Coram Deo Cover Image

Coming soon...

29 August 2012

Weg met prediking?

“Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie?  En hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie?  En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek?...Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie; want Jesaja het gesê:  Here, wie het ons prediking geglo?  Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.” (Romeine 10:14, 16-17).

 

Ek het in 1992 tot bekering deur 'n preek van Johann Odendaal by 'n aanddiens in Louis Trichardt Baptistekerk.  Ek dank die Here dat daar iemand was wat die evangelie vir my gepreek het.  Mense kom tot bekering deur prediking.  Dit kan wees deur een persoon wat die evangelie vir 'n ander preek of deur 'n man wat vir tienduisend mense preek.  Dit kan wees deur 'n traktaatjie wat gelees word of deur 'n preek wat in 'n kerk gelewer word.  Maar daar kan geen redding van sondaars wees sonder evangelie-prediking nie (v.14, 17).  Mense wat nie die evangelie gehoor het nie kan nie tot bekering kom deur 'n woordlose drama oor die kruis, deur 'n prentjie van Jesus, deur sagte musiek wat in die agtergrond speel, deur die helder gesig van Jesus in 'n droom, of deur 'n engel wat in jou kamer verskyn nie.  God gebruik nie engele of enige so iets nie.  Hy gebruik mense – predikers.  God se predikers is nie debatvoerders wat geïnoreer kan word nie.  Hulle is ambassadeurs wat die Koning se boodskap wat uitroep, verkondig, en aankondig [Grieks kerusso].  Hulle móét gehoor word.

Wat is die boodskap wat hulle verkondig?  Dit is die Woord van Christus (v.17, Griekse teks).  As dít die boodskap is waardeur mense gered word was C.S. Lewis en Billy Graham verkeerd om te sê dat iemand gered kan word deur 'n opregte Moslem of Buddhis te wees.  Jy kan nie gered word deur jou eie weergawe van die Woord van God of deur 'n ander godsdienstige boodskap nie.  Jy moet gered word deur die lewende en kragtige Woord van Christus (v.17).  Die Woord van Christus is die Woord aangaande Christus.  Die Woord wat vir ons leer dat Jesus volkome God en mens is; die Woord dat Hy volmaak gehoorsaam was aan die wil van sy Vader; die Woord dat Hy die straf gedra het vir sondaars aan die kruis; die Woord dat Hy begrawe is en liggaamlik opgestaan het uit die dood op die derde dag.  Die Woord van Christus is die lewende boodska wat uit Jesus se mond kom.  Die Woord van Christus verwys ook na sy opdrag [Grieks rhema] aan die dissipels om die evangelie aan alle nasies te verkondig.  Daar kan geen bekerings of groei in die kerk wees sonder dat hierdie boodskap gepreek word nie.  Daarom kan ons nie prediking as oud-modies beskou, dit op die kantlyn skuif, en daarmee wil wegdoen nie.  Jesus self het aarde toe gekom om te preek (sien Markus 1:38), en daarom sal ook ons sorg dat ons Christus en Hom as die gekruisigde verkondig (1 Korintiërs 1:23).

CharlesSpurgeon het eenkeer in 'n leë gebou die akoestiek gaan toets voordat hy daar sou preek.  Hy het Johannes 1:29 aangehaal waar Johannes sê:  “...Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!”  'n man wat in die gebou gewerk het, het dit gehoor en tot bekering gekom.  Niemand word net een oggend 'n Christen wakker, omdat hy die vorige dag na mooi sonsondergang gekyk het, omdat hy aangename droom gehad het, of omdat hy 'n Jesus-loves-you plakker op 'n kar gesien het nie.  Jy moet eers evangelie die feite van die evangelie hoor of lees.  En dan moet jy die betekenis daarvan verstaan.  Jy moet verstaan wat dit beteken dat Jesus God en mens is, dat Hy volmaak gehoorsaam was, dat Hy gekruisig is, dat Hy begrawe is, en dat Hy liggaamlik uit die dood uit opgestaan het.  As jy dit nie só hoor en verstaan ie, sal jy nooit kan glo nie (v.14, 17).  Sorg dan dat jy die feite van die evangelie reg hoor.  Jy kan nie die vals evangelie liberalisme hoor waarin Jesus nie God en mens is nie, waarin Hy nie volmaak gehoorsaam was nie, waarin Hy nie begrawe is nie, en waarin Hy nie liggaamlik opgestaan het uit die dood nie.  Jy moet ook die evangelie reg verstaan, en daarom kan jy nie 'n vals prosperity evangelie glo waarin Jesus gesterf het sodat jy voorspoedig, ryk, en gesond kan wees nie.  Hoor dus die regte evangelie en die ware betekenis daarvan.

In deel 1 van hierdie reeks het ek verwys na Spurgeon wat in party kerke gehoor het dat hy in Jesus moet glo om gered te word, maar steeds nie geweet het hóé om te glo nie.  Om te glo is om die feite van die evangelie aan te neem, maar dit is meer as dit want die duiwels glo ook die feite maar is nie gered nie (Jakobus 2:19).  Jy moet glo dat Jesus jou kán en wíl red.  Jy moet glo dat Hy instaat en gewillig is om jou te red.  Jy moet volkome op Hom vertrou.  Jy moet jouself aan Hom toewy.  Jy moet na Hom toe kom vir redding (sien Johannes 6:35).  Dit is logies dat jy eers in Hom moet glo voordat jy Hom sal aanroep.  Jy roep mos nie om hulp tot iemand in wie jy nie glo nie.  Die orde is dus soos ons reeds gesien het:  Iemand preek die evangleie " die sondaar hoor die evangelie " die sondaar glo die evangelie (v.14, 17).  Maar dit beteken nie outomaties dat almal wat die evangelie hoor geloof sal hê nie.  Nie almal is gehoorsaam aan die opdrag wat kom:  “Bekeer jou en glo die evangelie!” nie (v.16, Jesaja 53:1).  Mense soek 'n Jesus wat wen.  Vir 'n ongeredde sondaar klink 'n gekruisigde Jesus swak en dwaas.  'n Jesus wat arm, onaantreklik, en nederig is klink nie soos 'n Jesus wat redding van ons vyande bring nie (Jesaja 53:2-3, 1 Kor.1:18-25).  Die Heilige Gees moet mense se oë oopmaak en hulle red.  Om net die evangelie te hoor bring nie outomaties geloof nie.  Dus moet ons bid dat die prediking effektief sal wees.  En sodat ons nie teleurgesteld sal wees nie moet ons verwag dat sommige mense ons boodskap sal verwerp.

Iemand wat besig is om te verdrink en die lewensredder vertrou, sal in sy nood uitroep om gered te word.  Volgens Romeine 10:13 roep dié wat in Jesus glo om gered te word.  Die implikasie van die woord ‘roep’ is dat die sondaar sy verlorenheid en nood besef.  Ons leer ook hieruit dat 'n persoon eers moet verstaan wie Jesus is voordat hy sal besef dat hy verlore is.  Ons taak is dan om seker te maak dat mense met die Persoon van Jesus Christus gekonfronteer word.  Iemand mag wonder:  “Maar hoe roep ek tot die Here?”  Jy doen dit deur intens en opreg te bid dat die Here jou sal red.  En as jy dit doen belowe Jesus dat Hy jou sal red.  Die Skrif belowe:  “Want:  Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.” (Romeine 10:13).  Jesus se belofte was:  “Al wat die Vader My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit uitwerp nie...En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag hê; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.” (Johannes 6:37, 40).  Dít antwoord dan ons vraag:  “Hoe kan sondaars gered word?”

Kategorieë