Coram Deo Cover Image

Coming soon...

14 September 2019

Hoe om in slegte tye staande te bly

Image result for standing on the rock

2Tessalonisense 2:13-17

Dit gaan sleg in ons land en regoor die hele wêreld. As dit nie xenofobiese aanvalle is nie, is een of ander Christen in die moeilikheid, omdat hy gesê het dat transgender of homoseksualiteit sonde is. In Paulus se tyd was die Christene gedurig in die moeilikheid. Volgens Hand. 17:5-9 en 1Tess. 2:14 is die Tessalonisense deur die Jode en die heidene vervolg. 2Tess. 2:1-12 het verdere vervolging voorspel. Hoe moet gelowiges staande bly in sulke tye? 2Tess. 2:13-17 sê vir ons.

 

 1. Dank die Here vir jou voorregte (v.13-14)

Hoe moet dit wees om vir 16 ure op ‘n ongemaklike stoel te sit? Wat as jy ‘n bietjie benoud voel, omdat daar baie mense om jou is en jy nie iets kan omtrent die situasie kan doen nie? Sal jy hierdie dinge kan verduur as ek vir jou sê dat jy op Swiss Air is, omdat jy die grootste maatskappy in Europa in besit gaan neem?

Wanneer dinge om jou sleg gaan, moet jy die Here vir jou voorregte dank (v.13, 1:3, 1Tess. 1:2, 2:13, 3:9). Wat is hierdie voorregte?

 

[a] Jesus is lief vir jou (v.13)

Jy is sy beminde, of geliefde (v.13, 1Tess. 1:4). Omdat die Vader jou liefhet, het Hy sy Seun gegee om vir jou te sterf (Rom. 5:8, 1Joh. 4:10). Omdat Jesus jou liefhet, het Hy sy lewe vir jou gegee (Gal. 2:20).

God het almal lief (Joh. 3:16, Matt. 5:44-45, Mark. 10:21a), maar Hy het ‘n besondere liefde vir sy bruid (v.13, Deut. 7:7-8, Ef. 1:4, 5:25). Betwyfel jy sy liefde? Sy liefde hang nie af van hoe lieflik jý is nie, maar van hoe wonderlik Hý is. Dus bly sy liefde vir jou konstant (Jes. 54:10, Jer. 31:3).

Sy liefde vir jou is so groot, dat Hy aan die kruis groter liefde aan jou bewys het as aan sy eie Seun! [Mark Jones, God Is: A Devotional Guide to the Attributes of God (Wheaton, Illinois: Crossway, 2017), 138-139]. Toe Jesus aan die kruis gehang het, het God se liefde vir sondaars so helder soos 10 000 sonne geskyn, terwyl Hy sy Seun op dieselfde oomblik vir miljoene mense se sondes gestraf het. Verstaan jy hoekom v.13 jou die beminde van die Here noem?

 

[b] God het jou uitverkies (v.13)

Verlossing is nie iets wat by die mens begin het nie. God het ons gekies lank voordat ons Hom gekies het (v.13, Joh. 15:16, Ef. 1:4, 2Tim. 1:9, Tit. 1:2, Op. 13:8, 17:8). Dus was Jesus se kruisdood nie ‘n plan B, omdat Adam en Eva misluk het nie. Dit was nog altyd deel van die plan dat Jesus vir ons aan die kruis sou sterf (1Pet. 1:20).

A.g.v. ons sonde verdien ons die hel, maar God het besluit om ons nie ons verdiende loon te gee nie (v.9-12, 1:5-9). Hy het ons uitverkies om gered te word (v.13). Christus het gekom om die Vader se plan uit te werk, sodat Hy ons kan red van die mag van Satan, ons eie sonde, die dood en die hel (v.13).

