Coram Deo Cover Image

Coming soon...

7 November 2020

’n Profesie oor Kersfees

Lukas 1:26-38

Wat is die grootste wonderwerk in die Bybel? Na my mening is dit toe God mens geword het. Thomas Watson sê: ‘That man should be made in God’s image was a wonder, but that God should be made in man’s image is a greater wonder. That the Ancient of Days should be born, that he who thunders in the heavens should cry in the cradle... that he who rules the stars should suck the breast; that a virgin should conceive; that Christ should be made of a woman, and of that woman which [He] himself made; that the branch should bear the vine; that the mother should be younger than the child she bare, and the child in the womb bigger than the mother; that the human nature should not be God, yet one with God; this was not only mirum [Eng. surprise] but miraculum [Eng. miracle]. Christ taking flesh is a mystery we shall never fully understand till we come to heaven...’1

Kom ons bestudeer hierdie wonderwerk onder die volgende drie opskrifte:

1. Jesus se ma (v.26-30)

Die klassieke lied Ave Maria is blykbaar gebaseer op Luk. 1:28 waar die engel vir Maria gegroet het. Die lied se woorde is egter nie Bybels nie. Dit lui:

Hail Mary, full of grace,

the Lord is with thee.
Blessed art thou among women,
and blessed is the fruit of thy womb: Jesus.
Holy Mary, Mother of God,
pray for us sinners,
now and in the hour of our death. Amen.

Maria is nie die middelaar wat ons na God toe bring, of een tot wie ons moet bid nie. Sy was egter bevoorreg, omdat sy Jesus se ma sou wees. Toe Elisabet (Johannes die Doper se ma) ses maande swanger was, het die engel Gabriël aan Maria verskyn soos wat hy vroeër aan Elisabet se man verskyn het (v.26, 24, 36, 19). Hy het na haar toe gekom in ’n dorpie met die naam Nasaret in die Galilea-streek in die noorde van Israel (v.26). Soos Brakpan was Nasaret ’n dorp met ’n reputasie (Matt. 2:23, Joh. 1:47).

Maria self was nie iets spesiaal nie. Sy was ’n gewone meisie wat verloof was aan Josef (v.27). Sy was ’n maagd—’n jong meisie wat nog nie met ’n man geslaap het nie. Sy was waarskynlik tussen 13 en 15 jaar oud; die gewone ouderdom vir Joodse meisies om verloof te raak.2 Haar verloofde was uit die geslag van Dawid en dus was hy die wettige opvolger tot die troon (v.27, Matt. 1:6-16). Natuurlik kon hy nie koning word nie, omdat die Romeine aan bewind was. En tog is sy bloedlyn belangrik. Alhoewel hy nie Jesus se biologiese pa is nie, het hy Hom as sy eie seun aangeneem (Luk. 3:23). Daarom was Jesus die wettige opvolger tot die troon van Dawid. Jesus se ma was ook uit die geslag van Dawid (Luk. 2:1-5). Ek sal net-nou hierop uitbrei. Vir eers moet ons verstaan hoe hierdie verse op ons van toepassing is.

God kies gewone mense in onbekende plekke om sy werk te doen (2Kor. 4:7). Hy benodig nie groot en belangrike mense nie, maar kies juis dié wat swak is, sodat Hý die eer kan kry en nie ons nie (1Kor. 1:26-31). Moet dan nie soos ’n mislukking voel, net omdat jy nie ryk, of belangrik is nie. God kan jou gebruik net soos wat Hy Maria gebruik het.

