Coram Deo Cover Image

Coming soon...

25 January 2022

Interpersoonlike Probleme: LGBTQ+

Romeine 1:26-28

LGBTQ+ staan vir Lesbian Gay Bisexual Transgender Queer en meer. Ek het die week 'n artikel hieroor op Fox News se webtuiste gelees. Dit gaan oor Bill C-4 wat in Desember 2021 in Kanada deurgestem is. Volgens hierdie wet mag geen berader, sielkundige, predikant of iemand anders 'n homoseksuele persoon probeer oorreed om heteroseksueel te word nie, selfs al wil die persoon verander. Indien jy selfs net hieroor preek, kry jy 5 jaar tronkstraf. As jy adverteer dat jy LGBT mense kan help om te verander, kry jy 2 jaar tronkstraf. Volgens die Kanadese regering val hierdie oortreding in dieselfde kategorie as kinderpornografie.1 John MacArhur het Kanadese leraars aangemoedig om hierteen op te staan.2 Is MacArthur en die Kanadese leraars reg? Die NG Sinode dink nie so nie. Volgens hulle is LGBT versoenbaar met die Bybel. Maar is dit wat die Bybel sê?

1. Lesbiërs (v.26)

Ek het iemand ontmoet wat in Amerika skoolgegaan het. Op haar eerste skooldag moes elke lering opstaan en sy naam, van en voornaamwoord sê: ‘Joe Wilson, he... Sarah Jane, it... Jim Petersen, za... Patsy Palmer, she... Rose Thomas, ze...’ Wat 'n gemors. Mense weet nie meer wie of wat hulle is nie, omdat hulle nie weet wie God is nie. LBGT begin nie by seksuele verwarring nie, maar by 'n anti-God agenda (v.25-26). Hulle soek nie 'n God wat in hulle pad staan om te sondig nie. Hulle wil nie rekenskap aan enigiemand gee nie, maar wil hulle eie god wees. As jy saam met die Bybel staan, neem hulle aksie teen jou. Hulle het dit 'n paar jaar gelede met Israel Folau gedoen. Toe hy sy standpunt oor homoseksualiteit uitspreek, toe skors die Australiese Rugby Unie hom. Verlede Sondag (16 Januarie 2022) het John MacArthur oor die kwessie gepreek. Hulle het sy preek as haatspraak bestempel en dit van YouTube af verban.3 LGBT is niks anders nie as rebellie teen God se orde in Genesis 1-2.

         Iemand sal sê dit is onwaar, omdat baie gays Christene is. Die Bybel leer anders. Volgens 1Kor. 6:9-10 sal geen homoseksuele die koninkryk van God ingaan nie. Jy kan so min 'n dronkaard-Christen as 'n gay-Christen wees. Sommige sal sê dat 1Korintiërs 6 nie oor gays gaan nie, maar hulle is verkeerd. Die Griekse woord malakos beteken meisieagtig of sag. Dit verwys na die party in 'n homoseksuele verhouding wat die vrou se rol inneem. Arsenokoitēs beteken manlike bed en verwys na die party wat die man se rol inneem (vgl. 1Tim. 1:10). Lev. 18:22 in die LXX (Griekse vertaling van die Ou Testament) gebruik arsen en koitē met verwysing na 'n homseksuele verhouding: “By ’n man (arsen) mag jy nie [in ’n bed] slaap (koitē) soos jy by ’n vrou slaap nie. Dit is iets afstootliks.” Jy mislei jouself om te sê dat jy 'n gay Christen is (1Kor. 6:9). Jou sonde is 'n gruwel vir die Here (Lev. 18:22, 20:13). Dalk sê jy dat 'n liefdevolle gay verhouding nie gruwelik is nie, maar dat Levitikus 18 en 20 hom teen homoseksuele prostitusie in 'n afgodstempel uitspreek: "Die Hebreeus vir gruwel (to’êbāh) word immers in Deut. 7:25-26 van afgodery gebruik." Lev. 18:26-27, 29-30 gebruik to’êbāh met verwysing na die hele lys van seksuele sondes wat in Levitikus 18 voorkom. Indien homseksualiteit net by 'n afgodstempel verkeerd is, is egbreuk, bloedskande en bestialiteit ook net verkeerd as jy dit by 'n afgodstempel beoefen. Om dit in die gerieflikheid van jou huis is te beoefen, is aanvaarbaar. Kan jy sien hoe dwaas die homoseksuele interpretasie van hierdie teks is? Eseg. 16:49-50 beskryf een van Sodom se sondes as to’êbāh of 'n gruwel. As jy Genesis 19 lees, is dit duidelik dat Sodom se sonde of gruwel homoseksualiteit was. Sodom se mans wou Lot se gaste beken (Gen. 19:5). Die Hebreeuse woord yada is dieselfde as in Gen. 4:1 waar Eva swanger geraak het, nadat Adam haar beken het. Lot beskryf die manne se sonde as boos (Gen. 19:7). Sodom se sonde was so sleg dat sodomie die erkende naam vir homoseksualiteit geword het.

