Coram Deo Cover Image

Coming soon...

2 April 2020

Kan Psalm 91 Covid-19 keer?

Luister na die Diens

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=9_0StzldM4w&w=560&h=315]

Psalm 91

My tema klink ’n bietjie soos die vraag: ‘Slaan jy nog jou vrou?’ As jy ‘nee’ sê, beteken dit dat jy haar geslaan hét. As jy ‘ja’ sê, beteken dit dat jy haar wél slaan. Die vraag is dus eintlik ’n strikvraag. Dit is dieselfde met my tema: Kan Psalm 91 Covid-19 keer? Indien jy ‘nee’ antwoord, beteken dit dat die Here jou nie kan beskerm nie. Maar indien jy ‘ja’ sê, dan is iemand wat Covid-19 kry nie ’n Christen nie en is hy of sy nie onder God se beskerming nie.

Hoe moet ons dan die vraag beantwoord?

 

1. Skuilplek (v.1-2)

Ek het in Louis Trichardt groot geword. Hanglip is die piek van die Soutpansberge waarteen die dorp lê. Onder die piek is daar ’n natuurlike reënwoud. Daar is ook ’n grot in ’n massiewe stuk rots wat van die berg af geval het. Selfs op die warmste dag, maak die berg, die reënwoud, en die grot dit baie koel daarbo.

Dit is hoe God vir die Israeliete in die woestyn was. Hy het ’n wolkkolom gestuur om hulle teen die hitte te beskut en het ook die tabernakel as ’n geestelike beskutting gegee (v.1, Ps. 61:5, 105:39, 121:5). Die volk het egter nie by die Here geskuil nie en het dus sy beskerming verbeur. Toe kom Jesus aarde toe. Hy het vir 33 jaar deur die geloof by sy Vader geskuil.

Die groot vraag is of jý veilig is, nie hoofsaaklik teen Covid-19 nie, maar teen die storm van God se oordeel wat op pad is? As jy op jouself, jou goeie werke, of jou godsdiens vertrou, het jy geen beskutting nie. Jou skuilplek is soos ’n kind se ‘huisie’ van stoele en komberse. Wanneer Jesus weer kom gaan jou huisie vou. Jy is net veilig as jy op Jesus en sy kruisdood vertrou (Jes. 4:5-6, 25:4, 32:2, Op. 7:15-16). Dán eers kan jy verseker weet dat die Here jou toevlug en bergvesting is (v.2, Ps. 18:3, Spr. 18:10, Kol. 3:3).

Kan jy eerlik v.1-2 vir jouself toe-eien? Sommige dink hulle kan, omdat hulle Jesus vir tydelike dinge soos kos, werk, geld en gesondheid vertrou. Maar dit is nie wat ek bedoel nie. My vraag is of jy Hom vir jou redding, vergifnis en die ewige lewe vertrou?

 

2. Gevare (v.3-10)

Psalm 91 doen die rondte op Facebook en WhatsApp. Een prediker glo dat ons dit as ’n mantra moet opsê om sodoende die ‘atmosfeer’ te verander, sodat God se engele ons teen Covid-19 kan beskerm. Dit is egter ’n verkeerde toepassing van die Psalm. Wat beteken die Psalm dan en hoe moet ons dit toepas?

God sal jou red as die vyand jou soos ’n voël in sy net vang (v.3). Hy red ons uit die vangnet van slegte mense, asook uit die vangnet van die duiwel en sy trawante (Ps. 124:7, Spr. 1:17, 10-19, Matt. 4:1-11, 6:13).

Verder red Hy ons van die dodelike pes (v.3). Dit beteken nie dat geen Christen Covid-19 sal kry nie. Die les is eerder dat die gelowige wat Covid-19 kry nie vervloek, of veroordeel is nie (Rom. 8:1, Job 1-2, 42). Selfs al sterf jy van die siekte, is jy nie vervloek nie. Covid-19 is maar net die vaal perd wat jou veilig by die hemelse poorte aflaai. Op hierdie manier red die Here jou vir ewig van enige siekte (Jes. 33:24).

