Image result for holding sword in prayer

Matteus 6:13

John Bunyan het intense versoekings beleef. Die duiwel het hom so aangeval, dat hy verskrik was. ’n Vloedgolf van lasterlike gedagtes het deur sy gedagtes gespoel. Hy het begin wonder of God bestaan en of die Bybel nie miskien ‘n bedrogspul, of ‘n fabel is nie. ‘Hoe weet jy jy is reg oor Jesus; wie sê die Moslems is nie reg oor Mohammed nie?’ het die duiwel hom probeer wys maak. ‘Almal dink sý godsdiens is reg; wat laat jou dink jóúne is reg?’ [John Bunyan, Grace Abounding to the Chief of Sinners (Springdale, Pennsylvania: Whitaker House, 1993), 55].

A.g.v. hierdie lasterlike gedagtes, het Bunyan gedink hy het die onvergeeflike sonde gepleeg. Hy het berou gehad oor sy gedagtes, maar die duiwel het hom aan Heb. 12:17 herinner: “Want julle weet dat [Esau], toe hy ook later die seën wou beërwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer.”

Die aanvalle was lank en intens. Daar was skaars een dag per maand waarin hy nie versoek is nie. Soms het die duiwel hom nie vir ‘n enkele uur alleen gelos nie. Hy was oortuig dat sy kanse op redding verby is. Hy het gesê dat die duiwel hom soms tot twintig keer per uur met Heb. 12:17 versoek het. Die versoeking het vir ‘n jaar lank aangehou. Of was dit vir twee jaar? Nee, dit was vir twee en ‘n half jaar [Ibid., 76, 79, 115].

Stadig maar seker het Bunyan uit die versoeking gekom [Ibid., 118-136]. ‘Now did my chains fall off my legs indeed. I was loosed from my afflictions and irons; my temptations also fled away.’ [Ibid., 133-134]. Bunyan het eers later besef hoekom die versoeking so intens aangehou het: ‘…I did not, when I was delivered from the first temptation, still pray to God to keep me from the temptations that were to come.’ [Ibid., 137]. Hy het m.a.w. Matt. 6:12 gebid, maar nie Matt. 6:13 nie.

Bid dus elke dag vir beskerming, net soos wat jy elke dag jou sonde bely en vir jou daaglikse brood bid (v.11-13). Dit is die punt van die voegwoord ‘en’ aan die begin van v.13. Dit is goed om jou sonde te bely (v.12), maar dit is beter om glad nie te sondig nie. Daarom moet jy die Here gedurig vra om jou teen die versoeking te beskerm (v.13). “Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie.” (Matt. 26:41). Gebed is ‘n belangrike deel van hoe ons die wapenrusting aantrek, dit gebruik en die vyand oorwin (Ef. 6:18).

 

 1. Bely jou nood

Moenie soos ‘n selfversekerde kleuter wees wat dink hy het nie sy ouers se hulp nodig om sy veters vas te maak, of melk oor sy pap te gooi nie. Bely jou swakheid en erken dat jy die Here se hulp nodig het om teen die duiwel te staan (v.13, Ef. 6:10). Vertrou die Here om jou te beskerm. Vra Hom om jou weg van die versoeking te lei en jou ‘n oop deur te gee om dit te weerstaan (v.13, 1Kor. 10:13). Sê ook dankie dat Hy soewerein is oor die duiwel, en dat die duiwel jou nie kan versoek soos en wanneer hy wil nie. Hy kan net doen wat die Here hom toelaat (Job 1-2, Luk. 22:31-32).

Wat sal gebeur as jy nie jou nood bely nie (v.13), maar in jou eie krag teen die duiwel probeer staan? Jy sal soos Petrus wees en tot ‘n val kom (26:33-35, 40-41, 43, 45, 56, 69-75). As v.13 nie deel van jou daaglikse gebede is nie, wil ek jou aanspoor om dit op jou gebedslys te sit.

 

 1. Bid vir die broers

Waar die Nuwe Testament die woord ‘brothers’ gebruik, is daar ‘n voetnota in die ESV wat sê dat dit na geestelike broers en susters verwys. Dit is ook wat ék bedoel as ek jou aanmoedig om vir die broers te bid.

Moenie net vir jouself bid nie, maar ook dat die Here ons gemeente teen die duiwel se versoekings sal beskerm (‘ons’). As jy dit doen, sal jy nie so gou moedeloos raak en dink jy is die enigste een wat versoek word nie (v.13, 1Kor. 10:13, 1Pet. 5:9). Jy sal agterkom dat jy nie die eerste persoon in die geskiedenis is wat met godslasterlike, wellustige of bitter gedagtes versoek raak as jy jou Bybel lees, bid, of sing nie.

Moet egter nie net vír ander gelowiges bid nie, maar ook sáám met hulle (‘ons’). Vra die Here om ons teen versoeking te beskerm. Wat is die unieke versoekings in ons gemeente?