Omdat God ons gekies het om redding te verkry, kan ons nie sê: ‘God het my uitverkies en daarom kan ek lewe soos ek wil’ nie. God het ons juis gekies om heilig te lewe (Ef. 1:4, 1Pet. 1:1-2). As jy onheilig is, moet jy jou nie daarop beroem dat jy uitverkies is, bloot omdat jou ouers jou laat doop het toe jy ‘n baba was nie. Maak eerder seker dat jy uitverkies is. Hoe doen ‘n mens dit? Glo in Jesus, bekeer jou van jou sonde en groei in heiligmaking (2Pet. 1:10, 5-9).

Onthou ook dat uitverkiesing nie in die Bybel is, sodat jy oor jou redding moet twyfel, of sodat jy met ander gelowiges kan stry nie. God het dit in die Bybel gesit om jou te troos. Hy wil jou verseker dat jy syne is en dat niks jou van sy liefde kan skei nie (Rom. 8:38-39, 2Tim. 2:19).

 

[c] Sy Gees het jou geheilig (v.13)

Progressiewe heiligmaking verwys na die proses waardeur die Heilige Gees ons meer en meer soos Jesus maak (2Kor. 3:18). Posisionele heiligmaking (bv. Heb. 10:10) beteken dat die Heilige Gees ons uit die wêreld afgesonder het om aan God te behoort. 2Tess. 2:13 praat van posisionele heiligmaking. Die Heilige Gees vat wat Jesus aan die kruis gedoen het en maak dit ‘n realiteit in ons harte. Wat is hierdie dinge?

 • Wedergeboorte en reiniging van sonde (Joh. 3:5, 8, Rom. 8:10-11, 1Kor. 6:11, 9-10, 2Kor. 5:17, Tit. 3:5).
 • Aanneming in God se huisgesin (Rom. 8:15, Gal. 4:5-6).
 • Inwoning, sodat die Vader en die Seun teenwoordig is (Joh. 14:17, 23, Rom. 8:9).
 • Verseëling om te wys dat ons aan die Here behoort en dat die hemel ons erfdeel is (Rom. 8:16, 2Kor. 1:22, 5:5, Ef. 1:13-14, 4:30).
 • Geestelike groei en hulp om God te gehoorsaam (Eseg. 36:27, Rom. 8:4, 14, 2Kor. 3:3, 6, 18, Gal. 5:18).
 • God se liefde, blydskap, vrede, hoop, wysheid, genade, ens. (Hand. 6:3, 5, 8, 10, 13:52, Rom. 5:5, 15:13, 30, Gal. 5:22-23, Ef. 3:16-19).
 • Gemeenskap met die Vader en die Seun (2Kor. 13:13, 1Joh. 1:3).
 • Voorbidding as ons swak is en nie weet hoe om te bid nie; hulp om reg te bid (Rom. 8:26-27, Ef. 2:18, 6:18, Jud. 20).
 • Eenheid met ander Christene (Ef. 4:3-4).
 • Hulp in ons medemens verhoudings (Ef. 5:18, 21-6:9).
 • Hulp teen die duiwel en sy magte (Ef. 6:18, 10-17).

Die Heilige Gees is God se Agent in verlossing. Sonder Hom sou Jesus se kruisdood en opstanding vir ons maar net geskiedenis gewees het. Sý werk verseker egter dat Jesus se verlossingswerk ons bevoordeel.

Omdat die Gees so ‘n groot werk vir ons doen, moet ons Hom liefhê. Ons moet Hom nie as ‘n derderangse god beskou nie. Hy is so waarlik God as die Vader en die Seun, en daarom moet ons Hom eer en aanbid. Vra die Here om jou met sy Gees te vul (Luk. 11:13). Lees ook die Bybel op jou knieë, totdat jy vol is van die Gees (Ef. 5:18).

 

[d] Jy glo die waarheid (v.13)

Om gered te word, moet jy geloof hê (v.13). As God ons deur ons werke moes red, sou ons in onsself roem (Ef. 2:9). Nou red Hy ons deur geloof, sodat ons kan roem in die Een in wie ons glo, naamlik Jesus Christus (Ef. 2:8).

