Drugs on Bible

Romeine 6:15-23

Ons dink aan verslawing as drank, dwelms, sigarette en pornografie. Maar volgens Rom. 6:15-23 is alle mense verslaaf: of jy is ‘n slaaf van sonde, of jy is ‘n slaaf van God. Om te weet wie se slaaf jy is, kan jy die volgende twee vrae beantwoord.

 

  1. Wie is jou meester? (v.15-19)

Stuart Olyott gebruik ‘n illustrasie om hierdie verse te verduidelik. Verbeel jou jy lewe in die 1ste eeu n.C. Jy gaan slawemark toe. Jy wil weet of ‘n sekere slaaf te koop is, maar hy sê vir jou dat hy reeds aan iemand behoort. ‘Wie is jou meester?’ vra jy. Hy wys na ‘n sekere persoon. Hoe weet jy of hy die waarheid praat? Staan eenkant en hou hom dop. Kyk na wie hy luister. Jy sal gou agterkom wie sy meester is.

Wie gehoorsaam jy? Sê jy: ‘Ek leef nou wel in sonde, maar ek is ‘n Christen. God se genade is groot; Hy sal my vergewe. Ek is mos nie meer onder die wet nie, maar onder die genade. Jesus het my straf gedra, en daarom kan die wet my nie straf nie. Selfs al sondig ek vrees ek nie die hel nie. Ek weet ek gaan hemel toe (v.14-15).’

Nee (v.15)! Jy mislei jouself oor die hemel (1Kor. 6:9-10). Jy verander God se genade in ‘n lisensie om sonde te doen (Jud. 4). God se genade is nie net gegee sodat jy die straf kan vryspring nie, maar sodat jy die sonde self kan vryspring. Jy is onkundig en verstaan nie genade of die Christelike geloof nie (v.16, 3). Jou gebrekkige kennis lei tot ‘n verkeerde lewe (v.15-16). Weet jy nie dat jy ‘n slaaf is van die een aan wie jy jouself en jou liggaam wy om dit te gehoorsaam nie (v.16, 13, 12:1)?

Sê jy dalk: ‘As ek dan ‘n slaaf is kan ek nie my dade help nie’? Jou slawerny verskoon nie jou sonde nie. Jy is nou wel ‘n slaaf, maar jy gee jouself ook gewilliglik (v.16). Dit is waar dat die sonde jou dwing, maar jy wil dit so hê. As jy gered is beveel Jesus jou, maar het jy Hom lief en wil jy gehoorsaam wees (Eks. 21:5-6, Ps. 40:6, 8). ‘Behold I sit, in willing bonds, beneath Thy feet.’ (Isaac Watts).

Wie is dan jou meester? Nie die een van wie jy  dat hy jou meester is nie, maar die een wie se bevele jy uitvoer. Moet dan nie sê dat Jesus jou Meester is as jy vir die sonde luister nie (Luk. 6:46). Maar moet ook nie mismoedig wees en sê: ‘Ek twyfel oor my redding,’ as jy Jesus se opdragte gehoorsaam nie. Jy is syne en Hy is jou Meester.

Dit is dan die twee meesters: sonde, onreinheid en wetteloosheid aan die een kant (v.16, 17, 19, 20), of gehoorsaamheid, geregtigheid en God aan die ander kant (v.16, 18, 19, 22). Jy kan nie beide dien nie (Matt. 6:24). Wie is die meester in jou lewe? Jy kan nie gered wees en nog dieselfde lewe as voor jou bekering nie. Dan is die sonde nog jou baas en is jy sy slaaf. Jy sal vir ewig in die hel sterf (v.16, Op. 21:8).

Gehoorsaam eerder die Here (v.16). Wat beveel Hy jou? Glo in sy Seun (Joh. 3:36, 1Joh. 3:23). Bekeer jou (Mark. 1:15, Hand. 17:30). Wees lief vir die Here, jou naaste en gehoorsaam die Bybel (Matt. 22:37-39, Joh. 14:15). Dit sal lei tot geregtigheid (v.16). Hierdie geregtigheid verwys nie na ‘n regte stand voor God nie, aangesien ons dit ontvang deur die geloof alleen (3:28). Dit verwys eerder na ‘n regverdige karakter. Hoe meer jy die Here gehoorsaam, hoe meer word jy regverdig in jou karakter (v.16).

