Coram Deo Cover Image

Coming soon...

16 November 2013

'n Oplossing vir homoseksualeit

Two men holding hands

Homoseksualiteit was algemeen in Paulus se dag.  Die apostel skryf:  “Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is; en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand:  manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang.” (Romeine 1:26-27).

Die Romeinse digter Juvenal sê dat lesbian aktiwiteit algemeen was in die 1ste eeu (Satire 6 in Alvin Schmidt, How Christianity Changed the World, p.89).  Willaim Barclay sê dat 14 uit die eerste 15 Romeinse keisers in homoseksuele dade betrokke was (The Daily Study Bible:  Letter to Romans, p.25). Tacitus het die Romeinse era so opgesom:  ‘Hoe groter die skande, hoe beter die plesier’ (Ibid, p.24).  Keiser Commodus het 300 byvroue en 300 seuns as seksslawe gehad (Schmidt, p.86).  Vandag wil NAMBLA (North American Man/Boy Love Association) dit weer so hê:  “[NAMBLA] seeks to remove all present legal restriction in regard to sex between adult males and boys.” (p.87).  Die National Education Association (NEA) vra dat homoseksualiteit as 'n alternatiewe leefstyl in laerskole geleer moet word (p.88).  Stuart Olyott is reg:  ‘A nation filled with sexual perversions is a nation already under judgement – and ripe for worse, as the Old Testament history of Sodom and Gomorrah testifies.’ (Romans, p.13).  Laat ons treur oor ons land, vir haar bid, die evangelie suiwer en kragtig verkondig en ons lig helder laat skyn (Matteus 5:16).

Die individu se plig

[1] Moenie die skuld op ánder plaas nie.  Moenie sê jy is so gebore nie (sien my preek getiteld:  ‘Is homoseksualiteit REGTIG sonde?’).  Moet ook nie jou ouers, ander se sonde teen jou of die samelewing beskuldig nie.  As jy jou onbetrokke ouers die skuld gee, sal jy na húlle kyk vir die oplossing en nie na Christus nie.  Daar kan geen vergifnis en herstel wees totdat jy nie erken dat jý skuldig is nie (Spreuke 28:13, 1 Johannes 1:9).  Dit mag wel jare neem om sondige begeertes dood te maak, maar homoseksuele dade kan dadelik stop:  “Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe” (Titus 2:11-12).

[2] Glo in krag van evangelie, die Heilige Gees, God se beloftes en gebed:

“Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo” (Romeine 1:16).

 

“So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here.  Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie.  En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God.  Want die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade.” (Romeine 6:11-14).

 

“want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe.” (Romeine 8:13).

 

1 Korintiërs 6:9-10 sê homoseksueles sal nie die Koninkryk van God sal sien nie, “En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.” (1 Korintiërs 6:11).

 

“Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag.” (Jakobus 5:16).

 

“Hy [het] ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is.” (2 Petrus 1:4). 

Homoseksualiteit is nie op so 'n wyse uniek, sodat iemand wat daarmee stry 'n geestelike spesialis hoef te sien nie.  Teen hierdie sonde veg 'n mens soos teen enige ander sonde.

[3] Die stryd teen hierdie sonde is baie dieper as bloot 'n stryd teen verkeerde dade.  Party Christen sielkundiges sê homoseksuele dade is sonde, maar die aangetrokkenheid teenoor iemand van dieselfde geslag is heeltemal normaal (hulle noem dit ‘Same-Sex Attraction Disorder’).  Die waarheid is egter dat die aangetrokkenheid self sonde is – dis onnatuurlik.  Romeine 1:26 praat van skandelike begeertes.  Jesus sê dat die begeerte net so sondig en strafbaar is soos die daad (Matteus 5:27-30).  Daarom sê die Bybel:  “Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is” (Kolossense 3:5).

[4] Kies mooi vir wie jy hulp vra.  Sorg dat die mense wat jou help glo jou probleem is sonde.  Maak seker dat hulle die ware evangelie glo en ook vertroue het in die krag van gebed.  Hulle moet glo dat die Skrif kragtig en algenoegsaam is om jou probleem op te los.  In die verlede was die organisasie Exodus betroubaar, maar ook húlle is nou van die pad af.  Die direkteur van dié organisasie het onlangs gesê dat hulle siening van hierdie sonde al die jare verkeerd was.

