Coram Deo Cover Image

Coming soon...

29 July 2022

Maak gereed vir die wederkoms

[column width="1/1" last="true" title="" title_type="single" animation="none" implicit="true"]

Lukas 12:35-48

Honde is lojale diere. As jy by die huis kom, is jou hond daar om jou te verwelkom. Jesus verwag van sy volgelinge om so te wees: gereed om Hom te ontmoet.

 

1. Jesus kom onverwags (v.35-40)

In die Bybelse tyd het ’n vrou se rok tot op haar enkels gehang. ’n Man se kleed het net onder sy knieë gehang. As hy wou werk of hardloop, het hy sy kleed tot bo sy knieë getrek en in sy gordel gesteek. Geestelik moet ons so wees en die gordel van ons verstand vasmaak (v.35, 1Pet. 1:13). Kry gereed vir aksie en vir die Meester se koms.

‘Wat van onvervulde profesieë soos die koms van die Antichris, die groot verdrukking en die bekering van die Jode moet nog plaasvind?’ Moontlik het jy die orde verkeerd. Wees gereed vir die wederkoms.

‘Maar ons wag al vir meer as 2000 jaar.’ So het die spotters in Petrus se tyd gesê: “Wat het geword van die belofte van sy koms? Sedert die vaders ontslaap het, bly alles steeds soos dit van die begin van die skepping af was.” (2Pet. 3:4). Petrus se antwoord was: “Laat hierdie een saak egter nie by julle verbygaan nie, geliefdes: By die Here is een dag soos duisend jaar, en duisend jaar soos een dag.” (2Pet. 3:8). Wees gereed vir die wederkoms.

‘Beteken dit ek moet langtermyn take afstel of gewone take los en my met geestelike take ophou?’ Verander eerder jou gewone take in heilige take en doen dit om die Here te verheerlik (1Kor. 10:31, Kol. 3:23). Wees soos Francis van Assissi (1181-1226). Volgens oorlewering was hy op ’n dag besig om sy tuin nat te lei. Toe iemand hom vra wat hy sou doen as hy geweet het Jesus kom voor sononder, toe sê hy: ‘Ek sal aanhou om my tuin nat te lei.’ Iemand wat sê: ‘Ek sal iets anders moet doen,’ is met die verkeerde dinge besig. Wees gereed vir Jesus se koms. Laat jou lig deur ’n heilige lewe skyn en moenie aan die duistenis gewoond raak nie (v.35, Matt. 5:14-16, 25:1-13, Rom. 13:11-13, Ef. 5:8-14). Lewe in die lig deurdat jy die lig van God se Woord dophou (1Tess. 5:4-8, 2Pet. 1:19). Wat sal gebeur as jy dit nie doen nie? “En nou, kinders, bly in Hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer Hy verskyn, en nie met sy wederkoms deur Hom in die skande gestel word nie.” (1Joh. 2:28).

“En wees soos mense wat vir hulle eienaar wag om van die bruilofsfees terug te kom, sodat hulle, wanneer hy tuiskom en klop, dadelik vir hom kan oopmaak.” (v.36). Moenie tot by die wederkoms wag nie, maar oefen nou al om die deur oop te maak as die Here klop. Moenie soos die bruid in Hooglied wees nie. Toe haar bruidegom klop, toe sê sy: ‘Ek het gebad en my voete is skoon.’ Toe sy later besluit om die deur oop te maak, toe is haar bruidegom weg (Hoogl. 5:2-6). Maak dadelik die deur oop as die Here klop: “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe, en saam met hom eet, en hy saam met My.” (Op. 3:20). Deur dit te doen, berei jy jou voor vir die dag as die Here deur die dood of die wederkoms aanklop (v.36).

