Christmas gift

Kerstyd is op ons. Vir die wêreld gaan dit oor geld, geskenke, en lekker kos.  Vir Christene gaan dit oor Jesus wat Homself vir ons gegee het.  Eksodus 30 gee vir ons ‘n paar idees van Kersgeskenke wat ons vir Hom kan gee om dankie te sê.

 

Die wierook altaar en salfolie (v.1-10, 22-38)

Ek is mal oor die reuke en geure van die lente: nat grond as dit reën, bloeisels aan die bome, yesterday-today-and-tomorrow, gesnyde gras, rose in die tuin, vars lug vroeg in die môre, braaivleis in die buurt.  Alles in die skepping leef.  Daar is nuwe lewe in die natuur, en die mense kom uit hulle huise en geniet weer die buitelug.  Net so is die soet geur van wierook (simbolies van gebed) lieflik in God se neus.

 

Altar of insenceMoses moes ‘n wierook altaar van akasiahout maak: 45 x 45 x 90 cm hoog (v.1-2).  Die horings op die vier hoeke moes een wees met die altaar (v.2).  Die altaar moes oorgetrek word met suiwer goud (v.3).  Daar moes ‘n goue rand om die kante wees (v.3).  Die kunstige werk het gewys dat God pragtig is, terwyl die goud sy koningskap, rykdom, en majesteit gewys het.  Altar of insence 2

 

Daar moes twee goue ringe onder die rand wees, op die twee hoeke oorkant mekaar, of dalk twee ringe per kant (v.4, sien twee sketse hierbo). Die ringe was vir die akasiahout pale wat met goud oordek is.  Die Leviete moes die altaar dra, sodat hulle dit nie sou aanraak en sterf nie (v.4, Numeri 4:11, 15).

 

Die ark met die versoendeksel het agter die gordyn gestaan, en die wierook altaar voor die gordyn (v.6). Aäron moes Altar of incense 3eers by die altaar tot God bid, voordat God hom by die ark sou antwoord.  Die wierook altaar moes ook ‘n wolk oor die versoendeksel vorm, sodat die hoëpriester nie sterf nie (Levitikus 16:13).  Aäron het die geurige wierook op die altaar gebrand (v.7).  Hy moes so doen in die oggend as hy die lampies uitgedoof het (v.7), en in die aand as hy die lampies aangesteek het (v.8).  Die gereelde wierook offer moes deur al hulle geslagte gebring word (v.8).

Tabernacle layout

Hulle kon nie wierook sonder ‘n bevel offer, of kole van ‘n ander bron as die koper altaar gebring het nie (v.9, Levitikus 16:12). Toe Nadab en Abihu dit probeer het, het God hulle doodgemaak (Levitikus 10:1-2).  Hulle kon ook geen graan- of drank offer op die wierook altaar offer nie (v.9).  Aäron kon wel een keer per jaar versoening maak deur die bloed van die sonde offer op altaar se horings te smeer (v.10, Levitikus 16:18).  So het hy die altaar vir God geheilig (v.10).

 

By KFC en die Coke fabriek is daar geheime resepte wat nie mag uitlek nie. Baie het al probeer om soortgelyke Cola te maak, maar dit proe nooit regtig soos Coke nie.  Het jy al probeer om KFC met meel, olie, speserye, en broodkrummels by die huis na te maak?  Dit proe nie heeltemal dieselfde nie.  Net so het God ‘n spesiale resep vir die salfolie gehad.  Die volk was verbied om dit na te maak.  Dit was spesiaal, heilig, en een van ‘n soort.

