Coram Deo Cover Image

Coming soon...

20 December 2015

’n Begeerte na God

Hunger for God

In 1986 het John Piper sy baanbreker boek, Desiring God geskryf.  Persoonlik het die boek baie vir my beteken.  Een Amerikaanse teoloog, outeur, en prediker sê:  ‘I’ve often said to people, “If I were on a desert island and could have only three books, in addition to the Bible, I’d choose Desiring God and The Pleasures of God by John Piper.”’[1]  Piper se tema – ‘n begeerte na God – is iets wat duidelik in Eksodus 33 geïllustreer word.

 

Sy teenwoordigheid (v.1-6)

David Brainerd was ‘n jong vriend van Jonathan Edwards. Hy is dood toe hy 29 is.  Brainerd het God se teenwoordigheid begeer soos min.  Edwards skryf oor hom:  ‘He complains of enjoying but little of God; yet he says, that little was better to him than all the world besides.’[2]  Nog ‘n paar sinne uit sy joernaal wys Brainerd se begeerte vir God se teenwoordigheid:

 

  • ‘One hour of sweet retirement where God is, is better than the whole world.’[3]
  • ‘Spent about two hours this morning in reading and prayer by turns; and was in a watchful, tender frame, afraid of every thing that might cool my affections, and draw away my heart from God.’[4]
  • ‘Was somewhat melancholy [depressed]; had not much freedom and comfort in prayer: my soul is disconsolate when God is withdrawn.’[5]
  • ‘My desires were drawn out after God in prayer; and my soul was watchful, afraid of losing so sweet a guest as I then entertained.’[6]

 

Die volk het hierdie soete teenwoordigheid verloor toe hulle in hfst.32 die goue kalf aanbid het. God was bedroef dat die volk Hom verwerp het en sy verbond gebreek het.  God het dus gepraat van Moses se volk wat hy na Kanaän toe moes lei (v.1).  Ten spyte van die volk se ontrouheid, het God sy verbond gehou met Abraham, Isak, Jakob, en hulle nageslag (v.1).

 

God sou sy engel in die wolkkolom vooruit stuur om Israel se vyande te verdryf (v.2, 14:19). Die volk moes optrek na die land van melk en heuning (v.3).  God het vir hulle oorvloed en voorspoed gegee.  Maar omdat hulle gevra het dat ander gode hulle moes lei (32:1), sou God nie deur middel van die tabernakel met hulle wees nie (v.3, 25:8).  Dit was tot hulle voordeel, want as God in hulle midde moes wees, sou Hy hierdie hardnekkige rebelle uitwis (v.3, 32:9, Handelinge 7:51).  Toe Moses hierdie nuus aan die volk oordra, het hulle getreur en die juwele verwyder wat hulle vroeër tot afgodery versoek het (v.4-6, 32:2-4, vgl. Genesis 35:2, 4).

 

Wat leer ons uit hierdie eerste ses verse? Soek God se teenwoordigheid.  Hoe?

 

[1] Word gered, want anders is God se teenwoordigheid ‘n nagmêrrie (Amos 9:2-3, Openbaring 6:15-17).

 

[2] Bekeer jou van jou sonde, want God se soete teenwoordigheid is nie op jou dwaalweg nie (v.3). Ons sonde bedroef die Heilige Gees (Efesiërs 4:32).  Toe Simson gesondig het, het die Here hom verlaat (Rigters 16:20).  Dawid het gevra dat God hom nie moet verlaat nie, maar weer die vreugde van verlossing aan hom moes gee (Psalm 51:13-14).

 

[3] Word gevul met die Heilige Gees; Hy bemiddel Christus se teenwoordigheid aan ons (Johannes 14:16, 23, 2 Korintiërs 13:13, Efesiërs 3:16-17).

 

[4] Bid. Die Here is naby almal wat Hom aanroep in waarheid (Deuteronomium 4:7, Psalm 145:18).

 

Verstaan jy nie waarvan ek praat nie? Bid aanhoudend totdat jy dit smaak (Psalm 105:4).  Het jy eens God se teenwoordigheid ervaar, maar dit intussen verloor?  Probeer agterkom hoekom jy dit verloor het, sodat jy dit dáár kan regstel.  Treur daarvoor.  Moenie ontmoedig rondsit nie, maar doen wat reg is en wag geduldig dat die Here na jou toe sal kom (Openbaring 2:4-5, Jesaja 8:17).  Glo God se beloftes, al voel jy nie altyd sy teenwoordigheid nie.  Hy is Immanuel, God met ons (Matteus 1:23).  Waar gelowiges in sy Naam vergader, is Hy met hulle (Matteus 18:20).  Hy is elke dag met ons totdat die wêreld eindig (Matteus 28:20).  Hy sal ons nooit alleen los of verlaat nie (Hebreërs 13:5).