         Waar 'n samelewing so lewe, gee die Here hulle oor aan hulle luste (v.24, 26, 28). Homseksueles glo hulle is so gebore, dat die Here hulle so gemaak het. Volgens die Bybel kies hulle om so te wees en gee die Here hulle aan hulle eie begeertes oor (v.26). Selfs al sou iemand met 'n homoseksuele neiging gebore wees, regverdig dit nie sy sonde nie net soos selfsug nie reg is, omdat jy so gebore is nie. "Maar ek onthou nie dat ek gekies het om so te wees nie," sal iemand sê. Ek kan ook nie onthou dat ek gekies het om hoogmoedig te wees nie. Dit wys hoe diep die probleem is. Jou en my sonde is dieper as ons gedagtes en dade. Dit raak ons sondige begeertes en natuur (Ps. 51:7, Jak. 1:14-15). Homoseksuele mense se drange of begeertes is oneerbaar en verdraaid (v.26, vgl. Ef. 2:3, 4:22, Kol. 3:5, 2Pet. 1:4, 1Joh. 2:16). Soos met enige ander sonde, moet jy homoseksualiteit op die vlak van jou begeertes oorwin. Jesus moes as’t ware sonde word om ons van ons sonde te red. Toe Hy aan die kruis sterf, het Hy die straf vir ons sonde gedra (2Kor. 5:21). Deur sy Gees moet Hy ons van binne af nuut maak en die ou sondige leefstyl vernietig (2Kor. 5:17). Hy moet ons hart van klip uithaal en vir ons 'n hart van vlees gee, sodat ons deur Hom die vermoë het om reg te doen (Eseg. 36:26-27, Gal. 5:16-17, 22-23). Ons begeerte moet na Christus wees (Fil. 1:23). As jy jou in die Here verlustig, sal Hy jou die regte begeertes gee en dit versadig (Ps. 37:4). As jy 'n verkeerde verhouding met God het (v.23, 25), sal Hy jou aan jou sondige begeertes oorgee (v.24, 26-32). In so 'n samelwing verruil vroue die natuurlike begeerte na mans vir 'n begeerte na vroue (v.26). Volgens sommige is Paulus nie teen homoseksuele begeertes nie: "Hier gaan dit oor heteroseksuele mense wat hulle natuurlike begeerte vir die teenoorgestelde geslag laat vaar om gay te wees. Dit is verkeerd. Jy moet slegs gay wees as jy so gebore is." Dit is nie wat die Grieks sê nie. Paulus sê dat vroue die (nie hulle) natuurlike verhouding (tēn physikēn chrēsin) vir die onnatuurlike verruil (v.26). Dit gaan oor die verdaaiing van God se skeppingsorde in Gen. 1:27, 2:18-25. In die begin het God die mens man en vrou gemaak. Biologies pas 'n man en 'n vrou se liggame bymekaar. God het hulle die vermoë gegee om kinders te hê (Gen. 1:28). Homoseksueles se liggame pas nie bymekaar nie. Biologies het hulle ook nie die vermoë om kinders te hê nie. Om homoseksueel te wees, is onnatuurlik (v.26, Judas 7); dit druis teen God se goeie skepping in (Gen. 1:31).

         Baie mense bevraagteken dit, omdat Jesus nooit iets teen homoseksualiteit gesê het nie. Eintlik het Hy Homself daarteen uitgespreek. In Matt. 19:4-5 het Jesus uit Genesis 1-2 aangehaal en die man-vrou orde beaam. Volgens sy lering in Matt. 19:12 is enkelskap die enigste alternatief vir die huwelik tussen 'n natuurlike man en 'n natuurlike vrou. Homoseksualiteit is nie 'n opsie nie. In Genesis 18 het God en twee engele in mensevorm aan Abraham verskyn. Omdat Jesus die openbaring van die Vader is (Joh 1:1, 18), is dit Hy wat hier aan Abraham verskyn het. Later in die hoofstuk sê Hy vir Abraham dat Hy gekom het om Sodom te straf. In Genesis 19 verwoes Hy Sodom met vuur uit die hemel. Ons het reeds gesien dat homoseksualiteit een van Sodom se sondes was. Dus is dit duidelik dat Jesus Sodom se homoseksualiteit ten sterkste afgekeur. Paulus se lering oor homoseksualiteit kom tog van Hom af. Jesus self het gesê dat die Heilige Gees sy woorde vir die apostels sou gee om neer te skryf (Joh. 16:13-15). Paulus se woorde is nie sy eie nie, maar Jesus s’n.

