Coram Deo Cover Image

Coming soon...

28 December 2023

Ontmoet God se gelyke

Johannes 5:23

’n Paar weke gelede het ek by ’n vriend se gemeente gepreek. Teen die einde van die boodskap het ek vir James Allen Francis aangehaal. Met verwysing na Jesus het hy gesê:

‘He was born in an obscure village, the child of a peasant woman. He worked in a carpenter shop until he was thirty. Then for three years He was an itinerant preacher. He never wrote a book. He never held an office. He never had a family. He never owned a house. He never went to college. He never traveled more than two hundred miles from the place where He was born. He never did one of the things that usually accompany greatness. He had no credentials but Himself. He was only thirty-three when the tide of public opinion turned against Him. His friends ran away. He was nailed to a cross between two thieves. When He was dead, He was laid in a borrowed grave through the pity of a friend. Twenty centuries have come and gone, and today He is the central figure of the human race. I am far within the mark when I say that all the armies that ever marched, all the navies that ever sailed, all the parliaments that ever sat, all the kings that ever reigned, put together, have not affected the life of man on earth as much as this one solitary life.’1

Na die aanhaling het die mense spontaan in applous uitgebreek. Ek het geweet dit is nie vir my nie, maar vir Jesus. Dit was hulle manier om v.23 te bely: “sodat almal die Seun kan eer net soos hulle die Vader eer. Wie nie die Seun eer nie, eer nie die Vader wat Hom gestuur het nie.

Hoe moet ons hierdie vers verstaan en hoe kan ons dit prakties toepas?

 

1. Wie moet Hom eer?

Een Saterdag het Jesus by die bad van Betesda verbygeloop. Met tussenposes het ’n natuurlike ondergrondse waterbron die bad laat borrel. Die Jode het geglo ’n engel roer die water. Die eerste kranke in die borrelende bad sou gesond word. Een van die krankes wat daar gelê het, was ’n man wat al vir 38 jaar verlam was. Jesus het reguit na hom toe geloop.

‘Wil jy gesond word?’ het Hy gesê.

Die man het niemand gehad om hom in die bad te sit nie.

‘Staan op, vat jou bed en gaan huistoe,’ het Jesus weer gesê.

Die man het Jesus se opdrag gehoorsaam en geloop!

Toe die Fariseërs hom sien, toe sê hulle: ‘Dit is onwettig om jou slaapmat op die Sabbat rond te dra; jy oortree die wet van Moses.’

Hy het gesê: ‘Die man wat my genees het, het gesê ek mag.’

‘Wie het jou genees?’ wou die Fariseërs weet.

Die man het Jesus nie geken nie. Toe die man Jesus later in die tempel raakloop, toe gaan sê hy vir die Joodse owerhede Jesus het hom genees. Daarom het die Fariseërs Jesus aangespreek.

‘My Vader werk tot nou toe en Ek ook,’ het Hy hulle geantwoord.

Sy antwoord het die Fariseërs se godsdienstige termometer deur die dak laat skiet: ‘Jy laster! Ons moet jou summier doodmaak. Die feit dat jy God jou eie Vader noem, beteken dat jy jou aan Hom gelykstel!’ (vgl. 10:33, 36).

In die verse wat volg, het Jesus duidelik gemaak die Jode het Hom nie misverstaan nie: Hy is die Seun van God en aan die Vader gelyk. Alles wat die Vader doen, doen Hy ook (v.19). Hy is die Lewe en die gewer daarvan (v.26, 21, 25, 28-29). Hy is soewerein en gee die lewe aan wie Hy wil (v.21). Hy is die Regter wat die wêreld gaan oordeel (v.22, 27). Elders noem Johannes Hom die Here, God, die Skepper, een met die Vader, Ek Is (1:1-3, 18, 8:58, 10:30, 20:28). Geen wonder Jesus sê in v.23 ons moet Hom soos die Vader eer nie.

Geld dit net vir party mense? Nee. Jesus sê dat “almal die Seun kan eer net soos hulle die Vader eer.” (v.23, eie beklemtoning). ‘Almal’ sluit mense in die Ou Testament in. Voor die sondeval het Adam en Eva die Seun van God geëer. Spr. 8:31 sê die Seun het Hom in die mense verbly. As die openbaring van die Vader het Jesus in Gen. 3:8 in die tuin van Eden gewandel.

