Coram Deo Cover Image

Coming soon...

31 August 2019

Noudat jy die evangelie gehoor het

Related image

Romeine 16:21-27

As die dokter vir jou sê dat jy gevorderde kanker het, kan jy nie jou skouers optrek, asof hy sopas vir jou gesê het dat daar slaap in jou oog is nie. Jy moet iets doen, al is dit om te besluit dat jy nie vir behandeling gaan nie.

So is dit ook met die evangelie. Kan jy ná 50 preke uit die boek Romeine jou skouers optrek en nie ‘n traan stort oor jou sonde, of van blydskap dans dat die Here jou gered het nie (Matt. 11:17)? Volgens Rom. 16:21-27 moet jy iets doen. Wat moet jy doen?

 

  1. Versterk die eenheid (v.21-24)

Ek en my vrou is binne gemeenskap van goedere getroud. Dit beteken dat ons alles gemeenskaplik besit. Wat myne is, is hare en andersom.

In die geestelike realm werk dit ook so. Alles wat jy is en het, behoort aan Jesus (14:8, Jes. 44:5, 1Kor. 6:19-20). Dit geld ook andersom: Jesus en alles wat Hy het, behoort aan jou (8:17, 1Kor. 3:21-23, Op. 21:7). Wanneer jy dus tot bekering kom, word sý familie jóúne. Jou eenheid met Christus impliseer dat jy outomaties een is met sy kinders (1Kor. 12:12-31, Ef. 4:1-16).

Omdat ons dan een is in die evangelie, moet ons moeite doen om die eenheid te versterk. Ons moet eenheid soek met almal wat die evangelie glo. Dit is wat die gelowiges in v.21-24 gedoen het. Hulle het groete oorgedra aan hulle broers en susters in die gemeente van Rome. Wie was hierdie mense?

Timoteus (v.21) se pa was ‘n Griek en sy ma ‘n gelowige Jood (Hand. 16:1). Sy ma en sy ouma het hom in die Here se weë grootgemaak (2Tim. 1:5, 3:15). Hy het onder Paulus se bediening tot bekering gekom (1Kor. 4:14-17, 1Tim. 1:2) en een van sy medewerkers geword (v.21, Hand. 16:1-4, 19:22, 20:4, Fil. 4:22, 1Tess. 3:2).

Jason was van Tessalonika, terwyl Sosipater of Sopater van Berea afkomstig was (v.21, Hand. 17:5-9, 20:4). Sommige reken dat Lucius ‘n ander naam vir Lukas is, aangesien beide name ‘lig’ beteken (v.21). Ek is nie daarvan oortuig nie, maar dink dat hierdie miskien die Lucius van Hand. 13:1 is.

Paulus sê dat die drie persone in v.21 sy stamgenote of mede-Jode is (vgl. 9:3). Deur hulle groete aan die Romeine oor te dra, het hulle erken dat die Jode en die heidene een is in Christus (sien Ef. 2:11-22).

Tertius was Paulus se sekretaris (v.22). Hy het geskryf wat Paulus vir hom gesê het (soos wat Barug in Jer. 36:4, 17, 32, 45:1 vir Jeremia gedoen het). Paulus sou die laaste paar sinne van sy briewe skryf om te wys dat dit regtig van hom af kom (bv. 1Kor. 16:21, Gal. 6:11, 2Tess. 3:17).

Tertius het die Romeine in die Here gegroet (v.22). Hy het m.a.w. bely dat hý en húlle gered is (v.22, 2-3, 7-13).

Daar is meer as een Gajus in die Bybel (sien Hand. 19:29, 20:4, 3Joh. 1). Omdat Paulus in Korinte was toe hy Romeine geskryf het (sien v.1), is die Gajus van v.23 die een wat hy in 1Kor. 1:14 gedoop het. Paulus het by hom gebly en die gemeente het in sy huis bymekaar gekom (v.23). As ons v.23 met Hand. 18:7 vergelyk, sien ons dat sy volle name Gajus Titius Justus was [Sien F.F. Bruce, Tyndale New Testament Commentaries: Romans (Leicester: Inter-Varsity Press, 1963, 1985), 265-266].

Erastus was die penningmeester, of tesourier van Korinte (v.23, Hand. 19:22, 2Tim. 4:20). Die broer Quartus in v.23 is moontlik Tertius van v.22 se broer. Tertius beteken ‘derde’, terwyl Quartus ‘vierde’ beteken. Dit mag dus wees dat hulle die derde en vierde oudste kinders uit dieselfde gesin was.

In v.24 groet Paulus die gemeente. Hierdie vers kom nie in al die manuskripte voor nie, maar eintlik maak dit nie saak nie, omdat dit basies ‘n herhaling van v.20b is.

Glo jy in die evangelie van Jesus se kruisdood vir sondaars en sy opstanding uit die dood? Dan is jy een met almal wat dit glo. As jy dan een is met die res van ons, moet jy dit uitbeeld deur amptelik deel te word van ‘n Bybelse gemeente.