         Heteroseksualiteit is natuurlik en normaal. Nie eers diere is gay nie. Selfs waar diere van dieselfde geslag op mekaar klim, lewe hulle nie so nie. 'n Dier se luste beteken nie homoseksualiteit is natuurlik nie, maar eerder dat die mens in sy sonde tot op 'n dier se vlak daal (Ps. 73:21-22, Dan. 4:16, 33).

 

2. Homoseksueles (v.27)

'n Homoseksuele genaamd Chad Allen was die hoofakteur van die Christelike film, The End of the Spear. Tydens 'n onderhoud met Larry King, het mnr. Allen vir John MacArthur gesê: ‘Ek het nie gekies om gay te wees nie.’4 Maar volgens v.27 kies homoseksueles om so te wees. Ek weet dat 'n seun met 'n onbetrokke pa gay kan word. Ek het al sulke mense beraad. So iemand soek liefde wat hy by sy pa moes kry. Omdat hy dit by 'n ander man soek, skakel dit ongelukkig in party gevalle om tot homoseksualiteit. Maar dit hoef nie so te wees nie. Ek ken iemand wat nie 'n goeie verhouding met sy pa gehad het nie. Tog het hy gekies om nie homoseksueel te wees nie. Dit geld ook vir seuns wat gemolesteer is. Alhoewel dit sekerlik 'n aaklige ervaring moet wees, beteken dit nie jy is gay nie. Ek ken iemand wat as jong seun gemolesteer is. Toe hy 'n tiener word, toe kies hy 'n homoseksuele leefstyl. Hy het op 15-jarige ouderdom tot bekering gekom en sy leefstyl verander. Vandag is hy gelukkig getroud en het twee lieflike kinders. Die Here kan gay mense verander en hulle red. Volgens 1Kor. 6:9-11 het hy sommige van die Korintiërs van homoseksualiteit gered. In ons tyd doen Hy dit nog steeds. Rosaria Butterfield was 'n lesbiër wat uit 'n homoseksuele lewe gered is.5

         In 'n sekere sin is homoseksualiteit nie anders as ander sondes nie. Dit begin by sondige begeertes en sit om in sondige dade. Dit is 'n belangrike beginsel, omdat homoseksuele dade volgens party mense verkeerd is, maar homoseksuele oriëntasie of aangetrokkenheid nie. Maar die Bybel sê homoseksuele begeertes is niks anders as seksuele wellus nie (v.27, vgl. Matt. 5:28).

         Party mense meen dat v.27 teen gay molestering (pederastie) of verkragting praat. Hulle is verkeerd. Paulus sê dat die mans met wellus teenoor mekaar ontbrand (v.27). Hier gaan dit nie oor molestering of verkragting nie; homoseksualiteit in al sy vorme is verkeerd. "Maar hoekom as dit niemand skade doen nie?" wil iemand weet. Doen dit niemand skade nie? Wat van jou gewete? Wat van die persoon saam met wie jy sondig se gewete? Wat van seksuele siektes waarmee jy en die ander persoon mekaar besmet (13:9-10)? Wat daarvan dat jy jouself en die ander persoon hel toe stuur (1Kor. 6:9-10)? Wat van die Christen-naam wat jy beskadig as jy Jesus bely, terwyl jy in sonde lewe? Wat van jou familie wat homoseksualiteit as 'n sonde beskou? Wat van jou familie wat hulle siening vir jou wysig en hulle siele in gevaar stel? Wat van kinders wat jou verkeerde voorbeeld volg? Wat van die Here teen wie jy sondig, omdat jy sy Woord minag (1Kor. 6:9-10)?