 • Om jaloers te wees op die nuwe lidmate wat ywerig dien.
 • Om net op die nuwe lidmate te fokus, terwyl ons van die oues te vergeet.
 • Om die kerk vir onsself te wil hou en nie nuwe mense te wil verwelkomnie.
 • Om verdeeld te wees en twee groepe te hê: die ou lidmate en die nuwes.
 • Om onsself op die skouer te klop oor die groei en finansiële seën wat ons op die oomblik beleef.
 • Om versadig te wees met die groei, sodat ons nie verder uitreik om nóg mense vir die Here te wennie.
 • Om so op die groei te fokus, dat ons vergeet van die lidmate wat siek is en swaarkry.
 • Om op die groei te fokus en nie op Jesusnie.
 • Om saam met die stroom te gaan en sonde in die kerk te verwelkom. Ek dink bv. hier aan gemeentes wat gay huwelike goedkeur.
 • Om die owerhede te vrees, sodat ons preke oor homoseksualiteit, pakslae, ens. vermy.
 • Om sonde onder die mat in te vee, omdat ons nie mense wil verloornie.
 • Om soliede Bybelse lering af te skeep, omdat ons nuwe mense uit verskillende teologiese agtergronde het en nie onnodig wil aanstoot geenie.

Bid teen hierdie en ander versoekings. Bid vir jou persoonlike versoekings, maar moenie vergeet om te bid dat die Here die gemeente beskerm nie. Dink ook asb. aan die vervolgde kerk se unieke versoeking om op te gee en die Here te verloën.

 

 1. Verstaan versoeking

In 2005 het ek ‘n tyd van intense versoeking beleef. Ek was versoek om te steel, moord te pleeg, egbreuk te pleeg en mense te slaan. ‘n Paar maande gelede het die duiwel my versoek om God se bestaan en die waarheid van die Bybel te betwyfel.

Hierdie ervarings het my gehelp om die waarheid van Heb. 2:18 te verstaan, naamlik dat versoeking ‘n tipe lyding is. Ek het ook nog iets besef, maar wens dat ek dit beter kan onthou. Wat is dit? Versoeking (v.13) is nie sonde nie (v.12). Jesus is versoek, maar het nie gesondig nie (4:1-11, Heb. 4:15). Moet dan nie vir die duiwel luister as hy jou versoek en jou direk daarna wil laat skuldig voel omdat jy versoek is nie. As jy die versoeking weerstaan, is dit nie sonde nie.

Moet ook nie v.13 misverstaan en ‘n verkeerde afleiding maak dat God ons soms versoek nie. Hy doen nie (Jak. 1:13). Jesus bedoel eerder dat God ons soms in ‘n situasie in lei waar die duiwel ons versoek (4:1). Met dít in gedagte moet jy bid dat God jou teen die duiwel sal beskerm en jou nie in ‘n situasie sal lei waar Satan die oorhand oor jou kry nie. Indien die Here jou in so ‘n situasie in lei, is dit om jou geloof te suiwer, jou soos Jesus te maak, jou voor te berei vir groter diens, of vir ‘n ander goeie doel (Job, 1-2, Luk. 22:31-32, Rom. 8:28, 2Kor. 12:7).

 

 1. Neem aksie

Om teen versoeking te bid maar dit nie te vermy nie, is soos om te bid dat jou kinders gesond sal bly en hulle dan in die winter sonder warm klere, of skoene skool toe te stuur. Wat help dit jy bid teen die versoeking om te skinder, te vloek, of te kla, as jy nie die slegte vriende vermy wat hierdie dinge doen nie? Wat help dit jy bid teen die versoeking om pornografie te kyk, as jy laat in die aand alleen voor die TV sit? Wat help dit jy bid teen die versoeking om te veel te drink, as jy ‘n hele yskas vol drank het? Wat help dit jy bid teen die versoeking om bitter te wees, as jy oor ander mense se sondes dagdroom? Wat help dit jy bid teen die versoeking om hoogmoedig te wees, as jy jouself op Facebook adverteer?

Bid daarom teen die versoeking (v.13), maar doen ook jou bes om dit te vermy (Rom. 13:14). Neem positiewe aksie om die regte dinge na te jaag (Fil. 3:8, 1Tim. 6:11, 2Tim. 2:22). Soek Jesus. Glo in Hom. Aanbid Hom. Wees lief vir Hom. Jaag Hom na. Praat met Hom. Lees sy Woord. Oordink dit. Gehoorsaam dit. Laat Jesus en die Bybel vir jou ‘n obsessie wees, soos wat sport, geld, ‘n mooi liggaam, of plesier vir die wêreld is.

 

 1. Ken jou vyand

‘n Goeie sportman ken sy opponent se sterk- en swakpunte. Dit is hoe ons ons vyand moet ken. Jy moet weet wie hy is, asook hoe hy werk. Hierdie inligting kry jy nie deur die vyand se autobiografie te lees nie. Moet bv. nie dat die duiwel deur okkultiese boeke vir jou sê hoe hy werk nie, maar lees die Bybel om uit te vind hoe hy jou versoek.

