Coram Deo Cover Image

Coming soon...

13 December 2019

Jesus is bevoeg om jou te help

Related image

Hebreërs 5:1-10

Hennie het ‘n klomp jaar studeer om ‘n Geoktrooieerde Rekenmeester (Eng. CA) te word. Hy het al die nodige eksamens afgelê en aan al die vereistes voldoen. Hy het selfs ‘n paar jaar se ondervinding agter die blad. Toe PwC ‘n rekenmeester soek en hy daarvoor aansoek doen, het hy die werk gekry omdat hy bevoeg is.

Net so is Jesus bevoeg om jou te help. Hy is ‘n bekwame Hoëpriester; die beste Hoëpriester in die geskiedenis. Hy is selfs beter as Israel se eerste hoëpriester, Aäron. Maak asb. jou Bybel oop by Heb. 5:1-10 om te sien wat ek hiermee bedoel.

 

  1. Aäron (v.1-4)

Toe ek ‘n paar jongmense in Nelspruit oor Josef vra, toe sê hulle: ‘Dit is mos die ou wie se boeties hom in die leeukuil gegooi het!’ Hulle het Josef en Daniël se stories met mekaar verwar.

Vir die preek om sin te maak, moet jy die Bybel ken en weet wie Aäron is. Die eerste lesers het die Ou Testament goed geken en geweet wie Aäron is. Kom ek vertel jou wie hy is indien jy nie weet nie.

Israel was God se volk. A.g.v. hulle sonde kon hulle nie in sy heilige teenwoordigheid inkom nie. En tog wou Hy hulle by Hom hê. Hy het Aäron as hoëpriester gekies om die volk te verteenwoordig, vir hulle te bid en onskuldige diere in hulle plek te offer sodat hulle nie vir eie sonde sou sterf nie. Heb. 5:1-4 brei hierop uit.

 

[a] Aäron se funksie (v.1)

Sowat 150 jaar gelede het mense sonder karre, vliegtuie, selfone, die internet en rekenaars bestaan. As al hierdie dinge skielik van ons weggeneem moes word, sou ons sukkel om te funksioneer. Dit is hoe dit vir die Hebreërs was toe die outeur vir hulle gesê het dat hulle nie meer die tempel, priesters en offers nodig het nie. Vir hulle was hierdie dinge die boustene van hulle lewens en samelewing. Die hoëpriester het die hoogste godsdienstige amp in Israel beklee. Hy is uit die mense geneem (v.1). As middelaar het hy ter wille van die volk opgetree en hulle by God verteenwoordig (v.1). Hy het gawes en offers vir die volk se sonde gebring (v.1). Hulle kon nie vir hulleself offer nie en daarom moes hý vir hulle intree. Hy het dit daagliks gedoen, omdat die volk aanhoudend gesondig het, asook omdat die offers nie kon maak dat hulle ophou sondig nie (9:9, 10:1, 4).

Jesus is ‘n beter Hoëpriester as dit. Deur ‘n enkele offer het Hy eens en vir altyd die sonde weggeneem (10:12, 14). Vir die Hebreërs om dus terug te draai na ‘n aardse hoëpriester was nie vordering nie, maar agteruitgang. Dit is presies die probleem met die Hebrew Roots Movement wat wil terugkeer na die Ou Testament Feeste, voedselwette en Sabbat. Moenie soos die Galasiërs vir hulle dwaling val nie. Hoekom wil jy Jesus se skaduwee hê as jy Hóm het (Kol. 2:16-17)?

 

[b] Aäron se medelye (v.2-3)

Een van my beste vriende het voor sy bekering gedink dat hy die onvergeeflike sonde gepleeg het. Vandag het hy baie tyd, deernis en medelye met mense wat twyfel. Die hoëpriester in die Ou Testament was so. Omdat hy self vol swakheid was, moes hy eers vir sy eie sonde offer voordat hy vir die volk se sonde kon offer (v.3, 7:27, 9:7, Lev. 4:3, 9:7, 16:6). A.g.v. sy eie swakheid het hy saam met dié gevoel wat uit onkunde afgedwaal het en gesondig het (v.2, Num. 15:28-29, kontra Num. 15:30).

Ons is dikwels ongenaakbaar, genadeloos en hard met mense. Dit is omdat ons nie ons eie sonde raaksien nie. Ons is soos die Fariseërs: selfgeregverdig en hoogmoedig (Matt. 7:1-5, Joh. 8:1-11). Volgens die Bybel moet ons op onsself let en sag werk wanneer ons mense uit die vangnet van hulle sonde help (1Kor. 10:12, Gal. 6:1-3). As die sondelose Jesus medelye het met ons (2:18, 4:15), moet ons medelye met mekaar hê.

 

[c] Aäron se roeping (v.4)

Toe ons in 1993 die Kaap besoek het, was ons gids by die Goedehoop Kasteel se naam ‘Sirharry’. Maar die feit dat jy ‘Sir’ voor jou naam sit, maak jou nie een nie. Jy kan nie net ‘n titel vir jouself gee nie. Koningin Elisabet II van Engeland moet besluit wie waardig is om hierdie titel te dra en wie nie.