Indien jy reeds ‘n lidmaat is, wil ek jou aanspoor om die eenheid wat ons in die evangelie geniet, te versterk. Hoe moet jy dit doen? Wees gereeld by die gemeente se samekomste. Jy kan nie deel wees van ‘n familie wat jy nooit sien nie.

Indien jy gereeld hier is, wil ek jou vermaan om nie ‘n toeskouer te wees nie, maar om betrokke te raak. Gebruik jou gawe. Bid vir en saam met ander gelowiges. Dien mekaar. Stel belang in mekaar se lewens.

Om die eenheid te versterk, moet jy ook die regte gesindheid hê. As almal van ons die belangrikste wil wees, sal daar verdeeldheid wees. Om een te wees, moet ons nederig, liefdevol, verdraagsaam, sagmoedig en geduldig wees (Ef. 4:1-3, Fil. 2:1-5). Iemand wat gedurig verdeeld is met ander het nog nie die lig gesien nie. Hy verstaan nie die evangelie nie. As hy dit verstaan het, sou die eenheid van die gemeente vir hom belangrik gewees het (v.21-23).

 

  1. Groei geestelik (v.25a)

Ek het eenkeer ‘n leraar hoor sê dat dit moontlik is om te veel klem te lê op die evangelie. ‘As ons nét die evangelie preek, dan vergeet ons van belangrike dinge soos heiligmaking,’ het hy gesê. Ek stem nie saam nie. As ons die evangelie rég beklemtoon, sal dit heiligmaking insluit. In v.25a sê Paulus dat die Here ons versterk of laat groei volgens die evangelie en die prediking van Jesus Christus. Ons het m.a.w. die evangelie nodig om geestelik te groei.

Om v.25a prakties toe te pas, moet ons baie bid en die Here vra om ons deur sy Gees te versterk (Ef. 3:16). Ons moet egter nie rondsit en wag dat Hy ons versterk nie. Plaas jouself onder die prediking van die evangelie, sodat Hy jou daardeur kan versterk.

Die evangelie is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo (1:16). Dit red ons nie net van die straf van sonde nie (regverdigmaking), maar ook van die mag van sonde (heiligmaking). God se vergifnis werk diep. Dit verander nie net ons dade nie, maar ook die sondige begeertes in ons harte. Jesus het die Heilige Gees gestuur om hierdie werk in ons te doen.

Hoe doen Hy dit? Ons moet gereeld na die prediking van die evangelie luister (v.25a). As jy week na week na motiverende toesprake luister, sal jy nie groei nie. Om geestelik te groei, moet die prediking Christus-gesentreerd wees (v.25a). Die prediker moet jou herinner aan wie Jesus is en wat Hy gedoen het (v.25a).

Dit geld ook vir preke uit die Ou Testament. Natuurlik moet ons nie die teks verdraai en sê dat Dawid se vyf klippies die vyf kruiswonde van Jesus voorstel nie. Ons moet egter vir mense sê dat hulle nie die Here kan liefhê soos Dawid, sonder Jesus se kruisdood en die krag van die Heilige Gees nie.

Ons soek nie sedelesse nie. Preek asseblief vir ons die evangelie van Jesus die gekruisigde (1Kor. 1:23, 2:2). Waar Hy in opregtheid verkondig word, sal die Heilige Gees werksaam wees, sodat mense tot bekering kom en groei (Joh. 12:32, 16:14, 2Kor. 3:18).

 

  1. Gebruik jou voorregte (v.25b-26a)

Meer as een gelowige het al vir my gesê: ‘Ek wens ek het in die Ou Testament gelewe, sodat die Here direk met my kon praat.’ Om so te redeneer is verkeerd. Hoekom sê ek so?

[1] In die Ou Testament het die Here nie direk met mense gepraat nie. Moses en enkele ander persone was die uitsondering (Num. 12:6-8). Met die res het die Here deur engele, drome, visioene en profete gepraat. In die Nuwe Testament het die Here direk met ons kom praat deur sy Seun (Heb. 1:1). Ons hoor sy stem wanneer die Heilige Gees die Bybel vir ons oopmaak (Joh. 16:13-14, 1Kor. 2:10-16, 2Kor. 3:14-18).

[2] Die Here het nie altyd met die mense van die Ou Testament gepraat nie, maar net by tye (1Sam. 3:1, Amos 8:11). In die Nuwe Testament kan jy enige tyd die Here se stem hoor as jy jou Bybel biddend lees en dit glo.

[3] In die Ou Testament het mense net ‘n gedeelte van God se openbaring gehad. Noudat die Nuwe Testament voltooi is, het ons die volle openbaring van God in die 66 boeke van die Bybel.

[4] In die Ou Testament het mense nie die volle omvang van die profesieë verstaan nie. Vir eeue lank was die evangelie van Jesus se kruisdood en opstanding vir hulle ‘n geheimenis (v.25). Hulle het tekste soos Psalm 22 en Jesaja 53 gelees, maar nie ten volle begryp wat dit beteken nie (1Pet. 1:10-12).

