Image result for word became flesh

1Johannes 1:1-4

By 2007 se Grace Ministers’ Conference het D.A. Carson uit Joh. 1 oor Jesus se Menswording gepreek. Dit was aangrypend. Carson het my gewys dat Christenskap nie teologie of aanbidding, lig of hitte, die kop of die hart is nie. Dit is beide.

1Joh. 1:1-4 se lering oor Jesus is nie ‘n ‘lekker Kersboodskap’ nie (soos iemand lank terug vir my gesê het). Dit is diep. Maar as sy woorde in jou hart insink, sal dit jou in verwondering voor Jesus laat staan. As jy regtig besef wie die Baba in die krip is, sal Kersfees vir jou ‘n hele nuwe betekenis aanneem.

 

  1. Jesus was van die begin af (v.1)

My ma was vir baie jare ‘n Afrikaanse dosent en korregeer gedurig my taal. Sy het my geleer dat ‘n mens nie sê: ‘Ek was gebore’ nie, maar ‘Ek is gebore.’ Jy kan immers nie die feit van jou geboorte ongedaan maak nie.

Net so mag jy miskien dink ek is verkeerd om te sê: ‘Jesus was van die begin af,’ eerder as om te sê: ‘Hy is van die begin af.’ Johannes gebruik egter die verlede tyd om te wys dat Jesus nie met die begin van die skepping ontstaan het nie. Toe Hy in die begin alles geskep het, was Hy al daar (v.1, 2:13-14, Gen. 1:1, Joh. 1:1). Hy was m.a.w. voor die begin. Hy is ewig en het nie ‘n begin nie. Hy is eerder die Begin waaruit die hele skepping ontstaan het (Joh. 1:2-3, Kol. 1:16, Op. 3:14, 22:13).

As jy baie dink van jouself, jou prestasies, jou rykdom, jou talente, jou vermoëns, jou sukses, jou skoonheid, jou kennis, jou netheid, jou invloed, die opvoeding van kinders, ens., moet die waarheid van Christus se ewigheid jou nederig maak. In vergelyking met Hom is jy ‘n strepie op ‘n oneindige getallelyn. Buig daarom laag en verneder jouself voor Hom.

 

  1. Johannes het Hom met sy sintuie ervaar (v.1)

Die internet is vol boeke en artikels wat sê dat daar nie so iemand soos die historiese Jesus van die Bybel bestaan het nie. Maar volgens Johannes het hy en die ander apostels Hom en sy wonderwerke gesien, sy Woord gehoor, Hom aangeraak, Hom na sy opstanding gesien en Hom aangeraak om seker te maak Hy is nie ‘n gees nie (v.1, Luk. 24:39-43, Joh. 1:14, 19:35, 20:24-27, Hand. 4:20).

Het hulle gehallusineer? Wat is die kans, veral as Johannes nie die enigste getuie is nie, maar die res van die apostels se getuienis met syne strook (v.1, ons)? Het die apostels dalk saam beplan om die storie van Jesus te fabriseer? Dit sal die dag wees! Sal jy bereid wees om vervolg te word en selfs te sterf vir iets wat jy opgemaak het (Hand. 4-5, 12, Op. 1:9)?

Die ware God wat volkome mens geword het, is nie iets wat jy kan kies om te glo of nie en nog steeds ‘n Christen wees nie. Iemand wat, soos Tukkies se liberale teoloë, die maagdelike geboorte of die menswording van God ontken, is ‘n vals leraar en die antichris (4:2-3).

 

  1. Hy is die Woord van die lewe (v.1-2)

Niemand weet wat jy dink nie. Om jou gedagtes aan iemand bekend te maak, benodig jy woorde. Jesus is die Woord van die lewe wat God se gedagtes aan ons bekend maak (v.1, Joh. 1:1, 18). As God in die Ou Testament praat, is dit Jesus wat praat. Die Bybel is sý Woord (Joh. 14:26, 16:12-15).

Maar Jesus is nie net die Woord van die lewe nie. Hy is ook die Woord van die lewe. Hy het alles geskep en is die oorsprong van alle lewe (Gen. 1:3, Joh. 1:1-4, 5:26, 6:57, 14:6, Heb. 11:3). Hy het sy lewensasem in Adam se neus geblaas (Gen. 2:7). Sonder Hom is daar geen lewe nie en is alles so dood soos die klippe in die Tankwa Karoo.