Die Here laat jou ook onder sy vlerke skuil net soos wat kuikens onder die hen se vlerke skuil, of soos wat ’n arend haar kuikens op haar vlerke dra (v.4, Eks. 19:4, Deut. 32:11). Die prentjie van vlerke illustreer hoe die Here sy volk met sy verbondsliefde bedek (1Kon. 8:7, Ps. 17:8, 57:2, 61:5). Dit geld nie net vir Israel nie, maar vir elkeen wat in Christus glo (Rut. 2:12, Matt. 23:37). Dit herinner my aan ’n storie van ’n boer wie se plaas afgebrand het. Toe hy ná die brand deur die plaas loop, toe sien hy ’n dooie hen wat swart gebrand is. Toe hy haar met sy voet eenkant toe stoot, toe hardloop die kuikens onder haar vlerke uit. Sy het tussen die vuur en die kuikens gekom om sodoende hulle lewens gered.

Net so het Jesus op Golgota tussen ons en die Vader se toorn gekom om sodoende ons lewens te red. Sy getrouheid is ons skild en ons pantser om die vyand se pyle af te weer en om ons teen sy versoekings te beskerm (v.4-5 Ps. 35:2, Ef. 6:14, 16). Ons hoef dus geen sigbare, of onsigbare gevare van die dag, of die nag te vrees nie (v.5-6). Die dag en die nag is God s’n (Ps. 74:16). Vir Hom is die nag so helder soos die dag (Ps. 139:11-12). Gevare en siekte kan ons niks aandoen tensy die Hére dit beveel nie (v.7-8). Selfs al kom Covid-19 dus oor ons, is dit nooit God se oordeel soos vir die goddelose nie (v.8).

Maar as Covid-19 dan nie God se veroordeling oor Christene is nie, hoekom laat Hy toe dat gelowiges dit kry? Dalk stuur Hy dit as ’n toets (Job 2). Miskien wil Hy sy groot werke wys en ons genees (Joh. 9, 11). Dalk stuur Hy dit om ons te tugtig (2Sam. 12:15, 1Kor. 11:30, Jak. 5:15). Dalk wil Hy ons by Homself in die hemel hê (2Sam. 12:22-23, 2Kon. 13:14). Dalk laat Hy ons sterf, omdat Hy ons uit hierdie stukkende wêreld vol sonde en pyn wil verlos (1Kon. 14:1, 13, Luk. 16:20-22, 25). Dalk laat Hy ons siek word, sodat ander Christene ’n geleentheid kan hê om ons om Jesus ontwil te dien (Matt. 25:36, 39-40).

Wat die rede ook mag wees: siektes soos Covid-19 en ander gevare is nie ’n vloek oor gelowiges nie, maar ’n seën (v.9-10, Rom. 8:28, 35, Gal. 3:13-14).1 Charles Spurgeon het gesê:

‘I venture to say that the greatest earthly blessing that God can give to any of us is health, with the exception of sickness. Sickness has frequently been of more use to the saints of God than health has... I would not wish for any man a long time of sickness and pain; but a twist now and then one might almost ask for him. A sick wife, a newly-made grave, poverty, slander, sinking of spirit, might teach lessons nowhere else to be learned so well. Trials drive us to the realities of religion... Our afflictions come to us as blessings, though they frown like curses.’2

Mense in die Word of Faith beweging protesteer wanneer hulle dit hoor. As jy egter die Bybel glo, sê jy: ‘Amen!’ Jy verstaan dat siekte dikwels God se middel is om ons nader aan Hom te bring (Job 2:7, 42:5, Ps. 119:67, 71).

