Coram Deo Cover Image

Coming soon...

29 August 2021

Koronafobie en die entstof

Romeine 14

Ek bespeur twee soorte vrees tydens die pandemie. Die eerste soort is waar mense vrees dat hulle of hulle geliefdes Covid sal kry en sterf. Die tweede soort is waar mense die entstof as die 666 vrees en dink dat Bill Gates en die Illuminati die wêreld gaan oorneem.

Party sal sê hulle vrees nie, maar as jy gedurig oor Covid en die entstof oplees, baie videos kyk en jou kennis op sosiale media deel, het jy ’n probleem. As Covid en die entstof jou gedagtes en gesprekke beset of as jy agter slot en grendel bly, omdat jy bang is jy kry Covid, het jy ’n probleem.

Dit raak veral ’n probleem as jy warm onder die kraag raak en met mense hieroor baklei. Ek het onlangs gelees van mense wat oor die entstof skei. Oor die afgelope twee weke het ek gesien hoe Christene mekaar hieroor aanvat. Twee jaar gelede het ons nie van Covid geweet of oor die entstof gepraat nie. Nou is iemand miskien nie eers ’n Christen as sy mening van joune verskil nie. Hoe moet ons oor die saak dink; wat sê die Bybel?

 

1. Moet mekaar nie oordeel nie (v.1-4, 10-12)

Mense misbruik Matt. 7:1: “Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie.”1 Baie mense gebruik hierdie vers as ’n dekmantel of verskoning vir sonde. As jy hulle oor hulle sonde aanspreek, haal hulle dié vers aan.

Paulus het dit nie so gebruik nie. Toe hy in Romeine 14 sê dat ons mekaar nie moet oordeel nie, het hy van grys areas verwys. ’n Grys area is enigiets waarvoor daar nie hoofstuk en vers is nie (byvoorbeeld die entstof); iets wat die Bybel nie beveel of verbied nie. Hoe benader ’n mens hierdie sake?

Volgens Paulus moet ons die Christen wat ’n gewetensbeswaar teen entstof het, aanvaar en as ’n broer verwelkom (v.1). Die Griekse woord (proslambanō) beteken jy moet sterk belangstelling wys en na die persoon toe uitreik. Dit is veral nodig, omdat ons met betrekking tot grys areas gemaklik voel by mense wat soos ons dink. Uiteindelik voel ons selfs een met ongelowiges wat dieselfde as ons glo, terwyl ons gelowiges wat ’n ander siening het, afskryf. Gevolglik bepaal Jesus nie meer jou identiteit nie, maar Covid en die entstof doen. Dit is verkeerd. Jesus wil hê dat jy mense met ’n ander siening as jy moet verwelkom. Doen dit omdat jy hulle liefhet en nie om hulle van jou siening te probeer oortuig nie (v.1).

Party mense glo dat die entstof reg is en dat God aan ons die tegnologie gegee het om dit te ontwikkel (v.2, 1Tim. 4:3-5). Ander glo dit is sonde (v.2). Kies self wat jy wil glo. Moet net nie dié mense verag wat teen die entstof is en hulle ignoreer of as waardeloos beskou nie (v.3a, Gk. exoutheneō). Moenie sê dat hulle wetties, kinderagtig, oningelig, bygelowig en onverantwoordelik nie. Aan die ander kant moet jy nie dié wat die enstof wil vat, veroordeel en sê dat hulle ongeestelik is nie. Moenie sê dat hulle die wêreld en aborsie2 ondersteun, die merk van die dier kry en nie die Here eer nie (v.3b). As God die persoon in Christus aanvaar het (v.3), wie is jy om dit nié te doen nie (v.1)?

