Royal wedding scroll

Prins Harry en Meghan Markle het verlede naweek getrou.  Daar was ‘n paar honderd gaste by die troue en miljoene kykers op TV.  Hulle troue is egter klein in vergelyking met die een in Matt. 22:1-14.

 

  1. Die verwerpte uitnodiging (v.1-7)

Soos jy weet was Meghan Markle se pa siek en kon hy nie by die troue wees nie.  Siekte sal jou verskoon om by ‘n aardse prins en sy bruid se troue te wees, maar dit sal jou nie van die Messias s’n verskoon nie.

 

In hierdie gelykenis (v.1) het die Koning ‘n bruilofsfees vir sy Seun (die mede-Koning volgens 1Tim. 1:17, Op. 19:16) gehou (v.2).  In die Bybelse tyd sou ‘n pa sy seun se troue reël en o.a. die bruidsprys of lobola betaal (Gen. 34:4, 6, 8-12, Rigt. 14:3, 10).  In ons teks was die Vader se bruidsprys die bloed van sy eie Seun (Hand. 20:28, Ef. 5:25, 1Pet. 1:18-19).

 

Die Koning het sy slawe gestuur om die gaste te roep (v.3, 21:34).  Die slawe verwys na die Ou Testament profete wat Israel na die Messias toe geroep het (Jes. 55).  Israel wou egter nie kom nie, maar het haar sonde en afgode bo die Messias gekies (v.3).

 

Die Koning het nog slawe gestuur om sy volk te oorreed (v.4, 21:36).  Hierdie keer was die slawe sy apostels.  Die feit dat die Koning nog slawe gestuur het wys dat Hy geduldig, genadig en barmhartig was met Israel (2Kron. 36:15-16, Jer. 7:25-26).

 

Die slawe het vir die volk gesê dat die Koning ‘n smullekker ete voorberei het: smaaklike beesvleis en sagte kalfsvleis (v.4).  Alles was gereed, die volk moes net kom (v.4, Spr. 9:1-6).  Die troue het hulle ook niks gekos nie, maar was gratis.  Die Koning het dus alles gedoen om die gaste te oorreed om na sy Seun se troue toe te kom.

 

Hulle het egter ‘n traak-my-nie-agtige houding gehad en gesê dat hulle nie daar sal wees nie (v.5).  Een van die genooides het vir hom ‘n nuwe plaas gekoop (v.5).  ‘n Ander was verslaaf aan sy werk, besigheid en geld (v.5).  Volgens Luk. 14:18-19 het ‘n ander een getrou, en ‘n ander vyf pare osse gekoop waarmee hy wou ploeg.

 

Het jý ‘n verskoning om na die troue toe te kom?  Het jy ‘n verskoning vir waarom jy nie op ‘n Sondag die Here saam met sy kinders kan aanbid nie?  Het jy ‘n verskoning vir waarom jy nie na Jesus toe kom nie?

 

  • Ek wil eers my lewe geniet.
  • My kinders doen sport en huiswerk op ‘n Sondag.
  • Ek is moeg na ‘n harde werksweek en wil op ‘n Sondag my eie ding doen.
  • Ek kort ekstra geld en moet elke Sondag werk.
  • Sondag is ons familiedag.
  • My lewensmaat wil nie kerk toe kom nie.
  • As ek die Here dien sal ek my vriende verloor.

 

Ons kies die mall, braai, laat slaap, ens. bo Jesus.  Hy staan agter in die ry; ons gee aan Hom die tyd wat oor is.  Ons vergeet dat Hý vir ons die bg. dinge gee, die einste dinge wat ons van Hom af weghou.

 

Dit is dus nie altyd gruwelike sondes wat ons van die Here af weghou nie.  Partykeer is dit gewone dinge wat vir ons belangriker word as die Here.  Die Bybel noem dit afgodery.  Wat hou jou weg van Jesus?  Los dit en kom na Hom toe (16:24-26, 18:8-9, Luk. 14:26, 33).

 

Party mense is nie maar net onverskillig nie, maar openlik aggressief (v.6).  Hulle is agterdogtig oor die Koning.  Hulle dink Hy wil hulle sy slawe maak en ‘n klomp reëls neerlê.  Hulle glo nie dat Hy hulle beswil, voordeel en blydskap soek nie.

 

Gevolglik haat, gryp, mishandel en vermoor hulle sy slawe (v.6, 21:37-39, 23:34-35, Hand. 7:52, 58).  Hulle wil die Koning van sy troon af kry en soek die Koninkryk vir hulleself (21:38).  Jy moet dus verwag dat sommige mense aggressief sal wees as jy die evangelie met hulle deel.  Hulle sal jou vloek, wegjaag en verwerp.

