Coram Deo Cover Image

Coming soon...

22 December 2021

God se geskenk aan die wêreld

Johannes 3:16b

In Gary se solder lê ’n ou skildery vol stof. Hy weet nie dat dit R400 miljoen werd is nie. Om Jesus Christus te waardeer, moet jy sy waarde ken. Anders sal Hy vir jou ’n stowwerige ou skildery bly.

 

1. God se liefde

Petrie is in graad 3. Hy hou van ’n meisie in sy klas. Pouses stuur hy sy vriend met briefies en geskenke na die meisie toe. As die meisie in sy rigting kyk, hardloop hy weg. Dit is kinderlike verliefdheid. God se liefde is nie so nie. Sy liefde loop diep en sterk (Hoogl. 8:7-8, Hos. 11:8), maar dit bly nie daar nie. Hy gee uitdrukking daaraan deurdat Hy sy Seun stuur om vir ons sondes te sterf: “Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy unieke Seun gegee het” (v.16).1 God se liefde borrel uit sy wese soos water uit ’n fontein (v.16, 1Joh. 4:8, 10). Verborge liefde is nie goed nie (Spr. 27:5). Deur die krip en die kruis bewys God sy liefde aan ons. Sy liefde kom nie net met woorde nie, maar Hy bewys dit deur sy opregte dade (1Joh. 3:18).

Sy liefde is so oorvloedig soos die lewe wat Hy gee (Joh. 10:10). Sy liefde is nie soos ’n reuse koek wat Hy tussen biljoene verdeel, sodat almal ’n stukkie of selfs ’n massiewe stuk kry nie. Sy liefde is groter as die bevolking van die hemel en die aarde. Hy deel nie sy liefde tussen ons nie, maar in Christus ontvang jy die volheid van sy liefde, asof jy die enigste mens is wat bestaan (v.16). Die ontelbare skare wat vir ewig by die Here sal wees, kan nie sy liefde uitput nie. God se liefde is nie soos die Vaaldam se vlakke nie. Al stort Hy vir miljoene jare aanhoudend sy liefde oor ons uit word dit nie minder nie. Sy liefde is so groot, onveranderlik en konstant soos Hy (1Joh. 4:16).

 

2. God se verbond

Craig is ’n baie streng pa. Toe sy kinders vra of hulle by ’n maatjie kan oorslaap, moes sy vrou hom smeek. Hy het onder protes toegegee. God is nie so nie. Daarom moet jy nie net vir Jesus in die krip sien nie, maar die Vader onthou wat Hom vir ons gestuur het (v.16-17, 5:36, 7:29, 8:42, 11:42, 17:3, 20:21). Die Vader, die Seun en die Heilige Gees het saam beplan om sondaars te red. Heb. 13:20 praat van die ewige verbond.

Die Vader het miljoene der miljoene sondaars gekies en besluit om hulle te red (Jer. 31:3, Ef. 1:4-5, 2Tim. 1:9, Tit. 1:1-2, Op. 13:8, 17:8). Hy het sy Seun gekies om hulle Verlosser te wees (Jes. 42:1, 1Pet. 1:20). Die Seun het ingewillig om dit te doen (Ps. 40:6-7, Fil. 2:6-7). Hy het aarde toe gekom om vir hulle sondes te sterf (2Tim. 1:10, Fil. 2:8). Die Heilige Gees stuur evangelie predikers uit om die goeie nuus met sondaars te deel (Hand. 1:8, 2Tim. 1:11, Tit. 1:3). Die Vader trek sy uitverkorenes na die Seun toe (6:44, 65). Die Seun verwerp hulle nie; Hy aanvaar hulle (6:37). Hy openbaar die Vader aan hulle (17:6, 8, 26). Hy bid vir hulle (17:9) dat die Vader hulle teen die bose bewaar (17:11, 15), dat Hy hulle in die Woord sal heilig (17:17), dat hulle een sal wees (17:21-23), dat hulle in die hemel sal wees om sy heerlikheid te sien (17:24). Die Vader, die Seun en die Heilige Gees maak seker dat nie een van hulle verlore gaan nie (6:39, 10:28-29, 17:2, 12, 18:9, Ef. 1:13-14).