 

3. Helpers (v.11-13)

John Ruskin het die volgende ware gebeurtenis aan Charles Spurgeon vertel:

’n Jong wewenaar wou ’n plaashuis vir hom en sy kinders huur. Terwyl hy met die eienaar staan en praat, het die kinders die plek verken. Hulle was baie opgewonde. Hulle het die beste vir laaste gelos. Agter ’n hout deur was daar trappe wat na ’n ondergrondse vertrek gelei het. Hulle het ingestorm en teen die trappe afgehardloop. Dit was so donker dat hulle nie ver voor hulle kon sien nie. Skielik het hulle ma in die middel van die trappe gestaan en vir hulle gewys om terug te draai. Hulle was geskok. Hulle het omgedraai en vir hulle pa gaan sê. Hy het besef dat iets nie pluis is nie. Toe hy by die trappe kom, toe sien hy dat die trappe halfpad ophou. Die kinder sou daar afgeval het en in ’n baie diep put beland het. Hulle sou hulleself te pletter geval het.3

Persoonlik glo ek dat die Here ’n engel gestuur het wat hom as hulle ma voorgedoen het. Sulke dinge gebeur nog steeds (v.11, Matt. 18:10, Heb. 1:14). ’n Weermag van engele het Elisa teen die Siriese weermag beskerm (2Kon. 6:15-17). Die engele het Jesus in die woestyn versorg en beskerm (Mark. 1:13). Na sy dood het die engele Lasarus hemel toe gevat (Luk. 16:22). ’n Engel het Jesus in die tuin van Getsemane versterk (Luk. 22:43). ’n Engel het Petrus uit die tronk bevry (Hand. 12:6-11).

’n Persoon wat ek baie goed ken, het in 1994 met aggressiewe onderwysstudente te doen gehad. Sy was bang. Op pad werk toe het sy vir ’n breukdeel van ’n sekonde engele langs die pad gesien staan.

Tensy Hy ’n goeie plan met ons lyding het, stuur God sy engele om ons teen die Koronavirus te beskerm (2Kor. 11:23-12:10, Job). Hulle dra ons op die hande en beskerm ons teen die kleinste beserings (v.12). Hulle help ons ook teen gevaarlike diere (v.13, Dan. 6:22, Mark. 1:13, Hand. 28:3-6). Die leeus en slange van Ps. 91 mag moontlik simbolies wees van ongelowiges, die duiwel en demone (v.13, Ps. 57:5, 58:5-7, Gen. 3:1, Luk. 10:17-19, 1Pet. 5:8). Hulle kan egter nie ons redding steel nie en kan ons ook nie van God se liefde skei nie, aangesien God sy engele stuur om ons te beskerm (v.11-13).

 

4. Beloftes (v.14-16)

Hoe sal jy voel as ’n magnaat jou ’n paar duisend blanko tjeks met jóú naam daarop gee?4 Net so is die duisende beloftes van die Bybel jóúne as jy ’n Christen is. Daar is agt van hulle in v.14-16.

[a] Die Here sal jou uit al jou vrese en beproewings red as jy Hom liefhet (v.14a). Ons het lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het (Deut. 10:15, 1Joh. 4:19). Het jy Hom lief—regtig lief (Joh. 21:15-17)? Gehoorsaam dan sy gebooie en sorg dat Hy jou eerste liefde is (Joh. 14:15, Op. 2:4-5).

[b] Die Here sal jou beskerm as jy sy Naam ken (v.14b, Eks. 34:6-7, 1Joh. 5:18). Om sy Naam te ken, moet jy sy Seun ken, sy Woord ken en deur gebed met Hom praat.

[c] Die Here sal jou verhoor as jy Hom aanroep (v.15). Beleef jy ’n krisis? Roep Hom aan (Ps. 50:15). Het jy ’n gebedsversoek? Roep Hom aan (Matt. 7:7, Joh. 14:13-14). Soek jy verlossing en vergifnis? Roep Hom aan (Rom. 10:13). Is jy benoud? Roep Hom aan (Heb. 5:7).

