Coram Deo Cover Image

Coming soon...

8 November 2019

Geestelike groei en gebed

Related image

Kolossense 1:9-14

Geestelike groei kom nie sonder gebed nie. Tog is daar party Christene wat net vir tydelike dinge soos hulle kinders, hulle siekte, hulle beproewings, hulle geldsake, hulle werk, ens. bid, en skaars vir hulle geestelike groei. Dalk weet jy nie hoe om hiervoor te bid nie. Kol. 1:9-14 leer ons hoe om vir ons geestelike groei te bid, waarvoor om te bid en wat die gevolge sal wees as ons so bid. Kom ons ontrafel Paulus se gebed soos wat ‘n tiener ‘n rekenaar uitmekaar haal om te kyk hoe dit werk.

 

  1. Hoe moet jy bid? (v.9)

 

[a] Bid, al groei jy geestelik

Paulus begin sy gebed met ‘daarom’ (v.9). So koppel hy dit aan sy dankgebed vir die Kolossense se groei in v.3-8. Maar al het hulle geestelik gegroei, bid Paulus dat hulle nóg moet groei. Ons het dit onlangs met ons ouderlingvergaderings besef. Ons bid gewoonlik vir die siekes en vir dié wat ander krisisse beleef. Ons bid nie vir dié mense wat geestelik groei nie. Ons het die fout agtergekom en bid nou elke Maandag vir die gemeente.

 Groei jy geestelik? Moenie ophou bid en dink jy kan terugsit nie. Bid nog steeds vir jou groei. Gaan vooruit in die Skrif en wandel met God. Gebruik hierdie groei-tydperk soos iemand wat ekstra geld het en ietsie wegbêre vir die tye van skaarste (Spr. 30:25). Wees soos Josef wat in die tye van voorspoed koring opgegaar het vir die maer jare (Gen. 41). Eet vir die honger wat kom. Doen so as jy vir jou kinders en ander mense se groei bid: moenie net vir hulle bid as hulle afdwaal nie, maar ook as hulle groei.

[b] Bid vir vreemdelinge

Dit is bemoedigend as jy deur ‘n krisis gaan en hoor dat jou familie se gemeente of selgroep, mense oorsee, of mense op ‘n WhatsApp gebedsgroep vir jou bid. Doen jy dieselfde. Moenie net vir jouself, jou gesin en jou familie bid nie. D.A. Carson sê: ‘Our prayers may be an index of how small and self-centered our world is.’ [D.A. Carson, A Call to Spiritual Reformation (Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 1992, 98]. Bid dus vir nuwe en onbekende mense in jou gemeente. Bid vir jou broers en susters in ander lande (bv. die Vervolgde Kerk).

 Paulus het dit gedoen. Hy het die Kolossense nie geken nie (2:1). Hy het nie die gemeente geplant nie; Epafras het (v.7, 4:12). En tog het Paulus vir hulle geestelike groei gebid (v.9). Jy weet dit dalk nie, maar jou groei is direk gekoppel aan ander mense se gebede vir jou (selfs mense wat jy nie ken nie). Moet dus nie te skaam, of te trots wees om te vra dat ander mense vir jou bid nie.

 [c] Bid ingelig

My pa en een van my vriende is goed hiermee. Hulle vra gereeld vir ander mense of hulle nuwe gebedsversoeke het. Paulus was so. Hy het van die Kolossense se groei gehoor (v.9, 3-8) en ingelig gebid (v.9-14).

Ek vra te min vir mense om opgedateerde versoeke vir my te stuur. Dit maak dat my gebede soms droog en eentonig is. Laat ons dan vir mense vra om nuwe versoeke deur te gee. Gee ook nuwe versoeke deur as jy wil hê mense moet aanhou om vir jóú groei te bid.

Sewentien jaar gelede het ek en my vrou nog uitgegaan. Sy het in Kemptonpark gebly en ek in Nelspruit. Ons het ons verhouding tot ‘n einde gebring. Een van die jongmense het gebid dat die Here ons weer bymekaar sal bring. Vier maande later toe vra die meisie my:

‘Hoe gaan dit nou met jou en Deirdrè?’

‘Ons is verloof,’ het ek geantwoord.

‘Ek het nie eers geweet julle verhouding is al herstel nie!’ het sy gesê.

Ek het haar nie opgedateer, sodat sy ingelig kon bid nie. Dit help dus as ‘n mens nuwe versoeke vra en nuwe versoeke deurgee.

[d] Bid gedurig

Party sondes is soos kannas (blomriete): jy sukkel om dit uit te roei. Hierdie sondes is soos die demone in Mark. 9:28-29: jy moet baie bid om daarvan ontslae te raak. Net so benodig ons baie gebed om geestelik te groei (v.9, 4:2, Rom. 1:9, 12:12, 1Tess. 1:2, 3:10, 5:17). Moenie kla dat jy nie jou sonde kan oorwin, of dat jy nie geestelik groei, as jy net nou en dan daarvoor bid nie. Bid elke dag en vas selfs as dit nodig is.