[5] Doen weg met sondige vriende en verhoudings:  “Moenie dwaal nie; slegte gesprekke bederf goeie sedes.” (1 Korintiërs 15:33).

[6] Vermy enigiets wat jou versoek om hierdie sonde te doen:  “Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.” (Romeine 13:14).

[7] Mans moet meisieagtige gewoontes en maniertjies afleer, en ook sorg dat hulle kleredrag nie vroulik is nie.  Vroue moet dieselfde doen.  “‘n Vrou mag geen mansklere dra nie, en ‘n man mag geen vrouensklere aantrek nie; want almal wat dit doen, is vir die HERE jou God ‘n gruwel.” (Deuteronomium 22:5).

[8] Bou gesonde en nie-seksuele vriendskappe met mense van dieselfde en teenoorgestelde geslag.

[9] Wees betrokke in 'n goeie kerk waar jy die Woord kan leer en getrou kan dien.

[10] Ontwikkel normale slaappatrone.  Die meeste homoseksuele aktiwiteit vind laat in die aand plaas.

[11] Neem jou depressie, vrees en angs na die Here toe.  Moenie hieraan uiting wil gee deur te sondig nie.

[12] Moenie dink jóú versoeking is die ergste en wens jy kan met iemand anders se sonde sukkel nie.  Hoe moet dit wees om gereeld te steel, te lieg, dronk te word, egbreuk te pleeg, afgode te aanbid, God se Naam te laster?  Sonde in elke vorm is dodelik.

[13] Verwerp afgodery.  Mense wat die Skepper/skepsel rol verwar (Romeine 1:25), sal binnekort die rol van man en vrou op sy kop keer (Romeine 1:26-27).  Dit is een rede hoekom evolusie so gevaarlik is:  mense ontken die Skepper en verhef skepsel.  Voor jy weet dryf hulle die gay-agenda en propageer hulle dit as 'n alternatiewe leefstyl.

[14] Dink aan die gevolge.  Paulus praat van die verdiende straf wat hierdie mense in hulleself verkry (Romeine 1:27).  Homoseksuele mense (soos mense wat ander vorme van immoraliteit beoefen) kan maklik VIGS of seksueel-oordraagbare siektes kry.  Dink ook aan die lelike gevolge van hierdie siektes (Galasiërs 6:7-8 sê wat jy saai sal jy maai).  Homoseksuele aksies is pynlik en bring ook baie emosionele pyn.  Dwelms gaan dikwels gepaard met hierdie aktiwiteite.  As gevolg van slegte slaappatrone ontwikkel hierdie mense ook ander probleme.  Geweld is deel van die homoseksuele leefstyl.  Ook skuldgevoelens en depressie.  En dan is daar natuurlik die gevaar van sonde wat toeneem en vererger.  Onthou dat sonde progressief is:  “Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word” (Openbaring 22:11).  Later is homoseksuele dade nie meer genoeg nie.  Die kanse is groot dat sulke mense hulleself wend tot orgies, kindersmolestering of bestealiteit (seks met diere).  Homoseksuele mense (soos mense wat in enige ander  sonde volhard) skroei hulle gewetens.  Die Bybel praat van sonde wat te erg is om te noem; skandelike dinge waaroor ons skaam is (Romeine 6:21, Efesiërs 5:12).  Homoseksuele mense is later nie meer skaam oor hulle sonde nie.  Hulle vind eintlik plesier daarin om skandelike dinge te doen (Romeine 1:26-27).

Die ouers se plig

Ouers met klein kinders:  Voed jou kinders op volgens hulle geslag.  'n Meisie wat saam met my op skool was se pa het haar soos 'n seun hanteer.  Hy was hard met haar en het haar grootgemaak om soos 'n seun te baklei.  Vandag is sy 'n lesbian.  James White het by 'n konferensie vertel van 'n seun in die V.S.A. wat opsetlik grootgemaak word om 'n ‘meisie’ te wees.  Ouers moenie hulle kinders hierdie onreg aandoen nie.  Moenie rof en onbeskofte meisies of fyn en sagte seuns grootmaak nie.  Om dit reg te kry moet jy sekermaak dat jy self die Bybelse rol van mans en vroue verstaan.  Moenie dink dat vuisslaan of matroos-taal van jou seun 'n man maak, of dat 'n meisie wat met seuns flirt van jou dogter 'n vrou maak nie.  Kinders verwar seksualiteit omdat hulle geslag verwar.  Leer vir jou kinders regte man-wees en vrou-wees met betrekking tot kleredrag, speelgoed, werk, sport, huweliksrolle en meer.  Doen dit veral deur jou eie voorbeeld.  Gee vir hulle die geskenk van 'n gesonde huwelik en gesin.  Onthou, hulle sal grootliks jóú voorbeeld volg (ook as jy en jou huweliksmaat alewig baklei of as jy 'n los moraliteit handhaaf).  Onbetrokke en harde ouers versoek party kinders om liefde te gaan soek by iemand van dieselfde geslag.  Die feit dat nie elke kind met onbetrokke ouers homoseksueel word nie, bewys dat ouers nie die oorsaak van hierdie sonde in hulle kinders is nie.  Maar indien ouers onbetrokke of hard is, is die kans baie groter dat so 'n kind homoseksuele sonde sal kies.