 

Hoekom moet jy Hom en sy teenwoordigheid soek? Soos verliefdes mekaar se geselskap soek (Hooglied 7:10), begeer God om by sy kinders te wees.  God sê oor sy volk:  “my heart yearns for him; I will surely have mercy on him, declares the LORD.” (Jeremia 31:20, ESV).  “my hart is omgekeer in My, tegelykertyd is my medelyde opgewek.” (Hosea 11:8).

 

Sy Woord (v.7-11)

‘n Vrou het eenkeer vir my gesê: ‘As ons verhouding met God net in die Bybel bestaan, stel ek nie belang om ‘n Christen te wees nie.’  Sy wou iets ‘meer’ hê:  in tale praat, hoor hoe God met ‘n sagte stem praat, Jesus wat aan mense moet verskyn, ens.

 

Die probleem is nie dat sy ‘n diep ervaring wou hê nie, maar dat sy nie geglo het ‘n mens kan dit in die Skrif kry nie. Nog voordat die Emmaus-gangers besef het dis Jesus, het hulle harte gebrand toe Hy die Skrif vir hulle oopgemaak het (Lukas 24:32).  Iemand wat wonderlike gemeenskap gehad het in die Skrif, kan nie vir lank van die Woord af wegbly nie.  Dit is die boodskap van v.7-11.

 

Nadat die volk by Horeb weg is, het Moses die tent van samekoms buite die kamp opgeslaan (v.7). Dit het gewys dat die volk vir God verwerp het (Hebreërs 13:12), en dat Hy nie meer in hulle midde was nie (v.3).  Elkeen wat regtig ‘n begeerte na God gehad het, het homself bemoei om na die tent toe uit te gaan (v.7).

 

Wanneer Moses na die tent toe uitgegaan het, het die volk by hulle tentdeure opgestaan (v.8). As Moses ingegaan het, het die wolk tot by die tent se deur gesak, en het God met hom gepraat (v.9).  Die volk het die Here van ‘n afstand af by hulle tente se deure aanbid (v.10).

 

God het van aangesig tot aangesig met Moses gepraat (v.11, Deuteronomium 34:10, 1 Korintiërs 13:12). Dit beteken nie dat Moses vir God gesien het nie (v.20, 23).  Dit beteken eerder dat God direk en met ‘n hoorbare stem gepraat het, en nie deur ‘n droom, ‘n visioen, of ‘n engel nie (Numeri 12:6-8).  Soos wat ‘n mens met jou vriend praat, het God sy hart met Moses gedeel (v.11, vgl. Johannes 15:15).  Wanneer Moses na die kamp toe teruggekeer het, het Josua die tent bewaak sodat die volk nie naby kon kom nie (v.11).

 

Smag na God in sy Woord. Begeer dit soos soet heuning, kosbare goud, en vars lug (Psalm 19:11, 119:20, 131).  Smag daarna soos ‘n pasgebore baba na melk smag (1 Petrus 2:2).  Hoe doen jy dit?

 

[1] Dissiplineer jouself om die Skrif lees, want anders smag jy tevergeefs en sal jy altyd middelmatig bly.

 

[2] Lees en hou elke dag gemeenskap met God. Begin om happie-grootte tekste te lees en te oordink.  Lees dan meer en meer.  Namate jy dit doen, sal jy ‘n aptyt daarvoor ontwikkel, en na nog smag.

 

[3] Bid voor, terwyl, en nadat jy lees (Psalm 119:18). Bid deur die verse.

 

[4] Moenie net lees om klaar te kry nie, maar lees om ware gemeenskap met God te hê.

 

[5] Lees minder, sodat jy meer kan oordink (Psalm 119:97). Kies vir jou ‘n vers wat jy deur die dag kan oordink (Psalm 1:2).  Wees versigtig vir die moderne lering wat maak of die Skrif ‘n trampolien is, sodat jy bo die teks kan uitstyg na ‘n meer direkte kommunikasie met God.  Die waarheid is dat God self in die Skrif met ons praat.  Ons reageer in gebed en geniet so gemeenskap met Hom.