“Gelukkig is daardie slawe vir wie die eienaar wakker aantref wanneer hy terugkom. Amen, Ek sê vir julle: Hy sal sy gordel vasmaak, hulle vir ete laat aanleun en hulle kom bedien.” (v.37). Wat ’n groot gedagte: die Meester sal sy slawe bedien! Hy doen dit om ons te herinner dat ons Hom nodig het en nie andersom nie: “Net so het die Seun van die Mens nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe as losprys vir baie te gee.” (Matt. 20:28). “Hy word ook nie deur menslike hande bedien, asof Hy aan iets behoefte het nie—dit is Hy wat aan almal lewe en asem, ja alles, gee.” (Hand. 17:25). Jesus is nie bevoorreg dat jy Hom dien nie. Jy is die bevoorregte: “Gelukkig is die mens vir wie U uitkies en laat nader kom—hy mag woon in u voorhowe. Ons wil graag versadig word met die goeie van u huis, die heiligheid van u tempel.” (Ps. 65:5).

Wees gereed om jou God van aangesig tot aangesig te ontmoet. Wees gereed as Hy jou deur die dood of by sy wederkoms roep. Jy weet nie of Hy voor of na middernag kom nie (v.38, Mark. 13:35). Wees gereed; dan sal Hy jou seën (v.37-38). Baie mense is onvoorbereid, asof hulle altyd hier sal wees. Party mense soek die Here in ’n krisis, maar is nie aan Hom uitverkoop nie (9:23). Jesus sal hulle nie seën as Hy weer kom nie, maar hulle vervloek: “Dan sal Hy vir dié aan sy linkerhand sê, ‘Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur, wat gereedgemaak is vir die Duiwel en sy engele.” (Matt. 25:41).

Wees gereed vir die Here se koms. Wees soos ’n huiseienaar wat nie weet wanneer die dief kom nie: sluit die deure, stel die alarm en slaap met ’n geweer onder jou kussing (v.39). In hierdie illustrasie is Jesus soos die dief: Hy kom onverwags (v.39, 1Tess. 5:2, 4, 2Pet. 3:10). Vir almal in die hemel en op aarde sal Jesus se wederkoms ’n verrassing wees. Selfs die engele en gelowiges in die hemel sal verras wees wanneer hulle die Here hoor sê: ‘Kom ons gaan; die tyd het aangebreek!’ (Mark. 13:32, Hand. 1:7).1

Jesus kom as jy dit die minste verwag (v.40). Moenie datums probeer uitwerk of vasstel nie. Ek onthou toe iemand my in 2010 ’n DVD geleen het wat sê dat Jesus in 2013 kom. Die kultusse is voor in die koor wanneer dit by vals profesieë kom. Nog nooit kon iemand die datum van Jesus se wederkoms uitwerk nie en hulle sal ook nie. Jesus het nie gesê jy moet voor ’n sekere datum gereed wees nie. Jy moet altyd gereed wees, omdat jy nie weet wanneer Hy kom nie (v.40, Matt. 24:41, 44, 25:13).

Moenie na tekens soek en sê die einde is naby nie: die oorlog tussen Rusland en die Oekraïne, die infiltrasie van LGBT in die kerk, die aardbewing in Afghanistan, die vloede in KwaZulu-Natal. Hierdie is nie tekens van die einde nie: “Want baie mense sal in my Naam na vore tree en sê, ‘Ek is die Christus!’ en hulle sal baie mense mislei. Julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pasop, moenie verskrik raak nie. Want hierdie dinge moet gebeur, maar dit is nog nie die einde nie. Een nasie sal immers teen ’n ander nasie optrek en een koninkryk teen ’n ander koninkryk, en daar sal hongersnood wees en aardbewings op een plek ná die ander. Al hierdie dinge is die begin van die geboortepyne.” (Matt. 24:5-8, eie beklemtoning).

Volgens Matt. 24:37-42 gaan dinge normaal wees voordat Jesus weer kom. Een persoon sal in die lande werk. ’n Ander een sal by ’n troue of ’n partytjie wees. Iemand anders sal aan ’n etenstafel sit wanneer Jesus skielik op die wolke verskyn: “Want net soos in die dae van Noag, so sal die koms van die Seun van die Mens wees. Soos hulle immers in daardie dae voor die vloed besig was om te eet en te drink, om in die huwelik te tree en in die huwelik uit te gee, tot op die dag dat Noag die ark binnegegaan het, en hulle niks vermoed het totdat die vloed gekom en almal meegesleur het nie, só sal ook die koms van die Seun van die Mens wees. Dan sal daar twee op die land wees—een sal saamgeneem en die ander agtergelaat word. Twee sal by die meule maal—een sal saamgeneem en die ander agtergelaat word. Bly daarom waaksaam, omdat julle nie weet op watter dag julle Here kom nie.”2

Jy sal nog met jou daaglikse take besig wees of in die bed lê wanneer Jesus skielik op die wolke van die hemel verskyn. Jy sal nie ’n spook of ’n gees sien nie, maar die verheerlikte God-mens (v.40, Hand. 1:9-11, 17:31). Is jy gereed?