Waar dit by ons redding kom, is die Vader net so betrokke soos die Seun en die Heilige Gees. Dus moet jy die Vader liefhê net soos jy die Seun en die Heilige Gees liefhet. Moet Hom nie bedroef en sê: ‘Met Jesus voel ek gemaklik, maar die Vader is daar ver’ nie. Moenie soos die liberales wees en die Vader haat nie. Met verwysing na Jesus wat op Golgota vir ons sondes onder sy Vader se toorn gely het, sê John Dominic Crossan: ‘It is cosmic child abuse. We should love a Son like that but we should hate a Father like that.’2

Iemand wat so iets sê, verstaan nie Joh. 3:16 nie: “Want so lief het God die wêreld gehad...”

 

3. God se vrygewigheid

Omtrent drie jaar gelede het ek ’n fantastiese preek deur Michael Reeves oor die Drie-Eenheid gehoor. Hy vergelyk die Drie-Enige God van die Bybel met Allah. Omdat God Drie-Enig is, het Hy voor die skepping volmaakte gemeenskap en liefde met Homself geniet. Die skepping is ’n uitdrukking van sy liefde. Hy is ’n God wat graag gee.

Allah daarenteen was eensaam, sodat hy mense moes maak. Hy is behoeftig en het mense nodig om hom te dien. Hulle moet allerhande godsdienstige rituele beoefen om hom te behaag. Hulle lewe in vrees en wonder alewig of hulle genoeg gedoen het om hom tevrede te stel. Dieselfde slaafse vrees is teenwoordig waar mense hulle voorvaders of enige ander afgod aanbid.

Die God van die Bybel het ons nie nodig nie (Hand. 17:24-25). Ons het Hom nodig. Hy gee ons dinge soos sonskyn en reën (Ps. 145:9, 15-16, Matt. 5:45, 6:25-34, Hand. 14:17, 1Tim. 6:17). Bowenal het Hy Homself gegee: “Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy unieke Seun gegee het” (v.16). Hy hou nie terug nie, maar Hy gee sy beste, sy alles. Hy is nie soos die hoender wat ’n eier gee nie, maar soos die vark wat spek gee. Die Vader en die Seun se hart is in die saak. Die Vader gee sy geliefde Seun; Hy gee Homself in Christus (v.16, Hand. 20:28). Net so gee Jesus Homself tot die laaste asem en die laaste druppel bloed (Joh. 19:30, 34).

‘In him thou hast given me so much that heaven can give no more.’3

‘In him thy grace has almost out-graced itself’.4

Niemand kan hierdie geskenk koop of verdien nie. Ralph Robinson (1614-1655) sê: ‘Had God set his Son upon a price, all the revenues of the world, if they had been paid to eternity, would not have amounted to one minute’s purchase. “Thousands of rams, ten thousand rivers of oil, the firstborn of a man’s body,” is not a valuable price for the expiation of one sin, Mic. vi. 7. If all the mountains in the world were diamonds, if all the dust of the earth were gold of Ophir, if all the vast circumference of heaven were piled up with pearls and precious stones, all this wealth would not be worth the little finger of Jesus Christ; should all the sons of men and all the angels of heaven be sold for slaves, the price of all these would not be worth the border of the garment or the shoe-latchet of Jesus Christ.’5

God het hierdie geskenk vir die wêreld gegee (v.16). Dit beteken nie dat Vader lekkers tussen in die skare ingooi in die hoop dat iemand dit vang nie. Hy het die individu lief (11:5, 13:1, 14:21, 23, 16:27, 19:26, Mark. 10:21, Heb. 12:6). Dit is so dat Hy die wêreld en die kerk liefhet (v.16, Ef. 5:25). Maar Hy is ook lief vir Roelf, Janeen, Francie, Attie, Pieter, Alta en Ebert. Saam met Paulus kan jy praat van “die Seun van God, wat my liefgehad en Homself vir my oorgegee het.” (Gal. 2:20).

