Coram Deo Cover Image

Coming soon...

8 January 2013

'n Gebed vir God se wil en varsgebakte brood

Fresh bread

“...laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;

gee ons vandag ons daaglikse brood” (Matteus 6:10b-11).

 

Verskeie prosperity predikers sê dis kleingeloof om te bid, As dit U wil is.  Maar hulle is verkeerd.  Jesus beveel dat ons so moet bid (v.10b) en het self so gebid.  “Weer het Hy vir die tweede maal gaan bid en gesê:  My Vader, as hierdie beker nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat u wil geskied.” (Matteus 26:42).  Ek is nie bereid om te sê Jesus was kleingelowig nie.

 

Dawid praat van die Woord as God se wil (Psalm 40:9).  Paulus sê ons moet met die Gees gevul wees om God se wil te ken (Efesiërs 5:17-18).  Die implikasie is duidelik:  jy kan nie bid dat God se wil in jou lewe sal geskied as jy nie sy wil ken nie, as jy nooit die Bybel lees nie, as jy nie met die Gees gevul is nie.  Jy kan nie bid dat God se wil moet geskied as jy teen Woensdag nie die naweek se preke kan onthou nie.

 

Jesus sê ons moet bid dat die wil van God op aarde gedoen word soos wat dit in die hemel gedoen word.  Soos die inwoners van die hemel moet ons God met vreugde gehoorsaam.  Dit moenie vir ons 'n straf wees nie.  Liefde, nie plig nie, moet ons dryf om te gehoorsaam.  Ons moet gehoorsaam wees met vrees en respek.  Om moet sy wil doen in 'n gees van aanbidding.  Ons moet onmiddellik doen wat Hy vra en moenie eers afhandel waarmee ons besig is nie.  In 1 Samuel 15 was koning Saul nie volkome gehoorsaam aan die Here se opdrag nie.  Ons moenie soos hy wees nie.  Ons moet 'n konstante gehoorsaamheid aan die Here offer.  Moenie vurig wees in die nuwe jaar, en na twee maande terugval nie.

 

Hier is 'n lys van 'n paar dinge wat die wil van God is.

  1. Verlossing vir dié wat glo.  “En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag hê; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.” (Johannes 6:40).
  2. Harde werk met suiwer motiewe.  “[werk], nie met oëdiens soos mensebehaers nie, maar soos diensknegte van Christus wat die wil van God van harte doen” (Efesiërs 6:6).
  3. Morele en seksuele reinheid.  “Want dit is die wil van God:  julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery” (1 Tessalonisense 4:3).
  4. Aanhoudende blydskap, gebed, en dankbaarheid.  “Wees altyddeur bly.  Bid sonder ophou.  Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle.” (1 Tessalonisense 5:16-18).
  5. Doen goed en moenie vir ongelowiges rede gee om God se Naam te laster nie.  “Want so is dit die wil van God dat julle deur goed te doen die onkunde van die dwase mense tot swye sal bring” (1 Petrus 2:15).
  6. Wees bereid om vir Christus te ly.  “So laat dan ook die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan Hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade.” (1 Petrus 4:19).
  7. Wees lief vir die Vader en moenie soos die wêreld wees nie.  “Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie.  As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie.  Want alles wat in die wêreld is – die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe – is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.  En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig.” (1 Johannes 2:15-17).

 

Dit (en die res van die Skrif) is dan die dinge wat jy moet bid wanneer jy vra dat God se wil sal geskied.  Om die Skrif te bid kan jy die volgende Bybelstudie metode volg (weereens verkry by DOTADiscipleship-training On the Air).  Heel eerste bid jy, soos in Psalm 119:18, vir geopende oë om die wonders uit God se Woord raak te sien.  Tweede lees jy 'n Skrifgedeelte van jou keuse.  Derde kies jy 'n vers wat vir jou uitstaan in hierdie gedeelte.  Vierde bepeins jy hierdie vers:  dink na oor wat die vers beteken, vra vir die Heilige Gees om vir jou insig te gee, dink aan toepassings vir jou eie lewe, en skryf die vers oor in jou eie woorde.  Vyfde bid jy die vers vir jouself, 'n familielid, iemand wat naby jou is (fisies naby – byvoorbeeld in die kamer langsaan), en iemand wat ver is (fisies ver – iemand in Suid-Korea of Zambië).  So leer jy om die Skrif te bid; om volgens God se wil te bid.

 

'n Buddhis het eendag vir my gesê dat Christenskap onverstaanbaar en belaglik is.  Sy redenasie was:  “Johannes 3:16 is soos 'n man en sy seun wat ertjies in 'n ry pak.  Die man tel een ertjie op, haal 'n geweer uit, en met hierdie woorde skiet hy sy seun dood:  ‘Ek is lief vir hierdie ertjie.’”  Die god van die Deïste is 'n god wat alles gemaak het en toe homself onttrek het.  Hy is onbetrokke in sy skepping.  Die God van Christenskap is nie so nie.  Die Buddhis het nie verstaan hoe die ewige en almagtige God enigsins kan belangstel in die wêreld nie, in 'n klein ‘ertjie’ nie.