         Party homoseksueles sê hulle is lief God, maar dit is 'n afgod. Die ware God haat sonde (v.26-27). Ek en jy moet dieselfde doen: haat gay mense se sonde soos jy jou eie sonde haat. Ek bedoel nie jy moet jou homoseksuele geliefdes afskryf nie (1Kor. 5:9-11). Bou 'n verhouding met hulle, sodat jy hulle vir die Here kan wen (Luk. 15:1-2, Matt. 28:19). Praat die waarheid in liefde: sê dat jy nie met hulle leefstyl saamstem nie, maar dat jy hulle nog steeds liefhet en vir die Here wil wen (Ef. 4:15). Nooi hulle saam kerk toe. Moet net nie hulle verlowings en troues bywoon, of 'n homoseksuele paartjie by jou laat oorbly nie. Deur dit te doen, keur jy hulle sonde goed. Volgens 1Tim. 5:22 moet jy nie in ander mense se sondes deel nie. As jy dit doen, sal jy jou gewete skend en, soos gay mense, skaamteloos word (v.27). Volgens 6:21, Ef. 5:3-4, 11-12 moet jy skaam kry vir sonde. Moenie soos homoseksueles daarin roem (gay pride), of die lelike detail daarvan bespreek nie. Bestraf dit liewer. Dit is wat die Here doen. Hy is kwaad oor mense se sonde (v.18). Hy sal homoseksueles volgens hulle verdienste straf (v.27). Hy het Sodom met vuur uit die hemel vernietig en hulle daarna in die hel gewerp (Genesis 19, Judas 7). Hy straf gays met seksueel-oordraagbare siektes soos VIGS. Dit is hoe Freddie Mercury, die hoofsanger van Queen, gesterf het. Omdat gay mense se sonde seksueel is, is die straf ook seksueel. Die straf pas by die oortreding (v.27, Gal. 6:7-8).

         Party sal sê dat homoseksualiteit 'n afwyking is en nie 'n sonde nie (v.27). Maar die Griekse woord planēs verwys na 'n afwyking van God se pad na die dwaalweg van sonde (Jak. 5:20, 2Pet. 2:18, Jud. 11, planēs). Die homoseksuele persoon se sonde begin nie by seksuele misdrywe nie, maar by 'n afdwaling van Genesis 1-2. Eers glo hulle in evolusie en daarna verkrag hulle die Bybeltekste oor homoseksualiteit. Dit het in die NG Sinode gebeur, sodat hulle op 'n dwaalweg beland het (v.27).

 

3. Transgenderiste (v.28)

'n Gemeente in 'n Engeland het 'n opvoering van 'n transgender Jesus gehou.6 Jesus is die dogter van God, haar hemelse moeder. Die hele storie is lasterlik en 'n goeie illustrasie van die laaste trappie in die morele verval van 'n samelewing wat God ontken. Hulle kan nie meer reguit oor moraliteit dink nie (v.28). Goed is sleg en sleg is goed (Jes. 5:20). Nie alleen doen hierdie mense sonde nie, maar hulle keur ander se sonde goed en maak dit wettig (v.32, Jes. 10:1). In so 'n samelewing is mense moreel roekeloos en onnosel (v.28). Gevolglik sê hulle vroue is mans en mans is vroue. Of hulle sê dat 'n 52 jarige man 'n 6 jarige dogterjie is, en dat 'n vrou 'n hond is.7

         Wees wat die Here jou gemaak het om te wees: iemand met XX (vroulike) chromosome, of iemand met XY (manlike) chromosome. Moenie die wêreld se onderskeid tussen geslag en gender glo nie. Volgens hulle verwys geslag na wat jy by geboorte is, terwyl gender iets is wat jy self kan kies: "Het jy 'n manlike liggaam, maar jy voel soos 'n vrou? Dan is jy 'n vrou." Om so te redeneer is onsin. Jy is wat jou liggaam sê jy is: manlik of vroulik (cisgender is die woord wat hulle deesdae gebruik).