Is jy ’n twyfelaar wat dink die Here wil jou nie red en ’n verhouding met jou hê nie; Hy wil jou nie terugvat, herstel en vergewe nie? God het sy alles vir ons gegee (v.16). Hoekom sal Hy jou wegwys as jy soos die verlore seun na Hom toe terugkeer?

Wat moet jy doen voor die Here jou sal terugvat en vergewe? Moenie iets vir Hom probeer doen nie, maar glo in wat Hy vir jou gedoen het (v.16). “Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom ter wille van ons almal oorgelewer het—hoe sal Hy nie ook saam met Hom alles aan ons skenk nie?” (Rom. 8:32). John F. Kennedy het gesê: ‘Ask not what your country can do for you—ask what you can do for your country.’6 By die Here werk dit andersom: ‘Ask not what you can do for the Lord—ask what He has done for you.’

As jy jou tot die Vader wend, sal Hy jou van harte vergewe (Luk. 15:10). Hy sal jou soen, omhels en fees vier (Luk. 15:20, 22-24). Sy vergifnis is nie net-net genoeg soos tippex wat ’n ink kol net-net bedek nie. Sy vergifnis is oorvloedig; meer as die sonde wat jy gedoen het (Rom. 5:20).

 

4. God se Seun

Vroeër vanjaar het die British Guiana 1c Magenta seël vir ₤6.2 miljoen of R130 miljoen verkoop.7 Die rede hoekom dit so waardevol is, is omdat dit die enigste van sy soort is.

Volgens v.16 is Jesus die eniggebore Seun van God. Die Griekse woord is monogenēs wat beteken dat Hy uniek of die enigste van sy soort is. Niemand in die heelal is soos Hy nie. Die bedoeling is nie dat Hy die skaarste en mees waardevolle skepsel is nie. Hy is die ewige Seun van God—gans anders as die skepping en in elke opsig aan die Vader gelyk (1:1, 18, 20:28, Fil. 2:6, Heb. 1:3, 1Joh. 5:20). Hy is as ’n arm mens uit ’n maagd gebore (Luk. 1:31, 34-35, 2Kor. 8:9, Fil. 2:7). Alhoewel Hy sondeloos was, het Hy soos ’n misdadiger aan die kruis gesterf (Jes. 53:12, Fil. 2:8, Heb. 4:15, 7:26, 1Pet. 2:22).

Wie is soos Hy: nederig en sagmoedig (Jes. 53:7, Matt. 11:29, 12:20, 21:5, Joh. 13:5, 1Pet. 2:23), heilig en regverdig (Mark. 1:24, Hand. 2:27, 3:14), alwys (Kol. 2:3), vol deernis vir mense en liefde vir sondaars (Matt. 9:10-13, 36, Luk. 7:13, 19:41, Joh. 8:11, 11:35)? Wie word so deur demone gevrees (Mark. 1:24, 5:7)? Mense vrees Hom net so, sodat hulle sy Naam en nie ander gode s’n nie in films laster; sodat lande en skole hulle deure vir Hom sluit.

Niemand is so geliefd soos Hy nie. Miljoene mense in die hemel en op aarde het Hom lief (Heb. 12:22-23, 1Pet. 1:8-9). Die engele aanbid Hom (Heb. 1:6, Op. 5:11-12). Hy is die held van kinders (Matt. 21:15) en Hy het hulle lief (Matt. 19:13-15). Nog nooit het iemand so baie wonderwerke soos Hy gedoen nie (Joh. 20:30, 21:25). Hy kan mense se sonde vergewe (Mark. 2:5-12). Hy het ’n onbeskryflike straf vir sy vyande verduur (Matt. 27:46, Rom. 5:6, 8, 10, 2Kor. 5:21, Gal. 3:13). Hy het Homself uit die dood opgewek (Joh. 10:18). Hy het en kan die slegste sondaar verander (Luk. 23:39-43, 1Kor. 6:9-11, 1Tim. 1:15). Hulle red ’n getal wat geen mens kan tel nie (Op. 7:9).