 

Die salfmenger moes die salfolie maak van die duur en skaars speserye wat die volk bygedra het (25:6). Hy moes dit maak van 5.5 kg mirre, 2.5 kg soet kaneel, 2.5 kg kalmoes (‘n geurige riet), 5.5. kg kassie (van Cinnamomum cassia se bas), en 3.5 liter olyf olie (v.23-25). Die olie was heilig en bedoel vir spesiale gebruik.  Dit was simbolies van die Heilige Gees wat hulle vir die taak sou toerus en afsonder (v.25, 30). Moses moes ook die tabernakel, ark, tafel met toonbrode, kandelaar, wierook altaar, koper altaar, koper waskom met sy staander, alle instrumente salf vir spesiale gebruik aan God (v.26-28).  Enigiemand wat hieraan geraak het, sou heilig wees (v.29).  Die punt was dat net die priesters hiermee kon werk.

 

Omdat die olie vir spesiale gebruik was, heilig en een van ‘n soort, moes die volk dit nie as ‘n alledaagse parfuum probeer namaak nie (v.31-32). Iemand wat dit gedoen het, sou van die volk afgesny word (v.33).

 

Die salfmenger moes volgende bestandele vir die wierook gebruik (v.34-35, ‘n gelyke deel van alles):

 

  • Soet speserye.
  • Storaksgom: ‘n rooi-geel boomgom wat uit die bas drup.
  • Naeltjies of onycha: die flap van ‘n sekere slak wat die dop onder toemaak en lekker ruik as jy dit brand.
  • Galbanum: ‘n geel-bruin boomgom.
  • Pure wierook van Boswellia bome. As jy die bas sny, kom daar eers ‘n deursigtige wit gom uit. Daarna kom daar ‘n geelkleurige gom uit.

 

Die salfmenger het ook die wierook met pure sout gemeng, sodat dit gouer kon brand. Die sout sou ook die ander bestandele perseveer, en was ook simbolies van God se verbond (v.35, Levitikus 2:13, Numeri 18:19, 2 Kronieke 13:5).  Die salfmenger moes dan die bestandele tot ‘n fyn poeier maal (v.36).  Aäron moes ‘n deel daarvan voor die ark sit (v.36). Die wierook was heilig (v.36).  Soos met die salfolie, sou mense wat die wierook wou namaak van die volk afgesny word (v.37-38).

 

Wat is die lesse vir ons? Aäron moes die wierook altaar met bloed smeer (v.10).  Die les is dit:  God hoor nie ons gebede omdat ons ernstig, lank, of opreg bid nie.  Hy antwoord nie omdat jy gevas het nie.  Hy hoor jou nie omdat jy ‘n sekere rympie bid, jou woorde reg kies, kniel, huil, of sê ‘in Jesus Naam, Amen’ nie.  Hy hoor jou net omdat jou sonde vergewe is deur Jesus bloed; omdat jy bid op grond van Jesus se kruisdood (v.10).  As jy op enige ander gronde bid, sal God nie jou gebed beantwoord nie (1 Petrus 3:12, Jesaja 59:2, Spreuke 15:8, 29).  Deur Jesus is jou gebede vir God soos wierook – ‘n lieflike en geurige offer (Psalm 141:2, Openbaring 5:8, 8:3-4, Lukas 1:10, Maleagi 1:11, Spreuke 15:8).

 

Ons gebede is heel eerste geurig deur Jesus se bloed. Maar dit is ook geurig deur Jesus, ons Hoëpriester, wat vir ons bid (Romeine 8:34).  Jesus bid nie net in die oggend en aand vir ons nie, maar tree altyd vir ons in (Hebreërs 7:25).  As God ons gebede so geniet, moet ons dit nie versaak nie.  God is gretiger om ons gebede te hoor as wat ons is om dit te bid.  Hy wil hê ons moet bid en gemeenskap met Hom geniet.  Dit is byna soos verliefdes, familie, goeie vriende wat nie kan wag om by mekaar te kuier nie.

 

Omdat God ons gebede geniet, moet ons nie gou wil klaarmaak of net deur ons lysie bid nie. Ons moet rustig wees en tyd in sy teenwoordigheid deurbring.  Bid soveel as wat jy kan.  Begin en eindig jou dag met gebed – bid gedurig (v.7-8, 1 Tessalonisense 5:17).