Iemand sal sê: ‘Dit is presies my probleem: God aanvaar nie hierdie mense nie, omdat hulle die 666 ontvang het.’ Kan jy vir my een vers wys wat sê dat die entstof die 666 is? Volgens Op. 13:16 het mense die merk op hulle regterhand en voorkop gekry. Moet asseblief nie die teks verdraai, sodat dit bo-arm beteken nie. Buitendien is die regterhand en voorkop in hierdie vers simbolies soos in Op. 14:1, Deut. 6:8 en Jes. 44:5: “Toe het ek gesien, en kyk, die Lam staan op die berg Sion, en saam met Hom is daar honderd vier-en-veertigduisend mense met sy Naam, en ook sy Vader se Naam, op hulle voorkoppe geskryf... Bind dit as ’n teken om jou hand en laat dit ’n versiering op jou voorkop wees... Een sal sê, ‘Aan die Here behoort ek,’en ’n ander een sal die naam van Jakob uitroep. Nog een sal op sy hand skryf, ‘Die Here s’n,’en homself die naam Israel gee.” Hierdie verse maak Johannes se bedoeling duidelik, naamlik dat mense in hulle gedagtes (die voorkop) en dade (die regterhand) God of die duiwel se wil uitvoer. As jy die gedurig oor die entstof dink en ure mors om videos te kyk en met mense te stry, is jý onder die mag van die 666 of Antichris.

Ruk jouself reg. Om te maak of Op. 13 niks vir die eerste lesers gesê het nie (hulle het immers nie geweet wat Covid of die entstof is nie), is om te sê die Here kommunikeer onduidelik en dat Hy die waarheid wil wegsteek. Is dit nie beter om te glo dat Openbaring ’n bekendmaking of openbaring is nie? Volgens Op. 13:18 het die eerste lesers geweet wie die Antichris is en kon hulle sy nommer uitwerk: 666.3 Moet daarom nie sê dat die entstof die 666 is nie. Jy het dit op YouTube gehoor en nie deur verantwoordelike Bybelstudie nie. Buitendien is dit nie jou plek om iemand anders se slaaf te oordeel nie. Hy sal voor sy eie Meester staan of val (v.4). Die Here sal hom staande hou en tot in die hemel bewaar (v.4, 2Tim. 4:18, Jud. 24). Indien jy dink dat die entstof sterker as Jesus se bloed is, het jy maar ’n lae siening van Jesus en sy mag om mense te red (Joh. 10:28-29, Rom. 8:38-39). Ook glo jy nie in redding deur geloof alleen nie, maar in redding deur geloof plus dat jy nie die entstof moet kry nie. In beginsel is jy nie anders as die wêreld nie. Hulle wil van die entstof ’n kaartjie maak om sekere voorregte te kry (om oorsee te vlieg of by sekere plekke te werk). Jy wil van die entstof ’n kaartjie maak om in die hemel te kom (’n mens kan net hemel toe gaan as hy die enstof vermy).

Hou op om jou broer se regter te wees (v.10). Jesus is die Regter voor wie elkeen van ons sal staan, die knie sal buig en bely dat Hy die Here is (v.10-11, Jes. 45:23, Fil. 2:10-11, Jak. 4:12). Dit geld of jy vir of teen die entstof is. Jy moet aan Jesus rekenskap gee vir hoekom jy die entstof gevat het of nie (v.12).

 

2. Verheerlik die Here (v.5-9)

Vandat ons kinders babas was, het ons die kategismus vir hulle geleer. Die eerste vraag en antwoord lui: ‘Hoekom het God jou gemaak? Om Hom te verheerlik en Hom te geniet.’ Dit is wat die Bybel ons leer: “Elkeen wat na my Naam genoem is—tot my eer het Ek hom geskep, hom gevorm, ja, hom gemaak... Die volk wat Ek vir my gevorm het—my lof sal hulle verkondig.” (Jes. 43:7, 21). “Of julle dan eet of drink of enigiets anders doen, doen alles tot eer van God.” (1Kor. 10:31).

