Coram Deo Cover Image

Coming soon...

5 April 2014

Oorleef God se oordeel

Ark

Hollywood het 'n film gemaak oor die vloed:  Noah.  Ken Ham gee 'n ressensie van ‘the rough cut of the film, most of which I expect to be in the final film:

 

[1] In the film, Noah was robbed of his birthright by Tubal-Cain.  The serpent’s body (i.e., Satan), which was shed in Eden, was their “birthright reminder.”  It also doubled with magical power that they would wrap around their arm.  So weird!

 

[2] Noah’s family only consists of his wife, three sons, and one daughter-in-law, contrary to the Bible.

 

[3] It appears as if every species was crammed in the Ark instead of just the kinds of animals, thus mocking the Ark account the same way secularists do today.

 

[4] “Rocks” (that seem to be fallen angels) build the Ark with Noah!

 

[5] Methuselah (Noah’s grandfather) is a type of witch-doctor, whose mental health is questionable.

 

[6] Tubal-Cain defeats the Rocks who were protecting the finished Ark.

 

[7] A wounded Tubal-Cain axes his way inside the Ark in only about ten minutes and then hides inside.  Tubal-Cain then convinces the middle son to lure Noah to the bottom of the Ark in order to murder him (because he was not allowed a wife in the Ark).  Tubal-Cain stays alive by eating hibernating lizards.  The middle son of Noah has a change of heart and helps kill Tubal-Cain instead.

 

[8] Noah becomes almost crazy as he believes the only purpose to his family’s existence was to help build the Ark for the “innocent” animals (this is a worship of creation).

 

[9] Noah repeatedly tells his family that they were the last generation and were never to procreate.  So when his daughter-in-law becomes pregnant, he vows to murder his own grandchild.  But he finally has a change of heart.

 

[10] Noah does not have a relationship with God but rather with circumstances and has deadly visions of the Flood.

 

[11] The Ark lands on a cliff next to a beach.

 

[12] After the Flood Noah becomes so distant from his family that he lives in a cave, getting drunk by the beach.” (Google ‘Ken Ham’s review of Noah movie’).

 

Dis nie die regte storie van die vloed nie.  Die regte storie klink só:

 

Voor die vloed (Genesis 6)

Noag was regverdig, het God se waarskuwing van 'n oordeel geglo, en het die Here gehoorsaam om 'n ark te bou.  In v.9 lees ons:  “Noag was ‘n regverdige, opregte man onder sy tydgenote.  Noag het met God gewandel.”  Let ook op hoe daar deurgaans gesê word:  ‘Noag het alles gedoen wat die Here beveel het’ (v.9, 22, 7:5, 9, 16, 8:18).  Esegiël 14:14 praat van Noag as een van die regverdigste mense op aarde.  Hebreërs 11:7 praat van sy gehoorsame-geloof:  “Deur die geloof het Noag, toe hy ‘n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en ‘n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is.”

 

In teenstelling met regverdige Noag, was die res van die wêreld sleg – selfs nadat Noag vir hulle gepreek het (v.11-12, 2 Petrus 2:5).  God het belowe om alles uit te wis (v.13).  Net Noag, sy gesin, en 'n paar diere sou oorleef (18-20).  Sommige mense betwyfel dat dit 'n wêreldwye vloed was.  Tien bewyse sê vir my dit was nie 'n plaaslike vloed nie.

 

  • God het die reënboog as teken gegee dat Hy nie weer die wêreld met 'n vloed sal uitwis nie.  Ons kry oral in die wêreld reënboë.  Dit bewys mos die vloed was wêreldwyd.
  • In die wêreld is daar meer as 270 stories van 'n globale vloed.  Waar sou hulle van so iets gehoor het?  Nagemaakte diamante wys mos daar is 'n regte een.  Net so wys ‘nagemaakte’ vloedstories dat daar 'n regte vloed was.
  • Rotsformasies oor die hele aarde wys dat daar 'n groot katastrofe was.
  • Noag het voëls op die ark geneem.  As die vloed plaaslik was kon die voëls mos net weggevlieg het.
  • As die vloed plaaslik was kon Noag getrek het – dit was nie nodig om 'n ark te bou nie.
  • As die vloed net plaaslik was het God sy belofte gebreek:  ‘Ek sal nooit weer 'n vloed bring en mense en diere uitwis nie’.  Na Noag se tyd was daar baie plaaslike vloede waarin mense en diere verdrink het.
  • Die vloedstorie in Genesis sê herhaaldelik dat alle mense sleg was, en dat God alle mense uitgewis het.
  • In die wêreld se hoogste berge is daar fossiele van seediere.  Net 'n wêreldwye vloed kon dit veroorsaak het.
  • Die Nuwe Testament beskou die vloed as globaal.  Petrus sê dat “die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het.” (2 Petrus 3:6).
  • Die Bybel praat van die vloed se eweknie:  'n finale oordeel wat, soos die vloed, globaal sal wees (Matteus 24:37-39, 2 Petrus 3:5-7).