Nog ’n rede hoekom Hy vir onbelangrike Maria gekies het, was om te wys dat Jesus Homself verneder het toe Hy van die hemel af aarde toe gekom het om mens te word. As die ewige Seun van God het Hy al die hemelse rykdom gehad. Hy het dit verlaat en arm geword, sodat ons deur sy armoede ryk kan word (2Kor. 8:9). Hy het as ’n dienskneg gekom, sodat ons saam met Hom op die troon kan sit (Fil. 2:6-8, Op. 3:21). Thomas Watson sê: ‘[Christ] was born of a virgin, that we might be born of God. He took our flesh, that He might give us his Spirit. He lay in the manger that we might lie in paradise. He came down from heaven, that He might bring us to heaven.’3

Luk. 1 gaan nie oor Maria nie, maar oor Jesus. Maria was maar net die instrument wat Hom in die wêreld moes bring. Daarom het die engel haar as die geseënde en begenadigde gegroet en gesê dat die Here met haar is (v.28, 30). Die woord ‘begenadigde’ beteken nie dat sy genade gegee het nie, maar dat sy dit ontvang het [Gk. charitoō, Ef. 1:6]. Sy het nie hierdie seëngroet verstaan nie en daarom was sy ontsteld en baie verward (v.29).

Dalk voel jý so: jy weet nie hoekom God jóú gekies het as jy so onbelangrik en vol sonde is nie. Die antwoord is omdat Hy wou. Hy het dit nie gedoen omdat jy onweerstaanbaar en spesiaal is nie. Nee, Jesus het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was (Rom. 5:8). Dus het die Vader jou gekies en gered, omdat Hý spesiaal is. Gewoonlik as ons iemand liefhet, is dit omdat daar iets lieflik in die persoon is. God se liefde vir ons is nie so nie. Hy het ons lief ten spyte van die feit dat daar niks lieflik in ons is nie. Hy het ons lief, omdat Hy ons liefhet (Deut. 7:7-8). Hy het ons lief, omdat Hy liefde ís (1Joh. 4:8).

Ek hoop dit help jou wanneer jy dink: ‘Die Here kan my nie liefhê nie. Ek is te sleg. My sonde is te groot. Ek sondig te veel. Ek het opgemors en ernstig drooggemaak.’ Daar is meer as genoeg genade in hierdie fontein om jou dors te les en om jou van jou sonde te reinig (Jes. 1:18, Sag. 13:1, Rom. 5:20, 1Kor. 6:11, 1Joh. 1:7). As jy net vra, sal die Here jou skoonwas. Hy sal dit doen as gevolg van wie is en nie as gevolg van wie is nie.

2. Jesus se identiteit (v.31-33)

’n Jongman met Down-sindroom het eendag vir John MacArthur gesê: ‘You said in your sermon that if we believe in Jesus we must be baptized. I believe in Jesus and I want to be baptized.’ Om te sien of die man die evangelie verstaan, het MacArthur langs hom op die trappie gaan sit en gesê: ‘Ronnie, who is Jesus Christ?’ Die man het hom verbaas aangekyk en gesê: ‘What? You mean to tell me you don’t even know that!’ In hierdie verse leer Lukas vir ons wie Jesus is:

[a] Hy is waarlik mens

Volgens die engel sou Maria swanger raak ’n seun baar (v.31). Die feit dat Jesus uit ’n vrou gebore is soos ons, wys dat Hy waarlik mens is (Gal. 4:4). En omdat Hy waarlik mens is, verstaan Hy jou versoekings en probleme (Heb. 4:15). Hy weet hoe om dit te oorkom en hoe om jou te help.

[b] Hy is die Verlosser

Dit is wat Jesus (Jeshua, of Josua in Hebreeus) beteken: ‘Jahwe verlos’ (v.31, 2:21, Matt. 1:25). “...jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.” (Matt. 1:21).

Voel dit of jy op die grond is en sonde sy hand om jou keel het? Al kan jý nie die sonde oorwin nie, Jesus kan. Bid aanhoudend dat Hy jou op grond van sy kruisdood sal vergewe en sonde se greep in jou lewe sal breek. Moenie ophou bid, totdat Hy jou antwoord nie. Moet ook nie vergeet om Hom te dank as Hy jou gehelp het nie.