 

Dit het al twee keer gebeur dat iemand my vir die Here se onthalwe wegjaag, vloek en ‘voetsek!’ sê.  In beide gevalle het ek nog nie eers ‘n kans gehad om die evangelie met hulle te deel nie.  Soos jy goed weet word Christene in sommige lande vir hulle geloof doodgemaak.

 

Dit is hartseer, omdat jy eintlik die sondaar wil help.  Jy wil ‘n boodskap van liefde, vergifnis en verlossing met hom deel, en nie ‘n boodskap van oordeel en straf nie: “Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.” (Joh. 3:17).

 

Die Koning was kwaad toe Israel sy Seun verwerp en sy slawe vermoor (v.7).  Hy het nie sy humeur verloor nie, maar vir hulle meer as ‘n duisend jaar kans gegee.  Toe Hy dus kwaad word was sy toorn 100% regverdig.

 

Hy het sy troepe gestuur om die moordenaars te straf en hulle stad af te brand (v.7, 21:41, 44).  Dit het gebeur toe die Generaal Titus en sy Romeinse weermag Jerusalem in 70 n.C. verbrand.  As jy die Koning se liefde ignoreer, sy moeite verag, en op sy Seun se kruisdood trap, sal iets erger met jou gebeur: jy sal in die hel brand (Heb. 2:3).

 

  1. Die aanvaarde uitnodiging (v.8-10)

Ek het vir my vriend ‘n foto gestuur van ‘n ander vriend wat langs John MacArthur staan.  Sy reaksie was: ‘Wie is die ou man wat langs Paul staan?’  So asof my vriend Paul die bekende persoon is, en nie John MacArthur nie.

 

Die Koning nooi ons nie na sy Seun se troue toe omdat ons belangrik is nie, maar omdat sy Seun spesiaal is.  Ons is bevoorreg.  Die Koning het die heidene genooi toe die onwaardige Jode die Messias en die evangelie verwerp (v.8, 21:41, 43, Rom. 11).  Die Koning het nog slawe gestuur nadat Hy die tempel in 70 n.C. verwoes het (v.7-8).  Die derde groep slawe is die predikante, evangeliste, sendelinge en Christene wat die evangelie met mense deel (28:19, Hand. 1:8).

 

Hulle moes langs die hoofpaaie gaan staan om die mense uit te nooi (v.9, Spr. 1:20-21).  Dit is slim, omdat die meeste verkeer daar is.  Hulle moes soveel as moontlik na die troue toe nooi (v.9, Luk. 14:21-23, Hand. 17:17).  Dit was ‘n vrye uitnodiging vir almal om te kom (Op. 22:17).

 

Hiper-Calviniste is dus verkeerd om net die evangelie met sg. ‘ontwaaktes’ te deel.  Volgens Jesus het die Koning se slawe almal genooi: dié wat goed en sleg is in die wêreld se oë (v.9-10, 13:47).  Moet asb. nie dink dat morele ongelowiges ‘okay’ is en hulle los nie: nooi hulle.  Moet ook nie vuil, immorele ongelowiges ignoreer nie, maar nooi die dronk boemelaars, die prostitute, die dwelmverslaafdes, ens.  Beide groepe het die Here nodig (1Kor. 6:9-11, Fil. 3:5).

 

God soek ‘n vol huis en saal.  Hy soek nie leë plekke nie (v.10, 8:11, Luk. 14:22-23).  Daar is baie plek in die hemel (Joh. 14:2), en daarom moet ons voortdurend mense na die Koning se troue toe nooi.  Deel die evangelie met hulle en nooi hulle kerk toe.  Bid dat die Here hulle sal red.  Talle kerke is leeg.  Daar is ook nog baie plek in ons gebou.  Moenie net mense na spesiale geleenthede toe nooi nie, maar wees voortdurend besig om mense na die Here toe te nooi.

 

  1. Die vervalste uitnodiging (v.11-14)

Wat gebeur in Suid-Afrika as jy iets vervals?  As jy genoeg geld gee kan jy wegkom.  Wat sal gebeur as jy ‘n uitnodiging na die Koning se troue toe vervals?  Jy sal nie daarmee wegkom nie.

 

Toe die Koning in die saal inkom en kyk of die gaste gelukkig is, toe sien Hy met sy alsiende oë ‘n man sonder ‘n bruilofskleed (v.11, 1Sam. 16:7).  Die kleed verwys na Christus se perfekte geregtigheid, asook na jou regverdige lewe (Sag. 3:3-5, Rom. 13:14, Gal. 3:26-27, Fil. 3:9, Op. 3:4-5, 7:14, 19:8).  Die kleed is jou paspoort na die hemel toe (Joh. 3:36, Heb. 12:14).

