“Die hele Skrif is deur God ingegee…” (2 Timoteus 3:16).

 

(1)  Kry ‘n hoë siening van die Skrif (3:14-17)

(2)  Kry ‘n hoë siening van prediking (4:1-5)

 

Tydens my studentejare het een dosent gesê dat die Skrif onfeilbaar is, maar nie foutloos nie.  Maar hy het onsin gepraat.  Kyk maar na die logiese vloei van die volgende stelling:

 

Stelling A:  God se woorde foutloos en waar

Stelling B:  Die Bybel is God se Woord

Stelling C:  Dus is die Bybel foutloos en waar

 

As jy plek maak vir miniatuur foute in die Bybel dan sal jy uiteindelik die katastrofiese gevolge daarvan moet oes.  Gestel iemand se vlug na Australië vertrek 7 voormiddag, maar daar is ‘n drukfout op die kaartjie wat sê dat hy eers 7 namiddag vertrek, dan sal die persoon sy vlug verpas.  Om net een woord te verander kan dus groot gevolge hê.  Indien ‘n loots van Johannesburg na New York vlieg, maar net 2° van koers afwyk, sal hy uiteindelik sy bestemming met honderde kilometers mis.  So sal iemand wat aanvanklik net ‘n bietjie van die Skrif verander of afwyk, opeindig met dwaallering.  ‘n Enkele fout kan die verskil tussen die waarheid en kettery beteken.  Dink maar aan een woord wat deur die Jehova’s Getuies in Johannes 1:1 bygevoeg is:  “In die begin was die Woord, die Woord was by God, en die Woord was ‘ngod.”  In die wêreld van publikasie bestaan daar iets soos ‘Ghost writing’.  Om verkope te verhoog sal ‘n bekende outeur ander mense kry om vir hom te skryf en onder sy naam te publiseer.  Dit is oneerlik want daardeur maak die outeur of hý sommige boeke geskryf het terwyl hy nooi self daardie boeke geskryf het nie.  Liberale teoloë glo dat daar Ghost writing in die Bybel is.  Hulle sê dat Paulus nie al die briewe geskryf het wat sy naam dra nie.  Net so glo hulle ook dat baie van die Ou Testamentiese boeke nie geskryf is deur die mense wie se name voorin geskryf gestaan nie.  Volgens hulle het Daniël nooit die boek Daniël geskryf nie, en Jesaja het ten minste drie verskillende outeurs.  Maar dit is presies wanneer ons dink daar is klein foute wat ons uiteindelik die liggaamlike opstanding en maagdelike geboorte ontken.  As ons nie eers kan glo dat die briewe wat Paulus se naam dra deur hom geskryf is nie, hoekom moet ons enigiets anders glo wat in hierdie briewe geskryf staan.  Teoloë en ander mense wat glo dat daar foute in die Bybel is, maak húlle woord die hoogste gesag en dink dat die Skrif aan hulle opinies moet onderwerp.  Dit is arrogant om die minste te sê.

 

Tydens my studies het die liberale klomp gesê dat boeke soos Jona ‘n mite is.  Toe ons vra hoekom Jesus dan in die Nuwe Testament van Jona gepraat het, het hulle geantwoord:  “Jesus wou nie die antieke mens se denke verander nie, maar het by die kultuur aangepas.  Daarom het hy met hulle gepraat asof Jona wel bestaan het.”  Wat hulle gesê het is onwaar.  Sou die Seun van God opsetlik lieg as Hy geweet het Jona was net ‘n mite?  God kan nie lieg nie.  Die Bybel leer dit vir ons.

 

“God is geen man dat Hy sou lieg nie; of ‘n mensekind dat dit Hom sou berou nie.  Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?” (Numeri 23:19).

 

“Die woorde van die Here is rein woorde, silwer wat gelouter is in ‘n smeltkroes in die aarde, gesuiwer sewe maal.” (Psalm 12:7).

 

“Elke woord van God is gelouter; Hy is ‘n skild vir die wat by Hom skuil.” (Spreuke 30:5).

 

“in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het” (Titus 1:2).

 

 

 

“sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het, om vas te hou aan die hoop wat voorlê” (Hebreërs 6:18).

 

“Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie” (1 Petrus 2:22).

 

As dit so is dat Jesus gelieg het oor Jona wat vir die inwoners van Nineve gepreek het en dat hulle tot bekering gekom het, kan ons nie ook lieg nie?  Sê die Bybel nie vir ons dat ons Jesus se voorbeeld in alles moet navolg nie? (sien <st1:bcv_smarttag>1 Johannes 2:6).  Sê die Skrif nie dat ons navolgers van God moet word nie? (sien Efesiërs 5:1).

 

Ek glo dat elke woord en sin van die Bybel foutloos geïnspireer is.  Volgens Psalm 119:96 is die Bybel heeltemal volmaak.  Vers 160 van hierdie Psalm leer dat elke detail van die Skrif waar is.  Matteus 5:18 en Lukas 16:17 sê dat nie ‘n enkele jota of tittel van die wet sal vergaan nie – alles sal vervul word.  In Matteus 22:32 sinspeel Jesus op ‘n tydsvorm om vir die Sadduseërs te wys dat hulle die Skrif verkeerd verstaan.  In Galasiërs 3:16 bou Paulus sy argument op die gebruik van ‘n enkelvoud in plaas van ‘n meervoud in Genesis.  Selfs die Bybelskrywers het dan geglo dat elke woord in die Skrif belangrik is.

