Coram Deo Cover Image

Coming soon...

11 March 2016

’n Lewe van oorwinning

[column width="1/1" last="true" title="" title_type="single" animation="none" implicit="true"]

Stretching for finish line 2

Toe ek 11 jaar oud was het ek die 70 meter hekkies op interlaer gewen. Toe ek op die provinsiale kompetisie in Pietersburg moes deelneem, het ek vyfde gekom.  Ek moet seker eerlik wees en sê dat daar net vyf atlete was.  Ek het verneder en skaam gevoel.  Soos elke kind het ek gedagdroom oor hoe ek eerste kom.  Maar wat help dit jy is die beste op elke terrein, as jy nie wen in die een item wat regtig saakmaak nie:  die wedloop van die lewe?  In 1 Johannes 5:1-12 wys God vir ons hoe om hierdie wedloop te wen.

Geloof se oorwinning (v.1-5)

Charles Spurgeon vertel van ‘n groot en lang man wat die leier van die sondaars in sy klein dorpie was. Hierdie man kon meer drink as almal, het soos ‘n matroos gevloek, het baklei, en was bang vir niemand nie.  Op ‘n dag het hy na Spurgeon se kapel toe gekom.  Hy was mal oor Spurgeon se preke.  Hy het bely dat God hom gered het.  Hy het oor sy sonde gehuil, en die drank en vuil taal gelos.  Hy het bidure toe gekom en saam met die gelowiges gebid.  Gedurende hierdie tyd het hy gedien en die moeilikste take gedoen.  As iemand teen God gepraat het, het hy die persoon koud geslaan.  So het hy vir 9 maande uitgehou.

Toe sy ou vriende sê hy is fanaties, het hy skaam geraak vir die kerk. Hy het opgehou om na die midweek byeenkomste toe te kom, en het uiteindelik ook nie meer op Sondae gekom nie.  Ten spyte van vele waarskuwings, het hy na sy ou weë van vloek en dronkenskap toe teruggekeer.  Hy het erger geword as wat hy was, en daarna kon niemand hom bereik nie.[1]  Johannes sê dat ware geloof die wêreld oorwin, en nie oorwin word nie (Romeine 12:2).  Dit is die les in v.1-5.

Geloof in Jesus Christus is die eerste teken en bewys van weergeboorte, net soos wat ‘n baba se gehuil die eerste teken van geboorte is (v.1). As God nie die eerste stap neem en die sondaar opwek nie, sal hy nie glo nie (Efesiërs 2:5, 8, Filippense 1:29, Johannes 6:44).  Geloof is die mens se reaksie op God se werk van weergeboorte, asook die bewys daarvan (v.1).  Net soos vuur en hitte, pas geloof en weergeboorte bymekaar – die een kan nie sonder die ander nie.  ‘n Vrou het eendag vir my gevra of ons ‘weergebore Christene’ is.  Volgens haar was hulle onweergebore Christene.  Maar volgens Johannes bestaan daar nie so iets nie.  Iemand wat waarlik in Jesus glo is weergebore, en een wat weergebore is sal in Hom glo.

Uit die weergebore hart spruit daar liefde vir die Vader en vir almal wat uit Hom gebore is (v.1, 4:20-21). Hoe wys hy dat hy sy broer liefhet?  Hy is lief vir God (v.2).  Hoe wys hy sy liefde vir God?  Hy gehoorsaam sy gebooie – veral die gebod om God en sy naaste lief te hê (v.2-3, 2 Johannes 5-6, Johannes 14:15).  Met ander woorde, liefde vir God is ‘n bewys van liefde vir jou broer, en liefde vir jou broer is ‘n bewys van jou liefde vir God.

As jy God liefhet is sy gebooie nie ‘n swaar las of ‘n straf nie, maar ‘n vreugde soos vir ‘n man wat sy vrou liefhet en met plesier die vullis sakke vir haar uitvat (v.3, Matteus 23:4, 11:30, Romeine 6:17). As sy gebooie vir jou ‘n las is (v.3), dan sal jy dit doen uit vrees vir die hel en nie uit liefde nie.  Die Heilige Gees stel ons instaat om God se gebooie te doen, en daarom is dit nie te swaar nie (v.3, Romeine 8:4).  Die Gees help ons ook om die wêreld te oorwin (v.4, 2:15-17), en ‘nee’ te sê vir die vals leraars se skewe idees oor Jesus (v.4-5, 1 Korintiërs 15:57).  Niks behalwe geloof in die ware Jesus nie, kan die wêreld oorwin (v.4-5).  Die vals leraars het nie in die ware Jesus geglo nie en kon dus nie die wêreld oorwin nie, maar het dit liefgehad (v.4-5).