 

Die man het nie belanggestel in die kleed wat die Koning vir hom gestuur het nie, maar het gedink dat die kleed van sy onvolmaakte geregtigheid voldoende is.  Sy hart was nie skoon deur die bloed van die Lam nie.  Hy het ook ‘n onheilige lewe gelei.

 

Daar is baie sulke mense.  Hulle sit in die kerk, maar is ongered.  Hulle soek m.a.w. die voordele van Christenskap, maar stel nie belang in Jesus en ‘n regverdige lewe nie.  Hulle is seker die moeilikste mense om te bereik, omdat hulle dink alles is reg.  Is jý miskien een van hulle?

 

Die Koning het vir die man gevra hoe hy by die bruilofsaal ingekom het (v.12).  Die man was m.a.w. skynheilig en het almal geflous.  Maar Hy het nie die Here geflous nie.  Hy was sonder verskoning en stomgeslaan toe die Here hom oor die vuil kleed van sy sondige lewe vra (v.12, Rom. 3:19).

 

Die Koning het vir sy dienaars – die engele volgens 13:41-42, 49-50 – gesê: ‘Bind hierdie man se hande en voete vas, en gooi hom in die buitenste duisternis’ (v.13).

 

Beteken dit dat God ons eendag uit die hemel sal skop soos Hy met Satan gedoen het?  Nee.  “Wie oorwin, Ek sal hom ‘n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie.” (Op. 3:12).  Die vers beteken eerder dat die Here op die oordeelsdag kerkmense sal straf wat uiterlik goed gelyk het, maar in hulle harte en lewens ongered was.

 

Hulle sal na die donker en eensame hel toe gaan, weg van God se lig en guns af (v.13, 25:30).  Die hel is dus nie ‘n partytjie soos party mense dink nie.  Dit is juis die plek weg van die partytjie af (v.13).  Dit is ‘n plek van hartseer; ‘n plek waar mense a.g.v. die woede, haat en pyn op hulle tande kners (v.13, 13:42, 50, 24:51, 25:30, Op. 16:10-11, vgl. Ps. 112:10, Hand. 7:54).  Moet asb. nie na hierdie plek toe gaan nie, maar vlug na Jesus toe!

 

Wie se skuld is dit as jy hel toe gaan?  Jou eie.  Jy het die Here se roepstem in die evangelie gehoor, maar dit verwerp (v.14a, Hand. 13:46-47).  Wie kry die eer as jy hemel toe gaan?  Die Here.  Hy het jou gekies, tot nuwe lewe geroep, en jou na sy Seun toe getrek (v.14b, Joh. 6:44, Hand. 13:48, Rom. 8:29-30, 9:11-13, Ef. 1:4-5, 2Tess. 2:13, 1Pet. 1:1-2).

 

Dalk sê jy dat die uitverkiesing onregverdig is (Rom. 9:14-23).  Maar kan jy kies wie jy na jou troue toe wil nooi?  Kan jy jou eie bruid kies?  Hoekom mag die Koning dit dan nie doen nie?  “Of staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie?” (20:15).  Wil jy hê die Here moet regverdig wees?  Dan moet almal hel toe gaan.

 

Sê eerder dankie dat Hy jou uitnooi.  Moenie teen die uitverkiesing vaskyk nie, maar bekeer jou en glo die evangelie.  God se uitverkiesing is nie ‘n heining om ongelowiges uit te hou nie, maar ‘n troos dat God sy kinders tot die einde toe vashou (Rom. 8:29-30, 33, 38-39).  God se uitverkiesing is nie jou vyand nie, maar jou vriend.  Dit is ‘n voorreg.

 

Deur Jesus, die apostels en die profete het die Here baie Jode geroep, maar min uitverkies (v.14).  Maar volgens v.9-10, Op. 7:9 het Hy baie heidene geroep en uitverkies (v.9-10, Op. 7:9).  Is jy een van hulle?  Is jy een van die Here se skape?  As jy is, sal jy nie net my stem hoor nie, maar in jou hart hoor hoe die Herder jou naam en van roep (Joh. 10:3-4, 16, 27).

 

Jy sal ‘n aangename verrassing kry as jy op sy roepstem reageer en die uitnodiging aanvaar.  Dit sal wees soos wanneer ‘n vriend jou na ‘n partytjie toe nooi.  Jy is opgewonde, sien uit, koop ‘n geskenk en gaan.  Wanneer jy daar aankom, roep almal uit: ‘Surprise!’  Jy het nie geweet dat dit jou partytjie is nie.

 

Dieselfde is waar as jy gereed kry vir die Koning se troue.  As jy daar aankom sal jy sien dat jy nie net ‘n gas is nie, maar die eregas:  is die bruid!  Dit was toe nie net ‘n uitnodiging na die Koning se troue toe nie, maar na jou eie.

Category Evangelie, Evangelisasie