 

Omdat elke woord dan geïnspireer is, is letterlike vertalings beter vir ons eie studie van die Skrif as dinamiese vertalings.  Vertalings soos die Afrikaanse Ou Vertaling, die New American Standard Bible, die New King James Version, die King James Version, en die English Standard Version poog almal om woordeliks die oorspronklike tale weer te gee.  Dinamiese vertalings soos die Afrikaanse Nuwe Vertaling, die Nuwe Lewende Vertaling, die Good News Bible, die New International Version, die Living Bible, en die Boodskap probeer nie elke woord weergee nie, maar interpreteer dikwels die betekenis van verse volgens wat die vertalers dink.  Sommige van hierdie vertalings is eintlik meer ‘n kommentaar as ‘n vertaling.  Dinamiese vertalings vertaal soms nie eers die woorde wat sinne aanmekaar voeg nie.  Ons glo dat hierdie woorde vertaal moet woord omdat elke woord deur die Gees geïnspireer is.  Sonder ‘n woordelikse vertaling uit die oorspronklike tale sal die kanse om goeie lerende Skrif-prediking te beoefen, drasties verminder.  Diep eksegetiese Bybelstudie is ook nie moontlik uit dinamiese vertalings nie.  In beide die geval van eksposerende prediking en eksegetiese Bybelstudie sal jy struikel in ‘n dinamiese vertaling as jy nie Grieks, Hebreeus, en Aramees (die oorspronklike tale waarin die Bybel geskryf is) ken nie.  Iemand wat eksposerend probeer preek uit ‘n dinamiese vertaling, gaan alewig moet sê:  “Hierdie is nie heeltemal reg vertaal nie.  Wat letterlik in die Grieks staan is…”.  Later sal mense nie meer vertroue in die Bybel hê nie, omdat daar alewig gewys moet word dat dit verkeerd vertaal is.  Mense sal ook onbekwaam voel en dink:  “Ons weet nie eintlik wat God vir ons wil sê nie, want die Afrikaanse vertalings is onbetroubaar.”  Die waarheid is eintlik dat dinamiese vertalings nie die Woord raakvat soos wat God dit bedoel het nie.  Daar is wel vertalingsfoute in letterlike vertalings, maar ons kan met vertroue weet dat ook die vertalings wat ons besit God se Woord is.  Toe Filippus vir die Etiopiër verduidelik wat die SKRIF sê, was dit uit ‘n vertaling (die Griekse vertaling van die Ou Testament) wat hy gelees het (Handelinge 8:32).  Dus was die dosent verkeerd toe hy vir ons gesê het:  “Vertalings is nie die Woord van God nie.” 

 

Dinamiese vertalings kan wel van waarde wees om sekere verse te interpreteer, maar om jou eie deeglike studie in die Bybel te maak is letterlike vertalings nodig (dit is nou as jy nie self in die oorspronklike tale kan indelf nie).  Maar wat van die sendingveld?  Ons weet mos dat daar baie dinge in die antieke Joodse kultuur is wat nie deur sommige nasies verstaan sal word nie?  Dit is sekerlik waar en ek verstaan nie genoeg van hierdie veld nie.  Ek moet meer gedagte hieraan gee.  Dit is wel so dat ongelowiges selfs met verstaanbare woorde nie die waarhede van God kan verstaan sonder die Heilige Gees nie (1 Korintiërs 2:14).  Ek sal tog graag meer hieroor wil nadink.

 

Omdat ons in ‘n foutlose Bybel glo, sal ons nie toelaat dat enigiemand wat hierdie foutloosheid ontken lering gee in ons kerk nie.  Iemand wat dink die Bybel is vol foute kan nie Sondagskool gee, preek, of ‘n Bybelstudie lei in ons kerk nie.  Ons sal wel toelaat dat ‘n nuwe Christen wat met die foutloosheid van die Skrif sukkel ‘n lidmaat word.  Daar is immers ruimte vir verandering en groei.

 

Omdat die Skrif foutloos geïnspireer is kan Christene glo wat daarin geskryf staan eenvoudig omdat dit in die Bybel staan.  Ons hoef te sê:  “Ek sal dit eers glo as ek dit kan uitwerk of verstaan” nie.  Jesus het vir sy dissipels gesê:  “Nog baie dinge het Ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie.  Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.” (Johannes 16:12-13).  Dan is dit nie vergevat om te sê dat ons dinge eenvoudig moet glo omdat God so sê in die Bybel nie.

 

Ons hoef ook nie ontsteld te raak wanneer akademici of skeptici sê dat hulle in ander geskrifte dinge geleer het oor die ware Jesus nie.  Dit wat ons oor Jesus lees in die Bybel is die waarheid en die enigste waarheid oor Hom.  ‘n Laaste woordjie van toepassing oor die foutloosheid van die Skrif is dit:  evolusioniste of historici sal nooit nuwe feite ontdek wat die Bybel verkeerd bewys of weerspreek nie.  Dit wat evolusioniste sê is nie feite nie maar ‘n teorie.  Daar is absoluut geen bewyse vir evolusie nie.  Sogenaamde historiese feite wat teen die Bybel spreek is ook maar net mense se teorieë – daar is nie grondige bewyse daarvoor nie.  Om te sê dat enige feite in die toekoms ontdek sal word wat die Bybel verkeerd bewys, is om te sê dat die God wat die Bybel geïnspireer het nie alles weet nie en dat Hy leuens kan vertel.  Ons gevolgtrekking is dan dat ons die Skrif moet glo en ‘n hoë siening daarvan moet kry.  En wanneer ons dít het kan ons volhard wanneer vervolging en valsheid soos ‘n donderwolk op ons toesak.  In die volgende preek sal ons spesifieke verse ontleed wat lyk of dit foute bevat of deur ander teksgedeeltes weerspreek word.

Category Bybel
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.