 

Noag moes die ark bou van goferhout.  Ons weet nie presies wat goferhout is nie.  Miskien is dit 'n tipe sedarhout.  Daar moes kamers wees.  Dit sou keer dat al die diere nie op een hoop beland het in die storm nie.  Die ark moes drie verdiepings wees – genoeg plek vir diere, mense en kos.  Noag moes die ark met pik smeer om dit waterdig te maak.  Waar die dak die kante van die ark ontmoet het, moes daar 'n 45cm spasie wees.  Dit sou vars lug en gereflekteerde lig deurlaat.  Hulle sou ook drinkwater kon opvang.  Daar moes 'n deur in die kant wees.  Hier sou Noag en die diere kon inkom.  Die ark was 135m lank, 22.5m breed en 13.5m hoog (v.14-16).  Daar was genoeg plek op die ark vir elke soort (nie elke sub-spesie nie) dier.  MacArthur sê:  ‘There are fewer than 18 000 species living on earth today.  This number may have been doubled to allow for now-extinct creatures.  With two of each, a total of 72 000 creatures is reasonbable as indicated in v.15-17; the cubic space could hold 125 000 sheep, and since the average size of land animals is less than a sheep, perhaps less than 60% of the space was used.  The very large animals were surely represented by young.  There was ample room also for the one million species of insects, as well as food for a year for everyone (v.21).’ (MacArthur Study Bible).  Ek stem saam met MacArthur:  van die groter diere (soos olifante en groot dinousorusse) sou Noag waarskynlik jonges in die ark geneem het.  'n Jong dier kan meer keer kleintjies hê en kan langer lewe na die vloed.  Daar moes van elke soort op die ark gewees het, sodat hulle kon voortplant ná die vloed.

 

God het vir Noag die presiese afmetings van die ark gegee, en gesê dat hulle net gered kon word in die ark.  Indien Noag die ark volgens sy eie afmetings gebou het, so dit gesink het.  Indien hy gedink het sy gesin kan veilig wees in 'n grot of op 'n berg, sou hulle gesterf het.  Hy moes God se bevele presies uitgevoer het.  Ook vir ons sê God hoe ons die finale storm kan oorleef:  deur geloof en gehoorsaamheid aan Jesus alleen (cf. Matteus 7:24-27, Johannes 14:6).  Moenie jou eie kop volg nie.  Moenie sê:  ‘Ek kan aanhou met my sonde en weet dat ek nogsteeds die oordeel sal ontsnap’.  Die oordeel sal kom wanneer jy dit die minste verwag:  “En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.  Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.” (Matteus 24:37-39).

 

Tydens die vloed (Genesis 7)

Daar was maar agt mense in die ark:  Noag en sy vrou, sy drie seuns en hulle vroue (v.1, 1 Petrus 3:20).  Daar was ook een paar van die onrein diere, en sewe pare van die reine diere (v.2-3).  Die rede vir die sewe pare rein diere, was sodat Noag ná die vloed offers kon bring en ook van die diere kon eet (8:20, 9:3).  Die deur was te swaar vir Noag en sy seuns, en daarom het God dit van buite af toegemaak (7:16).  God het nog sewe dae van genade gegee voordat die vloed gekom het (v.4).  Die feit dat daar 'n presiese datum aan die vloed gekoppel word (v.6, 11), wys vir ons dat God in beheer was van hierdie geweldige storm:  “Die HERE het gesit oor die Watervloed; ja, die HERE sit as Koning tot in ewigheid.” (Psalm 29:10).  Dit het vir 40 dae en nagte hard gereën (hoeveel skade kon dit maak as ons na drie weke se aan-en-af-reën soveel skade in Suid-Afrika gehad het!).  Die ondergrondse fonteine het oopgebars.  Jy kan verseker weet dat tektoniese plate op die aardoppervlak geskuif het.  Kontinente het opgebreek.  Berge het opgerys.  Vulkane op land en onder die see het ontplof.  Die digte vulkaniese as sou vir maande die son uitgedoof het en temperature laat daal het.  Dit sou 'n ystydperk tot gevolg hê.  Dit verduidelik hoe diere soos kangaroes in Australië gekom het.  Daar was verseker aardbewings en tsunami’s.  Die hoogste berge was 6.75m onder water (7:20).