[d] Die Here sal jou in jou nood bystaan (v.15). Toe Jesus aan die kruis gehang het, het die Vader Hom verlaat (Matt. 27:46), sodat Hy óns nie hoef te verlaat nie. ‘Ek is met jou, Ek is met jou, Ek is met jou!’ Dit is sy belofte aan ons en dit geld ook tydens die Koronavirus (Ps. 23:4, Jes. 43:2, Matt. 1:23, 28:20, Heb. 13:5).

[e] Die Here sal jou uitred wanneer jy versoek word en wanneer jy sterf (v.15, Luk. 23:43, 1Kor. 10:13, 15:42-44).

[f] Die Here sal aan jou eer gee (v.15). Omdat Jesus by die Vader geskuil het, op Hom vertrou het, en Hom gehoorsaam het (v.1-2, 4, 9, 14, Fil. 2:8), het die Vader Hom die hoogste eer gegee (Fil. 2:9-11). Net so sal die Vader ons ook in Christus beloon en vereer (v.15, 1Sam. 2:30, Matt. 6:6, 25:21, Joh. 12:26, 1Kor. 3:14, 4:5, 2Kor. 5:10, Fil. 3:14, Kol. 3:24, 1Tim. 4:8, Jak. 1:12, 1Pet. 5:4).

[g] Die Here sal jou met ’n lang lewe versadig (v.16). Dit was sy belofte as die Israeliete Hom gehoorsaam het (Deut. 5:16, 33, Spr. 3:2, 16). Dit was sy beloning aan Jesus, omdat Hy geen sonde gehad het nie (Ps. 21:4, Jes. 53:10, Hand. 2:27-28, Rom. 6:9, Heb. 1:12, 7:16, 24, Op. 1:18). Dit is sy beloning aan dié wat in sy Seun glo (Ps. 23:6, Joh. 11:25-26, 17:2-3, 1Tess. 4:13-18).

[h] Die Here sal jou sy verlossing laat sien (v.16). Die Vader het sy Seun uit die dood gered (Hand. 2:24). Die Vader, die Seun en die Heilige Gees gee redding aan dié wat in Jesus glo (Rom. 3-5, Ef. 1:3-14, Tit. 1:1-4, 2:13-14, 3:4-7).

Is hierdie redding, hierdie ewige lewe joune? Ja? Prys die Here, wees lief vir Hom en lewe vir Hom. Nee, of is jy onseker? Glo in die Seun van God. “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” (Joh 3:16). “En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie.” (1Joh. 5:11-12).

Dit is belangriker om hiervan seker te maak as om voorsorg teen Covid-19 te tref. Om Psalm 91 as ’n rympie teen Covid-19 te bid, wys dat jy die siekte meer as God vrees. Dit wys dat jy gesondheid, in stede van vergifnis, as jou grootste behoefte beskou. Dit wys dat jy vasklou aan hierdie lewe en nie ’n groot verlange het na die ewige lewe saam met Jesus nie.

***

So, ja; die God van Psalm 91 kán Covid-19 keer as Hy wil. Laat ons egter meer begeer om onder sy vleuels te skuil en by Hom te wees as om alles binne ons vermoë te doen om nie die siekte te kry nie.


Can God Use the Coronavirus for Good?

1  Derek Kidner, Tyndale Old Testament Commentaries: Psalms 73-150 (London: Inter-Varsity Press, 1975), 333

2  Charles Spurgeon, An All-Round Ministry (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1960 [1900]), 384-385

3  Charles Spurgeon, Autobiography: Vol. 1 (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1962), 501-502

4  Van my jonger lesers weet dalk nie wat ’n tjek is nie. Ons het dit tot redelik onlangs nog gebruik. Dit is ’n strokie, of bladsy waarop jou baas jou salaris uitskryf. Hy vul die regte bedrag in en sit sy handtekening onderaan. As jy die strokie bank toe vat, gee hulle jou die bedrag wat op die tjek staan. Hulle trek dit uit jou baas, of sy besigheid se rekening. As jy ’n blanko tjek kry, teken die baas die tjek sonder om die bedrag in te vul. Jý kan die bedrag invul en soveel trek as wat jy wil.

Kategorieë