Coram Deo Cover Image

Coming soon...

25 April 2012

God se beloftes aan sy kinders

“En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders; en die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook geroep; en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, dié het Hy ook verheerlik.” (Romeine 8:28-30).

 


(1) God is goed in voorsienigheid (vers 28)

(2) God is goed in verkiesing (vers 29)

(3) God is goed in verlossing (vers 30)

 

Ek het al in berading mense teëgekom wat volgens hulle gevoel lewe.  As hulle nie soos Christene voel nie, dan betwyfel hulle of hul enigsins Christene is.  As hierdie mense nie die Here se nabyheid voel nie, dan glo hulle met alles in hulle dat die Here hulle verlaat het.  Die meeste mense voel nie die waarheid van God se beloftes wanneer hulle ly nie.  Die Bybel beveel ons dikwels om te leef volgens wat ons wéét en nie volgens wat ons vóél nie.  Let op Paulus se woorde in v.28:  “En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.”  In v.26 sê Paulus dat ons partykeer in ons lyding nie weet hoe en wat ons moet bid nie.  Maar in v.28 leer hy dat ons wel één ding verseker weet:  God sal al hierdie dinge vir ons voordeel uitwerk.  Moet dus nie bekommerd wees omdat jy nie elke klein detail van jou situasie verstaan nie.  Berus jou eerder daarin dat jy weet die uiteinde sal goed wees nie.  Memoriseer, lees, glo, en ken God se kosbare beloftes.  Petrus sê dat God aan “ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het” (2 Pet.1:4).  Ken algemene beloftes soos v.28, Ps.119:68, Matt.7:11.  Hierdie beloftes wys vir ons dat God goed is en goed doen.  Ken ook spesifieke beloftes wat op jou situasie betrekking het.  Dra hierdie beloftes by jou of sit dit op jou yskas.  Hieronder volg verskeie voorbeelde van sulke beloftes wat ons moet ken en weet.

 

Wonder jy soms oor jou verlossing?  God gee hoop en troos in v.28-30:  almal wat in Christus glo en geregverdig word, kan ook verseker weet dat hy uitverkies is en uiteindelik verheerlik sal word.  Omdat Christus die oordeel van sy Vader op Homself geneem het aan die kruis, sal God nooit sy kinders veroordeel nie (v.1).  Die goeie werk wat God in jou begin het sal hy voleindig.  Hy sal jou nooit uitwerp as jy in geloof na Hom toe kom nie, en niemand sal jou ooit uit sy hand uitruk nie.  So leer Fil.1:6, Joh.6:37, 10:28-29.  God verwyder sy kinders se sondes uit hulle harte net so ver soos wat die ooste en die weste van mekaar verwyder is.  God werp ons sondes in die diepste see.  Hy dink nie meer aan ons sondes nie.  Hy reinig ons van hierdie sondes as ons dit aan Hom bely en om vergifnis smeek (Ps.103:10-12, Miga 7:19, Heb.10:17, 1 Joh.1:9). 

 

Is jy benoud of bang oor iets Christen?  God se engel trek 'n laer om jou.  Roep om aan en Hy sal hulp stuur om jou uit te help.  Hy sal jou ondersteun en bevestig as jy jou sorge op Hom werp.  Hy hou wag oor jou wanneer jy slaap.  Hy is 'n veilige vesting vir dié wat by Hom skuil.  Hy sal jou met sy sterk arms ondersteun – selfs waar jy deur water en vuur moet gaan.  Jy hoef nie enigiets of iemand te vrees nie.  God sorg selfs vir die mossies.  Hoeveel te meer sal Hy nie vir sy eie kinders sorg nie?  Die duiwel kan nie aan jou raak tensy God nie vir Hom toestemming gee nie.  En selfs dán (soos ons verlede week gesien het) het God iets goed in gedagte vir jou (sien Ps.34:8, 50:15, 55:23, 121:4, Spr.18:10, Jes.41:10, 43:1-2, Matt.10:28-31, Heb.13:6, 1 Joh.5:18). 