Oor wie is daar meer boeke geskryf as oor Hom? Wie word so baie deur die media en in algemene gesprekke aangehaal (al is dit onbewustelik)?

‘Lei ons nie in die versoeking nie... Jy kan nie twee meesters dien nie... Moenie bekommer oor môre nie... Jy mag nie oordeel nie... Haal die balk uit jou eie oog... Moenie jou pêrels vir die varke gooi nie... Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê... Wolwe in skaapsklere... Jy sal die boom aan sy vrugte ken... Wat die hart van vol is, loop die mond van oor... Tekens van die tye... Verlore skaap... Kameel deur die oog van ’n naald... Jy moet jou naaste liefhê soos jouself... Skynheiliges... Witgepleisterde grafte... Die gees is gewillig, maar die vlees is swak... Barmhartige Samaritaan’ (Matt. 6:13, 24, 34, 7:1, 5, 6, 7:12, 15, 12:33, 34, 16:3, 18:12, 19:24, 22:39, 23:13, 27, 26:41, Luk. 10:33-35).

***

’n Pa is trots op sy seun as hy SA’s wen en akademies presteer. Hoeveel te meer is die Vader nie trots op sy geliefde Seun nie? Abraham het die pyn gevoel toe hy die seun van die belofte (Isak) moes offer (Gen. 22). Hoe het die Vader nie gevoel toe Hy sy perfekte Seun vir ons gegee het nie? Dawid se gemoed was vol toe sy rebelse seun (Absalom) gesterf het. Hoe vol was die Vader se hart nie vir sy gehoorsame Seun nie? Die Vader het die Seun oneindig lief (Matt. 3:17, Joh. 3:35, 10:17, 17:24). Die minste wat ons kan doen, is om die Vader en die Seun vir hierdie onbeskryflike gawe lief te hê (Matt. 22:37, 2Kor. 9:15, 1Joh. 4:19). As jy weet wat die Vader ons in sy Seun gegee het (4:10), sal jy nie anders kan as om Hom lief te hê nie. James Allen Francis (1864-1928) gee die volgende kort beskrywing van wat die Vader ons in sy Seun gegee het:

‘He was born in an obscure village, the child of a peasant woman. He worked in a carpenter shop until he was thirty. Then for three years He was an itinerant preacher. He never wrote a book. He never held an office. He never had a family. He never owned a house. He never went to college. He never traveled more than two hundred miles from the place where He was born. He never did one of the things that usually accompany greatness. He had no credentials but Himself. He was only thirty-three when the tide of public opinion turned against Him. His friends ran away. He was nailed to a cross between two thieves. When He was dead, He was laid in a borrowed grave through the pity of a friend. Twenty centuries have come and gone, and today He is the central figure of the human race. I am far within the mark when I say that all the armies that ever marched, all the navies that ever sailed, all the parliaments that ever sat, all the kings that ever reigned, put together, have not affected the life of man on earth as much as this one solitary life.’8

Wil jy Hom hê? Hy is joune. Vat Hom deur die geloof.


1  Aanhalings uit die 2020 Vertaling.

2  Ek het hierdie woorde in ’n DVD gehoor (Die Nuwe Hervorming). John Dominic Crossan het dit vir ’n groep liberale professore gesê.

3   Arthur Bennett, The Valley of Vision: A Collection of Puritan Prayers & Devotions (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1975), 16

4  Ibid., 136

5  Ralph Robinson, Christ, All and in All (Ligonier, PA: Soli Deo Gloria Publications, 1992 [1660]), 387

6  https://www.jfklibrary.org/learn/education/teachers/curricular-resources/elementary-school-curricular-resources/ask-not-what-your-country-can-do-for-you

7  https://news.sky.com/story/rarest-stamp-in-the-world-dubbed-mona-lisa-of-stamps-returns-to-uk-after-143-years-12356170

8  Aangehaal in Mark Jones, Knowing Christ (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 2015), xv

Kategorieë