Wát moet jy glo? Die waarheid (v.13). Hierdie waarheid is ‘n Persoon en sy Naam is Jesus (Joh. 14:6). As jy op enigiets of -iemand anders vertrou, glo jy ‘n leuen en kan jy nie gered word nie (v.9-12, Hand. 4:12). Moet dus nie toelaat dat enigiemand jou oortuig dat alle godsdienste gelyk is, of dat alle paaie hemel toe lei nie.

 

[e] God het jou geroep (v.14)

Uiterlike roeping gebeur wanneer iemand die evangelie preek (Matt. 22:14). Innerlike roeping gebeur as die Here jou geestelike ore oopmaak om sy stem agter die evangelie prediker s’n te hoor (Hand. 16:14, Rom. 1:6-7, 8:30 10:13-15).

Het jy dit al gehoor? As dit regtig sý stem was, dan sal jy nie meer dieselfde persoon wees nie. Jy sal ‘n nuwe mens met ‘n nuwe hart en nuwe begeertes wees (Eseg. 36:26, 2Kor. 5:17). Jesus sal vir jou die aanstreklikste Persoon in die heelal wees (Ps. 45:3, 2Kor. 4:6). Jy sal soos ‘n verliefde jong meisie wees wie se droom man haar sopas gevra het om te trou: jy sal nie kán ‘nee’ sê nie en sal ook nie wíl nie.

 

[f] Hy het jou bestem om verheerlik te word (v.14)

Dit is hoekom God jou gered het, naamlik om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry (v.14). Jesus se heerlikheid verwys na die helder glans van sy skoonheid en na die sigbare openbaring van sy beeldskone karakter.

Volgens Paulus sal sy heerlikheid deur ons skyn (v.14, 1:10, 12). As Hy weer kom, sal jy weet dat enige goeie ding in jou, eintlik van Hóm af kom. Jy sal soos ‘n glow-in-the-dark speelding wees wat nie sy eie lig het nie, maar wat skyn as jy dit naby die lig hou.

As Christus se heerlikheid dan jou bestemming is, moet jy nie aardse rykdom, roem en heerlikheid najaag nie. In die eerste plek sal dit vergaan wanneer Jesus weer kom, en in die tweede plek is dit soos plastiek juwele in vergelyking met die oneindige rykdom van Jesus Christus (Ef. 2:7, 3:8, Fil. 4:19).

 

 1. Hou vas aan die Woord (v.15)

As Protestante glo ons in die gesag van die Bybel. Die Rooms-Katoliekekerk hou vas aan die gesag van die Bybel (met ‘n paar ekstra boeke), die Pous en kerklike tradisie. Hulle gebruik tekste soos 2Tess. 3:15, 3:6 om die gesag van hulle tradisies te verdedig. Maar die voorskrifte, of tradisies [Gk. paradosis] in hierdie verse gaan nie oor die tradisies van die kerk nie. Dit gaan oor Jesus se lering wat Hy deur die apostels se briewe en prediking oorgedra het (v.15, Joh. 14:26, 16:13-15).

Om staande te bly teen die Man van Sonde, moes die Tessalonisense aan Paulus en die ander apostels se voorskrifte, of tradisies vashou (v.15, Hand. 2:42). Hulle moes nie daarvan afwyk en vreemde leringe glo nie; hulle moes vasstaan in die leer van die apostels (v.15, kontra 2:2).

Dit is ook die lering waaraan ons moet vashou (v.15, 1Kor. 16:13, 2Tim. 3:14). Bly in die Bybel: bêre dit jou in hart, lees dit, memoriseer dit, oordink dit, bestudeer dit, luister na goeie preke; laat die Woord van Christus ryklik in jou woon (Ps. 119:11a, Joh. 8:31, 15:7, Kol. 3:16). Moet dit nie inneem soos iemand wat medisyne met ‘n maatlepel afmeet en net ‘n bietjie drink nie. Wees eerder soos iemand wat teen 9 uur in die oggend sy sewende beker koffie in het.