[c] Hy is die Seun van God

Johannes sou groot wees voor die Here (v.15), maar Jesus sou groter wees, omdat Hy die Seun van die Allerhoogste God is (v.32, 35, 3:22, Joh. 1:26-27, 30). Hy was met ander woorde God self (Joh. 1:1, 5:17-18, 10:33, 36). Daarom is jy Hom dieselfde eerbied en aanbidding verskuldig as aan die Vader en die Heilige Gees (Joh. 5:23, 20:28). Om hierdie rede kan ons nie saam met Hillsong en Jesus Culture hop as ons Hom prys, of soos die moderne jeugkultuur sê dat Hy ’n cool, awesome, of amazing Jesus is wat rock nie.

Jesus ís awesome en amazing, maar nie op die manier wat baie jong mense dit bedoel nie. Hy is awesome en amazing in dié sin dat niemand in die hemel sy Naam oor hulle lippe neem sonder dat hulle die diepste ontsag, bewondering en vrees vir Hom het nie. Ook in die hel sidder Satan en sy demone voor sy Naam. En as jý Hom eendag van aangesig tot aangesig sien, sal jy op jou gesig voor Hom lê en weet dat Hy nie die genie-Jesus van die Prosperity Gospel is nie. Jy sal weet Hy nie die Sissy Boy Jesus van sommige mense se teologie is wat passief sit en wag dat mense Hom moet aanneem, omdat Hy ’n gentleman is wat nie met mense se sogenaamde vryheid wil inmeng nie.

Die Jesus van wie ons in die Bybel lees, is nie nét ’n mens nie, maar God. Hy is die Jesus wie se sterk skrynwerkershande siekes aangeraak het om hulle te genees. Daardie selfde hande is aan ’n kruis vasgepyker om ons van ons sondes te red. Dit is ook sý hande wat die hemel en die aarde gemaak het.

[d] Hy is die Koning

Volgens die Vader se belofte aan die Seun, het Hy Hom aangestel as die Gesalfde Koning uit die geslag van Dawid (v.32, 2Sam. 7:12-14, Ps. 132:11, Jes. 9:6, Matt. 1:1). Hy het Hom aangestel om oor die huis van Jakob te regeer (v.33). En tog is Hy nie nét die Koning van die Jode nie (Luk. 23:38, Joh. 1:50), maar die Koning van alle konings en die koning van die nasies (Ps. 22:29, 72:8, 19, Op. 19:16). Sy Koninkryk strek oor alle tye en duur tot in ewigheid (v.33, Dan. 2:44, 7:14, Heb. 1:8, Op. 11:15, 22:5). Daar is nie ’n koninkryk ná syne nie en daar is ook geen opvolger tot sy troon nie.

Sweer jou lojaliteit aan Hom en lewe onder sy regverdige heerskappy eerder as wat jy jou eie koninkrykie bou waar jý, jóú planne, jóú suksesse, jóú geld, jóú drome, jóú loopbaan, jóú besluite, jóú voorkoms die middelpunt van die heelal is. As jy wil weet hoekom jy nie jou eie koninkrykie moet bou nie, kyk rondom jou na die chaos in ons land, asook na die lande waar Islam en Kommunisme aan bewind is. Jy sal gou sien hoekom Jesus en nie jy nie, die senter van die heelal moet wees.

3. Jesus se geboorte (v.34-38)

Dit is nie nuus dat liberale teoloë die maagdelike geboorte en al die bonatuurlike elemente van die Bybel ontken nie. Siestog! Arme Jesus wat niks kan doen nie, omdat iemand in Duitsland besluit het dat die Bybel verkeerd is. Maar die Leeu van Juda skrik nie vir die brandsiek straatbrak van liberale teologie nie.