Prys die Here dat jy sy slaaf is, en dat Hy jou van jou ou meester (sonde) bevry het (v.17). Gehoorsaam Hom uit die hart en met suiwer motiewe (v.17). Gehoorsaam Hom innerlik in jou begeertes en nie net uiterlik soos die Fariseërs, terwyl jy skynheilig, korrup en pervers is nie (v.17, Matt. 23). Gehoorsaam Hom met jou hele hart (v.17, Ps. 119:34b). Wys jou geloof deur ‘n gehoorsame lewe (v.17, 1:5, 16:26, Jak. 2:14-26).

Wees gehoorsaam aan die voorbeeld van die leer wat aan ons oorgelewer is (v.17). Wy jouself aan die absolute standaard van Jesus en die apostels se lering in die Bybel (v.17, Matt. 28:19-20, Hand. 2:42, 2Tess. 2:15, 3:6, 1Tim. 1:11, 4:6, 11, 13, 16, 6:3, 2Tim. 1:13, 3:6, 4:2, Tit. 1:9, Heb. 2:3). Moenie Bybel-leerstelling afmaak soos ‘n tannie wat vir my vriend gesê het: ‘Ek soek nie lering nie; hierdie is nie ‘n skool nie.’ Dit wys dat verse soos Rom. 6:17 vir haar onbelangrik is.

Sit jouself eerder in ‘n posisie om die Bybel te leer. Moenie tevrede wees met vlak, sentimentele prediking sonder inhoud nie. Soek eerder lerende, eksposerende, teologiese en praktiese preke (2Tim. 4:2). Stuart Olyott sê: ‘…if you are going to a church where everything is feeling and atmosphere, but very, very little biblical truth is going into your head, you are in the wrong church. In the spiritual life, in order to grow you have to know!’

Dit geld ook vir jou stiltetyd. Dagstukkies is nie verkeerd nie, maar jy kan nie net dagstukkies en ‘n kort gebedjie hê nie. Bid, bepeins en bestudeer die Bybel. Lees ook goeie boeke met suiwer teologie. Moet egter nie daar stop nie, maar doen wat jy leer (v.17, Jak. 1:22, Matt. 7:24-27). ‘n Gehoorsame lewe wys dat jy ‘n slaaf van geregtigheid is, en dat jy vry is van die ou meester (v.18, 8:2, Joh. 8:32, 34, 36).

Soos enige goeie prediker met sy gehoor of soos ‘n pa met sy kind, het Paulus ‘n illustrasie gebruik sodat ons kan verstaan (v.19, Gal. 3:15). A.g.v. ons swak vlees kan ons nie diep en abstrakte waarhede verstaan nie, en benodig ons illustrasies (v.19). Die Romeine het Paulus se illustrasie verstaan.

‘n Slaaf is sy meester se eiendom en nie vry om te doen wat hy wil nie. Ons is so. Ons was eens slawe van onreinheid (v.19). Ons gedagtes was so onrein soos ‘n rioolplaas. Dit het gelei tot ‘n onrein woordeskat, asook tot onrein grappe, kyke en dade. Ons het vir allerhande onreinheid geleef (Ef. 4:19).

Ons was ook wetteloos (v.19). Ons het geleef asof daar geen wet of morele standaarde is nie. Hoe meer ons die wet gebreek het, hoe meer sonde was daar op ons rekords en hoe meer wou ons die wet breek (v.19).

 As slawe kan ons onsself nie rein maak of die wet gehoorsaam nie (v.19). Jesus het ons van die straf van die wet, onreinheid en die mag van die sonde gered. As nuwe mense kan ons nou rein wees en die wet uitvoer (v.19, Tit. 2:12). Moet dan nie sê: ‘Ek kan nie my verslawing aan sonde breek nie.’ Deur die kruis en die Heilige Gees kan jy!