Ouers met groot kinders:  Erken en bely as jy misluk het in jou opvoeding.  Leer vir jou kinders die waarheid oor homoseksualiteit.  Bid vir hulle.  Moenie toelaat dat hulle in jou huis sondig nie (party ouers laat toe dat hulle seuns se ‘vriende’ by hulle kom oorslaap).  Aanvaar jou kinders maar moenie hulle sonde goedpraat of aanvaar nie.  Jy moet die waarheid in liefde spreek (Efesiërs 4:15):  nie ‘intolerance’ of ‘tolerance’ nie, maar ‘loving intolerance’.

Die kerk se plig

[1] Erken dat Christene hiermee versoek kan word.  Elke gesonde kerk moet eks-homoseksueles op haar lederol hê.  Dit wys dat so 'n kerk besig is om die samelewing te bereik (volgens 1 Korintiërs 6:9-11 was daar sulke mense in die Korintiër-gemeente).  Ja, ons moet hierdie mens help.  Maar ons moenie mense wat hierin volhard se leefstyl goedkeur of hulle as broers verwelkom nie (soos wat die NG-Kerk se Sinode 'n klomp jare gelede gedoen het):

“Ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders om te gaan nie—dit wil sê, nie die hoereerders van hierdie wêreld of die gierigaards of rowers of afgodedienaars in die algemeen nie, want dan sou julle uit die wêreld moet uitgaan—maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as ‘n broeder bekend, ‘n hoereerder is of ‘n gierigaard of ‘n afgodedienaar of ‘n kwaadspreker of ‘n dronkaard of ‘n rower nie; met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie.” (1 Korintiërs 5:9-11). 

Hoe wil jy die wêreld bereik as jy net soos hulle is?

[2] Ons moenie Christene volgens hulle versoekings etiketeer nie.  Dit beteken nie dat ‘n Christen wat teen homoseksuele versoeking stry homoseksueel IS nie.  Paulus sê:  ““En dit was sommige van julle...as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.” (1 Korintiërs 6:11, 2 Korintiërs 5:17).  Moet jouself nie hoër ag as mense wat met hierdie versoeking en sonde stry nie:  “Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.” (1 Korintiërs 10:12).  Galasiërs 6:1, 3 sê jy moet “op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie...Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself.”

[3] Moenie homoseksuele vriende, familie, kollegas of ander se ‘troues’ bywoon nie.  Dit sou wees soos om 'n afgodsfees of 'n moord by te woon.  Die Bybel sê ons moet onsself rein hou en nie deel hê aan die sondes van ander nie (1 Timoteus 5:22).  In dieselfde asem moet ek sê dat ons nie een sonde bo 'n ander moet verhef, sodat ons normale sosiale interaksie met homoseksueles weier nie.  Dit gebeur te maklik dat ons sê:  “Ek sny nie my hare by 'n ‘moffie’ nie”.  Om so te praat is verkeerd (sien 1 Korintiërs 5:10).  Hoekom sny jy dan jou hare by iemand wat rook, vloek, drink, rondslaap of skinder?  As jy so wil redeneer gaan jy soos 'n monnik in 'n klooster moet bly, en selfs dáár gaan jy nie van sonde ontsnap nie, want die probleem is in jou eie hart.  As jy normale sosiale interaksie gaan vermy, sal jy nooit die homoseksuele persoon vir Jesus Christus bereik nie.

[4] Moenie net op die negatiewe fokus en homoseksualiteit aanval nie (cf. Matteus 5:16).  Toon ook 'n gesonde en positiewe beeld van die huwelik vir die wêreld.

[/column]

Kategorieë