Dit is ook hoekom jy die entstof moet vat of nie: om God te verheerlik. Moenie kyk wat ander doen en hulle soos ’n skaap navolg nie. Weet wat jy glo en handel volgens jou gewete (v.5). Sorg dat jy die Here uit ’n opregte hart kan dank en eer as jy die entstof vat of nie vat nie (v.6, 1Kor. 10:30). Die meeste mense doen dit nie, maar baklei met mekaar. Hulle doen dit, omdat hulle meer tyd op YouTube deurbring as in die Woord en gebed. Hulle lewe nie soos Christene nie. Volgens die Bybel lewe ’n Christen vir Jesus en nie vir homself nie (v.7-8, Luk. 9:23). Selfs as hy doodgaan, stel hy Jesus bo homself: “Selfs in die aangesig van die dood het hulle nie hulle eie lewens liefgehad nie.” (Op. 12:11). John Paton was so. Hy wou ’n sendeling na die Suid-See eilande word. ’n Sekere mnr. Dickson het opgestaan en vir hom gesê: ‘You will be eaten by cannibals!’ Paton het geantwoord:

‘Mr. Dickson, you are advanced in years now, and your own prospect [body] is soon to be laid in the grave, there to be eaten by worms; I confess to you, that if I can but live and die serving and honoring the Lord Jesus, it will make no difference to me whether I am eaten by Cannibals or by worms; and in the Great Day my Resurrection body will rise as fair as yours in the likeness of our risen Redeemer.’4

’n Christen se nommer 1 oorweging moenie wees: ‘Sal ek doodgaan as ek die entstof vat of nie vat nie?’ Vra liewer: ‘Hoe kan ek Jesus deur my lewe en dood verheerlik?’ Covid en die entstof het my geleer hoe baie Christene nog die dood vrees. Dit terwyl Heb. 2:14-15 sê: “Aangesien die kinders dan aan vlees en bloed deel het, het ook Hy net so aan dieselfde dinge deel gekry, sodat Hy deur sy dood die een wat oor die dood mag het, dit is die Duiwel, kragteloos kon maak, en sodat Hy hulle wat uit vrees vir die dood hulle lewe lank in slawerny verkeer het, kon bevry.” ’n Volwasse Christen gee nie om of hy aan Covid of die entstof sterf nie, solank hy Jesus in sy lewe en dood kan verheerlik (v.8, Fil. 1:21).

Voel jy so oor Jesus? Verander dan jou gesindheid teenoor Christene wat nie dieselfde as jy glo nie. Moenie hulle here wil wees nie, maar dien Jesus as jou Here (v.8, Joh. 20:28). Dien Hom terwyl jy lewe en dien Hom as jy op jou sterfbed lê (v.8). Besef dat Hy anderkant die graf jou Here sal wees (v.8, Matt. 22:32, Luk. 23:43, Hand. 7:59, Fil. 1:23). Jesus het gesterf en lewe weer, sodat Hy die Here van die lewendes en die dooies kan wees (v.9). Niemand anders het hierdie voorreg nie: nie die regering, die Wêreldgesondheidsorganisasie, die ouderlinge van jou gemeente of iemand anders nie. Niemand mag God oor jou gewete speel en sê dat jy die entstof móét kry of nie mág kry nie. Onder die heerskappy van Jesus Christus moet jy self besluit wat jy oor die entstof wil glo.

 

3. Neem mekaar in ag (v.13-15, 19-21)

’n Paar dae gelede het ek en een van ons lidmate gesels oor hoe skelm Suid-Afrikaners hulle besigheid bedryf. Christene moenie so wees nie. Ons moet soos Jesus wees wat ander se belange bo sy eie gestel het toe Hy aarde toe kom en aan die kruis sterf (Fil. 2:3-8). As jy soos Hy wil wees, moet jy nie oor grys areas stry nie. Moenie inligting oor Covid en die entstof aanstuur om rusie te lok nie (v.13). Dit doen niks vir jou eie of ander mense se geestelike groei nie. Eintlik verhinder dit groei, omdat jy kosbare ure mors wat jy kon gebruik het om die Bybel te lees en ander op te bou. Die entstof is ’n bysaak. Vat dit as jy wil. Dit kan jou nie onrein maak nie (v.14, Mark. 7:14-23, Tit. 1:15). As daar verdeeldheid in jou hart is en jy liefdeloos teenoor jou broer optree, is jy onrein (v.15).