 

2. Jesus kom ons beloon (v.41-44)

‘With great power comes great responsibility.’ Dit het Spiderman se oom vir hom gesê (of was dit Voltaire?). Basies was dit ook Petrus se vraag aan Jesus en Jesus se antwoord aan hom. “Toe vra Petrus: ‘Here, vertel U hierdie gelykenis vir ons, of vir almal?’” (v.41). Dit asof hy wou sê: ‘Is ons net slawe soos die res?’ Uit Jesus se antwoord lei ons af dat die apostels soos die res van ons slawe is. Maar hulle is ook bestuurders (v.42). Dit maak hulle nie beter as ander nie, maar beteken dat hulle meer aanspreeklik is. ‘With great power comes great responsibility.’

Die apostels moes Christus se Woord en sy gemeente reg bestuur (Joh. 21:15-17). Ouderlinge moet dieselfde doen. Ons moet die Woord reg sny en Christus se kerk deur die Woord bestuur (v.42, Hand. 20:28, 1Tim. 5:17, 6:14, 20, 2Tim. 1:13-14, 2:15, 1Pet. 5:2-3). Ons moet die gemeente op die regte tyd voed: tydig en ontydig (v.42, Jer. 3:15, 1Tim. 4:13, 2Tim. 4:2-4). Doen dit getrou en met wysheid (v.42, 1Kor. 4:2). Wysheid is die regte toepassing van kennis. ’n Leier moet weet hoe om elke skaap uit die Woord te help. Jesus het op een manier met Nikodemus gewerk (Johannes 3) en op ’n ander manier met die Samaritaanse vrou (Johannes 4). Om die skape reg te leer, moet ons God se Woord leer, dit in ons harte bêre en biddend lewe (Ps. 1:2, 1Tess. 5:17). Soos Jesus moet elke geestelike leier ’n gesonde stiltetyd hê: “Dit is my Heer, die Here, wat aan My ’n vaardige tong gegee het, sodat Ek kan weet hoe om vermoeides met ’n boodskap op te beur. Elke oggend maak Hy My wakker; Hy wek my oor om soos ’n leerling te luister.” (Jes. 50:4, vgl. Mark. 1:35). Eers as ons by die Here gehoor het, kan ons die gemeente leer.

Wat moet ons hulle leer? Die Woord. Ouderlinge is net bestuurders hiervan. Ons taak is nie om ons eie gedagtes te deel nie. Deur eksegese moet ons uit die teks haal wat daar staan. Ons mag slegs God se Woord vir die kudde gee. Hiervoor moet ons ’n hoë siening van die Bybel hê. Ons moet glo dat die geheel, sowel as die fyn besonderhede daarvan waar is: “Die wese van u woord is betroubaarheid, en elkeen van u regverdige beslissings is vir ewig.” (Ps. 119:160). Ons moet glo dat die Bybel die geïnspireerde Woord van God is (1Tess. 2:13, 2Tim. 3:16). Ons moet ons aan die studie, toepassing en lering van God se Woord wy (Esra 7:10). Ons moet elke vers vir die gemeente uitlê en toepas (Neh. 8:9). Ons moenie net sekere dele verkondig nie, maar die volle raad van God verkondig (Hand. 20:27). Preek met jou vinger op die teks!