Net so kon mense in die Ou Testament nie sommerso besluit het om hoëpriester te wees nie. Dit was nie ‘n werk waarvoor jy kon aansoek doen nie. Jy kon net die hoëpriester wees as die Here jou vir die taak geroep het soos Hy met Aäron gedoen het (v.4, 1, Eks. 28:1, Num. 16:5, 40, 18:7, 1Kron. 23:13, 2Kron. 26:18).

Maar selfs ‘n geroepe hoëpriester kon sonde doen en die volk op ‘n verkeerde pad lei (vgl. Eks. 32). Hoekom wou die Hebreërs dan na ‘n onvolmaakte hoëpriester toe terugkeer? En hoekom stel mense so maklik hulle hoop in onvolmaakte leraars en ouderlinge? Dit is asof hulle ‘n obsessie met sekere predikers het. Hulle maak of hierdie predikers niks verkeerd kan doen, of sê nie. Wanneer die predikers dan op ‘n dag iets doen, of sê wat verkeerd is, wil hierdie mense niks meer met Jesus, die Bybel, of die kerk te doen hê nie. Maar as hulle in die eerste plek vir Jesus aanbid het en nie die ‘dominee’ nie, sou hulle hartseer gewees het oor sy val, maar aangegaan het met die Here.

 

  1. Jesus (v.5-10)

 

[a] Jesus se roeping (v.5-6)

Wat is die hoogste amp in Suid-Afrika? Seker om die president te wees. Wat was die hoogste amp in ou Engeland? Om die koning of koningin te wees. Ek het reeds gewys dat die hoëpriester die hoogste geestelike amp in Israel beklee het.

Jesus beklee ‘n hoër amp as die president van Suid-Afrika, die koningin van Engeland, die hoëpriester in Israel, die aartsengel Migael, of enigiemand in die heelal. Hy is ons hemelse Hoëpriester. As Hy wou, kon Hy Homself tot hierdie posisie verhef het. Hy het dit egter nie gedoen nie, maar op sy Vader gewag, sodat niemand kon sê dat Hy nie ‘n egte hoëpriester is soos Aäron nie. Almal moes weet dat Hy die ware hoëpriester is (v.5, Joh. 8:54).

Volgens die Vader is Hy ‘n beter Hoëpriester as Aäron. Hy is die unieke Seun van God en die Koning (v.5, Ps. 2:7, konteks, Matt. 3:17, Joh. 3:16). Soos Melgisedek in Gen. 14:18, is Jesus die ewige Koning-Priester (v.6, 7:1-3, Gen. 14:18, Ps. 110:1, 4, Sag. 6:13, kontra 2Kron. 26:16-21). Anders as Aäron was Jesus nie net ‘n priester op aarde nie (7:23). Hy lewe vir ewig as Hoëriester in die hemel waar Hy vir ons intree (7:16, 24-25). God het in die ewige verlede besluit en aangekondig dat Jesus ons Hoëpriester sou wees (v.5-6, 1:5, Ps. 2:7, 110:4).

Alhoewel Hy nog altyd die Seun van God was, het die Vader dit by sy opstanding bevestig (v.5, Rom. 1:4). Toe Jesus veertig dae later opgevaar het hemel toe, het die Vader weereens duidelik gemaak dat Hy die finale en volmaakte Hoëpriester is (v.6).

As Jesus dan die Ou Testamentiese profesieë vervul en die volmaakte Hoëpriester is, is Hy bevoeg om jou te help. Wat is jou behoefte? Het jy ‘n probleem wat jy nie kan oplos nie? Bring dit na Jesus toe. Hy is nie bloot ‘n menslike hoëpriester nie, maar die Seun van God. Hy regeer oor alles en almal. Niks is vir Hom onmoontlik nie. Geen sonde is te groot dat Hy dit nie kan vergewe nie, of te sterk dat Hy dit nie onder sy voete kan verbrysel nie.

 

[b] Jesus se medelye (v.7-8)

Ken is ‘n 22-jarige enkel man en verstaan nie Henry se huweliksprobleme nie. Hy sê vir Henry om sy probleme te oorkom en nie verder daaroor te stres nie. Sy gebrek aan medelye spruit uit die feit dat hy nog nooit getroud was nie. Hy verstaan nie Henry se probleme nie.

Alhoewel Jesus nooit gesondig het nie, het Hy ons probleme ervaar en kan Hy medelye hê (4:15). Hy het swaargekry net soos ons (v.8). Hoe het hy dit hanteer? Tydens sy 33 jaar op aarde het Hy baie tyd in gebed deurgebring (v.7, Luk. 3:21, 4:2, 5:16, 6:12, 9:18, 29, 11:1, 22:41-44, 34, Joh. 17). As Hoëpriester het Hy sy gebede met sterk geroep en trane aan die Vader geoffer (v.7, vgl. Ps. 141:2, Matt. 26:36-46, 27:46, 50, Joh. 11:35, Luk. 19:41, 23:46). Hy het geroep tot die Vader wat Hom uit die dood kon red (v.7, Mark. 14:36). Die Vader het sy onderdanige eerbied en angs raakgesien, sy versoek geantwoord en Hom uit die kake van die dood gered (v.7, Ps. 22:25, Matt. 26:39, Hand. 2:24).