 

His Name, like sweet perfume shall rise

with every morning sacrifice

 

-Isaac Watts-

 

Moenie sê: ‘Dis net bekende predikers en sendelinge in die geskiedenis wat so kan bid – ‘n gewone Christen soos ek kan nie.’  Ek ken gewone lidmate wat manne en vroue van gebed is.

 

Vir ‘n lieflike geur moet jy ook volgens God se voorskrifte of resep bid (v.9, 34). Bid soos wat daarvan hou.  Bid die Woord.  Bid die Onse Vader.  Moenie bid soos wat dit verkies nie (deur wierook en kerse te brand, in tale te bid, of soos ‘n Buddhis jou verstand leeg te maak).  Jou gebede is ook geurig as jy nie in ongeloof twyfel nie, maar glo God wil en kan jou gebed antwoord.  Glo sy beloftes en verwag ‘n antwoord (v.36).

 

Die altaar se horings was simbolies van God se krag (v.2, 1 Konings 22:11) om gebede te beantwoord. Spurgeon het gesê:  ‘Prayer is touching omnipotence.’ (Om te bid is om aan God se almag te raak).  God is so magtig, dat Hy miljoene se gebede gelyk kan hoor, dat Hy enige gebed kan beantwoord (Jeremia 32:17, 27, Efesiërs 3:20, Lukas 1:37, Matteus 19:26, Numeri 11:23).

 

Ons moet altyd geurige gebede aan God offer. Ons moet ook ons kinders so leer (v.8).  Ons gebede sal en moet vir ewig aanhou, omdat Jesus dit werd is (v.8, Psalm 72:15).

 

To Him shall endless prayer be made,

and endless praises crown his head.

 

-Isaac Watts-

 

Vir God is dit nie net ‘n geurige offer dat jy bid nie, maar ook wat jy bid.  Moenie net bid vir tydelike of aardse dinge nie, maar vir die Gees en vir geestelike dinge soos Paulus (v.23-25, Lukas 11:13, Efesiërs 1:17, 3:16).  Jy sal verbaas wees hoe jy geestelik groei, heilig word, God beter ken, en die vrug van die Gees dra as jy só begin bid.

 

Bid ook dat Jesus sy Gees in ware herlewing op die kerk en ons land sal uitstort. Vir God is dit ‘n lieflike gebed wat Hy in sý goeie tyd sal beantwoord.  Jeremiah Lanphier was besorg oor die toestand van die Amerikaanse kerk in die 1800’s.  Op 23 September 1857 het hy ‘n weeklikse middag gebed begin by ‘n kerk in Manhattan.  Die eerste week het daar net 6 mense gekom.  Die tweede week was daar 20, en die derde week 40.  In Oktober het mense daagliks saamgebid.  Teen die nuwe jaar het hulle ‘n ekstra kamer gekort, en in Februarie drie kamers.  In Maart 1858 was daar 3000 wat saamgebid het, en teen April was daar oral mense wat saamgebid het.  Mense het begin bid vir herlewing.  God het hulle gebede verhoor en ‘n magtige herlewing gestuur wat oor die land gestrek het.[1]  ‘n Jaar later het die herlewing ‘n effek gehad in Brittanje.

 

Laat ons aanhou om die geurige offer van gebed vir God te bring, want ‘God is most glorified in us when we are most satisfied in Him.’ (John Piper).

 

Die sensus belasting en koper waskom (v.11-21)

Christo is ‘n brandarm burger wat hoog-verraad teen die koning gepleeg het. By sy verhoor sê die koning dat Christo die doodstraf moet kry.  Christo smeek vir sy lewe en belowe om R35 vir die koning te gee.  Sal die koning dit aanvaar?  Natuurlik nie.  Hoekom vra God 5.5. gram silwer (R35) as ‘n losprys, as Hy al die rykdom in die wêreld besit (Haggai 2:8)?  Die silwer in v.11-16 is ‘n prentjie van iets veel groter.