Ouderlinge moet ook die gemeente bestuur. Ons is bestuurders en nie eienaars van die gemeente nie. ’n Een-man bediening is nie Bybels nie. Verwyder die foto van die prediker met sy wit pak en pragtige hare! Leiers moet ook afleer om van ‘my’ gemeente te praat. Dit is nie jou gemeente nie, maar Christus s’n. Hy het dit met sy eie bloed gekoop, sodat Hy alleen die Hoof daarvan is (Hand. 20:28, Ef. 1:22-23). Ouderlinge is net rentmeesters wat die gemeente deur die Woord van Christus en namens Hom moet bestuur (v.42, 1Kor. 4:1). Wanneer ’n leier sterf, gaan Christus se werk aan (Jos. 1:1-2). Hy sal sy gemeente bou (Matt. 16:18). Hy het ons nie nodig nie. Ons staan nie op ’n podium met grade en titels nie. Ons is slawe soos die res (v.43) en daarom moet elke ouderling Jesus se voorbeeld volg en die gemeente bedien (v.37, Joh. 13:13-15). Wie die leier wil wees, moet eerste die slaaf wees (Matt. 20:25-28).

As Jesus kom en vind dat jy mense met die Woord bedien, sal Hy jou seën en beloon en jou saam met Hom oor sy koninkryk laat regeer (v.43-44, 32, 16:10, Matt. 25:21, Rom. 8:17, 1Kor. 3:5-15, 21-23, Op. 2:26-27, 3:21, 5:10).

 

3. Jesus kom om te straf (v.45-48)

Vol preterisme is ’n dwaling wat sê dat die wederkoms en die opstanding van die dooies reeds plaasgevind het. Die bestuurder en slaaf van v.45 het soos ’n vol preteris gelewe, asof sy meester nie gaan terugkeer nie. Hy het die ander slawe geslaan, hulle wyn en kos gevat, dronk geword en losbandig gelewe.

Party geestelike leiers is so: alhoewel hulle bely dat hulle in die wederkoms glo, lewe hulle asof Jesus nie sal terugkeer nie. Hulle misbruik die gesag wat God hulle gegee het om mense op te bou (2Kor. 10:8, 13:10). Hulle breek mense af, manipuleer hulle vir geld en seksuele gunsies (2Pet. 2:2, 14, 19). Hoekom doen hulle dit? Hulle het geen eerbied, ontsag of vrees vir die Meester nie. Hulle dink hulle sal die oordeelsdag vryspring, bloot omdat hulle geestelike leiers is: “...Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer [nie]...?” (Matt. 7:22). Hulle benodig ’n Jesaja-belewenis waar hulle die heilige Christus op sy troon sien en hulle eie verlorenheid besef (Jes. 6:1-8). ’n Diep liefde en vrees vir Christus moet hulle dryf om die boodskap van versoening aan mense te verkondig (2Kor. 5:11, 14, 20). Hulle moet weet dat Jesus weer kom om die lewendes en die dooies te oordeel en dat hulle rekenskap gaan moet gee (2Tim. 4:1). Dan eers sal hulle met ywer en erns die Woord verkondig (2Tim. 4:2).

Indien hulle dit nie doen nie, sal Jesus onverwags kom en hulle straf: “[Dan] sal die eienaar van daardie slaaf op ’n dag kom wat hy nie verwag nie en op ’n uur wat hy nie weet nie. Hy sal hom middeldeur laat kap en hom laat deel in die lot van die ontroues.” (v.46, vgl. Matt. 24:51). Jesus sal hulle slag (19:27) en hulle middeldeur kap soos Samuel met Agag gedoen het (1Sam. 15:33). Toe God ’n plegtige ooreenkoms of verbond met Abraham gemaak het, moes Abraham diere vat en hulle middeldeur kap. God het tussen die stukke deurbeweeg (Genesis 15). Die idee is dat een wat die verbond breek soos die diere verdeel sal word. In Jer. 34:18 het Israel die verbond verbreek. Hiervoor sou die Here hulle middeldeur kap. In Lukas 12 kap Jesus sy vyande middeldeur om te wys dat hulle sy verbond verbreek het.