 

Sy guns (v.12-16)

John MacArthur vertel hoe hy tydens sy studies 2 Samuel 7 voor sy mede-studente moes preek. Hy het nie omgegee wat die ander studente dink nie.  Hy wou net hê dat die dekaan, Dr. Charles Feinberg, tevrede moes wees.  Dit was vir hom baie erg toe Dr. Feinberg gesê het hy moes hom in sy kantoor kom sien.  Feinberg het gesê:  ‘Jy het die hele punt van die teks gemis.’

 

Net so moet ons nie omgee oor wat mense dink nie. God se guns moet al wees wat vir ons saakmaak.  Dit is wat Moses gesoek het.

 

Moses het geweet hy moet die volk na die Beloofde Land toe lei; hy het geweet dat God sy engel voor die volk sou uitstuur (v.2). Hy het egter nie geweet wie die Here saam met hom sou stuur nie (v.12).  Sou God sê:  ‘Ek ken jou by die naam as myne; jy het guns in my oë gevind,’ as Hy nie self by Moses sou wees om hom te lei nie (v.12)?

 

As Moses dan guns in God se oë gevind het, wou hy Hom en sy weë ken, sy werke verstaan, en meer guns in sy oë vind om Hom nog beter te ken en guns te vind (v.13). Soos Paulus wou hy bo alles God ken en Hom behaag (Filippense 3:8, 2 Korintiërs 5:9, 15).  Hy het ook gevra dat God die volk as sy eie, en nie as Moses s’n nie, moes onthou (v.13, Deuteronomium 9:29).  God sou met Moses gaan sodat hy vir die volk rus kon gee van hulle vyande (v.14, Josua 21:44).

 

Moses wou nie trek as God nie met hom was nie (v.15). Hy sou liewer in die woestyn bly met God, as in die Beloofde Land sonder Hom.  God se teenwoordigheid was vir hom beter as ‘n rustige en ryk land.  Sy guns was vir hom beter as die lewe (Psalm 63:4).  Sonder God was Israel nie uniek en heilig nie, maar dieselfde as die ander volke (v.16, Numeri 14:14).

 

Soek God se guns soos wat jy ‘n vriend s’n soek, en nie daarvan hou as hy kwaad is vir jou nie. Jy kan nie sy guns hê as jy in sonde lewe nie (Romeine 8:8).  Om sy guns te hê moet jy in sy Seun glo in wie Hy ‘n welbehae het (Matteus 3:17, Hebreërs 11:6).  As jy sy guns wil hê moet jy opreg leef (Genesis 6:8-9), nederig wees (Spreuke 3:34), en God se wil doen soos die Skrif dit weergee (Spreuke 3:4, Kolossense 1:9-10, 1 Tessalonisense 4:1).  As jy sy guns wil hê moet jy Hom daarvoor smeek soos Jakob (Hosea 12:4, Psalm 119:58).

 

Pasop egter dat jy nie so sy guns soek, dat jy van die Gewer vergeet nie (Jakobus 4:3). Sê saam met David Brainerd:  ‘Blessed be God, that He enables me to love Him for Himself.’[7]  Laat God se guns jou aanspoor om Hom, en nie sy gawes nie, meer lief te hê.

 

Sy heerlikheid (v.17-23)

Tydens ons vakansie het ons deur Du Toit’s Kloof en Meiringspoort gery. Die gesig is asemrowend.  Ons het foto’s geneem, maar dit is nie dieselfde as om daar te wees nie.

 

Die wonderlikste dinge wat jy met jou sintuie in die skepping kan ervaar is maar “foto’s” van God se heerlikheid. Hoe moet dit wees om sy heerlikheid self te sien?  Moses self het maar ‘n fraksie, ‘n afskynsel daarvan gesien.

 

God het bevestig dat Moses syne is en guns in sy oë gevind het; dat Hy by hom sou wees (v.17, vgl. 2 Timoteus 2:19). Moses het God se wonders gesien in Egipte, by die Rooisee, in die voorsiening van die manna, die kwartels, en water uit die rots, in die wolk- en vuurkolom, in die dreuning van Berg Sinaï, in die direkte stem wat hy gehoor het.  Nou het Moses egter vir die grote gevra:  hy wou God se heerlikheid sien (v.18).

