Coram Deo Cover Image

Coming soon...

19 March 2020

Hoe om oor die Koronavirus te bid

Image result for praying for coronavirus

Matteus 6:9-13

Teen hierdie tyd weet die hele wêreld van die Koronavirus. Teen die tyd wat ek hierdie boodskap bring, sal die sterftesyfer bo 9000 wees. Die tragiese deel is dat die meeste mense wat aan die virus sterf nie die Here ken nie. Baie van hulle moet ook alleen sterf, omdat hulle families nie naby hulle mag wees nie.

Hoe moet Christene hierop reageer? Ons het net een toevlug, naamlik die Here. Daarom moet ons tot Hom bid. Hoe moet ons bid? In Matt. 6:9-13 leer Jesus ons hoe.

 

1. Vrees en vertrou God (v.9)

Nadat Charles Spurgeon (1834-1892) eenkeer ’n jig-aanval [Eng. gout] gehad het, het hy die volgende geskryf:

‘When I was racked some months ago with pain, to an extreme degree, so that I could no longer bear it without crying out, I asked all to go from the room, and leave me alone; and then I had nothing I could say to God but this, ‘Thou are my Father, and I am thy child; and thou, as a Father art tender and full of mercy. I could not bear to see my child suffer as thou makest me suffer, and if I saw him tormented as I am now, I would do what I could to help him, and put my arms under him to sustain him. Wilt thou hide thy face from me, my Father? Wilt thou still lay on a heavy hand, and not give me a smile from thy countenance?’ ... So I pleaded, and I ventured to say, when I was quiet, and they came back who watched me: ‘I shall never have such pain again from this moment, for God has heard my prayer.’ I bless God that ease came and the racking pain never returned.’1

Ons kan dieselfde vir onsself en vir ander bid tydens die Koronavirus: ‘Onse Vader wat in die hemele is’ (v.9, vgl. Matt. 7:11). Die feit dat Hy ‘in die hemel’ is, beteken dat Hy soewerein is. Hy is m.a.w. in beheer van alles. Die volgende verse bevestig dit:

“Die Here het sy troon in die hemel gevestig, en sy koninkryk heers oor alles.” (Ps. 103:19).

“terwyl onse God tog in die hemel is; Hy doen alles wat Hom behaag.” (Ps. 115:3).

“Alles wat die Here behaag, doen Hy, in die hemel en op die aarde, in die seë en al die dieptes.” (Ps. 135:6).

“En al die aardbewoners word as niks geag nie, en na sy wil handel Hy met die leër van die hemel en die bewoners van die aarde, en daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir Hom kan sê: Wat doen U nie?” (Dan. 4:35).

“En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.” (Matt. 28:18).

“Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil... En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee” (Ef. 1:11, 22).

God is ook in beheer van rampe. Die Bybel sê: “wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die Here, is dit wat al hierdie dinge doen.” (Jes. 45:7). “Wie spreek daar, en dit gebeur? Het die Here dit nie beveel nie? Gaan uit die mond van die Allerhoogste nie kwaad sowel as goed nie?” (Klaagl. 3:37-38). “Sal daar 'n onheil in die stad voorval as die Here dit nie bewerk het nie?” (Amos 3:6).

Dit impliseer outomaties dat die Here in beheer is van die Koronavirus. Hy kan die virus stuur (Eks. 4:11, 9:8-11, Deut. 28:27, 35, 32:39, 1Sam. 2:6, 5:6, 9, 11, 2Sam. 12:15, 24:15, 2Kon. 15:5, 1Kor. 11:29-30), dit keer (Ps. 91:6), of dit genees (sien Jesus se genesings in die vier Evangelies). John Piper som dit op as volg:

‘Jesus Christ...is supreme over all plants and animals, from the peaceful Blue Whale to the microscopic killer viruses...[He is supreme] over all chemical processes that heal and destroy: cancer, AIDS, malaria, flu, and all the workings of antibiotics and a thousand healing medicines... As Abraham Kuyper used to say, “There is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is Sovereign over all, does not cry, ‘Mine!’”2

Buig die knie voor hierdie God. Vrees en vertrou Hom. Raak versoen met Hom deur Jesus Christus en sy kruisdood. Glo in Hom en vertrou Hom vir die vergifnis van jou sondes. As jy Hom vertrou, het jy geen rede om die koronavirus, of die dood te vrees nie (2Tim. 1:7). Hy beheer immers die dood (Job 14:5, Op. 1:18). Omdat dit so is, sal jy op die tyd sterf wat die Here bepaal, al tref jy ook voorsorg om jouself teen die koronavirus te beskerm.