[e] Bid vir mekaar

Klein kinders wil soms van die huis af wegloop as hulle ouers nie doen wat húlle wil nie. Hulle dink hulle kan op hulle eie oorleef. Party mense is geestelik so: hulle dink hulle kan die huis van die Here (die kerk) verlaat en op hulle eie groei. Hulle dink dat hulle nie ander gelowiges se gebede nodig het om te groei nie. Paulus sê dat dit nie so moet wees nie. Hy herinner die Kolossense dat ‘ons vir julle bid’ (v.9).

Om hierdie waarheid toe te pas, sal dit help as jy jou gemeente se gebedstye bywoon, of gereeld deur die lederol bid. Die sentrale toepassing is egter dat die leiers vir die gemeente moet bid (v.9). As ouderlinge moet ons in ons stiltetye vir die gemeente bid, asook by ons ouderling-bidure. Jy moet ook vir jou geestelike leiers bid (4:3). Ons het mekaar se gebede nodig om geestelik te groei.

[f] Bid vir kennis en wysheid

Kultusse dink dat hulle ‘n hoër kennis het as ander. Hulle glo dat net húlle die waarheid verstaan. Die proto-gnostici was so en het geglo dat hulle ‘n hoër kennis [Gk. gnosis] het as ander. Hulle het geglo dat slegs húlle deur hierdie kennis by God kon uitkom.

Daar is aanduidings van hierdie dwaling in Kolosse (2:4, 8, 18, 22-23). Paulus het egter gesê dat ware kennis en wysheid deur Christus en sy Woord kom (v.28, 2:3). Hierdie is ‘n kennis en wysheid wat lewenservaring nie kan gee nie (Ps. 119:100). God gee dit vir dié wat in Jesus glo en dit in gebed soek (v.9, Spr. 2:3-4, 6, 1Kor. 1:24, 30, Jak. 1:5). God gee die kennis van sy wil as jy die Skrif biddend oordink. Ek wil jou aanspoor om nie jou Bybelstudie en gebed te skei nie. Meng dit eerder en vra die Gees om jou te help om die Bybel toe te pas (sien Ps. 119, Ef. 1:17).

Ek ken ‘n prediker wat op sy knieë gaan wanneer hy sy preke voorberei. Hy bid woord-vir-woord en vers-vir-vers deur die teks wat hy gaan preek. Hy dink oor elke frase en skakel dit om in gebed [Stuart Olyott, Preaching—Pure and Simple (Bridgend, Wales: Bryntirion Press, 2005), 169 & 174-176]. ‘Dit is hoe jy die Bybel moet oordink en deurbid,’ sê Paulus. Martin Luther het gesê: ‘He that has prayed well has studied well.’ [Aangehaal in E.M. Bounds, Power Through Prayer (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, no date), 37]. Volgens hom kan jy nie bloot deur jou geestelike gawes, of studie die dieptes van die Skrif peil nie. Jy moet die Here vra om jou te leer. Jy moet die Skrif op jou knieë bestudeer en nie op jou intellek vertrou nie. Moenie soos ‘n vark met jou vuil voete in die Woord instorm, asof die Bybel maar net nóg ‘n menslike boek is nie [In John Piper, 21 Servants of Sovereign Joy (Wheaton, Illinois: Crossway, 2018), 88].

Weer sê hy: ‘You should completely despair of your own sense and reason, for by these you will not attain the goal...Rather kneel down in your private little room and with sincere humility and earnestness pray God, through his dear Son, graciously to grant you His Holy Spirit to enlighten and guide you and give you understanding.’ [Ibid., 89].

Paulus se gebed leer ons dat Luther se woorde waar is: om God se wil te ken, sonde te oorwin, gehoorsaam te lewe en geestelik te groei, moet jy God en sy wil ken (v.9b-10). En om dít reg te kry, moet jy baie op jou eie en saam met ander gelowiges bid (v.9b). Vra die Here om jou sy wil te leer en om jou te help om dit toe te pas (v.9b, 4:12, Jes. 30:20-21, 54:13, Matt. 6:10, Joh. 6:45, 14:26).

 

  1. Wat sal gebeur as jy so bid? (v.10-14)

Toe Petrus in Hand. 12 in die tronk was, het die kerk vir hom gebid. Toe die Here ‘n engel gestuur het om hom vry te laat en hy aan die gelowiges se deur klop, wou hulle nie glo dis hy nie. Hulle het nie verwag dat die Here hulle gebed só sou beantwoord nie.

Ons is soms so: ons bid, maar ons dink nie die Here sal antwoord nie. God wil nie hê ons moet so bid nie (Jak. 1:6). Ons moet glo dat Hy ons wíl, kán en sál help (Matt. 7:7-8, Mark. 11:24). Hy sal jou gebed vir kennis, wysheid en insig antwoord (v.9b), sodat jy kan leef soos dit by ‘n Christen pas, naamlik om die Here se Naam te verheerlik en om Hom ten volle te behaag (v.10, Ef. 4:1).