Jesus het ons vrygekoop en maak ons slawe van die geregtigheid. Glo in Hom en leef regverdig deur die Heilige Gees se leiding in die Skrif. Hoe meer jy dit doen, hoe heiliger word jy: afgesonder van die sonde vir God (v.19). As jy ‘n Christen is begeer jy heiligheid. As dit jou nie aantrek nie wys dit dat jy tevrede is met jou ou meester.

 

  1. Wat is die gevolge? (v.20-23)

Martyn Lloyd-Jones het gesê: ‘I am not afraid of being charged, as I frequently am, of trying to frighten you, for I am definitely trying to do so. If the wondrous love of God in Christ Jesus and the hope of glory is not sufficient to attract you, then, such is the value I attach to the worth of your soul, I will do my utmost to alarm you with a sight of the terrors of Hell.’

Soms gebruik God die stok van die hel om die donkie te vorentoe te dryf, maar Hy hou ook die wortel van beloning voor sy neus. Dit is Paulus metode in v.20-23. Slawe van sonde is vry van die geregtigheid (v.20). Wat beteken dit? ‘n Illustrasie sal help.

‘n Man in die tronk sê: ‘Ek leef nie soos die meeste mense buite die tronk onder die wet nie, en is dus vry.’ Duidelik weet hy nie wat vryheid beteken nie. Ongelowiges is so en sê: ‘Ek hoef my nie aan die Bybel te onderwerp soos Christene nie. Ek kan lewe soos ek wil en is vry.’ Maar sy lewe van sonde wys dat hy ‘n slaaf is. Sy wil en begeertes is gebonde. Hy kan nie reg doen nie (v.20, 8:7-8). Wys my asb. die ongelowige wat ‘n konstante lewe van geregtigheid leef. As jy ‘n ongelowige is daag ek jou uit: doen dit asb. Jy kan nie.

Wat is die gevolge van jou sg. ‘vryheid’ van God se wet? Skande: dinge waaroor elke Christen hom nou skaam en jammer is hy het dit gedoen (v.21, Ef. 5:12). Die uiteinde daarvan is die ewige dood (v.21, 16, 23, 1:32, 5:12, 8:6, 13, Spr. 16:25). Sonde belowe blydskap en vryheid (v.20-21), maar eindig in skande en die ewige dood (v.21, 23). Dit is hoe die sonde jou vir jou dienste vergeld. Daar is niks goed daarin om die sonde te dien nie: net die dood (v.23).

‘Maar nou!’ Jesus maak ons vry van die sonde (v.22). Dit lê in die verlede.

To all who are tortured and ravaged by sin

The frail and the wounded about to give in

There’s news of release and captivity’s end

We’ve been set free, come and see

Oh sleeper awake, come out of the night

Throw open the door and step into the light

For sin is undone and the wrong is made right

We’ve been set free, come and see

Come and see, the power of sin has been broken

The gates of your prisons stand open,

come and see

Arise, believe, for the power at work

both to rescue and save

Is the power that raised

Jesus Christ from the grave

We’ve been set free, come and see

I, too, lived in slavery, unmercifully bound

Battered and broken I finally knelt down

And there in obedience freedom was found,

I’ve been set free

And now through the dungeons

of darkness and night

I run in the freedom of liberty’s light

And shout to the captives,

‘Oh prisoner take flight

We’ve been set free, come and see’

If the enemy’s holding a knife to your chest

Demanding you give up or die

In Christ crucified you’ve already died

And now you are free.

-Steve Green-

Ons is nou slawe van God (v.22). Hy het ons gekoop om syne te wees (1Kor. 6:19-20, 1Pet. 1:17-19). Hy is ‘n sagmoedige en goeie Meester (Matt. 11:28-30). Wat is sy beloning? Hy reinig ons van die vuilheid van die sonde en maak ons heilig (v.22). Hoe maak Hy jou heilig?

Moenie op jouself steun om reg te lewe en dink jy heilig sal word as jy sekere reëls volg nie (Kol. 2:16-23). Maar moet ook nie passief wag dat jy heilig word en sê: ‘Let go and let God!’ nie. Kry die balans. God gee aan ons die gewilligheid en krag om heilig te lewe (v.22, Fil. 2:13), maar Hy gaan nie vir jou gehoorsaam wees nie: jy moet dit doen (v.19, Fil. 2:12).