Niemand verstaan jou probleme beter as Hy nie. Alhoewel Hy die Seun van God was, moes Hy gehoorsaamheid leer net soos ons (v.8). Dit beteken nie dat Hy op ‘n tydstip ongehoorsaam was nie, maar dat Hy soos enige kind die verskil tussen reg en verkeerd moes léér (Luk. 2:40, 52). Die verskil tussen Hom en ons, is dat Hy altyd gehoorsaam was en nooit sonde gedoen het nie (4:15, 7:26, Luk. 2:51).

Voor sy menswording het Hy nie nodig gehad om gehoorsaam te wees nie. Maar toe Hy mens word, moes Hy gehoorsaamheid léér (v.8). Deur sy lyding het Hy geleer om gehoorsaam te wees tot die einde (v.8, Fil. 2:8). Hy móés gehoorsaam wees, sodat Hy ‘n perfekte rekord van geregtigheid vir ons kon voorsien (2Kor. 5:21). Dit is jou enigste twee opsies om in die hemel te kom: òf jý lewe perfek, òf God aanvaar Jesus se perfekte geregtigheid in jou plek. Tensy jy heeltemal onnosel, of arrogant is, weet jy dat die eerste opsie nie ‘n moontlikheid is nie. Jy het Jesus se geregtigheid nodig.

Die enigste manier hoe God dit aan jou sal toereken, is as jy jou hulpeloosheid erken en vertrou dat Jesus se lewe en dood voldoende is om jou te red (Fil. 3:4-9)

 

[c] Jesus se funksie (v.9-10)

Omdat ek in die bediening is, ontmoet ek baie nuwe mense. Wanneer nuwe mense vir ‘n paar maande ons kerk besoek en ek met hulle kuier, vra ek wat hulle doen. Soms doen hulle ‘n werk waarvan ek nog nie gehoor het nie. Ek vra hulle: ‘Wat is jou werksomskrywing; wat dóén jy elke dag van 08:00-17:00?’

Dalk wonder jy wat Jesus nou in die hemel doen: wat is sy ‘werksomskrywing’ as die Hoëpriester van ons siele? Hy doen baie dinge. Hy onderhou die wêreld. Hy berei vir ons ‘n plek voor in die hemel. Hy stuur sy engele om sekere take te doen. Hy bid vir sy kinders.

Een van die grootste take waarmee Hy egter besig is, is om mense te red. Omdat Hy opgewek en verheerlik is, het Hy nie net meer ‘n volmaakte siel nie, maar ‘n volmaakte liggaam (v.9, 2:10, kontra Rom. 8:4). En omdat Hy in elke opsig perfek is, kan Hy ons volkome red. Hy is die Bron en Bewerker van ‘n ewige verlossing (v.9, 9:12, Joh. 17:3). Dit beteken dat jy nie jou redding kan verloor nie (v.9, Joh. 6:37, 39, 10:28-29, Rom. 8:28-30, 38-39, Fil. 1:6). Solank as wat Jesus jou Hoëpriester is, is jou redding seker.

Hoe weet jy of Jesus jou Hoëpriester is? Hy is die Hoëpriester en Verlosser van elkeen wat Hom gehoorsaam (v.9). Gehoorsaam jy Hom? Hy het vir jou gesê om jou sonde te haat, jou rug daarop te draai, in Hom te glo, die knie voor Hom te buig, Hom lief te hê en te doen wat Hy in die Bybel sê. Het jy dit al gedoen? Is dit hoe jy oor die algemeen lewe? Is dit jou patroon om die Bybel te lees, omdat jy wil leer hoe jy gehoorsaam kan wees? Lees jy die Bybel met die doel om goed te voel vir die dag, of om te doen wat die Here vir jou sê? Vra jy gereeld die Heilige Gees se hulp om gehoorsaam te wees?

As dit jou begeerte is, sal Jesus jou daarmee help. Hy is bevoeg om jou te help en jou tot aan die einde te red, omdat die Vader Hom aangestel het as ‘n ewige Priester volgens die orde van Melgisedek (v.10). Ons sal in hfst. 7 meer oor Melgisedek leer. Vir nou is dit genoeg om te weet dat Jesus bevoeg is om jou te help. Hy is nie soos ‘n motorwerktuigkundige wat bevoeg was op ou karre, maar agter geraak het met die tegnologie nie. Jesus het die verlossingsplan uitgedink en is dus meer as bevoeg om te help en tot die uiterste toe te red.

Kategorieë