die Seun as sy Verlosser, Here, en Messias erken en bely, het ook die Vader (v.23, Romeine 10:9).

 

Pasop vir die antichris. Miljoene mense is in die hel, omdat hulle nie gewaak het nie.  Om dit reg te kry moet jy v.18-23 in die moderne idoom vertaal.  Hierdie mense is selfaangestelde leiers wat praat asof die gemeenskap van gelowiges onbelangrik is (v.19).  Hulle bely dat hulle Christene is, maar het nie ‘n belang in die kerk nie (v.19).  Johannes ken net twee kategorieë:  as jy nie binne die kerk is nie, is jy buite (v.19).  As jy nie in die kerk is nie, is jy in die wêreld en ongered.  Hierdie mense se houding teenoor die liggaam van Christus is ‘n aanduiding van hulle houding teenoor die Hoof.  Ek vra mooi dat jy nie die kerk as opsioneel beskou nie.  Moenie sê jy hoef nie in die kerk belang te stel, en kan nogsteeds ‘n ware Christen wees nie.  As dít waar is, dan is Jesus ‘n Hoof sonder ‘n liggaam.

 

Handhaaf egter ‘n balans. Moenie dink dat alle kerklidmate waarlik gered is nie.  Jou doop of naam op die lederol beteken nie dat jou naam in die Boek van die Lewe is nie.  Op die oordeelsdag gaan God in die kerk sif om die onkruid en koring van mekaar te skei.

 

Net soos wat die antichriste nie in die gemeenskap volhard het nie, het hulle verkeerd geglo oor Jesus (v.22). Vandag nog glo hulle verkeerd oor Jesus:

 

[1] Hulle glo nie Hy is volkome God en mens nie. Hulle glo nie dat Hy deur die Gees se werking uit ‘n maagd gebore is nie.

 

[2] Hulle glo nie dat Hy die Messias is nie.

 

[3] Hulle glo nie dat Hy die Verlosser is wat die straf vir ons sonde op Homself geneem het aan die kruis nie. Hulle glo nie dat Hy die opgestane Here is wat weer kom nie.

 

Enigiemand wat verkeerd glo oor Jesus is ongered, en het ook nie die Vader nie (v.23). Daarom kan ons nie sê dat almal dieselfde God dien en hemel toe gaan nie.  Jesus is die enigste Weg na die Vader (4:15, Johannes 14:6, Handelinge 4:12).  Dit beteken egter nie dat almal wat reg oor Jesus glo, gered is nie.  Die duiwel glo reg en is ongered (Jakobus 2:19).  As jy wil hê dat God jou moet red, moet jy jou sonde los, en besef dat Jesus die enigste hoop is dat God jou kan vergewe.  Vertrou op Hom en wees lief vir Hom.

 

Beskerming teen die antichris (v.24-27)

Wanneer die seisoen draai of jy na ‘n ander land toe gaan, is die kanse goed dat jy siek word. Hoe weet jy wanneer jy siek is?  Hoe weet jy presies wat fout is?  Daar is ‘n objektiewe en subjektiewe toets om uit te vind.  Subjektief voel jou gestel af.  Jy weet nie presies wat fout is nie, maar jy besef dat dinge nie reg is nie.  Objektief gaan jy dokter toe en sê hy na paar toetse vir jou wat fout is.

 

Net so gee God in die geestelike realm vir ons subjekiewe en objektiewe toetse om vals lering uit te ken. Subjektief is die Heilige Gees soos ‘n ingeboude leuen verklikker wat ons waarsku.  Die gelowige weet nie altyd wat fout is as iemand in ‘n boek of preek vals lering soos gif versprei nie, maar hy weet iets is nie reg nie.  Objektief meet hy die lering aan die Skrif om agter te kom wat presies fout is.  Jy kan nie net die Woord of die Gees hê nie.  Jy het beide nodig.  Dit is Johannes se punt in v.24-27.

 

Hoe kan gelowiges in die Vader en die Seun bly, en nie val vir vals lering nie? Hulle moet sorg dat die evangelie wat hulle van die begin af gehoor het, in hulle harte bly (v.24).  Vir dié wat dít doen, belowe God die ewige lewe (v.25), en Hy kan nie lieg nie (Titus 1:2).  Die antichriste bedrieg jou, omdat hulle wil keer dat jy die ewige lewe kry (v.26).  Bly in die Woord, sodat jy nie in hulle strik beland nie (v.26).  Die Gees sal jou in die waarheid lei en jou waarsku (v.27, Johannes 14:26).  Gelowiges benodig nie die gnostici se lering om God te ken nie (v.27, Hebreërs 8:11).  Deur die ware Woord gee die Gees vir hulle alles wat nodig is om reg te lewe (v.27, 2 Petrus 1:3, 2 Timoteus 3:16-17).  Die Gees is die waarheid (5:6), en kan nie soos die vals leraars oor Jesus jok nie (v.27).  Soos die Gees vir hulle geleer het, moet hulle in Christus en sy waarheid bly (v.27).

 

Pasop vir die antichris. Wees agterdogtig oor enige nuwe lering; oor mense wat wonderlike nuwe dinge sê wat nog niemand in die kerk se geskiedenis gesê het nie.  Laat die evangelie wat jy van die begin af gehoor het in jou bly (v.24).  Volgens Jeremia 6:16 is die ou paaie die goeie paaie waarin jy rus vind vir jou siel.

 

Pasop ook vir mense wat praat asof gewone ‘Christene’ nie die Skrif kan verstaan nie; asof net geleerdes en spesiale gesalfdes dit kan verstaan. Ons is nie Katolieke wat glo dat net die priester die Skrif kan interpreteer nie.  Elke Christen het die Heilige Gees en kan die Skrif vir homself interpreteer.  Dit beteken nie dat leraars onnodig is nie (Efesiërs 4:11), maar beteken wel dat ons nie slim praatjies buite die Bybel nodig het nie.

 

Neem jouself voor om die Bybel beter te ken en gevul te word met die Gees, om die sonde te los wat die Heilige Gees bedroef. So sal jy vals lering van ‘n myl af kan uitsnuf soos wat ‘n bloedhond dwelms uitsnuf.  Sonder die Gees is jy soos ‘n alarm met ‘n pap battery.  Sonder die Woord is jy soos sekuriteitswagte wat slaap en nie koeëls in hulle gewere het nie.

 

Eddie is ‘n matriek leerling. In sy wiskunde vraestel is 95 van sy 100 antwoorde amper reg.  Waar sy antwoord 10 moes wees, het hy 9 geskryf.  ‘n Antwoord wat x3 moes wees, het hy x2 gemaak.  Alta het dieselfde eksamen geskryf.  Haar antwoorde was geheel en al verkeerd.  Maar toe die onderwyser hulle vraestelle merk, het hy nie vir Eddie meer punte gegee as vir Alta nie.  Eddie se antwoorde was nader aan reg, maar was nogsteeds verkeerd.

 

Net so is daar eintlik nie ‘n verskil tussen godsdienste soos Moslem en Hindoes aan die een kant, en Jehova’s Getuies en Word of Faith kerke aan die anderkant nie.  Almal van hulle verwerp die Jesus van die Bybel en is antichriste.  Charles Spurgeon het gesê:  ‘Om te onderskei is nie die vermoeë om die verskil tussen reg en verkeerd te ken nie, maar om die verskil te ken tussen reg en amper reg.’  Baie mense wat in die hel is, het die pot heeltemal mis gesit.  Maar hoeveel mense is daar nie in die hel wat amper reg was nie?  Bêre God se Woord in jou hart en pasop vir die antichris.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.