 

By die sensus moes elkeen ‘n losprys vir sy lewe gee, sodat God die volk nie met ‘n plaag sou uitwis nie (v.11-12, 2 Samuel 24). Die losprys was ‘n silwer muntstuk wat 5.5 gram geweeg het (v.13, vgl. Matteus 17:24-27).  Almal wat 20 jaar en ouer was moes die losprys gee (v.14, Numeri 1:3).  Kinders kon nie tot die land se ekonomie en veiligheid bydra nie.  Die offer is dalk gegee sodat God hulle teen hulle vyande sou beskerm.  Die geld is ook aangewend om die tabernakel te bou en instand te hou (v.16).  Die sig van silwer in die tabernakel sou die volk heriner dat hulle sondaars is wat versoening verkry het (v.16).  Die ryk en die arm persoon moes ewe veel gee, sodat hulle kon besef God trek niemand voor nie (v.15).

 

Dink reg oor die geld en gawes wat jy vir God gee. Moenie dink jy kan daardeur iets tot jou redding bydra, of God se guns wen sodat Hy jou finansieel sal seën, jou probleme oplos, jou gebede verhoor, of jou iets skuld nie (Romeine 11:35).  Maak eerder jou hand oop en ontvang die gratis gawe van die lewe deur Jesus wat jou met sy kosbare bloed gekoop het, en nie met goud of silwer nie (Psalm 49:8, 1 Petrus 1:18-19).  Jesus het betaal vir ‘n menigte wat nie getel kan word in ‘n sensus nie (Openbaring 7:9).  Gee dan jou geld en gawes uit liefde en dank, want God het die blymoedige gewer lief (2 Korintiërs 9:7).

 

By hospitale moet jy jou hande was voor en na jy die pasiënt sien, sodat jy nie kieme oordra of kry nie. In v.17-21 moes die priesters hulle hande en voete was, sodat hulle geestelik (nie net hiegiënies nie) rein kon wees.

Bronze basin

Moses moes die koper waskom met sy staander maak, sodat die priesters daarin kon was (v.17-18). Die staander of voetstuk het dalk ook water in gehad, sodat hulle makliker hulle voete kon was (sien sketse hierbo).  Die waskom sou tussen die koper altaar en tabernakel staan (skets onder).  Dit was daar sodat die priesters hulle bebloede hande en voete kon was, nadat hulle die offers gebring het (v.18-19).  Hulle moes ook was, sodat hulle rein kon wees voordat hulle in die tabernakel gedien, of ‘n voedsel offer op die altaar gebring het (v.20).  Hulle en hulle nageslag moes was, sodat hulle nie sou sterf nie (v.21).

Bronze basin in tabernacle

Gee jouself as ‘n rein offer aan God (Romeine 12:1). Word eers deur geloof gered by die altaar van die kruis (v.18).  Was dan gereeld in die koper waskom van die Woord en gebed (v.18-19, 1 Johannes 1:9, Efesiërs 5:26, Johannes 13:8-10, 15:3).  Was jouself veral voor die erediens en voor jy nagmaal gebruik (v.20), want net die rein persoon mag voor God staan (Psalm 15).

 

My suster-hulle het hierdie week by ons gekuier. Ons het oor verjaarsdae gepraat, en sy het gevra:  ‘Wat is die beste geskenk wat jy nog ooit gekry het?’  Wat sou Jesus op hierdie vraag geantwoord het?  Ek glo Eksodus 30 help dat jy ten minste weet wat party van sy gunsteling geskenke is.  Mag ons nie net weet wat hierdie geskenke is nie, maar Hom so liefhê dat ons dit vir Hom gee ook.

[1] Iain Murray, Revival and Revivalism, pp.342-345

Category Gebed, Tabernakel
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.