Hierdie is glad nie die beeld wat die ontroue slawe van ‘liewe Jesus’ gehad het nie, maar saam met die ander ontroues sal Hy hulle in die hel werp (v.46). Hulle glo nie in die hel nie en dink dit is ’n storie. Hulle haat vir die hel is ’n uitdrukking van hulle haat vir die heilige en regverdige Christus. As gevolg van hierdie haat, sal Jesus hulle vir ewig in die hel pynig (Op. 14:10-11). Natuurlik wil hulle nie in die hel wees nie (16:24, 27-28), maar hulle wil nog minder in die hemel wees. As hulle moet kies of hulle by Jesus in die hemel wil wees of sonder Hom in die hel, kies hulle die hel. Dit is hoe baie hulle vir Jesus haat. In die hel sal hulle nog steeds sy heilige Naam vloek en woedend op hulle tande kners (Op. 16:10-11, Matt. 25:30, vgl. Hand. 7:54).

Die grootste straf wag vir geestelike leiers wat God se wil ken, maar nie doen nie: “Daardie slaaf wat weet wat sy eienaar wil hê, en nie gereed is of gedoen het wat sy eienaar van hom verwag nie, sal swaar gestraf word.” (v.47). “Hulle sal ’n swaarder oordeel ontvang.” (20:47). “Wees doeners van die woord, en nie slegs hoorders wat julleself mislei nie... Moenie almal leermeesters wil wees nie, my broers, omdat julle weet dat ons strenger geoordeel sal word... As iemand weet om die goeie te doen en dit nie doen nie, is dit vir hom sonde.” (Jak. 1:22, 3:1, 4:17). “Slange, addergeslag! Hoe sal julle die oordeel van die Gehenna ontvlug?” (Matt. 23:33). “Jy dan, wat iemand anders onderrig, onderrig jy nie jouself nie? Jy wat verkondig dat ’n mens nie mag steel nie, steel jy self? Jy wat sê ’n mens mag nie egbreuk pleeg nie, pleeg jy egbreuk? Jy wat die afgode verafsku, pleeg jy tempelroof?” (Rom. 2:21-22).

Ek weet van ’n baie goeie prediker wat in 2017 oorlede is. Hy het sy eie lewe geneem. By sy dood het dit uitgekom dat hy vir twintig jaar met vier of vyf verskillende vroue in egbreuk gelewe het. Hy sal ’n swaarder oordeel ontvang. Dit geld nie net vir hom en ander geestelike leiers nie, maar vir enigiemand wat die Woord van God ken en nie doen nie. Jy sal strenger geoordeel word as die onkundige persoon wat ongehoorsaam was: “Daardie slaaf wat weet wat sy eienaar wil hê, en nie gereed is of gedoen het wat sy eienaar van hom verwag nie, sal swaar gestraf word. Maar die een wat dit nie weet nie, en dinge gedoen het wat straf verdien, sal net lig gestraf word.” (v.47-48).

Nie een van ons het ’n verskoning nie. Almal van ons het ’n Bybel, kan weekliks na die prediking van God se Woord luister en het die internet vol goeie preke. Wat ons gemeente betref, kan ek sê: my hande is skoon; jou bloed is op jou eie hoof (Eseg. 3:19, Hand. 20:26). Ek het jou gewaarsku om jou te bekeer en in Christus te glo (Mark. 1:15). Ek het gesê dat Jesus vir jou sondes gesterf het, dat Hy begrawe is, dat Hy op die derde dag uit die dood opgestaan het (1Kor. 15:3-4). Indien jy ongehoorsaam was, sal ek op die oordeelsdag teen jou getuig. Dit sal ’n verskriklike dag wees. Jy sal wens jy het die geleentheid gegryp toe jy dit gehad het (Joh. 12:36).

Wat van die mense wat nie die geleentheid gehad het nie; wat nooit die evangelie gehoor het nie? Jesus sal hulle straf, omdat hulle deur die skepping en hulle gewete geweet het God bestaan; tog het hulle gekies om afgode te aanbid en met hulle sonde aan te hou (Rom. 1:19-23, 32, 2:14-15, Hand. 17:27-29). As hulle maar net uitgeroep het dat hulle die Skepper wil ken, dan sou Hy iemand gestuur het om die evangelie met hulle te deel (Handelinge 10). Hulle sal wel ligter gestraf word as dié wat die evangelie ken en ongehoorsaam was, maar hulle sal nog steeds gestraf word (v.47-48).