Dit is hierdie lewe wat Johannes en die ander apostels gesien en verkondig het (v.2). Hulle het Hom na sy opstanding gesien en verkondig dat Hy die ware God en die ewige lewe is (v.1-2, 5:20, Hand. 1:22, 2:32, 10:40-41). Hy gee hierdie lewe aan elkeen wat in Hom glo, op Hom vertrou en hulle hoop vir verlossing en vergifnis op Hom alleen plaas (5:11-12, Joh. 3:16, 36, 10:10, 17:2-3). In Christus sal jy God se lewe in jou hê (2Pet. 1:4). Kan iemand hierdie lewe wegvat? Indien wel moet ons sê dat die lewe wat Hy jou gegee het nie ewig was nie (Tit. 1:2, 1Joh. 2:25). Kan jy dit verloor wanneer jy sterf? Indien wel dan is dit wat Hy jou gegee het nie lewe nie (Joh. 11:25-26).

 

  1. Hy was by die Vader (v.2)

Ons leer ons kinders die kategisme. Wanneer ons by die vraag oor die Drie-Eenheid kom, probeer hulle dit uitwerk. Uiteindelik gee hulle op en sê hulle: ‘Ons kan dit nie verstaan nie.’ Maar wie kán die wese van God verstaan? As jy die Here kan uitwerk, is jy so groot soos Hy en is Hy nie waardig om aanbid te word nie.

Volgens Johannes was Jesus voor sy menswording by die Vader (v.2, Joh. 6:46). Ons weet dat Jesus self God is, maar volgens hierdie vers is Hy nie die Vader nie (vgl. Joh. 1:1). Ons kan die Bybel se lering oor God soos volg opsom:

  • God bestaan in drie Persone (Matt. 3:16-17, 28:19).
  • Elke Persoon is volkome God (Ef. 4:6, Jes. 9:5, Joh. 20:28, Kol. 2:9, Hand. 5:3-4).
  • Daar is net een God (Deut. 6:4, Jes. 45:5, 22, 1Kor. 8:4-6).

As God nie in drie Persone bestaan het nie, moet ons sê dat Hy aarde toe gekom het omdat Hy eensaam was en ons nodig het. Maar die Bybel leer dat God soos die vuur in Eks. 3 is wat nie hout nodig gehad het om te brand nie. Hy is m.a.w. onafhanklik, vergenoeg in Homself, EK IS wat EK IS. Moet Hom dan nie prys of dien, asof Hy jou nodig het nie. Hy het jou nie nodig nie (Hand. 17:25). Besef asb. dat jý en nie Hý nie, die bevoorregte is. Wat jy vir die Here gee kom buitendien van Hom af (1Kron. 29:14, 1Kor. 4:7). Koos du Plessis was reg:

Wat ek is, is net genade.

Wat ek het is net geleen.

 

  1. Ons het gemeenskap met Hom en die Vader (v.3)

Ons was onlangs in die Addo Olifant Park. Die pragtige spekbome, fynbos, berge, blou hemel, wolke, die see, die veld, olifante, buffels, vlakvarke, elande, skilpaaie en rooihartebeeste het my beïndruk. Maar woorde is nie genoeg om te maak dat jy dit soveel geniet soos iemand wat daar was nie.

Dit is anders met Jesus. Ons het Hom nie gesien, gehoor en aangeraak soos die apostels nie. Maar deur geloof in die Woord ervaar ons Hom en geniet ons ‘n persoonlike verhouding en intieme gemeenskap met Hom en die Vader (v.3, Joh. 17:21). Al sien ons Hom nie, het ons Hom lief en verbly ons ons met ‘n heerlike blydskap wat ons nie met woorde kan verduidelik nie (1Pet. 1:8).

Johannes praat van die Vader en sy Seun, Jesus Christus (v.3). Die kerkvader Ireneus (140-202 n.C) was ‘n leerling van Polikarpus (69-155 n.C.), wat op sy beurt ‘n leerling van die apostel Johannes was. Volgens Ireneus het Johannes sy Evangelie en 1Johannes geskryf om ‘n vals leraar genaamd Cerinthus te weerlê. Cerinthus het gesê dat Jesus nie uit ‘n maagd gebore is nie, maar uit die huwelik tussen Josef en Maria. Eers by Jesus se doop het ‘n geestelike wese genaamd Christus in die vorm van duif op Hom neergedaal. Deur Christus se krag het Jesus wonderwerke gedoen. Kort voor sy dood het Christus vir Jesus verlaat en teruggekeer hemel toe, terwyl Jesus alleen gesterf het.