Dit is waarvoor jy moet mik: om die Here te behaag en om Hom te verheerlik (v.10, Jes. 43:7, 21, 1Kor. 10:31, 2Kor. 5:9, 15). Jou hoogste doel moenie wees om beter omstandighede, ‘n beter huwelik, gesin, gesondheid, emosies, geldsake, ens. te hê nie. As God se eer vir jou die belangrikste is, kan jy reg lewe al het jou man jou nie lief nie, al is jou vrou disrespekvol, al is jou kinders rebels, al voel jy emosioneel pap, al is jy siek en al is daar nie geld in die huis nie. Vra daarom die Here se hulp, sodat jy Hom kan behaag (v.10) en nie net vir ‘n uitkoms, of beter omstandighede nie.

Hoe weet jy wat die Here behaag? Hoe weet jy dit is nie net ywer sonder kennis, sodat jy jou eie wil doen, terwyl jy jouself oortuig dat dit Gód se wil is nie (2Sam. 6, Spr. 19:2, Rom. 10:2)? Bid met ‘n oop Bybel voor jou en vra die Heilige Gees om jou te leer hoe ‘n lewe lyk wat die Here behaag (v.9). Volgens v.10-14 lyk ‘n lewe wat die Here behaag soos volg:

[a] Jy groei in die kennis van God en is vol goeie vrugte (v.10)

‘n Vriend van my het my eendag sy naartjieboom gewys. Die takke het swaar gehang met vrugte. ‘Dit is hoe ek wil hê ons lidmate moet wees; dit is waarvoor ek bid.’ Wil jy só vrug dra? Glo in Christus, groei in die kennis van God deur die Woord en gebed, luister na die Heilige Gees se leiding in die Skrif (v.9-10, Joh. 15:5, Gal. 5:22-23, Ef. 2:8-10, Fil. 1:11, 2Pet. 3:18).

Die oplossing om sonde te oorwin en geestelik te groei is nie heel eerste om ‘n berader te gaan sien nie. Groei eers in die kennis van God deur jou persoonlike stiltetyd, deur die lees van goeie Christelike boeke, deur gesamentlike Bybelstudies en bidure, en onder die gereelde prediking van God se Woord.

[b] Jy vertrou op God se krag (v.11)

John Owen het gesê: ‘he that would actually separate the Spirit from the Word had as good burn his Bible.’ [John Owen, Works: Vol. 3 (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1850-53 [1968]), 192]. Sonder Christus en die Heilige Gees help die Bybel ons niks: ons is magteloos, dood, doof en blind (1Kor. 2:14, 2Kor. 3:14-18, 4:4-6). Deur die Gees se heerlike krag het ons egter alles wat nodig is om God se wil te ken en te doen; selfs om moeilike mense en -omstandighede met blydskap te kan verdra (v.9-11, Ef. 3:20). Vra daarom die Here se krag (v.11, Ef. 3:16). Glo dat gebed berge kan versit, omdat die God tot Wié jy bid dit kan doen (Matt. 21:21-22, Jak. 5:16).

[c] Jy is vol danksegging (v.12-14)

Dit is maklik om te murmureer: die regering is korrup, misdaad neem toe, die ekonomie is sleg, brandstof is duur, dit is droog, die opvoedingsisteem is vrot, ens. Die gelowige wat baie bid is nie blind nie, maar hy sien verby hierdie probleme. Hy het baie rede om die Here te dank:

  • Die Vader het smerige sondaars bekwaam gemaak om die erfdeel van die heiliges te ontvang in die Koninkryk van lig (v.12, Hand. 26:18, Ef. 5:8, 1Pet. 2:9, Op. 21:23).
  • Hy het ons uit die bose en donker mag van Satan gered (Ef. 6:12) en ons nuwe lewe gegee in die Koninkryk van sy Geliefde Seun (v.13, Matt.3:17, Ef. 1:6). God het ons so lief soos sy eie Seun (Joh. 17:23).
  • Deur die kruis het Hy ons sonde vergewe en red Hy ons van die hel (v.14, Matt. 20:28, Ef. 1:7).

Eintlik is die kruis die begin, die middel en die einde van ons geestelike groei. A.g.v. die kruis maak die Heilige Gees ons nuwe mense, maak God sy wil aan ons bekend, kan ons in gebed tot God nader, sonde oorwin, geestelik groei, God behaag en as nuwe mense lewe. Wees daarom kruisgesentreerd in jou gebede. Moenie dat ‘n dag verby gaan waarin jy nalaat om aan die kruis te dink, die Here daarvoor te dank en om op grond daarvan jou sonde te bely en te vra dat die Here jou sal help om die sonde dood te maak en geestelik te groei nie. Die drie belangrikste waarhede in die Christelike lewe is die kruis, die kruis en die kruis.

Paulus kon skaars oor ‘n praktiese onderwerp praat sonder om op die kruis te fokus (1Kor. 2:2, Gal. 6:14, Ef. 5:25-27, 2Kor. 8:9). In sý gedagtes was die kruis die middelpunt en omtrek van die Bybel. Vir ons moet dit dieselfde wees; ook in ons gebede vir geestelike groei.

Kategorieë