Moenie kla as die Here jou met min toevertrou nie. Op die oordeelsdag sal jy bly wees dat Hy nie so baie van jou eis nie. Toe ’n jong man by John Wesley oor sy klein bediening kla, toe sê Wesley: ‘Wees bly jy hoef net vir dertig mense verantwoording te doen en nie vir duisende nie.’ Hoe meer die Here aan jou toevertrou, hoe meer sal Hy van jou eis (v.48). “...julle leiers...waak oor julle siele, as diegene wat rekenskap sal moet gee” (Heb. 13:17). John Welch (1568-1622) het dit besef. Hy het nooit deur ’n nag geslaap nie, maar in die donker opgestaan om te bid. Dit het sy vrou ontstel, omdat sy bang was hy word siek en sterf. Toe sy hom daaroor konfronteer, toe sê hy: ‘O woman, I have souls of three thousand to answer for, and I know not how it is  with many of them!’3

Wat doen jy met die talente, gawes, geld, kinders, intellek, evangelie-lig, wysheid, lewenservaring, geleenthede om te dien en te groei, ander dinge wat die Here jou gee (Matt. 25:14-30)? “Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word, en aan wie baie toevertrou is, van hom sal meer gevra word.” (v.48).

Wees ernstig oor die wederkoms. Moenie tot môre wag voordat jy die Here aanroep, ’n gebroke verhouding herstel of ’n geliefde sonde aflê nie (Rom. 10:13, 2Pet. 3:11, 14). Doen dit vandag (2Kor. 6:2) en wees gereed vir Jesus se wederkoms. Maurice Roberts vat dit goed saam:

‘The Second Coming of Jesus will be the rudest shock ever felt by mankind... No atomic or other explosion made by the hand of man will inspire such awe or command such universal silence as this appearing of the Son of man upon the clouds of heaven. It is the terminal knell of God, and it will summon us all either to heaven or to hell.’4


1  Toe Jesus op aarde was, het Hy nie opgehou om God te wees nie (Joh. 20:28). Hy het nie sy Goddelike eienskappe prysgegee nie, want anders sou God nie meer Drie-enig wees of bestaan nie. Jesus het wel vir 33 jaar die onafhanklike gebruik van sy Goddelike eienskappe prysgegee—Hy het niks uit Homself gedoen nie, maar net wat die Vader Hom beveel het (Fil. 2:6, 8, Joh. 4:34, 5:19, 30, 12:49). As mens is Jesus minder as die Vader (Joh. 14:28), maar as God is hulle gelyk (Joh. 1:1, 10:30, Heb. 1:3). As mens het Jesus nie die dag en uur van sy wederkoms geken nie (Mark. 13:32), maar as God weet Hy alles (Joh. 2:24, 16:30, 21:17). Dit is veral waar noudat Jesus verheerlik is (Kol. 2:3, Op. 2:23). Deur die Heilige Gees ken Jesus die Vader volkome (10:22, Joh. 1:18, 1Kor. 2:10-11). Omdat Hy God se gedagtes ken, weet Jesus wanneer Hy weer gaan kom.

2  Daar is mense wat dink dat Jesus hier na ’n geheime wegraping verwys. Volgens hulle impliseer ‘aangeneem’ dat die gelowige gevat word, terwyl die ongelowige agterbly. Ek is nie seker dat dit die beste vertolking van die Grieks is nie [paralambanō]. Tydens die vloed is die ongelowige gevat, terwyl Noag en sy gesin veilig in die ark was. Jeremia het dieselfde gesê toe hy die verwoesting van Jerusalem deur die Babiloniërs voorspel het. Die ESV stel dit as volg: “Therefore I am full of the wrath of the Lord; I am weary of holding it in. ‘Pour it out upon the children in the street,and upon the gatherings of young men, also; both husband and wife shall be taken, the elderly and the very aged.” (Jer. 6:11). So sal dit by die wederkoms wees: God sal die ongelowige vat om geoordeel te word en die gelowige agterlaat om saam met Jesus op die nuwe aarde te heers.

3  E.M. Bounds, Power Through Prayer (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, no date), 38

4  Maurice Roberts, Great God of Wonders (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 2003), 215

[/column]

Kategorieë