Wat is die uiteinde van ‘n heilige lewe? Die ewige lewe (v.22). Daarsonder sal jy nie die Here sien nie (Heb. 12:14). Baie van my lesers gaan ‘n skok kry as Jesus vir hulle sê dat hulle nie in die hemel sal ingaan nie, omdat hulle onheilig was (Matt. 7:21-23).

En tog moet jy nie daaruit aflei dat jy die hemel verdien deur ‘n heilige lewe nie. ‘n Mens word gered uit genade alleen, deur geloof alleen, in Christus alleen sonder goeie werke (3:24, 28, Ef. 2:8-9). En tog is heiligmaking die bewys van redding. Dit is die vrug wat uit die wortels van regverdigmaking groei. Dit is nie die vrug wat lewe gee nie, maar die wortels. En tog kan jy nie sê jy het die wortels van regverdigmaking, as die boom van jou lewe vol van die dorings van sonde is en nie die vrug van heiligmaking dra nie.

Volgens Jesus sal jy die boom aan sy vrugte ken. Hoe lyk die vrug van jou lewe (nie net waar ander mense jou sien nie, maar in die geheim waar net jy en die Here sien)? Hoe lyk jou motiewe: soek jy God se eer, of wil jy goed lyk en goed voel oor jouself? Doen jy goed omdat jy God se guns en ‘n plek in die hemel wil wen? Gehoorsaam jy uit vrees? Of doen jy reg uit pure liefde vir God en jou naaste?

‘n Heilige lewe wys dat jy reeds reg is met God. Maar dit kyk ook vorentoe na die hemel waar jy volmaak heilig sal wees (Heb. 12:23). Die Bybel noem dit verheerliking (8:30). Dit is die ewige lewe van v.22. Hoe kry jy dit? Dit is gratis. Jy kan dit nie verdien soos die dood nie (v.23). Maak eenvoudig die hand van geloof oop en ontvang dit. Hoe? Glo in Jesus. Wat moet jy glo? Glo dat Hy Christus Jesus ons Here is. Kom ons breek dit op.

Christus: Glo dat Hy die gesalfde Seun van God is.

Jesus: Glo dat Hy die Verlosser is wat gesterf het om ons van sonde en God se oordeel te red.

Ons: Glo dat Hy ons as sy kinders aanneem en ons Here is.

Here: Glo dat Hy die Meester is en jy die slaaf. Buig die knie voor Hom en gehoorsaam Hom.

As jy dit glo verklaar Hy dat jy vry is en nie meer ‘n slaaf van die sonde nie. Hy sal jou onmiddellik die ewige lewe gee. Jy kry dit nie eers as jy in die hemel is nie (v.22, Matt. 25:46), maar kan nou al Christus se oorvloedige opstandingslewe geniet (Joh. 4:14, 6:47, 10:10, 17:3).

Hierdie lewe is in Christus Jesus ons Here, aangesien Hy die ewige lewe is (v.23, Joh. 1:4, 1Joh. 1:1-2, 5:20, 11-12). Jy kan dit net deur Hom en geloof in Hom kry (Joh. 3:16), en nie deur die wet, jou eie pogings, Allah, Vishnu, Boeddha, ‘n ander Jesus, die voorvaders, ens. nie (Joh. 14:6, Hand. 4:12).

Moet dan nie rus tot jy Jesus het nie. Net dan kan jy seker wees jy het die lewe en is nie meer ‘n slaaf van die sonde en die dood nie, maar van God, gehoorsaamheid en geregtigheid.

Jy hoef nie soos my eks-buurman te wees nie. Toe my vriend hom kerk toe nooi, toe wys hy na die drankbottel en sê: ‘Daar is my baas.’ As jy in Jesus glo kan jy met vrymoedigheid sê dat sonde nie jou baas is nie. Jy kan na die hemel toe wys en sê: ‘Daar is my Baas.’