 

Noag en sy gesin het in die ark geskuil.  Jy moet in Jesus skuil as jy die finale oordeel wil oorleef:  “Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie” (Romeine 8:1).  Die Bybelskrywers sien ‘n verband tussen skuiling in Jesus en skuiling in die ark.  Ná die vloed het Noag ‘n duif uit die ark uitgestuur.  Toe Jesus gedoop is het die Gees soos ‘n duif op Hom neergedaal (Matteus 3:16).  Jesus het onder die water ingegaan om te wys:  ek is soos die Noag se ark; in My sal julle die vloed van God se oordeel oorleef.  Petrus sien 'n verband tussen die vloed en die doop, en sê dat “die lankmoedigheid van God een maal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is agt, siele deur water heen gered is; waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as ‘n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ‘n bede tot God om ‘n goeie gewete—deur die opstanding van Jesus Christus” (1 Petrus 3:20-21).  Laat gedagtes aan God se oordeel jou laat vlug na Jesus toe (2 Korintiërs 5:11, 1 Tessalonisense 1:10).

 

Noag het sy gesin saam in die ark ingeneem.  Deur die evangelie kan jy ook ander mense saamvaat hemel toe.  Moenie nalaat om vir jou gesin die evangelie te deel nie.  Deel dit met familie, vriende, kollegas.  Omdat jy nou weet dat God die wêreld gaan oordeel en dat Jesus die enigste Verlosser is, sal jy 'n dubbele straf ontvang as jy jou nié bekeer nie:  “En daardie dienskneg wat die wil van sy heer geken het en nie klaargemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word; maar hy wat nie geweet het nie en gedoen het wat slae verdien, sal met min slae geslaan word.  En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word; en aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis.” (Lukas 12:47-48).

 

Na die vloed (hoofstuk 8)

God het met guns vir Noag onthou en die ‘watersluise’ toegemaak (v.1-2).  God het sy verbond aan Noag en sy gesin nagekom:  “Maar met jou sal Ek my verbond oprig; jy moet in die ark gaan, jy en jou seuns en jou vrou en die vroue van jou seuns saam met jou.” (6:18).  God het die wind laat waai om die grond uit te droog (v.1, cf. Eksodus 14:21).  Die water het gesak en die ark het tot stilstand gekom op die Ararat-berge op die grens van oos-Turkye, noord-Iran en suid-Rusland (v.4).  'n Hoogte van 5600m wys weer vir ons dat hierdie nie maar net 'n plaaslike vloed was nie.  Die bergtoppe het begin uitsteek (v.5).  Noag wou die watervlakke toets en het 'n kraai uitgestuur (v.7).  Kraaie is omnivore en sal maklik kon oorleef van dit wat op die bergtoppe was, of van die dooie diere wat op die water gedryf het.  Toe die kraai nie terugkeer nie, het Noag 'n duif uitgestuur.  Dit het teruggekom.  Na sewe dae het hy dit weer uitgestuur.  Dié keer het die duif 'n nuwe olyfblaartjie teruggebring.  Sewe dae later het Noag weer die duif uitgestuur.  Hierdie keer het die duif nie teruggekom nie.  Die bome het nou ver genoeg uitgesteek (v.8-12).  Die water was weg, maar daar was nogsteeds baie modder (v.13).  Dit het twee maande gevat voordat die grond droog was en hulle uit die ark geklim het (v.14-18).  Die diere het kleintjies gehad op die ark, en volgens hulle gesinne uit die ark uitgekom (v.19, die Hebreeuse woord mishpâchâh is nie dieselfde woord ‘soorte’ as in die vorige hoofstukke nie, maar beteken ‘families’).

 

So, Noag was dan nie vir 40 dae en nagte in die ark soos wat ons in die Sondagskool geleer het nie.  Hy was vir 'n jaar en tien dae in die ark (v.13, 14-15, 7:11).  Ek is seker dit was nie gerieflik nie.  Die les vir ons is duidelik:  ons moet geduldig op die Here wag in ons beproewings.  Noag moes wag totdat gesê het:  ‘Kom uit die ark uit’.  So moet ons wag totdat die Here ons beproewings beeïndig.  Dis presies hoe Petrus die verhaal van die ark gebruik,  om vir Christene te sê dat die Here hulle veilig deur die beproewing sal bring (2 Petrus 2:5, 9).

 

Twee mans was op 'n boot wat deur die stroom meegesleur is.  Die boot was vinnig oppad na die Niagara watervalle toe.  Naby die waterval het iemand 'n tou van die kant af gegooi.  Een man het na die tou gegryp.  In desperaatheid het die ander man 'n stok by die water sien uitsteek en dit gegryp.  Die res is geskiedenis.  Moenie na jou eie ideale gryp om die oordeel te oorleef nie.  Gryp na Jesus (die ‘tou’) en oorleef God se oordeel.

Kategorieë