Dit is tragies as jou siening van die enstof vir jou belangriker is as ’n broer vir wie Christus gesterf het (v.15). Sal Jesus sy lewe aflê om jou broer te red, terwyl jy met hom oor die entstof baklei (v.15)? Om jou broer te beskerm, moet jy liewer nie sê jy was vir die entstof as dit hom sal laat struikel nie (v.15). Moenie vra of hy vir die enstof gaan as jy weet dat hy teen dit is nie (v.15). Moenie sê dat dié wat die entstof kry, onnosel is nie (v.15).

Eerder as wat jy jou beste doen om jou Christelike vryheid uit te leef en ander van jou siening te oortuig, moet jy jou beste doen om die vrede te bewaar en mense geestelik op te bou (v.19, Ef. 4:3, Heb. 12:14, 1Pet. 3:11). Ek bedoel nie dat jy nie die entstof mag vat nie (v.20). My punt is dat jy nie jou broer moet laat struikel nie, want as jy Jesus se liggaam verdeel, sal Hy teen jou optree (v.20-21, 1Kor. 3:16-17, Tit. 3:9-11).

 

4. Fokus op die Koninkryk (v.16-18)

Dit grief my om te sien dat party predikante se WhatsApp status aanhoudend oor Covid en die entstof gaan. Vir hulle wil ek sê:

Wat mense oor die enstof glo, sal hulle nie nader aan Jesus bring nie (1Kor. 8:8). Dit sal hulle waarskynlik van die Here af wegdryf as hulle sien dat hulle leiers meer van Covid weet as van Jesus; meer van die entstof as van die Bybel. Steek asseblief jou neus in die Bybel en voed mense met die kennis van God en sy Woord (Jer. 3:15, Joh. 21:15-17). Mense kort hoop, troos, die waarheid, verlossing en instruksie. Hulle kort nie nog iemand se opinie oor Covid nie. Hulle benodig die voorbeeld van leiers wat vol van die Heilige Gees is; leiers wat regverdig en in vrede met God en hulle naaste lewe en wat hulle in die Here verbly (Gal. 5:22-23). Dit is waaroor God se Koninkryk gaan (v.17). Dit gaan nie oor wie se siening van die entstof reg is nie (v.17).

 

5. Onthou jou getuienis (v.16, 18)

Twee weke gelede, toe sê my vrou se vriendin vir haar: ‘Ons kerk is besig om leeg te loop. Ons mense is verdeeld oor Covid. Party sê dat ons onverantwoordelik is om die kerk oop te maak, omdat mense siek gaan word. Ander is kwaad dat ons net 50 by ons dienste toelaat. Volgens hulle moet ons die kerk heeltemal oopmaak.’

Watter getuienis is dit vir wêreld as Christene so hard soos hulle oor die entstof baklei (v.16, Rom. 2:24)? Dit sal mense van die evangelie afsit as ons oor die entstof begin baklei. Ons kan net sowel ons naam na Pfizer- of Anti Vax Baptistekerk toe verander. As ons op Jesus fokus en met sy Gees gevul is, sal ons goeie vrugte dra (v.17). Dan sal ons diens vir die Here aanneemlik wees en sal ons mense na die lig toe trek (v.18, Matt. 5:16).

 

6. Beskerm jou gewete (v.22-23)

Ek het ’n man ontmoet wat met sy vingers braai. Hy doen dit al vir jare en het nie meer gevoel in sy vingers nie. Die mens se gewete is so: dit waarsku jou teen morele pyn en sê as iets verkeerd is. As jy die waarskuwings ignoreer, raak jou gewete so gevoelloos soos die man se vingers. Later word dit moontlik om ernstig te sondig sonder dat jou gewete jou pla. Jy raak moreel afgestomp en hard (1Tim. 4:2).