 

Is jy depressief?  God het jou lief.  Hy sal nie die geknakte Christen afbreek of sy kersie doodblaas nie.  Hy sal jou bewaar sodat jy nie heeltemal ‘breek’ nie.  Hy sal jou uithelp en uitred uit al jou moeilikhede.  Hy sal die wonde van jou siel verbind en genees (Ps.34:19-21, 147:3, Matt.12:20).  Ook as jy swak is kan jymoed skep, omdat die Here weet hoe broos jy is.  Hy is vol ontferming oor jou.  As jý swak is dan is Hý sterk (Ps.103:13-14, 2 Kor.12:10).  Sukkel jy met jou geldsake?  Die Here sal jou help.  Die Psalmis sê dat hy nog nooit gesien het dat die regverdige se kinders vir brood hoef te bedel nie (Ps.37:25).  God sal sorg dat jy het wat nodig is om te lewe – Hy sal nie van jou vergeet of jou verlaat nie (Fil.4:19, Heb.13:5). 

 

Is daar dinge in jou verlede waarvan jy nie kan vergeet nie?  As jy daardie dinge bely het en 'n gelowige is, dan is daardie dinge verby – jy hoef nie meer daaroor te bekommer nie.  God hou dit nie teen jou nie.  Die dag sal kom wat jy self ook daarvan vergeet in die hemel (Jes.65:17, 2 Kor.5:17, Heb.8:12).  Ook die toekoms hoef nie vir jou slapelose nagte te bring nie.  God sal vir jou krag gee vir elke dag.  Hy sal jou dra.  Sy genade is elke dag nuut.  Hy is reeds in môre en sal die sorge van môre vir jou dra (Deut.33:25, Ps.68:20, Klaagl.3:22-23, Matt.6:34, Heb.13:8).  Voel jy dalk eensaam of verwerp?  Rom.8:31-39 is goeie medisyne.  Satan mag dalk klagtes teen jou inbring, maar dit help nie omdat God jou reeds geregverdig het.  Niks sal jou van God se liefde kan skei nie. Al verwerp jou familie jou:  God sal jou nooit verwerp nie.  Hy het jou van ewigheid af lief.  Hy sal sorg dat jy mense het wat vir jou lief is en na jou omsien (Ps.27:10, 68:7, Jer.31:3). 

 

In ons besige samelewing voel baie gelowiges uitgeput.  Die Skrif belowe at God vir sy kinders nuwe krag sal gee.  Almal wat moeg en oorlaai is kan vrede en rus vind in Jesus (Jes.40:28-31, Matt.11:28-30).  Vir twyfelaars gee God bemoedigende beloftes.  Waar ons twyfel oor besluite wat geneem moet word sal die Here die rigting aanwys as ons op Hom vertrou (Ps.25:12, 32:8).  Dié wat op Christus vertrou hoef nie te twyfel nie – Hy sal hulle nooit in die steek laat nie (Joh.14:1, Rom.9:33, 2 Tim.2:13). 

 

Wat van versoeking?  Hou goeie moed.  Onderwerp jou aan God en staan vas teen die duiwel.  Hy sal uiteindelik vlug.  God sal nie toelaat dat die versoeking vir jou te groot word nie.  Hy sal 'n oop deur gee sodat jy kan wegvlug (1 Kor.10:13, Jak.4:7).  Ook vir verslaafdes gelowiges is daar hoop, want as die Seun jou vrygemaak het sal jy waarlik vry wees.  Jy hóéf nie te sondig nie.  Jy is nie sonde se slaaf nie.  God se waarheid maak jou vry (Joh.8:32, 36, Rom.6:14).  Vir die siek gelowiges is daar die wonderlike vooruitsig dat daar in die hemel nooit meer enige siekte sal wees nie (Openb.21:4).  En (laastens) vir die gelowiges wat vrees het vir die dood sê die Bybel:  ons goeie Herder sal by ons wees in die laaste oomblikke van die dood.  Hy sal saam met ons deur die vallei van die dood gaan.  Die dood het geen mag oor dié wat in Christus lewe nie.  Hulle sal lewe al het hulle ook gesterf (Ps.23:4, Joh.11:25). 

 

Noudat jy die bogenoemde beloftes ken en wéét wat God leer, hou Hy jou verantwoordelik (Luk.12:47).  Jy ken v.28 en wéét God is goed en werk alles tot jou voordeel.  Leef dan só.

 

Kategorieë