Volgens die engel sou die Messias in die maagd Maria se baarmoeder verwek word. Sy was nie ongelowig soos Sagaria nie (v.18), maar sy wou weet hóé die Here dit gaan doen, aangesien sy ongetroud was en nog nie met man ’n geslaap het nie (v.34, Matt. 1:18, 25). ‘Die Heilige Gees sal jou oorskadu; die Allerhoogste God sal kragtig en onsigbaar in jou baarmoeder werk, sodat jy swanger raak,’ het die engel haar geantwoord (v.35, Jes. 7:14, Matt. 1:18, 20, 22-23). Lukas se woordkeuse wys dat die waarheid van die maagdelike geboorte nie ontstaan het uit ’n heidense mitologie waar die gode met vroue slaap, sodat halfgode [Eng. demigods] soos Hercules gebore word nie. Nêrens gee die Bybel vir ons die idee dat Jesus half-God, half-mens is nie. Dit leer eerder dat Hy volkome God en volkome mens is: twee nature in een Persoon.

Dit leer verder dat Jesus sondeloos was; nie net in sy lewe nie, maar in sy natuur. Hy is die Heilige wat nie ’n sondige natuur by Adam geërf het soos ons nie (v.35, Heb. 7:26, vgl. Ps. 51:7, Rom. 5:12, Ef. 2:1-3). Dit was nodig, sodat Hy nie vir sy eie sonde sou sterf nie, maar sodat Hy vir ons sonde gestraf kon word. Verder was dit nodig dat Hy God en mens moes wees, sodat Hy die twee bymekaar kon bring (Job 9:32-33). Omdat niemand anders God en mens is nie, kán daar nie ’n ander middelaar, of tussenganger wees as Jesus Christus nie (Joh. 14:6, 1Tim. 2:5). Gevolglik bid ons nie deur ’n menslike priester, ’n leraar, Maria, die geeste van ons voorvaders, die engele, of gelowiges in die hemel nie. Ons kom direk na die Vader toe as gevolg van wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het.

Het jy dit gehoor: ons kom na die Vader toe? Dit was in die eerste plek sý plan om Jesus aarde toe te stuur om ons te red. Moet dan nie aan die Vader dink as ’n kwaai God wat net wil straf nie. Moenie dink dat jy Hom pla, of dat dit vir Hom moeite is om jou te help nie. Hý het die inisiatief geneem om jou te red deurdat Hy Jesus gestuur het om vir jou aan die kruis te sterf. Hoekom sal dit dan vir Hom moeite wees om jou te help? “Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie?” (Rom. 8:32).

Is daar iets te groot wat die Here nie kan doen nie (v.37, Gen. 18:14, Jer. 32:17, 27, Luk. 18:27, Ef. 3:20)? Het Hy nie gemaak dat ’n onvrugbare en bejaarde vrou ’n seuntjie kry nie (v.36)? Het Hy nie deur ’n wonderwerk gemaak dat ’n maagd swanger raak, sodat die sondelose Seun van God en Seun van die Mens gebore is nie? Bring dan jou krisis na Hom toe. Dit is vir Hom kinderspeletjies om dit op te los (v.37). Bely eenvoudig dat jy sy kneg is en vra dat Hy sý wil in jou lewe sal vervul (v.38).

As jy dit doen, sal die engele tevrede wees en die Here prys (v.38). Die Vader self sal Hom oor jou verbly, omdat jy soos Maria bereid is om sy Seun se Naam groot te maak. Maria het dit gedoen deur die Messias in die wêreld te bring. Ons doen dit deur in dieselfde Messias te glo, Hom lief te hê, Hom te gehoorsaam, Hom met lofgesange te prys, en deur mense van Hom te vertel. Net soos wat ’n goeie pa bly is as jy sy kinders help, sal ons hemelse Vader bly wees as jy sy Seun se Naam grootmaak. Hy sal oor jou glimlag, jou omhels, jou seën, en jou in sy teenwoordigheid verwelkom. Jesus is immers sy geliefde Seun en daarom is enigiemand wat ’n vriend van Jesus is ook ’n vriend van God.


1  Thomas Watson, A Body of Divinity (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1958, 1965 [1692, 1890]), 198

2  Robert H. Stein, The New American Commentary: Luke (Nashville, Tennessee: B&H Publishing Group, 1992), 82

3  Watson, ibid., 196

Kategorieë