Noudat God dit in die evangelie geopenbaar het, verstaan ons die geheimenis beter as enigiemand in Moses of Jesaja se tyd (v.25-26). Hulle sou hulle arms en bene gegee het om te hê wat ons het (Matt. 13:16-17). Laat ons daarom ons voorregte ten volle gebruik. Lees jou Bybel. Lees van Jesus in die Ou- en die Nuwe Testament (v.25-26). Kyk bv. verby Dawid en sien vir Jesus in Ps. 16.

Sê ook vir die Here dankie dat Hy ‘n God is wat Homself openbaar (v.25-26, Jes. 49:6b, Luk. 10:21-22, 2Kor. 4:4-6). Hy steek Homself net weg as mense die evangelie gedurig hoor, maar hulleself daarteen verset (Matt. 13:10-15, Joh. 12:36b-40, Hand. 13:46, 18:5-6, 28:25-27). Oor die algemeen is Hy egter ‘n God wat Homself aan mense bekend wil maak. Laat dit jou help as jy die Here soek, maar Hom nie vind nie. Voel dit vir jou of die hemel stil is? Lees jy jou Bybel met ‘n verlange om die Here te ontmoet, maar niks gebeur nie?

Vra die Here om alles wat skeiding tussen julle bring, te verwyder. Bely jou sonde en bekeer jou daarvan. Vra Hom om Homself weer aan jou te openbaar. Herinner Hom aan sy karakter; dat Hy gekom het om Homself in Christus te openbaar en nie om Homself weg te steek nie (Ps. 27:8, Jer. 29:13, Matt. 7:7-8, Joh. 1:18).

 

  1. Deel die evangelie van die ewige God (v.26b)

My ma kan nie ‘n spesiale aanbod vir haarself hou nie. Sy moet dit met ander deel. Net so kan jy nie die beste nuus in die wêreld hoor en dit vir jouself hou nie. God het dit nie van jóú weerhou nie, maar die profetiese Woord van die evangelie aan ál die nasies bekend gemaak (v.26b).

Gehoorsaam daarom sy opdrag om dissipels van die nasies te maak (v.26b, Matt. 28:19, Hand. 1:8). Deel die evangelie met mense. Ondersteun sendelinge finansieel en deur jou gebede. Reageer op die Here se stem as Hy jou roep om ‘n sendeling te wees.

Die feit dat God die evangelie vir die nasies stuur, wys dat Hy gewillig is om mense te red en dat Hy nie ‘n behae daarin het dat mense verlore moet gaan nie (Eseg. 18:23, 32, Joh. 3:16-17, 2Pet. 3:9). Laat dit jou moed gee as jy miskien gedink het dat die Here jou nie wíl red nie, of as jy besorgd is oor ‘n geliefde wat nog nie gered is nie.

 

  1. Glo in Jesus en wees gehoorsaam (v.26c)

Daar is fout met jou as jy gehoor het dat jy ‘n koninkryk erf, maar nie opgewonde is nie. Net so is iets verkeerd as jy verstaan het wie Jesus is, maar nie in Hom glo en gehoorsaam is nie. Die hele doel van die evangelie is immers dat jy in Jesus moet glo en gehoorsaam moet wees (v.26, 1:5).

Glo jy in Jesus? Het jou geloof hande en voete, sodat dit tot ‘n lewe van gehoorsaamheid lei (Jak. 2:14-26)? Is jy m.a.w. ‘n Christen by die kerk én by die huis? Wys die manier waarop jy jou werk doen, hoe jy jou tyd en jou geld gebruik, jou interaksie met mense, jou ontspanning en vermaak, jou taalgebruik, jou seksuele begeertes, jou eet- en drinkgewoontes dat jy ‘n Christen is?

 

  1. Prys die Here (v.27)

Hoe dieper ‘n trampolien onder jou gewig wegsak, hoe hoër skiet dit jou in die lug op. Hoe dieper jy in God se karakter in delf, hoe hoër sal jou lof voor Hom opstyg. Na 16 hoofstukke van teologie, het Paulus die Here met die hoogste lof geprys (v.27, vgl. 11:33-36).

Omdat ons Hom vir ewig vir die evangelie sal prys, kan jy nou al begin oefen (v.27). Begin deur jou gedagtes en jou hart met goeie teologie te vul. Mark Jones se boek, Knowing Christ, is ‘n goeie begin. Die Bybelse waarhede wat Mark Jones in sy boek uitlê, sal jou hart warm maak om die Here te prys. Net soos wat ‘n gloeilamp elektrisiteit in lig omskakel, sal die Heilige Gees die elektriese energie van die evangelie omskakel in die stralende energie van lofprysing. En as dít gebeur, dan doen jy waarvoor jy geskep is, naamlik om die Here te verheerlik, nou en tot in alle ewigheid. Amen.

Kategorieë