In Genesis 18 het God die Seun aan Abraham verskyn en met hom gepraat. Joh. 8:56-58 bevestig dit: “‘Abraham, julle vader, het daaroor gejubel dat hy die dag van my koms sou sien, en hy het dit gesien en was bly.’ Die Jode sê toe vir Hom: ‘Jy is nog nie vyftig jaar oud nie, en jy het Abraham gesien?’ Jesus het hulle geantwoord: ‘Amen, amen, Ek sê vir julle, Ek Is al van voordat Abraham gebore is.’ ”

Wie het in die brandende bos aan Moses verskyn? Die Seun van God. Eks. 3:2, 6 noem Hom die Engel van die Here; die God van Abraham, Isak en Jakob.

Wie het die Israeliete uit Egipte verlos, hulle deur die wolk- en vuurkolom deur die woestyn gelei, hulle met brood uit die hemel en water uit die rots versadig, tienduisende van hulle uitgewis? Die Nuwe Testament sê dit was Jesus:

Jesus sê toe vir hulle: “Amen, amen, Ek sê vir julle: Dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie—nee, my Vader gee vir julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is Hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld lewe gee.” Hulle sê toe vir Hom: “Here, gee ons altyd hierdie brood. ” Jesus het vir hulle gesê: “Ek is die brood van die lewe. Wie na My toe kom, sal nooit honger word nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors word nie. (Joh. 6:32-35).

Want hulle het gedrink uit ’n geestelike rots wat hulle gevolg het—en die rots was Christus.” (1Kor. 10:4).

Now I want to remind you, although you once fully knew it, that Jesus, who saved a people out of the land of Egypt, afterward destroyed those who did not believe. (Jude 5, esv).2

In Josua 5 het God die Seun—die Here van die Leërskare of Bevelvoerder van die hemel se weermag—aan Josua verskyn. In Jesaja 6 het Jesaja die Seun op sy troon gesien sit. Johannes sê Jesaja het vir Jesus gesien: “Dit het Jesaja gesê, omdat hy sy heerlikheid gesien en oor Hom gepraat het.” (Joh. 12:41).

By Jesus se menswording het mense en engele Hom aanbid soos hulle die Vader aanbid (Matt. 2:11, Heb. 1:6). Tydens Jesus se bediening het mense en demone Hom gevrees en aanbid (9:38, Matt. 14:33, 28:9, Mark. 5:6-7, 15:39). In die hemel eer die hemelwensens Hom soos hulle die Vader eer (Op. 5:9-14). Voor die wederkoms sal al die nasies sal Hom aanbid (Ps. 22:28, 72:11). Die Vader self vereer die Seun as sy gelyke:

“Dit is die uitspraak van die Here vir my Heer: ‘Sit aan my regterhand totdat Ek jou vyande ’n voetbank vir jou voete maak.’ ” (Ps. 110:1).

“Dit is my Vader wat My verheerlik, Hy van wie julle sê, ‘Hy is ons God.’ ” (8:54).

“Jesus het hierdie dinge gesê, en toe sy oë na die hemel opgerig en gesê: ‘Vader, die uur het aangebreek. Verheerlik u Seun, sodat die Seun U kan verheerlik... En nou, Vader, verheerlik My by U met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die wêreld bestaan het.” (17:1, 5).

Toe Jesus gedoop is, het die Vader gesê: “Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug.” (Matt. 3:17). Dit is nog altyd so dat die Vader en die Seun hulle in mekaar verbly en mekaar liefhet: “...ek was elke dag sy vreugde; die hele tyd het ek dit by Hom geniet.” (Spr. 8:30, Nuwe Vertaling). “U [het] My van voor die grondlegging van die wêreld liefgehad” (Joh. 17:24).

Die Vader vereis van almal dat hulle die Seun moet liefhê en eerbiedig. Die Grieks vir eerbiedig (timaō) beteken hoog ag, hoog op prys stel, waardeer (v.23).

Baie mense waardeer Hom nie. Daarom maak God Hom die Regter, sodat almal Hom kan eer: Herodes, Pilatus, die Jode, die Romeine, Islam, ateïste, Kommuniste, konings, regerings, demone, die duiwel, almal (v.22-23, Jes. 49:7, Fil. 2:10-11).

They mock His Name

And slight His Word as if He were a fable

They taunt my faith

And scorn me as if I were a fool

But feeble is their reproof

And firm is the final truth

That all their slandering

Doesn’t change a thing

For even at this very hour

If the Father pleases

 

Kings shall bow and adore

And nations kneel down before Him

And every tongue confess

That Jesus Christ is Lord

 

A fallen world sinks deeper still in shameless degradation

The crowds increase with those who sin and yet seem to prevail

But saints fight the faithful fight

Soon wrong will be made right

And every suffering sacrifice

For the cause of Christ

Will be rewarded on that day

When at the name of Jesus

 

Kings shall bow and adore

And nations kneel down before Him

And every tongue confess

That Jesus Christ is Lord.3

 

2. Hoe moet ons Hom eer?

Baie Christene vier nie Kersfees nie. Dit is jou keuse as jy dit nie wil vier nie. Moet net nie deur die jaar nalaat om te onthou God het mens geword nie. Anders bly Jesus vir jou ’n goeie mens eerder as die Seun van God wat soos die Vader vereer moet word (v.23).