Maar selfs al sterf jy sal jy dadelik by Christus wees as jy in Hom glo (Luk. 23:43, 2Kor. 5:8, Fil. 1:21, 23). Moet daarom nie die dood vrees soos wat die paniekbevange wêreld doen nie (Ps. 23:4, 1Kor. 15:55, Heb. 2:14-15). Vrees God! Bid dat die wêreld sy Naam sal heilig en Hom sal vrees, eerder as wat hulle God oor die Koronavirus vloek (v.9, Op. 9:20-21, 16:11, 21).

 

2. Fokus op die Koninkryk (v.10a)

As ’n man geld jaag, sal hy sy gesin afskeep. Net so kan die Koronavirus ons aandag van die regte prioriteit aflei (Matt. 6:33). Baie mense is angstig oor die Koronavirus, maar hoeveel van hulle gee om dat duisende vir ewig daardeur verlore gaan?

Bid dan vir die Koninkryk om te kom, asook dat die evangelie sal versprei (v.10). Gebruik die Koronavirus as ’n geleentheid om die evangelie te deel en deur ’n paniekvrye lewe vir mense hoop te gee (1Pet. 3:14-15). Bid ook vir die wederkoms. Aan die een kant moet jy nie ’n doemprofeet wees wat voorspellings oor die tydsberekening van die wederkoms probeer maak nie (Matt. 24:36). Aan die ander kant moet jy nie vergeet om altyd gereed te wees vir die wederkoms nie (Matt. 24:42). Volgens Op. 21:4 sien ons uit na ’n wêreld sonder die Koronavirus; ’n wêreld sonder siekte, trane, hartseer, sonde en dood.

 

3. Vra na God se wil (v.10b)

In 1527 het die Swart Dood ’n oplewing gemaak in Duitsland. Martin Luther het ’n brief aan sy vriend Johann Hess geskryf. Die brief se titel is: Whether One May Flee From A Deadly Plague.3 Luther het o.a. die volgende gesê:

‘Therefore I shall ask God mercifully to protect us. Then I shall fumigate, help purify the air, administer medicine, and take it. I shall avoid places and persons where my presence is not needed in order not to become contaminated and thus perchance infect and pollute others, and so cause their death as a result of my negligence. If God should wish to take me, he will surely find me and I have done what he has expected of me and so I am not responsible for either my own death or the death of others. If my neighbor needs me, however, I shall not avoid place or person but will go freely, as stated above. See, this is such a God-fearing faith because it is neither brash nor foolhardy and does not tempt God.’4

Dit is ’n goeie opsomming van God se wil vir ons tydens die Koronavirus. Om dit beter as Luther te stel, kan ons sê: “Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen... Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” (Matt. 7:12, 22:39). Prakties beteken dit jy moenie kerk toe, werk toe, winkel toe, of êrens anders gaan as jy siek is nie. Bly liewer tuis, totdat jy beter is (Num. 5:1-4). Sorg ook vir jou persoonlike higiëne, sodat jy nie siek word en ander mense aansteek nie (Lev. 13-14). Was jou hande; hoes en nies weg van mense af in ’n sakdoek.

As jy dit nie doen nie, is jy nie lief vir jou naaste nie, stel jy jou eie lewe in gevaar en toets jy die Here (Matt. 4:6-7). Al lees jy dan elke dag jou Bybel, bid jy gereeld en kom jy kerk toe, doen jy nie God se wil nie.

Wat moet ons doen as van ons lidmate, of familielede die virus kry? Ons moet vir hulle omgee, asof ons dit vir die Here doen (Matt. 25:36). Ons moet selfs bereid wees om ons lewens vir hulle af te lê (Joh. 10:11-13, 1Joh. 3:16).

 

4. Rus in God se voorsiening (v.11)

Jy het seker gesien hoe mense die winkels leeg koop en hoe party van hulle baklei om eerste by sekere produkte uit te kom. Gelowiges moenie so wees nie, aangesien dit die indruk skep dat ons Vader nie betroubaar is nie en dat Hy nie vir ons kan sorg nie (Matt. 6:25-34). Die feite is egter dat Hy selfs in tye van hongersnood vir sy kinders sorg (v.11, Gen. 47, Ps. 33:19, 37:19). Hy sorg gewoonlik vir ons deurdat ons werk, maar Hy voorsien ook deur gelowiges wat met mekaar deel (Hand. 2:44-45, 4:32, 34-37, Rom. 12:13, 15:26, Heb. 13:16). Een van ons lidmate het eergister die volgende WhatsApp vir my gestuur:

‘Hallo Ivor. Julle bly in my gedagtes vanoggend... wonder net of julle genoeg kos het met dié dat mense sulke paniek aankope doen? Ek het darem sedert Januarie elke nou en dan ’n ekstra pakkie rys gekoop, so ek kan daarmee help.’