 

 1. Bid vir mekaar (v.16-17)

Blykbaar het iemand eenkeer vir George Whitefield gevra: ‘Why do you keep on saying: “You must be born again?” Whitefield het geantwoord: ‘Because you must be born again.’

Hoekom het ek oor die afgelope paar maande soveel keer gesê dat ons vir mekaar moet bid? Omdat ons vir mekaar moet bid. In 2Tess. 2:16-17 het ons weer ‘n voorbeeld van hoe Paulus vir die gelowiges gebid het. Hy het die Vader en die Seun gevra om hulle deur sy Gees te vertroos (v.16-17, Joh. 14:16).

Die eerste troos is dat God óns Vader is en dat Jesus óns Verlosser is (v.16). Ons is God se kinders en Hy het ons lief, ook wanneer ons soos die Tessalonisense deur moeilike tye moet gaan. Verder is dit ‘n bemoediging dat Jesus daar is om ons te troos (v.16, 3:16). Soms voel dit of Hy ver weg is, maar volgens v.16 is Hy persoonlik betrokke in ons lewens. Hy het ons lief (v.16). Die Vader en die Seun het dit bewys toe Jesus aan die kruis vir ons gesterf het (Joh. 3:16, Gal. 2:20, 1Joh. 4:10, Op. 1:5).

God bewys ook sy liefde deur die ewige troos en goeie hoop wat Hy ons gegee het (v.16). Die ewige troos verwys na die hemel waar Hy ons trane afvee (Luk. 16:25, Op. 7:17, 21:4). Die goeie hoop is die vaste sekerheid wat ons het dat ons vir ewig by Hom sal wees (Rom. 5:4-5, 8:24-25, Heb. 11:1). Dit is ‘n goeie hoop, omdat Jesus ons hoop is (Kol. 1:27, 1Tim. 1:1); dit is ‘n lewende hoop, omdat Hy opgewek is en omdat ons saam met Hom lewe (1Pet. 1:3).

God se troos en hoop kom deur sy genade na ons toe (v.16). Ons kan dit nie verdien nie, maar ons kán en móét daarvoor bid (v.16-17). Ons het hierdie troos nodig om deur ons beproewings te kom. Dit is nie die goedkoop troos van ‘n begrafnisondernemer wat met ‘n strak gesig vir jou die roosblare aangee om oor jou geliefde se kis te strooi nie.

God se troos werk tot in die diepste deel van ons wese (v.17). Al is daar trane in jou oë en geen glimlag op jou gesig nie, is jy baie bewus van hierdie troos. Jy wéét sommer dat daar mense is wat vir jou bid en dat die Here hulle gebede verhoor.

Laat ons dan nie nalaat om vir mekaar te bid nie. As jy vir iemand sê jy sal vir hom bid, moet jy dit doen. Ek dink die beste is om dit dadelik te doen, sodat jy nie vergeet nie.

Paulus leer ons nóg ‘n belangrike les in v.17. Wanneer ons deur ‘n beproewing gaan, voel ons só swak dat ons nie die krag het om mekaar te bedien, of te bemoedig nie. Laat ons daarom saam met Paulus bid dat die Here ons sal versterk in alle goeie woorde en werke (v.17).

Wees soos Dawid wat ín sy beproewings Psalms geskryf het. Wees soos Habakuk wat gereed was om die Here te prys as daar niks oor was nie (Hab. 3:17-19). Wees soos Paulus en Silas wat lofliede gesing het in die tronk (Hand. 16:25). Wees soos die Christene in Heb. 10:34 wat blymoedig was toe hulle hulle huise verloor het. Wees soos Jesus “wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.” (Heb. 12:2).

Kategorieë