         Wat van interseks waar iemand met 'n geslagsdefek gebore word (daar is 'n probleem met sy geslagsdele of chromosome)? Die gevalle waar dit gebeur, is minder as 0.02% en is die gevolg van 'n genetiese afwyking wat op sy beurt 'n gevolg van die sondeval is.8 Dit het niks te doen met morele vooruitgang nie. Transgenderisme is die mite van 'n samelewing wat aan sy eie verdraaide opvattings oorgelewer is (v.28). Dat God 'n samelewing wat so Hom haat liefhet, is 'n wonderwerk. Tog is dit waar (Joh. 3:16, 1Tim. 1:15). Om sy groot liefde vir sondaars te wys, het Jesus vir ons aan die kruis gesterf. Jesus funksioneer as 'n weerligafleier wat die Vader se toorn na Homself toe gelei, sodat dit ons nie tref nie (Matt. 27:46, Gal. 3:13). Moet Hom nie verwerp, met jou sonde aanhou en die hel kies nie. Glo dat Hy jou van die duiwel, die hel en die boeie van sonde kan red (Joh. 8:36, Tit. 2:11-12, 1Joh. 3:8). Ek bedoel nie jy sal nooit weer versoek word nie. Maar as jy gered is, het jy die nodige wapens om teen versoeking te stry. Om effektief te stry, moet jy deel word van Jesus se liggaam, die kerk (Hand. 2:41). Vergader gereeld saam met ander gelowiges onder die Woord, in gebed, en rondom die nagmaaltafel (Hand. 2:42). Bou 'n normale verhouding met mense van dieselfde- en teenoorgestelde geslag (1Tim. 5:1-2). Gebruik jou geestelike gawe om ander te dien, en laat hulle jou met hulle gawes dien (1Kor. 12:1-31). Gebruik jou enkelskap om die Here met onverdeelde aandag te dien (1Kor. 7:32-35). Trou met iemand van die teenoorgestelde geslag as die Here dit so beskik: dit is een van sy oplossings teen seksuele sonde (1Kor. 7:2, 9). Verbreek vriendskappe wat jou tot sonde versoek en maak vriende met mense wat jou aanspreeklik sal hou en sal dissiplineer as jy op die verkeerde weg volhard (1Kor. 15:33, Pred. 4:9-12, Matt. 18:15-17, Gal. 6:1-2). Vermy mense, dinge en plekke wat jou versoek om te sondig (Rom. 13:14). Memoriseer Bybelverse, bêre dit in jou hart en gebruik dit wanneer jy versoek word (Ps. 119:11). Laat die Bybel jou gedagtes deurweek (Fil. 4:8). Lê sondige maniere af: as jy 'n man is, moet jy soos 'n man loop, praat en aantrek; as jy 'n vrou is, moet jy soos 'n vrou loop, praat en aantrek (Deut. 22:5). Bid baie en glo dat die Here jou bo verwagting kan help (1Tess. 5:17, Ef. 3:20). Voed jou seuns op om seuns te wees en jou dogters om dogters te wees (Ef. 6:4). Die wêreld soek dit nie so nie. Hulle wil hê almal moet wees wat hy vir homself besluit. Dit is deel van die Verenigde Nasies se plan om teen 2030 'n wêreld vol voorspoed en vrede te hê. Volgens hulle kan dit slegs gebeur as almal transgenderisme aanvaar en geslagsgelykheid toepas.9 Volgens die Bybel, wetenskap en logika is dit onsin. Die evangelie van Jesus is die enigste oplossing om LGBT mense vry te maak (v.16-17). Waar ons hierdie evangelie deur die krag van God se Gees met mense deel, sal ons die samelewing ten goede beïnvloed (Matt. 5:13-16). Dit het in die Romeinse Ryk gebeur: deur Christene se invloed het homoseksualiteit die uitsondering eerder as die reël geword.10


1  https://www.foxnews.com/world/thousands-churches-raise-alarm-scope-new-canadian-conversion-therapy-ban en https://www.foxnews.com/world/canada-bans-conversion-therapy-threatens-therapists-prison

2  https://www.gracechurch.org/news/posts/2307

3  https://churchleaders.com/news/415274-john-macarthur-sermon-flagged-hate-speech.html

4  https://www.youtube.com/watch?v=7q8JV13kf0c

5  https://www.youtube.com/watch?v=DVOWfUitLx8

6  https://www.dailymail.co.uk/news/article-3446157/Unholy-row-church-s-play-portrays-Jesus-transgender-woman-refers-God-Mum.html

7  https://www.mirror.co.uk/news/world-news/transgender-dad-leaves-wife-seven-7001642

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-3356084/I-ve-gone-child-Husband-father-seven-52-leaves-wife-kids-live-transgender-SIX-YEAR-OLD-girl-named-Stefonknee.html

https://www.dailymail.co.uk/news/article-6269051/My-partner-dog-transgender-man-identifies-canine.html

8  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12476264/

9  https://www.ons.gov.uk/economy/environmentalaccounts/articles/whatisthedifferencebetweensexandgender/2019-02-21

10  Alvin Schmidt, How Christianity Changed the World (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2001, 2004), 79-95

Kategorieë