Oorwin die wêreld deur jou geloof. Kry jy dit reg om ander sondes te oorwin, maar daar is een versoeking wat nie ‘nee’ vat vir ‘n antwoord nie; ‘n sonde wat jou soos ‘n rower oorval?  Is jy moedeloos, omdat jy dit doodeenvoudig nie kan onderkry nie?  Johannes sê jy kán dit deur geloof in Jesus oorwin (v.4-5).  Geloof impliseer jy kyk nie na jouself vir hulp nie, maar na ‘n Ander.  Maar om te oorwin moet jy hard veg en stry.  Moenie in jouself probeer óf wag vir die Gees om te werk nie.  Doen jou deel en veg.  Maar doen dit deur geloof in Jesus en in afhanklikheid van die Gees (Romeine 8:13).  Dit is nie maklik nie, maar deur die Heilige Gees kán jy dit oorwin en ‘nee’ sê (v.4-5, 4:4, Titus 2:11-12).

Let asseblief op wat oorwinning nié is nie: [2]

[1] Oorwinning beteken nié dat jy ‘n punt bereik waar jy in hierdie lewe nie meer met sonde stry nie.

[2] Oorwinning is nié dieselfde as oortuiging van sonde of trane daaroor nie. Jy kan oortuig wees en huil sonder dat jy oorwin het.

[3] Oorwinning is nié om een sonde met ‘n ander te vervang nie (bv. om dagga te los en met sigarette te vervang).

[4] Oorwinning is nié om nou en dan jou sonde te los as jy bang is vir die hel, of as jou gewete jou pla nie.

[5] Oorwinning is nié om jou sonde te los, in die hoop dat God jou slegte omstandighede sal verander nie. Dalk is jy soos Israel in Psalm 78:34-37 en belowe jy om nie weer ‘n spesifieke sonde te doen nie:  “Elke keer as Hy hulle gedood het, het hulle na Hom gevra en teruggekom en God gesoek; en hulle het daaraan gedink dat God hul rots was en God, die Allerhoogste, hul verlosser.  En hulle het Hom met hul mond gevlei en Hom met hul tong belieg; maar hulle hart het nie aan Hom vasgehou nie, en hulle was nie trou in sy verbond nie.”  Maar voordat jy weet is jy alweer onder die sonde se hipnose, en volg jy dit soos die rotte wat agter die Rottevanger van Hamelen se towerfluit aanloop.

Die vals gelowige veg dalk teen ‘n spesifieke sonde, maar los nie in die algemeen sy sonde nie. Net ware geloof in Jesus kan sonde oorwin.  As jy geen sukses of oorwinning ervaar nie, is jou geloof vals en is jy ongered.  Hoekom moet jy die wêreld en haar sonde oorwin?  Want as jy dit nie oorwin nie, sal dit jou oorwin.

Geloof se getuies (v.6-12)

In die geskiedenis lees ons van ‘n sekere Cerinthus wat gesê het dat Jesus as ‘n gewone mens uit Josef en Maria gebore is. By sy doop het die Christus-gees soos ‘n duif op Hom neergedaal, en Hom weer verlaat voordat Hy aan die kruis gesterf het.[3]  Dit is teen hóm wat Johannes in v.6-12 skryf, sodat gelowiges verseker kan weet dat die Jesus in wie ons glo regtig die Christus en die Seun van God is.

Volgens Johannes getuig die Heilige Gees en die Vader deur die doopwater dat Jesus die Christus en die Seun van God is (v.6, Matteus 3:16-17).  Verder wys sy bebloede kruis Hy is die Christus en Seun van God (v.6, Jesaja 53, Matteus 27:54).  Op dié manier getuig die water en die bloed dat Hy die Christus en Seun van God is (v.6).  Van begin (sy doop) tot einde (sy dood) getuig Jesus se bediening hiervan.

Die Heilige Gees is die Een wat hiervan getuig (v.6, Johannes 15:26, 5:39, 1:33, Handelinge 10:38, Lukas 4:18-21). Die Gees is die waarheid en kan nie oor Jesus lieg nie (v.6, Johannes 16:13).  Die feit dat die Gees, die water, en die bloed saamstem oor Jesus, wys dat Hy die Christus en Seun van God is (v.7-8, Deuteronomium 19:15, 17:6, Matteus 18:16).  As drie mense in die hof dieselfde getuig, dan glo ons dit (v.9).  Hoeveel te meer moet ons nie die waaragtige en alwetende God se getuienis aangaande sy Seun glo nie (v.9, Johannes 8:17-18, Matteus 3:16-17)?