 

God het sy heerlikheid geopenbaar deur sy goedheid aan hom bekend te maak, en deur sy Naam aan hom te verkondig (v.19, 34:5-8). God kies soewerein vir wie Hy dit wil wys (v.19).  As God besluit het om die volk vir hulle rebellie uit te wis, en nie sy heerlikheid vir hulle te wys nie, sou Hy nie verkeerd gedoen het nie (v.19).  Hoewel Moses God se heerlikheid gesien het, kon hy nie alles sien nie – hy sou sterf (v.20, vgl. Johannes 1:18, 1 Timoteus 6:16, 1 Johannes 4:12).

 

God het vir Moses in die skeur van die rots gesit en Hom met sy hand bedek, terwyl sy heerlikheid verbygegaan het (v.21-22, Psalm 91:1, 4). Moses het nie God se volle heerlikheid (sy gesig) gesien nie, maar net sy rugkant of afskynsel (v.23).  Moses het later sy gesig gesien toe hy in Matteus 17:2-3 op die berg van verheerliking was.

 

Begeer soos Moses om die ‘ultimate’ te sien. Jesus is die lig van God se heerlikheid (Hebreërs 1:3).  In die hemel sal jy sy gesig sien (1 Johannes 3:2, Openbaring 22:4).  Hoewel jy Hom nie in hierdie lewe met jou oë sien nie, wys God steeds sy heerlikheid vir ons.  John Owen sê:  ‘...when Christ left the earth, He sent his Spirit (John 16:7), by whom the disciples had a clearer view of the glory of Christ than they could have had by beholding Him in the flesh.’[8]  Hoe kan jy sy heerlikheid op aarde sien?

 

  • Bid dat Hy jou oë sal oop maak om dit te sien (v.18, Psalm 119:18).
  • Bely jou sonde, want dit is sonde wat keer dat ons sy heerlikheid sien (Romeine 3:23).
  • Glo die evangelie, want daarin sien ons die heerlikheid van God in die aangesig van Christus (2 Korintiërs 4:6).
  • Sien sy heerlikheid in die openbaring van Homself in die Woord (v.19, 2 Korintiërs 3:18).

 

Moet egter nie dink Hy is verplig om sy heerlikheid vir jou te wys omdat jy die Bybel lees, bid, en jou sonde bely nie. God is vry om te kies vir wie Hy dit wil wys, en of Hy dit wil wys (v.19, Johannes 3:8, Romeine 9:15, 23).

 

Dalk het jy geen begeerte om dit te sien nie. Jy sal eerder Tafelberg wil sien of trou.  As jy só dink, is jy soos ‘n kind wat ‘n hand vol sente kies, want dit lyk meer as ‘n R200-noot.  Jy is soos ‘n man wat daarvan hou om ‘n liefdesgedig te lees, sonder om te weet wat liefde is.  So beskryf C.S. Lewis dit:

 

‘We are half-hearted creatures, fooling about with drink and sex and ambition when infinite joy is offered us, like an ignorant child who wants to go on making mud pies in a slum because he cannot imagine what is meant by the offer of a holiday at the sea.’[9]

 

God het jou nie uiteindelik vir klein plesiere soos geld, kleinkinders, lekker kos, of kuier geskep nie. Hy het jou geskep vir die hoogste plesier:  om sy heerlikheid te sien (Jesaja 43:7, Johannes 17:24).

 

Eddie is op ‘n toer in Botswana. Tydens die toer breek sy Land Rover 350 km van die naaste dorp af.  Hy wag vir vier dae.  Teen die einde van die vierde dag is sy water op.  Eers op die sesde dag kom daar ‘n ander kar verby.  Eddie se mond is kurkdroog, sy lippe het begin bars, en sy keel brand soos vuur.  Sal dit help as hy lip-ice opsit, ‘n hamburger eet, ‘n boek lees, of iets anders doen?  Nee.  Net water kan sy dors les.  So kan net God jou sielsdors les (Johannes 4:14).  Soek Hom soos wat ‘n bok in die woestyn na koel water soek (Psalm 42:2).

[1] Sam Storms in sy aanbeveling van The Pleasures of God.

[2] Jonathan Edwards, Works: vol.2, p.336

[3] Ibid, p.345, 5 Apr.

[4] Ibid, p.348, 6 Jul.

[5] Ibid, p.350, 27 Sept.

[6] Ibid, p.356, 15 Feb.

[7] Ibid, p.343, 7 Feb.

[8] John Owen, The Glory of Christ, p.103

[9] John Piper, Desiring God, p.20

Kategorieë