Volgens Johannes is Jesus die Messias en die Seun van God. Jesus Christus is een en dieselfde Persoon. Hy is waarlik God en waarlik mens; twee nature in een Persoon. Omdat Hy die Seun van Mens geword het, kan ons kinders van God word en in soete gemeenskap met Hom lewe (v.3). Dit is ook hoekom Hy ons red: nie omdat Hy knegte nodig het om Hom te dien nie, maar sodat ons gemeenskap met Hom kan hê en by Hom kan wees (v.3, 1Kor. 1:9).

Kweek en koester hierdie verhouding. Moenie vir Jesus een dag in die jaar gee (Kersfees), een uur per week op ‘n Sondag, of selfs 15 minute per dag in jou stiltetyd nie. Wy jou hele lewe aan Hom. Dink deur die dag aan Hom en praat met Hom. Peins oor wat jy in jou stiltetyd lees en in die preke hoor. Vra die Heilige Gees om jou in ‘n dieper gemeenskap en verhouding met die Vader en die Seun te bring (Joh. 14:23, 2Kor. 13:13). Geniet ook gemeenskap met Jesus saam met ander Christene (v.3, ons).

Moenie soos party mense dink jy kan Jesus op jou eie dien, sodat jy in die slegte gewoonte verval om die gemeenskap van die gelowiges te versaak nie (Heb. 10:25). Maar aan die ander kant moet jy nie soos party mense dink jy kan intergeloof bidure hou met mense wat die Vader en sy Seun Jesus Christus verwerp nie (v.1-3).

 

  1. Sy Woord verbly ons harte (v.4)

Jare gelede het ‘n vrou vir my gesê: ‘Ek wens dat die Here nog direk met ons praat soos in die Ou Testament.’ Hoe sou jy hierop reageer?

[a] In die Ou Testament het die Here nie direk met almal gepraat nie. Volgens Num. 12:6-8 het Hy nie eers direk met die profete gepraat soos Hy met Moses gepraat het nie.

[b] God het vir lang tye nie met die volk gepraat nie (1Sam. 3:1, Amos 8:11).

[c] Ou Testamentiese gelowiges het nie die hele Bybel gehad nie, maar net dele daarvan.

[d] Ons het die hele Skrif en kan dit enige tyd lees. Daarin praat die Here direk met ons. Ons het ook die volle openbaring van God in Jesus.

Johannes en die apostels se vreugde om Hom te deel, was soos jou vreugde wanneer jy ‘n mooi sonsondergang sien en eers volkome bly is as jy dit met ander deel en hulle dit geniet (v.4).

Begeer jy dat jou blydskap volkome moet wees? Jy sal dit nie in ‘n Kersete, jou familie, geskenke, vriende, gesondheid of geld kry nie. Jou blydskap sal net volkome wees as jou gemeenskap met die Vader, die Seun en die Heilige Gees volkome is (v.3-4). Soos reeds gewys kan jy dit tot ‘n mate hier geniet deur die Woord, gebed en die gemeenskap van gelowiges (Joh. 15:11, 16:24, 2Joh. 12). Jy sal egter moet wag vir die hemel voor jou blydskap volkome kan wees, want eers as jy daar is sal jy perfekte gemeenskap geniet (Ps. 16:11).

Verlang jy daarna? Of moet jy eerlik sê dat jy vasgevang geraak het in die wêreld se soeke na ‘n plesier wat hulle nooit bereik nie? Die manier hoe die wêreld Kersfees vier (meer, beter, duurder, lekkerder, dronker), is ook hoe hulle hulle lewens leef. Moenie toelaat dat hulle jou intrek nie. As jy soos die wêreld wil lewe, kan jy nie God se liefde geniet en volkome blydskap hê nie (v.3-4, 2:15-17, Jak. 4:4). Jy sal vir ewig leeg bly.

Maar as die Heilige Gees die Vader en die Seun na jou hart toe bring, het jy alles. Jy sal wees soos ‘n arm vrou wat liefde, vrede, geluk en rykdom soek, maar dit nie kry nie. Wanneer sy egter met die prins trou, kry sy alles saam met hom.