Net soos die eksterne getuienis (v.6-9), wys die Heilige Gees se interne getuienis in jou hart dat Jesus die Christus en die Seun van God is (v.10, Romeine 8:15-16, Handelinge 5:32). Wie anders is dit wat jou sondelas wegvat, jou gewete skoonwas, en jou lewe nuut maak?  Iemand wat nie God se getuienis aangaande sy Seun glo nie, sê dat God lieg (v.10, Johannes 3:33).

God getuig dat Hy die ewige lewe deur sy Seun kom gee het (v.11, 2:25, Johannes 3:15-16, 36, 5:24, 6:40, 47, 12:50, 17:3, Titus 1:2).  Jesus self is die Lewe (Johannes 11:25).  Soos wat ‘n walvis net in die see kan oorleef en vrek as dit op die strand uitspoel, so is dit met Jesus.  Almal wat in Hom glo het die lewe, en wie Hom verwerp het nie die lewe (v.12, Johannes 3:36).

Om die wêreld te oorwin moet jy seker maak jy glo in die Jesus van die Bybel, en nie in ‘n Jesus van vindingryke mense se verbeeldings nie. Nie dat ‘n vals Jesus enigsins bestaan nie.  Maar maak seker dat jy in die ware Jesus glo, want net Hy kan en het die wêreld oorwin (Johannes 16:33).  Die Jesus van die Bybel is nie maar net ‘n mens, ‘n groot leermeester, ‘n wonderwerkende profeet, ‘n radikale leier, of ‘n sosiale werker wat weduwees en arm mense beskerm nie.

Jesus is die Christus en die Seun van God (v.1, 5). Moet dan nie soos die duiwel net die feite oor Hom glo nie (Jakobus 2:19).  Jy het reeds die ewige lewe, maar moet aanhou glo en die wêreld oorwin (v.5, Gk.), totdat jy dit by die wederkoms in sy finale vorm het (v.11-12, 3:2).  Wat is die ewige lewe?

Die ewige lewe is nie ‘n onpersoonlike, vervelige, abstrakte, en sinnelose ewige bestaan nie. Dit is nie om in die Brahman terug te keer soos wat die Hindoes glo, of om Nirvana te bereik soos wat die Buddhiste glo nie.  Die ewige lewe is God se eie lewe in jou siel.  Dit is ‘n diep en intieme kennis van God en sy Seun (Johannes 17:3).  Dit is ‘n lewe van ewige liefde, danksegging, gemeenskap, blydskap, lofgesange, en genade.  Dit is ‘n lewe in God se teenwoordigheid, sonder enige hartseer, droefheid, trane, siekte, veroudering, pyn, swakheid, sonde, en dood.  Dit is ‘n lewe waar ons ten volle mens is met ‘n volmaakte liggaam en siel.  Dit is ‘n lewe van krag, gesondheid, heerlikheid, en sterkte.  Dit is lewe in die volste sin van die woord – lewe in oorvloed (Johannes 10:10).  Dit is ‘n lewe wat vir ewig duur.  Jy kan dit nie op jou sterfbed, of na 10 000 jaar in die hemel verloor nie (Romeine 8:38-39, Johannes 10:28-29).  Dit is ‘n lewe wat net in Jesus gevind kan word (Johannes 14:6).  Jy kan dit nie vind in enige ander godsdiens, filosofie, sisteem, of persoon nie.  Dit is dan ‘n lewe wat in twee woorde opgesom kan word:  Jesus Christus (5:20).

Die ewige lewe in die hemel, en niks minder as dit nie, is die finale oorwinning waarna elke ware gelowige streef en uitsien (2 Timoteus 4:7-8).

In 361 n.C. het Julian (beter bekend as Julian die Afvallige), keiser geword. Alhoewel hy in ‘n Christelike huis grootgeword het, het hy as jong man sy rug op Christenskap gedraai.  Hy het die Christelike godsdiens aggressief en aktief teëgestaan.  Hy het alles in sy vermoë gedoen om sy heidense godsdiens te versprei.  Twee jaar nadat hy keisier geword het, het hy in 363 in ‘n oorlog teen die Perse gesneuwel.  Saam met hom het sy ideale heidendom se laaste hoop gesterf.  Volgens oorlewering het Julian sy laaste woorde tot Christus gerig:  ‘O Galileër, U het oorwin.’[4]  Soos Julian, sal die wêreld en elke ander vyand uiteindelik erken dat Jesus oorwin het (Filippense 2:10-11).  En in Jesus is elke gelowige meer as ‘n oorwinnaar (Openbaring 12:11, Romeine 8:37).

[1] C.H. Spurgeon, Autobiography: vol.1, pp.200-201

[2] John Owen, The Mortification of Sin, pp.26-31

[3] Henry Bettenson, Documents of the Christian Church, p.37

[4] N.R. Needham, 2000 Years of Christ’s Power: vol.1, pp.168-169

[/column]

Kategorieë