Hoe gebeur dit? Dit begin by grys areas. Die Bybel sê nie dat die entstof reg of verkeerd is nie. Dit is moreel neutraal. As jy egter dink dat dit verkeerd is en jy dit buitendien vat, oortree jy jou gewete. Partykeer sien mens ’n ander Christen iets doen. Jy maak sy gewete die maatstaf vir jou optrede, sodat jy sy voorbeeld volg. In so ’n geval lewe jy nie om die Here te verheerlik nie, maar om mense tevrede te stel. Jou gewete waarsku jou, maar jy ignoreer dit. Jy leer om jou gewete uit te blok. Op ’n dag sal jou gewete jou teen regte sonde waarsku, maar jy sal dit nie hoor nie. Hoekom nie? Want jy het geleer om jou gewete te ignoreer. Jy het nie geluister toe dit jou teen grys areas waarsku nie. Noudat dit jou teen ’n swart en wit kwessie waarsku, is jy doof. Uiteindelik sal jy jouself aan die sonde oorgee, jou teen die Here verset en hel toe gaan.

Verstaan jy hoekom dit sonde is om teen jou gewete op te tree en hoekom jy nie iemand anders se gewete moet verkrag nie (v.23)? Hou daarom jou opinie vir jouself (v.22). Almal hoef nie te weet hoe slim jy is en dat jy sedert 2020 ’n graad in virologie aan die Universiteit van Google verwerf het nie. Bestudeer liewer die Bybel, sodat jy jou gewete reg kan inlig en dit reg kan werk. Dan sal jy nie dink iets is sonde as dit neutraal is nie. Jy sal ook nie dink iets is goed as dit sonde is nie. Jy sal ’n ingeligte besluit oor die entstof kan neem en nie jou opinie op ander afdwing nie (v.22).

Dit is hoe ek en my vrou oor die saak voel. Een van ons wil die entstof vat en die ander een nie. Tog veroorsaak dit nie in die minste struweling tussen ons nie. As ons dieselfde in die kerk doen, sal die Here ons seën en sy guns oor ons uitstort.

 

1 ’n Pelgrimslied. Van Dawid.

Kyk hoe goed, hoe mooi is dit

as broers ook saam woon.

2 Dit is soos kosbare olie op die kop

wat afloop op die baard,

die baard van Aäron,

wat afloop oor die kraag van sy klere.

3 Dit is asof die dou van Hermon

afkom op die Sionsberge;

want daar beveel die Here sy seën,

lewe vir altyd.

                               —Psalm 133


1  Aanhalings uit die 2020 Vertaling.

2  Volgens party mense het wetenskaplikes geaborteerde babas vir die navorsing en ontwikkeling van die Covid entstof gebruik. HEK-293 (HEK = human embryonic kidney) verwys na die sel lyn van ’n baba wat in 1972/73 in Nederland geaborteer is en onlangs vir die ontwikkeling van die Covid entstof gebruik is. Tot en met 1984 was aborsie onwettig in Nederland en daarom veronderstel sommige wetenskaplikes dat die kind as gevolg van ’n buis swangerskap of miskraam gesterf het. Lees gerus volgende artikel van ’n Christen wetenskaplike vir meer hieroor: https://creation.com/cmi-vaccination#aborted

Ek stem nie saam met alles in die artikel nie. As jy egter tot die slotsom kom dat die ontwikkeling van die Covid entstof moreel verkeerd is, moet jy dit nie vat nie. Jy sal jou gewete beskadig. Weet net dat ivermectin en ander medisyne wat Covid teëwerk, op dieselfde basis ontwikkel is (sien bogenoemde artikel). Indien jy van die oortuiging is dat die ontwikkeling van die entstof nié aborsie goedpraat en bevorder nie, sondig jy nie as jy dit vat nie.

3  Sien die volgende artikel vir meer oor die 666: http://baptistekerkkemptonpark.com/sermon/oor-die-vals-profeet-en-die-antichris-of-die-berugte-666/

4  John G. Paton: Missionary to the New Hebrides (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1965 [1889, 1891]), 56

Kategorieë