Dalk vier jy Kersfees, maar beperk jou interaksie met Jesus tot een dag per jaar of miskien tot een dag per week. In daardie geval oortree jy v.23: jy eer Hom nie soos jy die Vader eer nie. Ware eerbied geskied as jy jou hele lewe aan Jesus wy (Rom. 14:7-9, Fil. 1:21).

Wil jy die Seun eer soos jy die Vader eer? Glo in Hom en laat jou in sy Naam doop (Matt. 28:19). Bely jou sonde in sy Naam (1Joh. 2:1-2). Eer Hom in jou huwelik (Ef. 5:22, 25). Leer jou kinders om Hom te eer. Moet hulle nie van Hom af weghou, deurdat jy huisgodsdiens en kerkbywoning afskeep nie (Matt. 19:13).

Om Hom te eer, moet kinders hulle ouers in die Here gehoorsaam (Ef. 6:1). ’n Kind wat sy ouers teëgaan, terugpraat, sug, sy oë rol, lieg, steel en ander sondes teen hulle doen, eer nie die Seun nie.

Iemand wat Jesus in sy gebede vergeet, eer Hom nie. Iemand wat geen gebedslewe of tyd in die Woord het nie, het geen verhouding met Jesus nie en eer Hom nie.

Predikante wat Jesus in die kansel vergeet of as ’n byvoegsel noem, eer Hom nie. Hulle kon net sowel in ’n sinagoge gepreek het.

Party mense eer Jesus, maar eer die Vader bo Hom. Vers 23 sê jy moet Hom presies en tot dieselfde mate as die Vader eer (Gk. kathos).

Party mense roem hulle eer Jesus soos die Vader, maar sê Hy sal niemand hel toe stuur nie. Sulke mense erken Hom nie as die Regter nie en eer Hom nie:

“Die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die volle oordeel aan die Seun oorgegee... Hy het aan Hom ook volmag gegee om te oordeel, omdat Hy die Seun van die Mens is.” (v.22, 27).

“Wanneer die Seun van die Mens in sy heerlikheid kom, en al die engele saam met Hom, sal Hy op sy glansryke troon gaan sit. Al die nasies sal voor Hom byeengebring word, en Hy sal hulle van mekaar skei soos 'n herder die skape van die bokke skei... Dan sal Hy vir dié aan sy linkerhand sê, ‘Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur, wat gereedgemaak is vir die Duiwel en sy engele.” (Matt. 25:31-32, 41).

Party mense oortree v.23 wanneer hulle vir die oorlog in Israel bid. Hulle gebede verraai hulle teologie. Hulle bid asof Israel outomaties God se guns het al verwerp hulle die Seun. Jesus sê: “Wie nie die Seun eer nie, eer nie die Vader wat Hom gestuur het nie.” (v.23). Tot Israel Jesus nie as die Magtige God, Oue van Dae, Alfa en die Omega, God se gelyke erken nie, het hulle nie die Vader se guns nie (v.23b, Jes. 9:5, Miga 5:1, Heb. 1:3, Op. 22:13).

Jesus laster nie as Hy Homself aan die Vader gelykstel nie (v.18). Die teendeel is waar: mense wat Jesus nie as God se gelyke erken nie, laster (v.23). Sonder Jesus kom niemand na die Vader toe nie (Joh. 14:6). Wie die Vader sonder Jesus aanbid, dien ’n afgod (1Joh. 5:20-21). Wie Jesus volgens v.23 eer, voeg sy stem by Samuel Rutherford (1600-61) s’n:

‘Put the beauty of ten thousand thousand worlds of paradises, like the garden of Eden in one; put all trees, all flowers, all smells, all colours, all tastes, all joys, all sweetness, all loveliness, in one: oh, what a fair and excellent thing would that be! And yet it would be less to that fair and dearest Well-beloved, Christ, than one drop of rain to the whole seas, rivers, lakes, and fountains of ten thousand earths.’4


1  Aangehaal in Mark Jones, Knowing Christ (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 2015), xv

2  Party vertalings sê die Here, nie Jesus nie, het Israel uit Egipte gelei. Dit maak nie ’n verskil nie, want volgens die vorige vers is Jesus die Here.

3  Uit Steve Green se album, Where Mercy Begins.

4  Samuel Rutherford, Letters (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1984 [1664]), 446, letter #226.

Kategorieë