 

5. Bely jou sonde (v.12)

Lyding is nie altyd die gevolg van direkte sonde nie (dink bv. aan Job). En tog laat lyding op so ’n groot skaal ’n mens wonder: ‘Wat is verkeerd? Hoekom bring die Here dit oor die mensdom?’

Hierdie is ’n tyd vir selfondersoek (Ps. 139:23-24). Bely jou sonde en bekeer jou daarvan (v.12). Maak dinge reg met die Here, maar ook met die mense vir wie jy kwaad is (v.12, Matt. 6:14-15). Doen dit voordat jý, of húlle sterf. As die Koronavirus nie jou hart sag maak nie, is jy ’n dwaas: “Al stamp jy die sot in 'n stampblok tussen graankorrels met 'n stamper, sy sotheid sal nie van hom wyk nie.” (Spr. 27:22). Vra die Here om jou genadig te wees, want anders is daar vir jou geen hoop nie.

 

6. Wees waaksaam (v.13)

Toe ek in 2012 my kar gekoop het, was ek baie gespanne. Ek het nie presies geweet hoe dot werk nie en daarom het ek baie foute gemaak. Ek het op ’n stadium vir ’n agent gevra om die papierwerk vir my te doen. Toe hy te lank vat, toe vra ek ’n ander agent om my te help. ’n Dag of wat later moes ek die eerste agent teruggebel en verskoning vra dat ek oorhaastig was.

Net so kan ons groot foute maak as ons nie waaksaam is in hierdie tyd nie. Bid daarom vir beskerming teen die Bose (v.13). Die vlees (jou ou sondige natuur), die duiwel en die wêreld sal jou versoek om:

 • Glad nie oor die saak te bid nie.
 • Paranoïes te raak, sodat jy ander gelowiges vermy (Hand. 2:42, Heb. 10:25).
 • Nie op Jesus en die dinge daarbo te fokus nie (Fil. 4:8, Kol. 3:2), maar om ure op die internet, of voor die TV deur te bring om die nuutste oor die virus te hoor.
 • Rom. 13:1-7 te oortree en nie die president te gehoorsaam nie, maar in groepe van meer as ’n honderd te vergader.
 • Bang te wees, sodat jy winkel toe storm soos die ongelowiges wat God nie ken nie.
 • Te dink dat die virus nie so ernstig is nie, sodat jy jouself nie ondersoek en bekeer nie (2Kor. 13:5).
 • Die virus te vrees, asof dit soewerein is.
 • Voorspellings oor die wederkoms te maak.
 • Te dink dat Jesus nie nou sal kom nie.
 • Die heeltyd oor die virus te dink, eerder as oor die Koninkryk.
 • Skaam te wees om met mense oor die Here te praat.
 • Te dink dat die mense wat siek word erger sondaars is as dié wat nié die virus kry nie (Job 1:1, 8, 2:3-8, Luk. 13:1-5).

Wees dan waaksaam, maar moenie soos die wêreld vrees nie. Vertrou eerder dat God in beheer is en dat Hy jou Vader is. Wees soos ’n kind wat nie bang is vir die boelie as sy pa naby hom is nie. Bid met vertroue en maak jou hart stil met die waarheid van die Onse Vader. Bely met jou hele hart: “Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.” (v.13).

_____________________________________

1  Darrel W. Amundsen, Christian History: Issue 29, Vol. X, No. 1, 23: The Anguish and Agonies of Charles Spurgeon. Aangehaal in John Piper, 21 Servants of Sovereign Joy (Wheaton, Illinois: Crossway, 2018), 765-766

2  John Piper & Justin Taylor (Ed.), Sex and the Supremacy of Christ (Wheaton, Illinois: Crossway Books, 2005), 41

3  https://www.thegospelcoalition.org/blogs/evangelical-history/when-the-deadly-outbreak-comes-counsel-from-martin-luther/

4  Uit Martin Luther, Luther’s Works, Vol. 43: Devotional Writings II, ed. Jaroslav Jan Pelikan, Hilton C. Oswald, and Helmut T. Lehmann, vol. 43 (Philadelphia: Fortress Press, 1999), 119–38. Verkry by https://blogs.lcms.org/wp-content/uploads/2020/03/Plague-blogLW.pdf

Kategorieë