 

Ons bid vir groot dinge soos God se heilige Naam, sy heerlike Koninkryk, en sy ewige wil (v.9b-10).  En tog stel hierdie groot God belang in ons daaglikse brood (v.11).  Hy is die soewereine en almagtige God wat mense in die hel kan werp, maar ook die God wat vir die mossies sorg; die God vir wie dit saakmaak as een van ons hare uitval (Matteus 10:29-30).  Soos die in die vorige preek gesê:  Hy is verhewe in die hemel, maar is ook in die hart van die nederige mens (Jesaja 57:15).  God gee elke dag brood vir sy kinders.  “Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie.” (Psalm 37:25).  Die Israeliete het nie 'n maand se vooraad van hemelse manna gekry nie, maar net genoeg vir elke dag (Eksodus 16).  God gee dus vir sy kinders vars brood en nie ou brood nie.  Die rede hoekom die Here op 'n daaglikse basis gee, is sodat ons nie hoef te steel of bedel nie (hy het genoeg vir elke dag), en ook sodat jy die Here sal erken nie sal dink jy’t Hom nie nodig nie (Spreuke 30:8-9).  Hierdie afhanklikheid moet jy daagliks bely – al is die die bank, koskas, en petroltenk vol.  Soos Job kan jy alles in 'n oomblik verloor.

 

Brood is 'n behoefte, nie 'n luuksheid nie.  As die Here ekstra wil gee kan Hy dit doen.  Maar bid vir brood en nie vir koek nie.  Hou ook in gedagte dat ons behoeftes verskil; almal se brood is nie dieselfde nie.  Moenie ander gelowiges vergeet wanneer jy vir jouself bid nie.  Jesus sê gelowiges moet vir ons daaglikse brood bid.  Moet ook nie bid en passief wag tot die kraaie vir jou brood en vleis bring nie.  God gee brood op meer as een manier.  Hy voorsien gewoonlik in ons behoeftes deur vir ons werk te gee.  Die Bybel sê:  “Hy laat gras uitspruit vir die diere en die plante tot diens van die mens:  om broodkoring uit die aarde te laat voortkom, en dat wyn die mens se hart kan bly maak; om die aangesig te laat blink van olie, en dat brood die mens se hart kan versterk...Die mens gaan uit na sy werk en na sy arbeid tot die aand toe.” (Psalm 104:14-15, 23).  ”ook het ons nie brood by iemand kosteloos geëet nie; maar ons het met arbeid en inspanning nag en dag gewerk om nie iemand van julle tot las te wees nie...Want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel:  as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie...Sulke mense beveel en vermaan ons deur onse Here Jesus Christus, om rustig te werk en hulle eie brood te eet.” (2 Tessalonisense 3:8, 10, 12).  Bid dan:  “Gee ons vandag ons daaglikse brood” en gaan uit om werk te soek.

 

God voorsien ook in ons behoeftes deur ander wat met ons deel (en ons met hulle).  In die vroeë kerk sien ons hierdie tipe mededeelsaamheid (Handelinge 2:44-46).  Efesiërs 4:28 beveel:  “Laat die een wat steel, nie meer steel nie; maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het.”  Jy kan nie bid dat God in ons daaglikse brood sal voorsien as jy nie bereid is om met ander te deel nie.  Partykeer gee God nie vir jou werk óf brood nie, maar wysheid (Jakobus 1:5).  Hy gee vir jou 'n slim plan om ekstra geld te kry:  “Verkoop daaardie ou sitkamerstel wat jy nooit gebruik nie...Laat tuindienste gaan en sny jou eie gras...ens.”  En dan is daar tye wat die Here nie deur mense voorsien nie.  Hy gee op 'n bonatuurlike wyse.  Hy vermeerder as’t ware die brood en die vissies (Matteus 14:13-21).

 

Om te bid vir jou daaglikse brood sluit geestelike nood in.  Ons leef immers nie van brood alleen nie, maar van elke Woord wat uit die mond van God kom (Matteus 4:4).  Dit sou dom wees om jou lewe om te werk vir brood wat nie uiteindelik versadig nie (Jesaja 55:2).  Laat jou brood eerder wees om die wil van God te doen en om versadig te word met Jesus (Johannes 4:34, 6:35).  En laat die nagmaal jou daaraan herinner.  Jy kan selfs van tyd tot tyd vas van fisiese brood, sodat God jou met die geestelike brood kan versadig.  Die persoon wat sy afhanklikheid van God so leer ken kan begin verstaan hoe 'n mens moet bid.

Kategorieë