Om jou vyand te ken, moet jy in die eerste plek besef dat hy nie by die Here kan kers vashou nie. Jesus en die duiwel is nie gelykes nie. Jesus is nie die goeie God, terwyl die duiwel ‘n slegte god is nie. Die duiwel sidder voor die Here (Jak. 2:19). Hy is ‘n oorwonne vyand. Daarom kan ons tot die Here bid en op Hom vertrou om die duiwel se versoeking in ons lewens te oorwin. Vra Hom om jou van die duiwel se vangnet te bewaar (v.13, Joh. 17:15, 2Tess. 3:3, 2Tim. 4:18).

Om die vyand verder te ken, moet jy weet dat die duiwel nie jou enigste vyand is nie. Die magte van die duisternis (demone), sondige begeertes of die vlees, en die wêreld is deel van die bose uit wie se kloue die Here jou moet verlos (v.13). Volgens die Skrif werk hierdie onheilige drie-eenheid saam om God se kinders te versoek (4:1-11, 18:7, 1Tess. 3:5, Jak. 1:14-15). Hoe versoek hulle ons?

Van die tuin van Eden af is die duiwel die meesterbrein agter ons versoekings (Gen. 3). Hy ken ons swak punte en weet hoe om ons te vang. Sy taktiek is voorspelbaar (2Kor. 2:11). Hy keer God se skeppingsorde op sy kop (Gen. 3:1, 6). Hy trek God se Woord in twyfel (Gen 3:1), ontken dit (Gen. 3:4) en herinterpreteer dit (Gen. 3:5). Hy laat jou glo dat die Here nie jou voordeel soek nie, maar dat hý jou belange op die hart dra (Gen. 3:1, 4-5). Hy sê dat daar geen gevolge vir jou sonde sal wees nie (Gen. 3:4). Hy sê dat jy nie gesag nodig het nie, maar dat jy onafhanklik en soewerein kan wees oor jou eie lewe (Gen. 3:5). Hy probeer jou bang maak vir die dood (Heb. 2:14-15). Hy probeer keer dat jy die evangelie hoor, dit verstaan en dit glo (13:19, 2Kor. 4:4). Om sy doelwitte te bereik, gebruik hy leuens en vals lering (Joh. 8:44, Ef. 4:14, 1Tim. 4:1-3).

En tog is ons nie onskuldig nie, omdat ons verkeerde begeertes het en na die duiwel se aas gryp (Luk. 22:3, 5, 1Kor. 7:5, 1Tim. 6:9). Die hele wêreld doen dit. Hulle loop soos zombies agter die duiwel aan en raak in sy skoot aan die slaap (Ef. 2:1-3, 1Joh. 5:19). As jy nie saam met hulle inval nie, sal die duiwel hulle aanhits om jou te vervolg, sleg te sê, aan te val, of dood te maak (2Tess. 3:2-3, 1Pet. 5:8-9, Op. 2:9-10).

Verstaan jy die verreikende gevolge van die duiwel se invloed? Kan jy sien hoekom dit nodig is om elke dag te bid dat die Here jou teen die bose moet bewaar (v.13)?

 

 1. Prys die Here

Gedurende my bediening in Nelspruit, het ‘n tannie vir my ‘n boek geleen om te bewys dat die Nuwe Vertaling vals is. ‘Die vertalers het baie verse weggelaat,’ het die outeur van die boek gesê. Die waarheid is egter dat argeoloë ná die samestelling van die Ou Vertaling ouer manuskripte ontdek het. Verse soos Matt. 6:13b was nie in die ouer manuskripte nie. Tog verander dit niks aan die waarheid van die Bybel nie, aangesien die inhoud van tekste soos v.13b op ander plekke in die Bybel voorkom.

Wat is Jesus se les in v.13b? Eindig jou gebede met lofprysing en aanbidding. Dit help jou om weer te fokus op wie die Here is, sodat jy met geloof van jou knieë af kan opstaan en kan glo dat Hy jou gebede sal beantwoord. Sy Koningskap, almag en heerlikheid help ons bv. om te glo dat Hy sy kinders teen die bose kan beskerm (v.13).

Met die Here aan jou kant sal jy soos Generaal Christiaan de Wet wees, sodat die bose jou nie finaal kan vastrek nie. Selfs in die tye wat dit vir jou voel of die bose die laaste lag het, sal jy met die Here se krag opstaan en hom met die swaard van die Gees deurboor. Dit sal wees soos 2007 se Super Rugby finaal op King’s Park in Durban. Dit het gelyk of die Haaie gaan wen. Daar was letterlik ‘n paar sekondes tussen hulle en die trofee. Maar toe kry Bryan Habana die bal in die hande. Hy het naby die pale gaan druk. Dit wat vir die Haaie gelyk het soos ‘n sekere oorwinning oor die Bulle, het in ‘n tranedal verander.

So sal dit ook op die einde vir die bose wees, omdat Jesus hom reeds aan die kruis oorwin het. Deur Jesus kan jý hom ook in die stof vertrap en jou voet op sy nek lê (Rom. 16:20).